بازار آریا

آخرين مطالب

برچسب:   "فلزات"

گزارش روزانه بورس | 24 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 2232 واحدی به 182,834 واحد رسید. ...

گزارش روزانه بورس | 23 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام | بهبود شاخص کل بورس ناظر اقتصاد : شاخص کل ...

گزارش روزانه بورس | 22 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 108 واحدی به 174.924 واحد رسید. ...

گزارش روزانه بورس | 18 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 168 واحدی به 181,015 واحد رسید. ...

گزارش روزانه بورس | یک‌شنبه 15 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام | ریزش شاخص کل بورس ناظر اقتصاد : شاخص کل بورس ...

گزارش روزانه بورس | 18 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 168 واحدی به 181,015 واحد رسید. ...

گزارش روزانه بورس | 15 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام | ریزش شاخص کل بورس ناظر اقتصاد : شاخص کل بورس ...

گزارش روزانه بورس | 11 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 2700 واحدی به 185.559 واحد رسید. ...

گزارش روزانه بورس | 11 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 2700 واحدی به 185.559 واحد رسید. ...

گزارش روزانه بورس | 8 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 7697 واحدی به 195.104 واحد رسید. ...

گزارش روزانه بورس | 9 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 376 واحدی به 195.480 واحد رسید. ...

گزارش روزانه بورس | 10 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام | سقوط آزاد شاخص کل بورس ناظر اقتصاد : شاخص کل ...

گزارش روزانه بورس | 7 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 6770 واحدی به 187.406 واحد رسید. ...

گزارش روزانه بورس | 4 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 6017 واحدی به 180.635 واحد رسید. ...

گزارش روزانه بورس | 2 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد : شاخص کل ‌بورس با افزایش 3552 ...

گزارش روزانه بورس | 3 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد : شاخص کل ‌بورس با افزایش 5993 ...

گزارش روزانه بورس | 2 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد : شاخص کل ‌بورس با افزایش 3552 ...

گزارش روزانه بورس | 1 مهر 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد : شاخص کل بورس با افزایش 4533 ...

گزارش روزانه بورس | 31 شهریور 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد : شاخص کل بورس با افزایش 3209 ...

گزارش روزانه بورس | 26 شهریور 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد : شاخص‌ کل ‌بورس با افزایش 2361 ...

گزارش روزانه بورس | 27 شهریور 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 734 واحدی ...

گرانبهاترین فلزات جهان کدامند؟

بازار آریا - اگر تصور می کنید که طلا و نقره گرانبهاترین فلزات در جهان هستند باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید.

گزارش روزانه بورس | 27 شهریور 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 734 واحدی ...

استخدام سرپرست مارکتینگ در تهران

بازار آریا - یک شرکت معتبر در حوزه صنایع فلزات جهت تکمیل نیروی انسانی کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

گزارش روزانه بورس | 26 شهریور 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 2361 ...

گزارش روزانه بورس | 20 شهریور 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 1578 ...

گزارش روزانه بورس | 21 شهریور 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 6483 ...

گزارش روزانه بورس | 24 شهریور 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد : شاخص‌ کل ‌بورس با افزایش 3058 ...

اختصاصی/ طلا همچنان سرمایه ای مطلوب است

بازار آریا - طلانیوز : بانک سرمایه گذاری ولس فارگو در تازه ترین گزارش چشم انداز فلزات گرانبها اعلام کرده که هرچه روند فعلی قیمت جهانی طلا برخی سرمایه گذاران را ناامید کرده است ولی طلا در بلندمدت یک سرمایه گذاری مطلوب و جذاب خواهد بود.

گزارش روزانه بورس | 20 شهریور 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 1578 ...

گزارش روزانه بورس | 18 شهریور 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد : شاخص کل ‌بورس با افزایش 2605 ...

گزارش روزانه بورس | 19 شهریور 97

بازار آریا - وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی بازار سهام ناظر اقتصاد : شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 4764 ...

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای ارز صادراتی

بازار آریا - خبر آنلاین : بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد:صادرکنندگان کالاهای غیر از پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگی مکلف به ٤ شیوه ...

بخشی از دلارها به کشور برنگشت

بازار آریا - دولت بر اساس بخش‌نامه‌ای که در 14 شهریور سال جاری ابلاغ شد، قصد دارد از صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین، تعهدنامه ارزی دریافت کند.

افزایش 10دلاری قیمت طلا در بازار جهانی

بازار آریا - قیمت طلا در معاملات امروز بازار جهانی فلزات گران بها، به کانال 1200 دلاری بازگشت و هر اونس طلا 1205 دلار قیمت گذاری شد.

اختصاصی/ شرایط برنده – برنده در بازار طلا در حال شکل گرفتن است

بازار آریا - بر طبق گزارش چشم انداز قیمت بازار موسسه ScotiaMocatta ،این تابستان با اینکه دلار آمریکا همچنان از بازار مکان امن سرمایه طلا سرقت می کند ، اما احتمال بالقوه ایجاد "وضعیت برنده – برنده " برای فلزات گرانبها می تواند در اطراف گوشه ای پنهان شده باشد.

نظر تحلیلگران اقتصادی درباره چشم انداز قیمت فلزات گرانبها در روزهای آتی

بازار آریا - تازه ترین تحلیل اینوستینگ نشان می دهد که قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها طی روزهای آینده تحت فشار ناشی از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و آمارهای اشتغال این کشور خواهد بود.

اختصاصی/ تنش های تجاری و تاثیر آن بر دلار باعث افت ارزش طلا شد

بازار آریا - امروز سه شنبه- 4 سپتامبر در حالیکه نگرانی ها در مورد تنش تجاری ارزش دلار را در نزدیکی سقف 1 هفته ای حفظ کرده است ،قیمت جهانی طلا کمی افت کرد .با اینحال به باور بسیاری از تحلیلگران افازیش نگرانی ها در بازارهای نوظهور احتمالا از فلزات گرانبها حمایت خواهد کرد.

اختصاص/ مبادلات بازار طلا در سطح عالی قرار دارد

بازار آریا - در حالیکه شرایط سخت و فرسایشی در بازار طلا برای طرفدراان صعود قیمت همچنان ادامه دارد ، اما رفتار مبادلاتی بازارهای هر 2 فلز بسیار مثبت است.علائم از قرار گرفتن فلزات در سطوح پایین است. اما این به این معنی نیست که که این گروه شروع به رشد چشمگیر خواهد کرد ، از طرفی هم قرار گرفتن فلزات در سطوح پایین هم در حال حاضر به معنی رسیدن و شناخته شدن کف قیمتی توسط فلزات نیست.

