آخرين مطالب

برچسب:   "پوند"

افزایش قیمت دلار/ کاهش قیمت یورو

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 24 ارز از جمله دلار نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ 13 واحد پولی دیگر از جمله یورو و پوند کاهش یافت؛ همچنین نرخ 2 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

کاهش 102 ریالی قیمت یورو

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 24 ارز از جمله دلار نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ 13 واحد پولی دیگر از جمله یورو و پوند کاهش یافت؛ همچنین نرخ 2 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

افزایش قیمت دلار و یورو بانکی

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 31 ارز از جمله دلار و یورو نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ 6 ارز از جمله پوند کاهش یافت. همچنین نرخ 2 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

افزایش قیمت دلار و یورو/ افت نرخ پوند

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 31 ارز از جمله دلار و یورو نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ 6 ارز از جمله پوند کاهش یافت. همچنین نرخ 2 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

فروش ارز چِکی شد/کارت خوان ها کنار رفتند

آریا بازار - همزمان با روند نزولی نرخ انواع ارز به ویژه دلار، یورو و پوند در روزهای اخیر، بازار ارز نیز از حضور خریداران و دلالان خالی شده اما در این میان باز هم برخی دلالان راه هایی را برای فروش ارز یافته اند.

نرخ 23 ارز کاهش یافت + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - هر پوند انگلیس با 392 ریال کاهش نسبت به روز پنج شنبه 56 هزار و 559 ریال و هر یورو نیز با 235 ریال اُفت در مدت مشابه 49 هزار و 441 ریال ارزشگذاری شد.

کاهش نرخ 23 ارز/ تداوم اُفت یورو و پوند

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 23 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز پنج‌شنبه کاهش و نرخ 9 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ 7 ارز دیگر از جمله دلار نیز ثابت ماند.

نرخ 18ارز بانکی رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 18 ارز از جمله پوند نسبت به روز چهارشنبه افزایش و نرخ یورو و 12 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ 9 ارز دیگر از جمله دلار نیز ثابت ماند.

نرخ 24ارز بانکى کاهش یافت

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 24 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز سه شنبه کاهش و نرخ 10 واحد پولی دیگر افزایش یافت.

نرخ 24 ارز بانکی کاهش یافت + جدول

آریا بازار - اخبارپولی مالی - طبق اعلام یانک مرکزی نرخ 24 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز گذشته کاهش و نرخ 10 واحد پولی دیگر افزایش یافت.

کاهش نرخ 24 ارز/ اُفت 422 ریالی یورو

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 24 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز سه شنبه کاهش و نرخ 10 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ 5 ارز دیگر از جمله دلار نیز ثابت ماند.

اُفت 13 تومانی قیمت یورو

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 28 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به دیروز کاهش و نرخ 6 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ 5 ارز دیگر از جمله دلار نیز ثابت ماند.

کاهش 135 ریالی قیمت یورو + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - در روز سه شنبه نرخ 28 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز دوشنبه کاهش و نرخ 6 واحد پولی دیگر افزایش یافت.

کاهش نرخ 28 ارز/ اُفت قیمت یورو

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 28 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز دوشنبه کاهش و نرخ 6 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ 5 ارز دیگر از جمله دلار نیز ثابت ماند.

افزایش قیمت یورو و پوند

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 20 ارز از جمله یورو نسبت به دیروز افزایش و نرخ 8 واحد پولی مانند لیر ترکیه کاهش یافت؛ نرخ 11 ارز از جمله دلار نیز ثابت ماند.

افزایش قیمت یورو و پوند + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - در روز دوشنبه نرخ 20 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ 8 واحد پولی مانند لیر ترکیه کاهش یافت؛ نرخ 11 ارز از جمله دلار نیز ثابت ماند.

اعلام نرخ رسمی ارز + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - نرخ 29 ارز از جمله یورو نسبت به روز پنج‌شنبه افزایش و نرخ 5 واحد پولی دیگر مانند پوند کاهش یافت و نرخ 5 ارز از جمله دلار نیز ثابت ماند.

کاهش قیمت پوند بانکی

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 29 ارز از جمله یورو نسبت به روز پنج‌شنبه افزایش و نرخ 5 واحد پولی دیگر مانند پوند کاهش یافت؛ نرخ 5 ارز از جمله دلار نیز ثابت ماند.

افزایش نرخ 14ارز بانکی

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 14 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز چهارشنبه افزایش،‌ نرخ 15 واحد پولی دیگر کاهش یافت و نرخ 10 ارز از جمله دلار نیز ثابت ماند.

کاهش قیمت 15 ارز/ افزایش قیمت یورو و پوند

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 14 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز چهارشنبه افزایش،‌ نرخ 15 واحد پولی دیگر کاهش یافت و نرخ 10 ارز از جمله دلار نیز ثابت ماند.

کاهش قیمت 25 ارز بانکى

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 25 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز سه شنبه کاهش و نرخ 5 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ 9 ارز از جمله دلار نیز ثابت ماند.

پرتاب بمب از هواپیمای ترابری هرکولس ارتش +عکس

آریا بازار - هواپیماهای C-130 نیروی هوایی ارتش برای اولین با در جریان رزمایش نهاجا در آبان ماه سال 96 با بمب‌های 2000 پوندی، اهداف از پیش تعیبین شده را با موفقیت بمباران کردند.

تغییرات نرخ 39 ارز بانکی + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - در روز سه شنبه هر پوند انگلیس 56 هزار و 944 ریال و هر یورو 50 هزار و 67 ریال ارزشگذاری شد.

قیمت یورو و پوند بانکی افزایش یافت

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 17 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز یکشنبه افزایش و نرخ 7 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ 15 ارز از جمله دلار نیز ثابت ماند.

نرخ 39 ارز ثابت ماند + جدول

آریا بازار - اخبارپولی مالی - در روز یکشنبه هر پوند انگلیس بدون تغییر 56 هزار و 810 ریال و هر یورو نیز 50 هزار و 250 ریال ارزشگذاری شد.