امکان طلای 1400 دلاری تقویت شد

بازار آریا - طلانیوز : بوریس مکانیک رضایی تحلیلگر ارشد بازار فلزات گرانبها در متال بولتن باور داردکه با توجه به آنکه روند نزولی قیمت طلا چندان باثبات و پایدار نیست، به نظر می رسد قیمت این فلز گرانبها با افزایش چشمگیری روبرو خواهد شد و احتمال رسیدن فلز زرد به 1400 دلار نیز وجود دارد.

طلا همچنان تحت تاثیر روند دلار باقی خواهد ماند

بازار آریا - طلانیوز : تازه ترین تحلیل اقتصادی نشان می دهد که قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها احتمالا طی روزهای آینده نیز تحت تاثیر نوسانات ارزش دلار قرار خواهد داشت.

نقره بهترین خرید در شرایط کنونی است

بازار آریا - بانک آمریکایی ولس فارگو بر این باور است که فلزات گرانبها به خصوص نقره بهترین خرید و سرمایه گذاری در شرایط کنونی است.

تمام شاخص‌ها در اولین روز هفته سبزپوش شدند/ پیشتازی نفتی‌ها در روز عقب‌نشینی فلزی‌ها

بازار آریا - در دو ساعت ابتدایی تمام نماگرهای بازار به دلیل اقبال اشاخص حقیقی به گروه شیمیایی و پالایشی و خودرویی در محدوده‌های مثبت قرار گرفتند. این در حالی است که نمادهای گروه فلزات اساسی به دلیل ادامه دار شدن بلاتکلیفی نرخ گذاری محصولات در بورس کالا، با ضعف تقاضا و افت قیمت مواجه شده‌اند. در مجموع تا این لحظه شاهد افزایش قابل ملاحظه حجم و ارزش معاملات خرد نسبت به میانگین هفته گذشته هستیم.

اختصاصی/در حال حاضر نقره بهترین خرید است

بازار آریا - بعد از انکه شاهد عرضه و فروش های سنگین در بازار ها بودیم،فلزات گرانبها در حال حاضر برای سرمایه گذاری طولانی مدت ارزان هستند و بهترین انتخاب بین این فلزات نقره است.

طلا ناجی بحران‌های ارزی در آینده می‌شود

بازار آریا - مشاور مستقل فلزات گرانبها با بیان اینکه بحران جهانی در راه است، می‌نویسد: «جهان ناگزیر در بحران ارزی گرفتار خواهد شد و این درحالی است که طلا و نقره به عنوان پول واقعی خودنمایی خواهد کرد.»

اختصاصی / اسب بخاری برای لوکوموتیو فروشندگان نمانده / بهترین تجارت در شرایط فعلی توجه به روند قیمت و خرید محدود است

بازار آریا - طلانیوز : تاد هورویتز در مورد روند قیمت طلا تاکید کرد: به نظر می رسد بازار فلزات گران بها تصمیم گرفته جلوی خونریزی را بگیرد و بالاخره کف قیمتی خود را پیدا کند.با توجه به روند قیمت طلا در بازار روز جمعه و قرار گرفتن طلا در سطح 1184 دلاری به نظر می رسد لوکوموتیو فروشندگان طلای بازار جهانی به انتهای قدرت خود رسیده و توانی برای آن باقی نمانده است .خریداران طی چند وقت اخیر با هر تصمیم طلا برای رالی قیمت حضور سریع و پر قدرتی داشتند به طوری که هر تلاش فلز زرد و دیگر فلزات گرانبها در همان آغاز پایان می یافت.

اختصاصی/ خریداری برای طلا و نقره نیست / تا 1180 دلار صبر می کنیم

بازار آریا - الگوهای قیمتی طلا و نقره از نبود خریدار خبر می دهد و جذابیت فلزات گرانبها به شکل تراژیکی افت داشته است. هر قصد برای رالی قیمت طلا با حضور فروشندگان همراه شده و مانند دژکوپ روند صعودی را در هم می شکند ، که به عنوان مثال روند قیمت روز 2 شنبه نزدیک ترین مورد ان است.در شرایط فعلی به نظر می رسد واقعا امیدی به صعود وجود ندارد.

فلزات در بدن نقش اساسی دارند

بازار آریا - یک پزشک گفت: آهن، روی، پتاسیم، مس، منگنز، کرومیوم و نیکل از جمله فلزاتی هستند که در حیات بدن نقش اساسی دارند.

اختصاصی/ امید خود را به طلا از دست ندهید/ انتهای سال طلای 1300 دلاری داریم

بازار آریا - طلا روز دوشنبه به زیر 1200 دلار در هر اونس افت کرد و با اینکه بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که قیمت طلا و دیگرفلزات گرانبهاست در شرایط طاقت فرسایی قرار دارد، اما به نظر استراتژیست RBC، هنوز هم امید به طلا وجود دارد و قدرت و روند طلا در کوتاه مدت مهم نیست.

40 شهر و 700 روستا با تنش کیفی آب مواجه‌اند

بازار آریا - در حالی که ارتقا و حفظ کیفیت آب یکی از سیاست های اصلی وزارت نیرو تبیین شده، اما هنوز 40 شهر و 700 روستا با تنش کیفی آب مواجه هستند که برخی مربوط به مشکلات نیترات و فلزات سنگین می‌شود؛ موضوعی که باید زیر ذره‌بین دولت قرار گیرد.

تحلیل کارشناسان درباره روند قیمت فلزات گرانبها

بازار آریا - طلانیوز :تحلیلگران معتقدند که رابطه معکوس بین ارزش دلار آمریکا و قیمت طلا همچنان در بازار حضور دارد و قدرتنمایی دلار آمریکا طی روزهای آینده می تواند مانع بزرگی برای هرگونه روند صعودی قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها باشد

اختصاصی/ دشمنی ترامپ با ترکیه تعرفه های بیشتری را بر فلزات گرانبها تحمیل خواهد کرد

بازار آریا - دونالد ترامپ تنش خود با ترکیه را با اعلام تصمیم افزایش تعرفه های فولاد و الومینیوم این کشور افزایش داد و فشار بی سابقه ای را بر اقتصاد این متحد در ناتو وارد کرد که باهث نا ارامی های شدیدی در بازارهای مالی و تجرای ترکیه شد.

اختصاصی/نقره انتهای سال ترمیم می شود

بازار آریا - متال فکوس پیش بینی کرد که قیمت نقره تا انتهای سال افزایش یابد و حتی امکان نمایش بهتری نسبت به طلا را نیز دارد.البته تحلیلگران متال فوکوس اعتقاد دارند که همچنان و برای مدتی عامل های فشار و جریان های مخالف بر قیمت نقره ،طلا و دیگر فلزات گران بها در بازار باقی خواهند ماند.

عرضه انواع مس در تالار صنعتی

بازار آریا - تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا، امروز میزبان عرضه یک هزار و 145 تن مس مفتول، دو هزار تن مس کاتد، 20 هزار تن مس کم عیار و 9 تن کنسانتره فلزات گرانبهاست.

افزایش 4.4دلاری قیمت طلا در بازار جهانی

بازار آریا - در معاملات امروز بازار جهانی فلزات گرانبها هر اونس طلا 1211. 6 دلار قیمت‌گذاری شد که نسبت به دیروز 4. 4 دلار افزایش داشته است.

اختصاصی/ جمعی از مدیران فعال معدنی استرالیا: صبور باشید، فلزات گرانبها با قدرت برمی گردند / بخش اول

بازار آریا - به باور گروهی از تحلیلگران و فعالان در صنعت استخراج طلا و دیگر سنگ های معدنی که در کنفرانس سنگ های معدنی استرالیا شرکت کردند ، فکر اینکه فعالیت های معدنی و استخراج در سراسر جهان کاهش یافته را فراموش کنید و علی رغم شکست های پی در پی طلا برای صعود به بالای 1300 دلار این گروه همچنان به بازگشت فلزات گرانبها و نمایش قدرتمند انها اعتقاد دارند.

اختصاصی/ ایا طلا قدرت صعود دارد؟ / طلا هنوز به کف قیمت نرسیده / به این 2 سطح توجه کنید

بازار آریا - چیز زیادی در دنیای طلا تغییر نکرده و همچنان هر قصدی برای صعود شاهد حضور فروشندگان است . به نظر می رسد امیدی به فلزات گرانبها نمی توان داشت به طوریکه حتی ونگاردها ( سرمایه گذاران پیشرو ) هم به سمت سرمایه گذار ی در بازار طلا نمی روند. ایا تمام امیدها از دست رفته یا نه؟

اختصاصی/ میزان فروش سکه طلا و نقره امریکا در ماه جولای افزایش یافت / سقوط به زیر 1200 دلار سیگنال مهم سرمایه گذاری است

بازار آریا - بعد از کاهش یکسال گذشته در میزان تقاضای بازار ،بر اساس اطلاعات آماری U.S.mint ،پایگاه فروش و کنترل روند خرید و فروش شمش فلزات گرانبهای امریکا، تقاضا برای سکه های طلا در ماه جولای افزایش یافته است.

در عرض 48 ساعت آهن هزار تومان گران شد/مرچع تعیین قیمت پایه آهن در بورس مشخص نیست/دولت میزان درصد افزایش قیمت را اعلام کند

بازار آریا - رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات گفت: کاهش ارزش پول کشور و نقدینگی سرگردان سبب شده که در کمتر از یک ماه گذشته شاهد افزایش 20 درصدی قیمت آهن باشیم ضمن آنکه افزایش قیمت دلار سبب شده که در 48 ساعت گذشته شاهد افزایش هزار تومانی قیمت آهن باشیم.

چشم انداز قیمت جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها

بازار آریا - طلانیوز : به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، تقویت ارزش دلار آمریکا همچنان مانع بزرگی برای افزایش قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها به شمار می رود.

اختصاصی/نقشه راه طلا ضعیف است/بالای 1237 دلار تازه طلا قابل اعتماد می شود

بازار آریا - طلا در بازار جمعه در تلاش برای حفظ سطح 1220 دلاری بود . بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که تا تابستان 2019 نرخ بهره را تغییر نخواهد داد .قرار گرفتن سود اوراق 10 ساله در سطح 3 درصدی باعث خرید دلار در بازار ها شد و فشار را بر طلا و دیگران فلزات گرانبها افزایش داد.

اختصاصی/ نقره بهترین عملکرد را بین فلزات گرانبها خواهد داشت / طلا احتمالا به زیر 1200 دلار سقوط کند

بازار آریا - علی رغم روند نه چندان مناسب طلا و دیگر فلزات گرانبه در بازارهای جهان ، یک تحلیلگر و سرمایه گذار در بازارهای جهانی همچنان نگاه مثبتی به نقره دارد و مطمعن است که این فلز گرانبها سرانجام قدرت خود را بازایبی خواهد کرد.

اختصاصی/ طلا در حال سقوط است و هیچکسی هم اهمیت نمی دهد / 1180 دلار در هر اونس زمان سرمایه گذاری محدود

بازار آریا - طلا علی رغم جهش های محدود همچنان در حال سقوط است ،اما کسی به این موضوع اهمیتی نمی دهد.توجه داشته باشید که در حال حاضر هیچ دست نوشته ( دستور) یا ترسی در بازار های وجود ندارد که عامل این افت باشد و تنها دلیل این اتفاق عرضه و فروش است. داستان دستکاری قیمت طلا و نقره تا زمانی که بانک های بزرگ در تلاش برای قرار گرفتن فلزات گرانبها در سطوح پایین تر اقدام به عرضه طلا می کنند ،ادامه خواهد داشت.

دیروز سکه با رشد 26 درصدی سقف تاریخی زد و شاخص بورس کاهشی شد

بازار آریا - دیروز شاخص کل بورس با رشد 535 واحدی (5/ 0 درصدی) در سطح 108 هزار و 831 واحدی ایستاد و افت ماهانه 04/ 0 درصدی را ثبت کرد. با وجود افت اخیر نمادهای فلزات اساسی و چرخش نقدینگی به سمت خودرویی‌ها، روز گذشته گزارش‌های مناسب سه‌ماهه شرکت‌ها به ویژه معدنی‌فلزی‌ها عکس این روند را رقم زد.

اختصاصی/ طلا تحت تاثیر ترس از تنش تجاری و افت سهام عملکرد خوبی خواهد داشت

بازار آریا - درحالیکه با ادامه نمایش قدرتمند دلار در بازار احتمال افت بیشتر طلا در کوتاه مدت وجود دارد ،اما یک تحلیلگر بازار های فلزات گرانبها بر این باور است که سرمایه گذاران باید آینده طولانی مدت طلا را ببینند مخصوصا زمانی که ترس از ایجاد جنگ تمام عیار تجاری هم در بازار وجود دارد.

اختصاصی/ سر و صداها را نادیده بگیرید ،فلزات گرانبها در طولانی مدت آینده روشنی دارند

بازار آریا - به باور یک مدیر ارشد در بازار فلزات گرانبها علی رغم اتفاقت چند وقت اخیر و افت ارزش طلا و سایر فلزات گرانبها که به شکل مشخص تحت تاثیر روند ارزش دلار و جنگ تجاری نباید خیلی به این سر و صدا ها توجه کرد ،چراکه به نظر این تحلیلگر در طولانی مدت قیمت ها صعودی خواهد شد.

اروپا تا لغو تعرفه ها با آمریکا مذاکره نخواهد کرد

بازار آریا - «برونو لومر» وزیر دارایی فرانسه شامگاه شنبه در حاشیه نشست اعضای «جی 20» به خبرنگاران گفت: اتحادیه اروپا با آمریکا تا زمانی که تعرفه گمرکی فلزات را لغو نکند، در خصوص توافق تجارت آزاد مذاکره نخواهد کرد.