نرخ 37 ارز افزایش یافت

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 37 ارز از جمله پوند نسبت به روز پنج شنبه افزایش و نرخ یورو افزایش یافت؛ نرخ دلار نیز ثابت ماند.

کاهش نرخ 20 ارز/ اُفت قیمت یورو

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 20 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز دوشنبه کاهش و نرخ 8 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ 11 ارز دیگر مانند دلار نیز ثابت ماند.

ارزش 20ارز در بازار بین بانکی اُفت کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 20 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز دوشنبه کاهش و نرخ 8 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ 11 ارز دیگر مانند دلار نیز ثابت ماند.

دلار 4200 تومانی ثابت ماند

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 21 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز یکشنبه کاهش و نرخ 9 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ 9 ارز دیگر مانند دلار نیز ثابت ماند.

نرخ 21 ارز کاهشی شد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 21 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز یکشنبه کاهش و نرخ 9 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ 9 ارز دیگر مانند دلار نیز ثابت ماند.

کاهش قیمت یورو و پوند + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - نرخ هر دلار آمریکا برای روز شنبه بدون تغییر نسبت به روز گذشته 42هزار ریال قیمت خورد.

افزایش نرخ یورو و پوند

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 12 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز سه شنبه افزایش و نرخ 18 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ 9 ارز دیگر مانند دلار نیز ثابت ماند.

نرخ یورو و پوند بانکی رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 12 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز سه شنبه افزایش و نرخ 18 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ 9 ارز دیگر مانند دلار نیز ثابت ماند.

کاهش قیمت سکه،نرخ یورو و پوند

آریا بازار - قیمت انواع سکه امروز در بازار تهران در حالی کاهش یافت که نرخ یورو و پوند نیز با افت همراه بود و دلار ثابت ماند

کاهش قیمت سکه در بازار+جدول قیمت

آریا بازار - قیمت انواع سکه امروز در بازار تهران در حالی کاهش یافت که نرخ یورو و پوند نیز با افت همراه بود و دلار ثابت ماند.

شکاف دستمزدها در انگلیس به سالمندان رسید

آریا بازار - دپارتمان کار و بازنشستگی انگلیس اعلام کرد بازنشستگان مرد در بازه زمانی متوسط 20 ساله زمان بازنشستگی، 29هزار پوند بیشتر از بازنشستگان زن دریافت می‌کنند.

کاهش قیمت 21 ارز/ثبات دلار؛ افت نرخ یورو

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ 21 ارز از جمله یورو نسبت به روز یکشنبه کاهش و نرخ 8 واحد پولی دیگر مانند پوند افزایش یافت؛ نرخ 10 ارز مانند دلار نیز ثابت ماند.

نرخ دلار بانکی ثابت و پوندگران شد+ جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - نرخ هر دلار آمریکا برای روز دوشنبه بدون تغییر نسبت به روز گذشته 42 هزار ریال قیمت خورد.

کاهش قیمت 21 ارز

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ 21 ارز از جمله یورو نسبت به روز یکشنبه کاهش و نرخ 8 واحد پولی دیگر مانند پوند افزایش یافت؛ نرخ 10 ارز مانند دلار نیز ثابت ماند.

نرخ 20ارز بانکی کاهش یافت

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ39ارز رابرای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 20 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز پنج شنبه کاهش و نرخ 14 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ همچنین نرخ5 ارزمانند دلار نیز ثابت ماند.

نرخ 14واحد پولی رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 15 ارز از جمله پوند نسبت به روز چهارشنبه کاهش و نرخ 14 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ همچنین نرخ 10 ارز مانند دلار و یورو ثابت ماند.

ثبات نرخ دلار و یورو/ کاهش 45 تومانی قیمت پوند

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 15 ارز از جمله پوند نسبت به روز چهارشنبه کاهش و نرخ 14 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ همچنین نرخ 10 ارز مانند دلار و یورو ثابت ماند.

قیمت یورو و پوند کاهش یافت

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 18 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز سه شنبه کاهش و نرخ 12 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ همچنین نرخ 9 ارز مانند دلار نیز ثابت ماند.

ارزش پوند در برابر دلار رکود زد

آریا بازار - اخبار پولی مالی - ارزش پوند در برابر دلار آمریکا روز سه‌شنبه به بالاترین حد پس از برگزاری همه‌پرسی برگزیت در سال 2016 میلادی رسید.

رشد غیرمنتظره ارزش پوند در جهان

آریا بازار - هر چند که پس از انتشار آمار اقتصادی چین بورس‌های آسیایی عملکردی پر نوسان داشتند، اما به دلیل تغییر تمرکز سرمایه‌گذاران از سوریه به سمت صورت‌های مالی شرکت ها، زیان ها محدود بود.

نرخ 21ارز بانکی بالا رفت

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 21 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز دوشنبه افزایش و نرخ 11 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ همچنین نرخ 7 ارز مانند دلار نیز ثابت ماند.

نرخ 39ارز بانکی ثابت ماند

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 14 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز یکشنبه افزایش و نرخ 16 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ 9 ارز مانند دلار نیز ثابت ماند.

1000یورو جریمه نقدی برای ریختن زباله در قاهره

آریا بازار - استانداری قاهره با هشدار درباره ریختن زباله و مواد دور ریختنی در خیابان ها ، اعلام کرد: این افراد مطابق قانون 2000 تا 20000 پوند مصری (معادل 100 تا 1000 یورو) جریمه نقدی می شوند.

نرخ دلار ثابت ماند

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 12 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز سه شنبه افزایش و نرخ 18 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ همچنین نرخ 9 ارز مانند دلار نیز ثابت ماند.

افزایش نرخ دلار مبادله ای + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - برای روز سه شنبه نرخ رسمی دلار 417 تومان، پوند 601. 9 تومان و یورو 529. 5 تومان افزایش یافت.