اختصاصی/ طلا تا انتهای سال رشد می کند، اما در این مسیر با مقاوت سنگینی روبرو خواهد شد

بازار آریا - طبق جدید ترین گزارش تحقیقاتی Capital Economics، در پایان سال 2018، قیمت طلا افزایش پیدا خواهد کرد، اما برخی از عوامل اقتصاد کلان همچنان بر تقاضای فلزات گرانبها فشار وارد خواهند کرد.

آیا فلز سرخ دوباره جان می‌گیرد؟

بازار آریا - امروز 26 تیر، معاملات مس در حالی با رشد نسبی آغاز به کار کرد که حمایت‌های تکنیکال و وضعیت ذخایر مس بورس فلزات لندن بر این روند موثر بود.

اختصاصی/ تقویت ارزش دلار ،سیاست های فدرال رزرو و روند تنش های بین المللی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت طلا

بازار آریا - طلانیوز :سیاست های پولی فدرال رزرو ،اظهارات رئیس این بانک و دلار همچنان یک مانع بزرگ برای افزایش قیمت جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها هستند که البته کاهش تنش های ژئوپاتیکی از جمله ملاقات پوتین و ترامپ از طرفی باعث افت تقاضا برای طلا خواهد شد ،اما فعلا چشم انداز مناسبی از تاثیر تحریم های ایران و تنش تجاری در بازارها دیده نمی شود.

میزبانی تالار صنعتی از عرضه 24 هزار تن فولاد

بازار آریا - تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا امروز دوشنبه 25 تیرماه میزبان عرضه 10 هزار تن آهن اسفنجی، چهار هزار و 200 تن سبد تیرآهن مخلوط، پنج هزار و 800 تن سبد مخلوط، چهار هزار و 910 تن سبد میلگرد و 12 تن کنسانتره فلزات گرانبها بود.

شاخص کل بورس 588 واحد آب رفت/ توجه به کوچکترهای بازار با عقب نشینی فلزی-معدنی‌ها

بازار آریا - معاملات منفی اولین روز هفته در بورس تهران با عقب نشینی قیمتی در گروه بزرگ فلزات اساسی، کلیت بازار را تحت تاثیر قرار داد. این در حالی است که حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته در پایین ترین سطح خود قرار دارد.

چالش قیمت ارز و پیش‌فروش سکه چه بود؟

آریا بازار - پیامد بعد از دوران مبادله پایاپای کالایی، دوران اولیه سرمایه‌داری بود که در آن، فلزات قیمتی مثل طلا، نقش واسطه مبادله را بازی می‌کردند؛ اما کم‌کم به دلایل مختلف ازجمله سختی حمل‌ونقل و امنیت، مردم طلاهایشان را نزد صرافی‌ها گذاشته و به‌جای آن طلاها، برگه رسید دریافت می‌کردند و این برگه را به‌عنوان پول در مبادلات به کار می‌بردند (که هنوز هم برخی از اقتصاددانان معتقدند اگر پول به همین شکل؛ یعنی به شکل پول خصوصی و از سوی نهادهای مختلف عرضه شود، دیگر مشکلاتی را که امروز دولت در عرصه پولی به وجود آورده، نخواهیم داشت).

سقوط آزاد قیمت فلزات در بازار جهانی/ «مس»در کف یکساله قرار گرفت

آریا بازار - تشدید تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا و امکان اعمال تعرفه بر روی 200 میلیارد دلار دیگر از کالاهای چینی از جانب ایالات متحده منجر شده است تا فلزات اساسی روز فاجعه‌باری را تاکنون پشت سر بگذارند.

روسیه به جنگ تجاری جهانی پیوست

آریا بازار - روسیه با وضع تعرفه روی واردات شماری از کالاهای آمریکا به تلافی تصمیم واشنگتن برای وضع تعرفه روی فروش فلزات روسی، به جنگ تجاری جهانی پیوست.

اختصاصی/ وضعیت طلا و نقره وخیم است

آریا بازار - در طول تاریخ زمان هایی وجود داشته که وضعیت قیمتی طلا و نقره وخیم بوده است ،اما شرایط فعلی در بازار یکی از وخیم ترین زمان ها برای فلزات گرانبها به شمار می رود.طلا و نقره هیچکدام دستاوردی نداشته اند و هر دو با اسانسوری به پایین در حال سقوط هستند و هر روز قیمت پایین تری را ثبت می کنند.

اختصاصی / اتفاق نظر در مورد افت هفته آینده ارزش طلا بین وال استریتی ها و مین استریتی ها

آریا بازار - بر اساس جدیدترین نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز، در بازار فلزات ارزشمند ، هر دو گروه کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران خرد فضای مناسبی را برای طلا نمیبینند وانتظار دارند قیمت طلا در هفته جاری کاهش بیشتری پیدا کند.

عوامل موثر بر قیمت فلزات گرانبها در روزهای آینده

آریا بازار - طلانیوز : تازه ترین تحلیل اینوستینگ نشان می دهد که انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا به خصوص نرخ تورم تاثیر زیادی بر قیمت جهانی فلزات گرانبها به خصوص طلا در روزهای آینده خواهد داشت.

تحلیل اینوستینگ از عوامل موثر بر قیمت فلزات گرانبها در روزهای آینده

آریا بازار - تازه ترین تحلیل اینوستینگ نشان می دهد که انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا به خصوص نرخ تورم تاثیر زیادی بر قیمت جهانی فلزات گرانبها به خصوص طلا در روزهای آینده خواهد داشت.

پرواز 2660واحدی شاخص کل در ادامه روزهای داغ بورسی /ورود نقدینگی جدید در هشت روز اخیر از مرز 670میلیارد تومان گذشت

آریا بازار - تمام نماگرهای بورس تهران در هشتمین روز سقف شکنی های پیاپی در محدوده های مثبت قرار گرفتند. این در حالی بود که مجموع ارزش معاملات خرد سهام در بورس و فرابورس به رکورد جدید 730 میلیارد تومان رسید. همچنین گفتنی است این رقم در هشت روز کاری اخیر به4500 میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه بازار امروز اقبال مجدد سهامداران به گروه فلزات اساسی بود که سبب تشکیل صف خرید در اغلب نمادهای این گروه شد.

شلیک موفق 1000گلوله با اسلحه چاپی +عکس

آریا بازار - کمپانی کالیفرنیایی سالید کانسپتز که یکی از رهبران اصلی تکنیک چاپ سه بعدی در سراسر جهان به شمار می رود، اقدام به ساخت نخستین تفنگ فلزی حاصل از چاپ سه بعدی با استفاده از روش پخت لیزری و همچنین فلزات پودری کرده است.

افزایش قیمت سوخت زغال‌سنگ تصویب شد

آریا بازار - افزایش قیمت زغال‌سنگ به‌عنوان سوخت مورد استفاده در تولید فلزات، بر قیمت تمام‌شده تولید اثر می‌گذارد.

اختصاصی/ چشم انداز صعود کوتاه مدت طلا روشن نیست

آریا بازار - طلانیوز : تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که سیاست های پولی فدرال رزرو آمریکا بعد افزایش نرخ بهره در نشست آخر خود و در ادامه روند حرکت شاخص دلار همچنان بزرگترین مانع برای آغاز روند رشد قیمت طلا و دیگر فلزات گرانبها ،حداقل در کوتاه مدت خواهد بود.

پیش بینی 2 موسسه مالی از روند قیمت نقره تا انتهای سال / نقره صعود خواهد کرد اگر از این دوره به سلامت عبور کند

آریا بازار - طلانیوز : حال حاضر شاخص ارزش دلار،تنش های سیاسی و تنش های تجاری بین اقتصاد های بزرگ جهان که با تصمیم ترامپ برای وضع تعرفه 50 میلیارد دلاری بر کالاهای چینی و در واکنش اقدام پکن برای وضع تعرفه 25 درصدی بر کالاهای امریکایی ،همچنین اقدامات تلافی جویانه مکزیک ،کانادا و اتحادیه اروپا که وارد مرحله جدیدی نیز شده بازیگران اصلی در بازار فلزات گرانبها از جمله نقره هستند که تحت تاثیر این عوامل 2 موسسه مالی بزرگ روند نقره را صعودی پیش بینی کرده اند ،ولی در عین حال هشدار دادند که این فلز گرانبها در مسیر حرکت خود با موانعی روبرو خواهد شد.

پارامترهای ایمنی واحدهای مسکونی را بشناسید

آریا بازار - معاون حوزه پیشگیری و حفاظت از حریق با اشاره به چرایی عدم صدور پروانه ساخت برای برخی ساختمانها گفت: فلزات قابل اشتعال مانند سدیم اگر آتش بگیرند دما را به هزار و 500 درجه می‌رسانند و در همان ابتدا ساختمان می‌ریزد.

بازار فلزات رنگین در هفته نیمه تعطیل بورس تهران چگونه رقم خورد؟

آریا بازار - در هفته گذشته که بورس تهران تنها دو روز معاملاتی را تجربه کرد شاهد افزایش قیمت در اکثر کامودیتی ها به خصوص فلزات پایه بودیم. این در حالی است که ایندکس دلار در پی انتشار برخی اخبار ضد و نقیض از افزایش نارضایتی ها در داخل امریکا به سبب رشد قیمت بنزین، کاهش یافته است.

چشم انداز قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها طی روزهای آینده

آریا بازار - تازه ترین تحلیل اینوستینگ نشان می دهد که قیمت جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها در روزهای آینده تحت تاثیر آمارهای مهم تجاری آمریکا و چین و نشست رهبران گروه 7 قرار خواهد داشت.

سرنوشت فلزات اساسی در روزهای پیش رو/ سایه جنگ تعرفه ای بر سر فولاد

آریا بازار - اواخر هفته گذشته انتشار اخباری مبنی بر بالا گرفتن جنگ تعرفه ای میان امریکا و اتحادیه اروپا معاملات فلزات رنگین را دستخوش تغییر کرد. این نخستین باری نیست که تصمیمات خلق الساعه ترامپ، بازار فلزات اساسی را ملتهب می کند. این در حالی است که هنوز هم مناقشه بین دو قدرت برتر اقتصادی دنیا یعنی چین وآمریکا بر سر وضع تعرفه واردات فلزات اساسی آمریکا به راه حل روشنی ختم نشده است.

صابون تحریم آمریکا به تن اروپا هم می‌خورد

آریا بازار - اتحادیه اروپا که تاکنون بر سر پاره ای از مسائل از جمله تعرفه های فلزات، برجام، توافق آب و هوایی با آمریکا دچار اختلاف شده است اکنون با خطر تحریم آمریکا بر سر یک پروژه خط لوله گاز که گاز طبیعی روسیه را به قلب اروپا می رساند، مواجه است.

دیروز طلای جهانی نزولی شد / دلار در بازار غیر رسمی رشد کرد

آریا بازار - شاخص کل بورس با رشد هفتگی 14/ 0 درصدی با ثبت چهارمین هفته متوالی صعودی شد. کاهش نسبی ریسک‌گریزی میان معامله‌گران و رشد 32 درصدی ارزش معاملات نسبت به میانگین اردیبهشت، عملکرد مناسب شرکت‌ها به ویژه فلزات اساسی در سال گذشته و خوش‌بینی به رشد نرخ فروش از شاخص حمایت کرد.

اعتراض لندن به تصمیم ترامپ درباره تعرفه فلزات

آریا بازار - نخست‌ وزیر انگلیس جمعه با صدور بیانیه‌ای از تصمیم کاخ سفید برای افزایش تعرفه‌ واردات فلزات عمیقاً ابراز تاثر کرد و آن را اقدامی 'غیرمنطقی' خواند.

پاریس، ترامپ را به اقدامات تلافی جویانه تهدید کرد

آریا بازار - «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود، تصمیم کاخ سفید برای افزایش تعرفه‌ واردات فلزات را «غیرقانونی» خواند و از تدارک پاسخی تلافی‌جویانه «به شیوه قاطع و مناسب» خبر داد.

تحلیل اینوستینگ از چشم انداز هفتگی قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها

آریا بازار - تازه ترین تحلیل اینوستینگ نشان می دهد که قیمت جهانی طلا در روزهای آینده تحت تاثیر امارهای مهم اقتصادی آمریکا اروپا و تحولات سیاسی در عرصه بین المللی به خصوص شبه جزیره کره قرار خواهد داشت.

رفت و برگشت لرزان طلا در کانال 1300 دلاری / سیگنال دلار سقف 2 میلیون و 100 هزار تومانی سکه را شکست

آریا بازار - دیروز شاخص کل بورس با افت 120 واحدی (13/ 0 درصدی) مواجه شد. در شرایط کم‌نوسانی قیمت جهانی کالاها (روی 3000 دلار و مس 6800 دلار)، بازگشایی «فاسمین» پس از مجمع سالانه با تخصیص سود 50 درصدی و «فباهنر» با تخصیص سود 90 درصدی نمادهای فلزات اساسی در فضای مثبت معامله‌ شدند.

تغییر مالکیت 773 میلیون دارایی مالی در بورس تهران

آریا بازار - در داد و ستدهای امروز بورس تهران گروه‌های خودرو، فلزات اساسی و شیمیایی‌ها با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر گروه‌های برتر صنعتی قرار گرفتند.