دلار 6 هزار تومانی در بازار امنیتی/ قیمت‌ یورو و پوند هم نجومی شد

آریا بازار - درسایه گرانی دلار امروز قیمت های یورو و پوند هم نجومی شد آنهم درحالی که فضای بازار ارز کاملاً امنیتی شده و نیروهای انتظامی در بازار بساط دلال ها را جمع کرده اند.

نرخ 30ارز بانکی رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 30 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز یکشنبه افزایش و نرخ 6 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ همچنین نرخ 3 ارز نیز ثابت ماند.

ثبات نرخ رسمی ارزها+‌جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - در روز یکشنبه قیمت رسمی دلار 3781. 4 تومان، پوند 5326. 4 تومان و یورو 4645 تومان است.

از یورو و پوند چه خبر؟

آریا بازار - در حالی که عمده توجه‌ها در دو هفته گذشته به سمت بازار دلار و سکه بوده است که با افزایش قیمت محسوسی روبرو شده‌اند، در همین بازه زمانی یورو و پوند انگلستان نیز با افزایش قیمت همراه شده‌اند.

کاهش نرخ مبادله ای 28 ارز/ افت قیمت رسمی دلار و یورو

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39ارز را برای امروز اعلام کردکه براساس آن نرخ 28ارز ازجمله دلارو یورو نسبت به روز پنجشنبه کاهش و نرخ 10 واحد پولی دیگر مانند پوند افزایش یافت؛ همچنین نرخ لیر سوریه نیز ثابت ماند.

کاهش نرخ دلار و یورو بانکی

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39ارز را برای امروز اعلام کردکه براساس آن نرخ 28ارز ازجمله دلارو یورو نسبت به روز پنجشنبه کاهش و نرخ 10 واحد پولی دیگر مانند پوند افزایش یافت؛ همچنین نرخ لیر سوریه نیز ثابت ماند.

دلار سر به زیر شد

آریا بازار - در روز چهارشنبه دلار با 37. 819تومان، پوند با 53. 260 تومان و یورو با 46. 458 تومان ارزش‌گذاری شد.

افزایش نرخ دلار و پوند بانکی + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - در روز چهارشنبه دلار با 44 ریال افزایش 3782 تومان، پوند با 194 ریال رشد 5329. 7 تومان و یورو با 39 ریال کاهش 4645. 3 تومان ارزش‌گذاری شد.

نرخ دلار و یورو بانکی رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 29 ارز از جمله دلار و یورو نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت 7 واحد پولی دیگر مانند پوند کاهش یافت؛ نرخ سه ارز نیز ثابت ماند.

دلار و یورو نزولی شد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ 22 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز یکشنبه کاهش و نرخ 6 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ همچنین نرخ 11 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

کاهش نرخ مبادله‌ای 22 ارز/ افت قیمت رسمی دلار و یورو

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ 22 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز یکشنبه کاهش و نرخ 6 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ همچنین نرخ 11 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ مبادله‌ای 22ارز پایین آمد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ 22 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز یکشنبه کاهش و نرخ 6 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ همچنین نرخ 11 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ 29ارز مبادله‌ای افت کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 29 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز پنج‌شنبه کاهش و نرخ 5 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ قیمت 5 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

افزایش نرخ دلار، یورو و پوند مبادله‌ای

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 33 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز سه‌شنبه افزایش و نرخ 3 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ قیمت 3 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

رشد 132ریالی قیمت رسمی یورو

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 35 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز دوشنبه افزایش و نرخ 3 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ قیمت لیر سوریه ثابت ماند.

نرخ دلار ، یورو و پوند بانکی رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 33 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز یکشنبه افزایش و نرخ 4 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ قیمت 2 ارز نیز ثابت ماند.

افزایش نرخ دلار، یورو و پوند مبادله ای + جدول

آریا بازار - اخبتار پولی مالی - براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای روز با 35 ریال افزایش نسبت به روز گذشته 37 هزار و 534 ریال قیمت خورد.

عرضه بیش از 56 هزار تن فولاد و آلومینیوم در تالار محصولات صنعتی و معدنی

آریا بازار - امروز یکشنبه 20 اسفندماه تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران میزبان عرضه 31 هزار تن تیرآهن 14 تا 18و 23 هزار و 400 تن سبد تیرآهن مخلوط شرکت ذوب آهن اصفهان، یک هزار و 500 تن شمش هزار پوندی، یک هزار و 40 تن بیلت و 20 تن شمش آلیاژی شرکت ایرالکو است.

نرخ مبادله ای 28 ارز در بانک مرکزی رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی امروز (شنبه) نرخ برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 28 ارز از جمله دلار آمریکا نسبت به پنجشنبه گذشته افزایش یافت، هشت واحد پولی دیگر همچون پوند انگلیس و یورو کاهش داشت و سه ارز نیز ثابت ماند.

نرخ دلار مبادله‌ای رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 28 ارز از جمله دلار نسبت به روز پنجشنبه افزایش و نرخ 8 واحد پولی دیگر مانند یورو و پوند کاهش یافت؛ قیمت 3 ارز نیز ثابت ماند.

افزایش نرخ دلار، یورو و پوند مبادلاتی

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 25 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز چهارشنبه افزایش و نرخ 12 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ قیمت 2 ارز نیز ثابت ماند.

نرخ دلار، یورو و پوند مبادلاتی رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 25 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز چهارشنبه افزایش و نرخ 12 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ قیمت 2 ارز نیز ثابت ماند.

افزایش نرخ مبادله‌ای دلار و پوند+ جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - نرخ هر دلار آمریکا برای روز چهارشنبه با 32ریال افزایش نسبت به روز گذشته 37هزار و 415ریال قیمت خورد.

یورو در بازار دلالان چند؟!

آریا بازار - بررسی‌ها از بازار آزاد نشان می‌دهد که یورو در بازار رسمی با کاهش قیمت همراه شده اما در بازار غیر رسمی نزدیک به 6000 تومان قیمت دارد. همچنین پوند به عنوان یکی از ارزهای رایج، طی دو هفته گذشته با افزایش قیمت روبرو شده است.