شروع ضعیف بازارهای جهانی در مبادلات دیروز / تعطیلی بازار های انگلیس و امریکا موثر در میزان تقاضا

آریا بازار - دیروز شاخص کل بورس با افت 96 واحدی (1/ 0 درصدی) در سطح 95 هزار و 530 واحدی ایستاد. پس از 14 روز صعودی، از یکشنبه بورس وارد فضای استراحت شد. بازگشایی «خساپا»، پس از برگزاری مجمع و شناسایی زیان به‌دلیل رشد قابل توجه قیمت فلزات اساسی و محصولات پلیمری، عدم تخصیص ارز مبادله‌‌ای به قطعه‌‌سازان و رشد هزینه‌های مالی بیشترین اثر منفی را بر شاخص داشت.

آغاز هفته سبزرنگ بورسی/ صعود با طعم فلزی و معدنی

آریا بازار - شاخص کل در کمتر از دو ساعت از آغاز معاملات هفته جاری، با رشد 454 واحدی خود را به آستانه کانال 96 هزار واحد نزدیک کرد. اغلب نمادهای مطرح گروه فلزات اساسی در این رشد نقش مهمی داشتند. ما از سوی دیگر با کاهش قیمت جهانی نفت، نمادهای اصلی گروه پالایشی با افت قابل توجهی همراه هستند.

دیروز ریسک‌های ژئوپلیتیکی هم نتوانستند از فشار دلار در سقف 5 ماهه بر طلا جلوگیری کند

آریا بازار - دیروز شاخص کل بورس با رشد 34 واحدی (04/ 0 درصدی) برای هشتمین روز متوالی صعودی و در سطح 94 هزار و 940 واحدی ایستاد. بازگشایی «مبین» در میانه معاملات شاخص را صعودی و این نماد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشت. قرار گرفتن در فصل رونق ساخت و ساز چین و کاهش موجودی انبار، قیمت سنگ آهن و فولاد را در دالیان و شانگهای، در بالاترین سطح از مارس قرار داد. با این وجود، رشد شاخص دلار به سقف 5ماهه فشار را بر سایر فلزات حفظ کرد و کم‌نوسانی نمادهای فلزات اساسی رقم خورد.

تحلیل اینوستینگ از چشم انداز هفتگی قیمت طلا

آریا بازار - در حالی که به نظر می رسد دلار آمریکا همچنان مهمترین عامل موثر بر قیمت طلا خواهد بود، انتشار امارهای مهم آمریکا در روزهای آینده می تواند روند قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها را مشخص کند.

رشد قیمت طلا در بازار جهانی

آریا بازار - در معاملات امروز بازار جهانی فلزات گرانبها هر انس طلا 3 دلار بالا رفت و 1324.2 دلار در هر انس به فروش رسید.

بهترین مواد غذایی برای تقویت سلامت کبد

آریا بازار - سیر سرشار از ترکیبات گوگردی است و به حفظ نرخ پایدار سمزدایی در کبد کمک می کند. ترکیبات گوگردی با کلسترول و فلزات نیز پیوند تشکیل می دهند و اگر قصد دارید سلامت کبد خود را حفظ کنید، سیر را به گزینه ای عالی برای شما تبدیل می کنند.

‍‍آیا رگه‌های سفید گوجه فرنگی مضر است؟

آریا بازار - رگه‌های سفیدرنگ در گوجه فرنگی ناشی از رسوب نیترات و فلزات سنگین نیست و مردم می‌توانند این محصولات را با اطمینان خاطر مصرف کنند.

تحلیل اینوستینگ از عوامل تاثیرگذار بر قیمت فلزات گرانبها

آریا بازار - تازه ترین تحلیل اقتصادی نشان می دهد که قیمت طلا نقره و مس در روزهای آینده تحت تاثیر بهره اوراق قرضه آمریکا ، نشست فدرال رزرو و آمارهای اشتغال آمریکا در ماه آوریل قرار خواهد داشت.

گرانی بی سر و صدای یک فلز نادر

آریا بازار - یکی از فلزات ارزشمند نه چندان شناخته شده به دلیل تقاضای بالا از سوی صنعت خودروسازی به رکورد قیمت بالایی رسیده است.

نقره پتانسیل افزایش 50 درصد قیمت را دارد

آریا بازار - تازه ترین گزارش واحد اطلاعات بلومبرگ نشان می دهد که ساختارهای بازار فلزات گرانبها کاملا مستحکم و قوی است و این احتمال وجود دارد که قیمت نقره به زودی با افزایش چشمگیری روبرو شود.

شرط وزارت بهداشت برای واردات برنج

آریا بازار - در پی ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تسهیل واردات برنج به کشور، سخنگوی سازمان غذا و دارو نحوه نظارت بر ایمنی و سلامت برنج‌های وارداتی را تشریح و تاکید کرد: در دستورالعمل سازمان غذا و دارو میزان مجاز مواد و فلزات سنگین مانند آرسنیک و... بر اساس استانداردها تعیین شده و برنجی که این استانداردها را دارا باشد، می‌تواند برای ورود به کشور مجوز دریافت کند.

صعود 276پله‌ای شاخص/ دلگرمی بورس به فروکش کردن ریسک‌های سیاسی

آریا بازار - روز جاری شاخص پس از 4 روز کاری منفی، تغییر جهت داد و با رشد 276 پله‌ای خود را به میانه‌های کانال 94 هزار واحد رساند. در بازار امروز نمادهای گروه پالایشی خوش درخشیدند و اغلب در محدوده‌های مثبت معامله شدند. البته از میانه‌های بازار نیز گروه فلزات اساسی مورد استقبال سهامدارن قرار گرفت و افزایش تقاضا را در اکثر نمادها به خود دید.

اختصاصی/ طلا دوست دارد صعود کند اما دلار موقعیتی به فلزات گرانبها نمی دهد / صعود چشمگیر طلا درصورت تحمل یک هفته بالای 1350 دلار

آریا بازار - به باور تحلیلگران روند حرکت ارزش دلار طی هفته جاری اصلی ترین عامل تاثیر گذرار در قیمت طلا خواهد بود و با اینکه به نظر نمی رسد قرار گرفتن دلار در 90.32 واحد باعث افت سنگین طلا به زیر میانگین قیمت از ابتدای سال شود ولی جلوی افزایش ارزش بیشتر طلا را خواهد گرفت.

رکود در بازار فولاد و آهن

آریا بازار - رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات گفت: در پی تک‌نرخی شدن دلار، قیمت‌ها اندکی روند نزولی به خود گرفته‌اند. به گفته وی هرچند که حجم زیاد مواد اولیه از طریق تولیدات داخلی تأمین می‌شود اما تولیدکنندگان عمده محصولات خود را با دلار غیررسمی ارزش‌گذاری می‌کنند که سبب رکود نسبی در بازار شده است.