یورو در بازار غیر رسمی چند؟

آریا بازار - بررسی‌ها از بازار آزاد نشان می‌دهد که یورو در بازار رسمی با کاهش قیمت همراه شده اما در بازار غیر رسمی نزدیک به 6000 تومان قیمت دارد. همچنین پوند به عنوان یکی از ارزهای رایج، طی دو هفته گذشته با افزایش قیمت روبرو شده است.

نرخ مبادله ای 28 ارز افزایش یافت + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - هر دلار آمریکا با 33 ریال رشد قیمت نسبت به روز گذشته 37,383 ریال، هر پوند انگلیس با افزایش 250 ریالی 51,754 ریال قیمت خورد.

نرخ رسمی ارزها 3735 تومان شد+ جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - نرخ دلار با 24 ریال افزایش 3735 تومان، پوند با 14 ریال کاهش 5150. 4 تومان و یورو با افزایش 48 ریالی 4601. 9 تومان است.

کاهش نرخ 20ارز بانکی

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 20 ارز از جمله دلار نسبت به روز پنجشنبه کاهش و قیمت 15 واحد پولی از جمله یورو و پوند افزایش یافت؛ نرخ 4 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

افت نرخ مبادله ای 20 ارز در بانک مرکزی + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - هر دلار آمریکا روز شنبه با 4 ریال کاهش 37,326 ریال، هر پوند انگلیس با رشد 201 ریالی 51,518ریال و هر یورو با 454 ریال افزایش 45,971 ریال قیمت خورد.

قیمت 22واحد پولی از جمله دلار رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 15 ارز از جمله پوند و یورو نسبت به روز چهارشنبه کاهش و قیمت 22 واحد پولی از جمله دلار افزایش یافت؛ نرخ 2 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

کاهش 319ریالی قیمت رسمی یورو

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 15 ارز از جمله دلار نسبت به روز سه شنبه افزایش و قیمت 22 واحد پولی از جمله یورو و پوند کاهش یافت؛ نرخ 2 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ 28ارز بانکی رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 28 ارز از جمله دلار و یورو نسبت به روز دوشنبه افزایش و قیمت 9 واحد پولی از جمله پوند کاهش یافت؛ نرخ 2 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ رسمی ارزها ثابت ماند+ جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - در روز یکشنبه دلار 3720. 8 تومان، پوند 5197. 3 تومان و یورو 4574. 4 تومان قیمت‌گذاری شد.

نرخ تبادلی 39ارز بانکی اعلام شد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 21 واحد پولی مانند یورو و پوند افزایش و نرخ 14 ارز از جمله دلار نسبت به روز پنج‌شنبه کاهش پیدا کرد و نرخ 4 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

افزایش نرخ مبادله‌ای دلار وکاهش قیمت رسمی یورو

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 19 واحد پولی مثل دلار افزایش و نرخ 18 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز چهارشنبه کاهش پیدا کرد و نرخ 2 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

افزایش 25 ریالی نرخ رسمی دلار+ جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - برای روز چهارشنبه نرخ رسمی دلار 25 ریال افزایش یافت اما پوند 157 ریال و یورو 295 ریال افت کرد.

نرخ 30ارز بانکی رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 30 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز یکشنبه افزایش و نرخ 6 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ 3 ارز هم ثابت ماند.

گرانی ادامه دار دلار و پوند بانکی + جدول

آریا بازار - اهبار پولی مالی - دلار با 39 ریال افزایش 3713 تومان، پوند با 93 ریال رشد 5209 تومان و یورو با کاهش 542 ریالی 4609 تومان ارزش‌گذاری شد.

نرخ مبادله‌ای دلار و پوند رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 31 ارز از جمله دلار و پوند نسبت به روز پنج‌شنبه افزایش و نرخ 8 واحد پولی دیگر افزایش یافت.

افزایش نرخ مبادله ای دلار و پوند+جدول

آریا بازار - بانک مرکزی، نرخ تبادلی 39 ارز را اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ 34 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز چهارشنبه، افزایش و نرخ 3 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ 2 ارز هم ثابت ماند.

افزایش نرخ مبادله‌ای دلار و پوند+ جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - نرخ هر دلار آمریکا برای روز چهارشنبه با 35 ریال افزایش نسبت به روز گذشته 37 هزار و 54 ریال قیمت خورد.

رشد 344ریالی قیمت یورو بانکی

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 35 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز سه شنبه افزایش و نرخ 3 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ لیر سوریه نیز ثابت ماند.

پوند و یورو همچنان تخت گاز می‌روند

آریا بازار - بررسی بازار ارز نشان می‌دهد که یورو و پوند که از ارزهای رایج در بازار هستند، همچنان به روند صعودی‌شان ادامه می‌دهند.

نرخ دلار، یورو و پوند بانکی رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را اعلام کرد که براساس آن نرخ 30 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز شنبه کاهش و نرخ 6 واحد پولی دیگر افزایش یافت همچنین نرخ 3 ارز نیز ثابت ماند.

دلار، پوند و یورو دولتی ارزان شد + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - روز شنبه دلار با یک ریال کاهش 3697. 8 تومان، پوند با 161 ریال افت قیمت 5113. 3 تومان و یورو با افت 5 ریالی 4531. 3 تومان تعیین شد.

کاهش ارزش دلار ، پوند و یورو ؟!

آریا بازار - بانک مرکزی امروز (شنبه) از کاهش ارزش 18 ارز عمده از جمله دلار آمریکا، پوند انگلیس و یورو نسبت به پنجشنبه گذشته و رشد ارزش 15 ارز دیگر خبر داد؛ 6 ارز نیز تغییری نداشت.

کاهش ارزش دلار ، پوند و یورو بانکی

آریا بازار - بانک مرکزی امروز (شنبه) از کاهش ارزش 18 ارز عمده از جمله دلار آمریکا، پوند انگلیس و یورو نسبت به پنجشنبه گذشته و رشد ارزش 15 ارز دیگر خبر داد؛ 6 ارز نیز تغییری نداشت.

افزایش قیمت سکه طرح جدید

آریا بازار - قیمت سکه تمام بهار آزادی امروز در بازار تهران در حالی افزایش یافت که نرخ سه ارز اصلی دلار، یورو و پوند نیز با رشد همراه بود.

دلار، یورو و پوند دولتی گران شد + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - در روز چهاشنبه طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی دلار 3 ریال، پوند 74 ریال و یورو 114 ریال رشد کرد.

نرخ مبادله‌ای دلار، یورو و پوند افزایش یافت

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 30 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز سه شنبه افزایش و نرخ 8 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ لیر سوریه نیز ثابت ماند.

نرخ مبادله‌ای دلار، یورو و پوند افزایش یافت

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 30 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز سه شنبه افزایش و نرخ 8 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ لیر سوریه نیز ثابت ماند.

سقوط ارزش ارزهای پرطرفدار

آریا بازار - هر دلار آمریکا با کاهش ٥٣ تومان نسبت به روز گذشته، امروز با نرخ ٤ هزار و ٦٩٠ تومان در بازار آزاد معامله شد. یورو نیز امروز در بازار آزاد با نرخ ٥ هزار و ٩٠٠ تومان به فروش رسید که نسبت به دیروز ٢٥٦ تومان سقوط کرد. پوند انگلیس نیز امروز با کاهش ١١٥ تومان نسبت به دیروز با نرخ ٦ هزار و ٥٦٣ تومان معامله شد.

افزایش نرخ مبادله ای دلار

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 15 ارز از جمله دلار نسبت به روز دوشنبه افزایش و نرخ 22 واحد پولی مانند یورو و پوند کاهش یافت؛ نرخ 2 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ 22واحد پولی کاهش یافت

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 15 ارز از جمله دلار نسبت به روز دوشنبه افزایش و نرخ 22 واحد پولی مانند یورو و پوند کاهش یافت؛ نرخ 2 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

یورو روی دلار و پوند را کم کرد!

آریا بازار - مقایسه روند قیمت سه ارز مهم (دلار، یورو، پوند) در بازار نشان می‌دهد که یورو با 900 تومان افزایش در یک ماه گذشته بیشترین افزایش قیمت را نسبت به دلار و پوند داشته و پس از آن پوند با 800 تومان و دلار با 500 تومان افزایش قیمت در رتبه‌های بعدی افزایش قیمت قرار دارند.

یورو روی دلار و پوند را کم کرد!

آریا بازار - مقایسه روند قیمت سه ارز مهم (دلار، یورو، پوند) در بازار نشان می‌دهد که یورو با 900 تومان افزایش در یک ماه گذشته بیشترین افزایش قیمت را نسبت به دلار و پوند داشته و پس از آن پوند با 800 تومان و دلار با 500 تومان افزایش قیمت در رتبه‌های بعدی افزایش قیمت قرار دارند.

یورو روی دلار و پوند را کم کرد!

آریا بازار - مقایسه روند قیمت سه ارز مهم (دلار، یورو، پوند) در بازار نشان می‌دهد که یورو با 900 تومان افزایش در یک ماه گذشته بیشترین افزایش قیمت را نسبت به دلار و پوند داشته و پس از آن پوند با 800 تومان و دلار با 500 تومان افزایش قیمت در رتبه‌های بعدی افزایش قیمت قرار دارند.

"یورو" روی دلار و پوند را کم کرد!

آریا بازار - مقایسه روند قیمت سه ارز مهم (دلار، یورو، پوند) در بازار نشان می‌دهد که یورو با 900 تومان افزایش در یک ماه گذشته بیشترین افزایش قیمت را نسبت به دلار و پوند داشته و پس از آن پوند با 800 تومان و دلار با 500 تومان افزایش قیمت در رتبه‌های بعدی افزایش قیمت قرار دارند.

افزایش نرخ 15 ارز در بانک مرکزی

آریا بازار - بانک مرکزی اعلام کرد: امروز (دوشنبه) ارزش برابری 16 ارز همچون دلار آمریکا و پوند انگلیس نسبت به روز گذشته کاهش یافته و 15 ارز دیگر از جمله یورو افزایش یافته است؛ هشت ارز نیز تغییری نداشت.

نرخ 15ارز در بانک مرکزی رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی اعلام کرد: امروز (دوشنبه) ارزش برابری 16 ارز همچون دلار آمریکا و پوند انگلیس نسبت به روز گذشته کاهش یافته و 15 ارز دیگر از جمله یورو افزایش یافته است؛ هشت ارز نیز تغییری نداشت.

کاهش نرخ مبادله‌ای دلار و پوند + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - نرخ هر دلار آمریکا برای روز شنبه با یک ریال کاهش نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته 36 هزار و 949 ریال قیمت خورد.

نرخ مبادله‌ای دلار و پوند کم شد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 25 ارز از جمله دلار و پوند نسبت به روز پنجشنبه کاهش و نرخ 9 واحد پولی مانند یورو افزایش یافت؛ نرخ 5 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

ساختمان پارلمان انگلیس 6 سال تعطیل می‌شود

آریا بازار - نمایندگان مجلس عوام انگلیس بامداد پنجشنبه با اکثریت آرا به طرح نوسازی 'کامل و به هنگام' ساختمان فرسوده پارلمان انگلیس که قیمت آن در حدود 3.5 میلیارد پوند برآورد می‌شود، رأی موافق دادند.

شاخص بورس آسیا بالا آمد

آریا بازار - شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز پنج شنبه با سیر صعودی شروع بکار کرد و پوند هم در ماه ژانویه بیش از 5 درصد رشد را تجربه کرده است.