اونس جهانی طلا رشد کرد

آریا بازار - امروز در بازارهای جهانی قیمت فلز زرد تحت تاثیر دو عامل افزایش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین و نیز بالا رفتن قیمت سایر فلزات، 2.7 دلار افزایش یافت.

جهانگیری: دولت اجازه نمی‌دهد زندگی میلیون‌ها ایرانی توسط عده‌ای سودجو آسیب ببیند/ نظام بانکی اطمینان دهد که ارزش دارایی‌های مردم حفظ می‌شود

آریا بازار - معاون اول رییس جمهور با اشاره به منابع و ذخایر ارزی و فلزات گران بهای بانک مرکزی گفت: نظام بانکی کشور باید با برنامه ریزی و مدیریت نقدینگی موجود کشور به جامعه اطمینان دهد که ارزش دارایی های مردم حفظ خواهد شد و نباید آنها نسبت به آینده دغدغه و نگرانی داشته باشند و سیاست های ارزی جدید کشور به همین منظور اتخاذ شده است.

عملکرد فلزات سفید بر قیمت طلا موثر است

آریا بازار - تحلیلگران ساکسو بانک بر این باورند که عملکرد ضعیف و ناامید کننده فلزات سفید مانع از افزایش چشمگیر قیمت جهانی طلا شده است.

دورنمای هفتگی قیمت جهانی فلزات گرانبها چگونه خواهد بود؟ (قسمت دوم)

آریا بازار - تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که قیمت جهانی فلزات گرانبها به خصوص طلا طی روزهای آینده تحت تاثیر تقاضای مکان امن سرمایه گذاری و نوسانات ارزش دلار قرار خواهد داشت.

دورنمای هفتگی قیمت جهانی فلزات گرانبها چگونه خواهد بود؟ (قسمت اول)

آریا بازار - تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که قیمت جهانی فلزات گرانبها به خصوص طلا طی روزهای آینده تحت تاثیر تقاضای مکان امن سرمایه گذاری و نوسانات ارزش دلار قرار خواهد داشت.

قیمت بیت کوین تا 900 دلار کاهش خواهد یافت

آریا بازار - واحد اطلاعات اقتصادی بلومبرگ پیش بینی کرده است که قیمت بیت کوین احتمالا تا 900 دلار کاهش خواهد یافت و این مساله زمینه لازم برای افزایش چشمگیر قیمت فلزات گرانبها به خصوص نقره را فراهم خواهد کرد.

قیمت فلزات پایین آمد

آریا بازار - نگاهی به نمودار قیمت محصولات معدنی نشان می‌دهد که در آغازین روزهای سال جاری قیمت محصولات معدنی مسیر کاهشی در پیش گرفته‌اند و رو به پایین حرکت می‌کنند.

شاخص کانال 97هزار واحد را پس گرفت/ صعود با طعم فلزی و معدنی

آریا بازار - شاخص کل اولین روز کاری هفته را همچون روزهای گذشته در محدوده های مثبت سپری کرد و با رشد 147 واحدی، خود را به کانال 97 هزار واحد رساند. در این بین بیشترین گروهی که امروز مورد اقبال حقیقی ها قرار گرفتند، فلزات اساسی به خصوص گروه فولاد بودند که با ارائه گزارش های مساعد توانستند پیشتازی خود در معاملات چند روز اخیر را حفظ کنند.

چه خبر از رویدادهای مهم اقتصادی هفته جاری؟ بخش نخست

آریا بازار - تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تنش ها در عرصه تجارت بین آمریکا و چین می تواند مهمترین عامل موثر بر قیمت جهانی کالاهای راهبردی به خصوص فلزات گرانبها طی روزهای آینده باشد.

چه خبر از رویدادهای مهم اقتصادی هفته جاری؟ بخش دوم

آریا بازار - تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تنش ها در عرصه تجارت بین آمریکا و چین می تواند مهمترین عامل موثر بر قیمت جهانی کالاهای راهبردی به خصوص فلزات گرانبها طی روزهای آینده باشد.

بارش طلا از آسمان روسیه +عکس

آریا بازار - باز شدن اتفاقیِ دریچۀ یک هواپیمای باری حامل 9.3 تن (8436 کیلوگرم) طلا و دیگر فلزات گرانبها، باعث شد که حدود 3 تن شمش طلا (2721 کیلوگرم) روی باند فرودگاهی در روسیه ریخته شود.

در روسیه از آسمان طلا بارید

آریا بازار - باز شدن اتفاقیِ دریچۀ یک هواپیمای باری حامل 9.3 تن (8436 کیلوگرم) طلا و دیگر فلزات گرانبها، باعث شد که حدود 3 تن شمش طلا (2721 کیلوگرم) روی باند فرودگاهی در روسیه ریخته شود.

بارش طلا از آسمان +فیلم

آریا بازار - باز شدن دریچۀ هواپیمای باری حامل طلا و دیگر فلزات گرانبها، باعث شد که حدود 3 تن شمش طلا روی باند فرودگاهی در روسیه ریخته شود.

اعتصاب ها در اروپا به فرانسه رسید

آریا بازار - پس از اعتصابات موفقیت آمیز کارگران بخش فولاد و فلزات آلمان و تهدید به اعتصاب کارکنان آمازون در اسپانیا، این بار اتحادیه های راه آهن فرانسه تهدید به اعتصاب کردند.

چشم انداز هفتگی قیمت طلا نقره و مس در بازارهای جهانی / فعالیت بزرگترین معدن طلای استرالیا متوقف شد

آریا بازار - تازه ترین تحلیل اینوستینگ نشان می دهد که قیمت جهانی فلزات گرانبها به خصوص طلا نقره و مس طی روزهای آینده تحت تاثیر آمارهای تورم آمریکا و نوسانات نرخ ارز خواهد بود.

چشم انداز هفتگی قیمت طلا نقره و مس در بازارهای جهانی

آریا بازار - تازه ترین تحلیل اینوستینگ نشان می دهد که قیمت جهانی فلزات گرانبها به خصوص طلا نقره و مس طی روزهای آینده تحت تاثیر آمارهای تورم آمریکا و نوسانات نرخ ارز خواهد بود.

شروع فشار ژاپن و اتحادیه اروپا به آمریکا برای معافیت از تعرفه

آریا بازار - اتحادیه اروپا و ژاپن، روز شنبه از ایالات متحده خواستار معافیت در تعرفه‌های واردات فلزات شدند؛ در همین حال توکیو طرفین را دعوت به آرامش کرده است تا از جنگ تجاری جلوگیری شود.