بانک مرکزی نرخ تبادلی 39ارز را اعلام کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 14 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز چهارشنبه افزایش و نرخ 19 واحد پولی کاهش یافت؛ نرخ 6 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ 19ارز بانکی رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 19 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز سه‌شنبه افزایش و نرخ 13 واحد پولی کاهش یافت؛ نرخ 7 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

قیمت رسمی یورو و پوند کم شد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 17 ارز از جمله دلار نسبت به روز دوشنبه افزایش و نرخ 19 واحد پولی مانند یورو و پوند کاهش یافت؛ نرخ 3 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

تثبیت نرخ مبادله ای ارزها +جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - نرخ هر دلار آمریکا روز یکشنبه 36,860 ریال، هر پوند انگلیس 52,204ریال و هر یورو 45,800 ریال اعلام شد.

نرخ دلار بانکی گران و پوند ارزان شد +جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - بانک مرکزی نرخ رسمی 31 ارز را افزایش داد در حالی که قیمت 6 واحد پولی خارجی را پایین آورد و نرخ 2 ارز را نیز نسبت به آخرین روز مبادلتی در هفته گذشته تغییر نداد. .

نرخ مبادله‌ای دلارو یورو رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 31 ارز از جمله دلار و یورو نسبت به روز پنجشنبه افزایش و نرخ 6 واحد پولی مانند پوند کاهش یافت؛ نرخ 2 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

درآمد مدیران مرد در بی بی سی چقدر است؟

آریا بازار - 6 نفر با کاهش درآمد خود بعلت شکاف درآمد بین زنان و مردان موافقت کردند. این افراد از 200 هزار پوند تا 700 هزار پوند در سال دریافتی حقوق دارند.

افزایش نرخ مبادله‌ای دلار

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 38 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز چهارشنبه افزایش و نرخ لیر سوریه نیز ثابت ماند.

نرخ 38ارز بانکی رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 38 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز سه شنبه افزایش و نرخ لیر سوریه نیز ثابت ماند.

قدرت‌نمایی پوند در بازار / کره‌جنوبی نظارت بر بیت‌کوین را آغاز کرد

آریا بازار - طلانیوز : نرخ برابری پوند انگلستان به دلار آمریکا از زمان آغاز «برگزیت» تا دیروز، هرگز به بالای 4/ 1 واحد نرسیده بود، اما دیروز با تقویت پوند این نرخ برابری تحقق یافت. ضعف اسکناس آمریکایی یکی از عوامل ثبت این نرخ قلمداد می‌شد. دلار آمریکا پس از درگیری درون کنگره برای تصویب بودجه موقت دولت فدرال، تضعیف شده بود و طلای جهانی را وارد کانال افزایشی کرد. هر اونس طلا تا ساعت 8و20دقیقه بعد از ظهر دیروز به 1338 دلار رسید.

رشد کم سابقه ارزش پوند

آریا بازار - نرخ برابری پوند انگلستان به دلار آمریکا از زمان آغاز «برگزیت» تا دیروز، هرگز به بالای 4/ 1 واحد نرسیده بود، اما دیروز با تقویت پوند این نرخ برابری تحقق یافت.

افزایش نرخ دلار، یورو و پوند مبادلاتی

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 32 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز دوشنبه افزایش و نرخ 4 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ 3 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ مبادلاتی 39ارز بانکی تغییر کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 7 ارز از جمله پوند نسبت به دیروز افزایش و نرخ 30 ارز دیگر از جمله دلار و یورو کاهش یافت؛نرخ 2 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

افزایش نرخ مبادله‌ای دلار و یورو در آخرین روز دی ماه

آریا بازار - پرونده نرخ مبادله ای در دی ماه جاری در حالی بسته شد که 32 ارز از جمله دلار آمریکا، پوند انگلیس و یورو امروز (شنبه) نسبت به پنجشنبه گذشته افزایش قیمت داشت، 5 ارز کاهش یافت و 2 ارز نیز ثابت ماند.

نرخ دلار و پوند بانکی رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که طبق آن نرخ 25 ارز از جمله دلار و پوند نسبت به روز چهارشنبه افزایش و نرخ 13 واحد پولی دیگر از جمله یورو کاهش یافت؛ نرخ روپیه هند نیز ثابت ماند.

قیمت پوند افزایش یافت

آریا بازار - امروز بازار ارز آزاد شاهد افزایش قیمت در بعضی ارزها بود و پوند انگلیس با افزایش قیمت نسبت به روزهای گذشته 6154 تومان داد و ستد شد.

نرخ مبادله ای دلار کم شد

آریا بازار - بانک مرکزی امروز (چهارشنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد: بر اساس آن نرخ 23ارز ازجمله دلار آمریکا، یورو و پوند انگلیس نسبت به دیروز کاهش یافت؛ 11 ارز افزایش و پنج ارز دیگر تغییری نداشت.

نرخ مبادله‌ای دلار افزایش یافت

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 31 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز دوشنبه افزایش و نرخ 7 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ لیر سوریه نیز ثابت ماند.

قیمت دلار بانکی افزایش یافت + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - نرخ 31 ارز از جمله دلار، یورو و پوند در روز سهشنبه نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ 7 واحد پولی دیگر کاهش یافت.

36ارز بانک مرکزی رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی امروز (دوشنبه) نرخ برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد: بر اساس آن ارزش 36 ارز از جمله دلار آمریکا، پوند انگلیس و یورو نسبت به دیروز افزایش یافت؛ 2 ارز ثابت ماند و یک ارز نیز افت پیدا کرد.

پوند به بالاترین رقم در برابر دلار از سال 2016 رسید

آریا بازار - به دنبال مواضع همگام وزرای دارایی اسپانیا و هلند برای حمایت از حفظ روابط نزدیک بریتانیا با اتحادیه اروپا در دوره برگزیت، پوند بیش از یک درصد رشد در برابر دلار را تجربه کرد.

پوند انگلیس رکورد گرانی را شکست

آریا بازار - امروز پوند انگلیس رکورد دار افزایش قیمت در بازار ارز آزاد بود و با قیمت 6130 تومان داد و ستد شد. همچنین هر دلار آمریکا با کاهش قیمت 4339 تومان کلید خورد.

پوند به بالاترین رقم در برابر دلار از سال‌2016 به بعد رسید

آریا بازار - به دنبال مواضع همگام وزرای دارایی اسپانیا و هلند برای حمایت از حفظ روابط نزدیک بریتانیا با اتحادیه اروپا در دوره برگزیت، پوند بیش از یک درصد رشد در برابر دلار را تجربه کرد.

نرخ دلار دولتی رشد کرد

آریا بازار - براساس نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نرخ 33 ارز از جمله دلار و یورو نسبت به روز چهارشنبه افزایش و نرخ 4 واحد پولی دیگر از جمله پوند، کاهش یافت.

نرخ مبادله‌ای دلار افزایش یافت

آریا بازار - نرخ گذاری 39 ارز عمده در بانک مرکزی از کاهش ارزش 19 ارز همچون یورو و پوند انگلیس و رشد 19 ارز دیگر بویژه دلار آمریکا حکایت دارد ضمن آنکه ارزش یک ارز نیز تغییری نکرده است.

افزایش نرخ دلار و پوند مبادله‌ای + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - نرخ هر دلار آمریکا برای روز سه‌شنبه با 90 ریال افزایش نسبت به روز گذشته 36 هزار و 219 ریال قیمت خورد.

نرخ دلار و پوند مبادله‌ای رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 28 ارز از جمله دلار و پوند نسبت به روز دوشنبه افزایش و نرخ 8 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ 3 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

ارزش 33ارز بانکی رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی امروز (دوشنبه) نرخ برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن قیمت 33 ارز همچون دلار آمریکا، پوند انگلیس و یورو نسبت به دیروز افزایش یافت؛ 4 ارز ریزش قیمت داشت و 2 ارز دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ دلار مبادله‌ای افت کرد

آریا بازار - بانک مرکزی امروز (شنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ دلار به همراه 14 ارز دیگر نسبت به پنجشنبه گذشته کاهش و 22 ارز همچون پوند انگلیس و یورو رشد یافت؛ 2 ارز نیز تغییری نداشت.

نرخ دلار مبادله‌ای افزایش یافت

آریا بازار - نرخ هر دلار آمریکا، روز گذشته (پنجشنبه) با 35 ریال افزایش نسبت به روز قبل 36 هزار و 91 ریال قیمت خورد، هر پوند انگلیس نیز با 228 ریال کاهش نسبت به روز سه شنبه 48 هزار و 798 ریال و هر یورو با 75 ریال افت 43 هزار و 372 ریال ارزشگذاری شد.

نرخ 30ارز مبادله‌ای افزایش داشت

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز را اعلام کرد که براساس آن نرخ 30 ارز از جمله دلار نسبت به روز چهارشنبه افزایش و قیمت 8 واحد پولی دیگر مانند پوند کاهش یافت؛ نرخ یک ارز دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ مبادله‌ای دلار افت کرد

آریا بازار - بانک مرکزی امروز (چهارشنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 16 ارز همچون دلار آمریکا نسبت به دیروز کاهش و 16 واحد پولی دیگر همچون پوند انگلیس و یورو افزایش یافت؛ 7 ارز نیز ثابت بود.

کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت یورو و پوند+ جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای روز چهارشنبه با یک ریال کاهش نسبت به روز گذشته 36 هزار و 56 ریال قیمت خورد.

نرخ دلار مبادله‌ای کاهش یافت

آریا بازار - بانک مرکزی امروز (سه شنبه) نرخ برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 15 ارز همچون دلار آمریکا نسبت به دیروز کاهش یافت، 18 ارز از جمله یورو و پوند انگلیس رشد کردند و 6 ارز دیگر ثابت ماندند.

اختصاصی/ تا یکساله دیگر پول دیجیتال انگلستان با پشتوانه پوند منتشر می‌شود

آریا بازار - سخنگوی واحد تحقیقات بانک مرکزی انگلیس علام کرد: بانک مرکزی انگلیس به دنبال تحقیق در مورد عرضه نوعی ارز مجازی به مانند بیت کوین است که به پوند پشتوانه آن است و تا 12 ماه آینده وارد بازار معاملات ارزهای دیجیتال خواهد شد.

نرخ مبادله‌ای دلار در آغاز سال نو فرو ریخت

آریا بازار - آغاز سال نو میلادی با کاهش نرخ برابری 20 ارز عمده از جمله دلار آمریکا و پوند انگلیس در بانک مرکزی همراه بود و در مقابل ارزش یورو به همراه 13 ارز دیگر افزایش یافت و 5 ارز نیز ثابت ماند.

دلار هفته جدید را با افزایش قیمت شروع کرد

آریا بازار - امروز و در اولین روز هفته، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد با افزایش قیمت همراه شد و 4197 تومان به فروش رفت. یورو و پوند نیز به ترتیب 50115 و 5738 تومان معامله شدند.

دلار دولتی ارزان شد

آریا بازار - بانک مرکزی امروز (شنبه) نرخ 39 ارز عمده را اعلام کرد: نرخ دلار، یورو و 17 ارز بانکی افت داشتند، پوند و 17 ارز بانکی افزایش یافتند و 2 ارز بانکی بدون تغییر ماندند.

دلار دولتی ارزان شد

آریا بازار - بانک مرکزی امروز (شنبه) نرخ 39 ارز عمده را اعلام کرد: نرخ دلار، یورو و 17 ارز بانکی افت داشتند، پوند و 17 ارز بانکی افزایش یافتند و 2 ارز بانکی بدون تغییر ماندند.

افزایش نرخ رسمی 32 ارز/دلار؛ 3674 تومان

آریا بازار - بانک مرکزی، نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 32 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز چهار شنبه افزایش و قیمت 5 واحد پولی دیگر کاهش یافت.

نرخ رسمی 32ارز رشد کرد

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 32 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز چهار شنبه افزایش و قیمت 5 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ 2 ارز نیز ثابت ماند.

جهش قیمت دلار در بازار آزاد

آریا بازار - امروز در بازار ارز هر دلار آمریکا به قیمت 4174 تومان، هر یورو 4973 تومان و هر پوند نیز با قیمت 5670 تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته افزایش قیمت داشتند.

نرخ مبادله‌ای یورو و پوند افزایش یافت

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 31 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز سه شنبه افزایش و قیمت 6 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ 2 ارز نیز ثابت ماند.

نرخ انواع ارز صعودی شد

آریا بازار - امروز قیمت انواع ارز به جز یورور در بازار ارز آزاد نرخ صعودی به خود گرفت و هر دلار آمریکا با اندکی افزایش قیمت 4166 تومان و هر پوند انگلیس 5652 تومان داد و ستد گردید.

دلار، یورو و پوند دولتی گران شد + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - هر دلار آمریکا برای روز سه شنبه با 40 ریال افزایش نسبت به روز گذشته 35 هزار و 998 ریال قیمت خورد.

دلار بانکی به مرز 3600تومان رسید

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 34 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز یکشنبه افزایش و قیمت 4 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ لیر سوریه نیز ثابت ماند.

اعلام نرخ رسمی ارز + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - روز شنبه نرخ رسمی دلار 3 ریال کاهش یافت و بهای پوند یورو به ترتیب 124 ریال و 172 ریال رشد داشته است.

افزایش نرخ رسمی دلار، یورو و پوند+جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - هر دلار آمریکا برای روز چهارشنبه با 10 ریال افزایش نسبت به روز گذشته 35 هزار و 760 ریال قیمت خورد.

افزایش نرخ رسمی دلار، یورو و پوند+جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - هر دلار آمریکا برای روز چهارشنبه با 10 ریال افزایش نسبت به روز گذشته 35 هزار و 760 ریال قیمت خورد.

نرخ دلار، یورو و پوند افزایش یافت

آریا بازار - بانک مرکزی نرخ تبادلی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 30 ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز سه‌شنبه افزایش و قیمت 7 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ دو ارز نیز ثابت ماند.

افزایش نرخ مبادله‌ای 36ارز

آریا بازار - نرخ مبادله 36 ارز عمده از جمله دلار آمریکا، پوند انگلیس و یورو امروز (سه شنبه) در بانک مرکزی افزایش یافت و در مقابل دو ارز کاهش داشتند و یک ارز نیز ثابت ماند.

افزایش نرخ دلار و پوند بانکی + جدول

آریا بازار - اخبار پولی مالی - نرخ هر دلار آمریکا برای روز دوشنبه با 40 ریال افزایش نسبت به روز گذشته 35 هزار و 699 ریال قیمت خورد.

ساير مطالب

4قانونگذار آمریکایی خواستار آزادی جاسوسان این کشور در ایران شدند

بیانیه دو وزارتخانه امور خارجه و اقتصاد درباره تحریم رئیس کل بانک مرکزی

سقوط بی‌سابقه ارزش لیر ترکیه در برابر دلار

40 تن طلا به ذخیره قطعی کشور افزوده شد/مذاکره با افغان‌ها برای صادرات 1000میلیارد دلار مواد معدنی از چابهار

قمه‌کشی در دبیرستان دخترانه +فیلم

آمریکا توسط اروپا دودستی به برجام چسبیده است

دعوت اینفانتینو از روحانی برای حضور در افتتاحیه جام جهانی فوتبال +عکس

قیمت جدید انواع خودرو تویوتا در بازار تهران +جدول

واکنش وزارت امور خارجه ایران به تحریم «سیف»

هفته آتی، آغاز پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی تا سقف یک میلیارد تومان/تمامی سپرده‌ها حداکثر تا یک ماه پرداخت می‌شود

تراز تجاری کشور 1.5میلیارد دلار مثبت است/ صادرات کشور در 2ماه نخست سال 28.5درصد افزایش یافت

12 چالش دولت حسن روحانی در یک سال گذشته / مصائب دولت دوازدهم

سقوط در بازار ارز دیجیتال/افت 10درصدی ارزش اتریوم در چند ساعت/ بازگشت بیت کوین به کانال 7هزار دلار

از مسیر بورس کالا، نبض بازار جهانی زعفران را در اختیار می‌گیریم

رشد نماگرهای هفتگانه بورس در معاملات پایان هفته/افت ملموس ارزش معاملات خرد

نرخ انواع فشارسنج در بازار تهران؟ +جدول

عاملان تیراندازی صبح امروز اهواز دستگیر شدند

جبهه متحد علیه ایران به اتحادی علیه ترامپ تغییر کرده است

آپارتمان در منطقه طرشت تهران چند؟ +جدول

بانک ها در فروردین ماه امسال چقدر تسهیلات پرداخت کردند / 25 هزار میلیارد تومان وام در 31 روز

مسکو: تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران غیرقانونی است

محدودیت ترافیکی در جاده کرج - چالوس اجرا می‌شود

شرایط فروش نقدی و اقساطی خودروهای لیفان اعلام شد +جدول

ابلاغیه منع الزام پرادخت وجه توسط کارفرمایان و مالکان به حساب نظام مهندسی

روسیه در انتظار درآمد میلیاردی از مسابقات جام جهانی فوتبال

نبیه بری برای ششمین دوره پیاپی رئیس پارلمان جدید لبنان شد +زندگینامه

احتمال ممنوعیت واردات برخی کالاهای اسرائیل در ترکیه

کشف معدن 40 تنی طلا در زرشوران/ چابهار

سازمان مالیاتی ماهیت کسب و کارهای نوپا را قبول ندارد

در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بررسی شد / تسهیل مجوزهای کسب وکار