سوت آغاز جنگ جدید تجاری را بصدا درآمد

آریا بازار - «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه بدون توجه به اخطارهای کارشناسان و بنگاه‌های اقتصادی، تعرفه‌های سنگینی را برای واردات برخی فلزات اعمال کرد؛ اقدامی که می‌تواند سرآغاز یک جنگ جدید تجاری باشد.

بیشترین افت شاخص بورس در 10روز اخیر/ دفاع تمام قد حقوقی‌ها از نمادهای شاخص‌ساز

آریا بازار - در پی کاهش نرخ جهانی کامودیتی‌ها شاهد افت قیمتی در اغلب نمادهای شاخص‌ساز گروه معدنی و فلزات اساسی بودیم. اما در سوی دیگر بازار، خودرویی‌ها همچنان در مدار صعودی تاختند.

چشم انداز قیمت طلا در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟

آریا بازار - سایت طلا : تازه ترین تحلیل نشان می دهد که قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها طی روزهای آینده تحت تاثیر نخستین سخنرانی جرومی پاول رئیس جدید فدرال رزرو آمریکا قرار خواهد داشت.

در بیستمین مراسم صد شرکت برترIMI100 / فولادمبارکه رتبه اول در گروه فلزات اساسی و رتبه پنجم در ارزش افزوده و اشتغالزایی را کسب نمود

آریا بازار - در بیــسـتـمین همـایش شرکت های برتر ایران شرکت فولاد مبارکه توانست رتبه دوازدهم در بین صد شرکت برتر و در گــروه فلــزات ...

رفت و برگشت‌های کسل‌کننده شاخص/ بازار بی‌توجه به سبز شدن نرخ کامودیتی‌ها

آریا بازار - در سومین روز هفته جاری معاملات تالار شیشه‌ای همچنان از کم‌رمقی و خروج حقیقی‌ها حکایت می‌کند. برخلاف رشد نرخ کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی اما امروز شاهد ضعف تقاضا در گروه فلزات اساسی و البته حمایت حقوقی‌ها در این گروه بودیم.

اختلاف نظر بازار طلا درباره روند قیمت هفته جاری

آریا بازار - در نظرسنجی طلای هفتگی کیتکونیوز، کارشناسان فلزات ارزشمند در وال استریت و سرمایه‌گذاران نظر واحدی درباره روند حرکت قیمت طلا در هفته جاری نداشتند.

اختصاصی/ طلا به 1375 دلار خواهد رسید / آمارهای تورمی از طلا حمایت می کند

آریا بازار - طلانیوز : بر اساس آخرین گزارش چشم انداز بانک جی پی مورگان ، رشد سریعتر از حد انتظار آمارهای تورمی در آمریکا موجب رشد قیمت جهانی کالا و فلزات گرانبها به خصوص طلا خواهد شد.

افت نیم‌درصدی شاخص کل بورس/ ریزش نفت دامان تالار شیشه‌ای را گرفت

آریا بازار - معاملات امروزتالار شیشه‌ای با تحرکات منفی و فشار فروش ناشی از نگرانی از کاهش ارزش بورس‎های جهانی همراه بود. البته گزارش‌موجودی انبارهای LME نشان از کاهش موجودی اکثرفلزات اساسی را دارد که خود نویدبخش پایان دوره اصلاح قیمتی این گروه است.

تحلیل اینوستینگ از چشم انداز قیمت جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها

آریا بازار - تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نگرانی های مربوط به سقف بدهی های دولت آمریکا و احتمال تعطیلی فعالیت های دولت تاثیر زیادی بر نوسانات ارزش دلار و قیمت طلا در روزهای آینده خواهد داشت.

تقویت احتیاط در بازار سهام و فشار عرضه دلار باعث افت شد

آریا بازار - دیروز شاخص کل بورس با افت 106 واحدی (11/ 0 درصدی) مواجه شد. روز گذشته شرایط احتیاطی افت 20 درصدی ارزش معاملات نسبت به میانگین بهمن را رقم زد. با وجود رشد قیمت سنگ آهن و فولاد در بازار چین، اما تقویت ریسک‌گریزی در بازار جهانی، افت آرام قیمت فلزات از سقف‌های پیشین را رقم زد.

شانه‌های ریسک‌گریزی در بازار جهانی

آریا بازار - دیروز شاخص کل بورس با رشد 225 واحدی (23/ 0 درصدی) به سطح 98 هزار و 34 واحدی رسید. افت اندک قیمت فلزات با رشد شاخص دلار و تردیدها نسبت به پایداری تقاضای چین با نزدیک شدن به پایان سال چین رقم خورد.

میانگین قیمت طلا امسال به 1318 دلار خواهد رسید

آریا بازار - طلانیوز : تازه ترین نظرسنجی انجمن فلزات گرانبهای لندن از تحلیلگران اقتصادی نشان می دهد که نظرات کارشناسان درباره روند نوسانات قیمت طلا در سال 2018 میلادی اختلاف زیادی دارد.

میانگین قیمت طلا امسال به 1318 دلار خواهد رسید

آریا بازار - تازه ترین نظرسنجی انجمن فلزات گرانبهای لندن از تحلیلگران اقتصادی نشان می دهد که نظرات کارشناسان درباره روند نوسانات قیمت طلا در سال 2018 میلادی اختلاف زیادی دارد.

اصلاح قیمت‌ها در بازار سهام ادامه یافت/ ردپای هراس سیاسی در تالار شیشه‌ای

آریا بازار - بورس اوراق بهادار تهران امروز نیز با کاهش معنادار شاخص کل مواجه شد. معامله‌گران به دنبال افت پی در پی شاخص در روزهای گذشته شاهد شروع ضعیف بازار بودند این ضعف اما با انتشار برخی اخبار منفی از گروه خودرو و فلزات اساسی منجر به حاکمیت جو فروش‌های ناگهانی و نتیجتا افت شدید قیمت‌ در نمادهای شاخص‌ساز شد.

قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها در روزهای آینده

آریا بازار - اخبار پولی مالی - قیمت جهانی طلا در پایان مبادلات هفته گذشته با رشد 1. 4 درصدی روبرو شد و این فلز گرانبها برای ششمین بار در 7 هفته اخیر با رشد نسبی همراه شده است.

عقب‌گرد 166 واحدی شاخص کل بورس/ فرصت خرید در روز اصلاح قیمت‌ها

آریا بازار - معامله‌گران بورس تهران امروز در حالی معاملات متعادل و به نسبت کم‌حجم‌ نسبت به قبل را نظاره‌گر بودند که اصلاح قیمت سهام در گروه‌های پیشرو از جمله فلزات اساسی فرصتی برای حقیقی‌ها در جمع‌آوری سهام فراهم کرد.

دلایل پرواز "فسرب"/ هم‌افزایی دلار و‌LME

آریا بازار - با توجه به روند صعودی نرخ ارز و افزایش قیمت جهانی کامودیتی ها همچنان شاهد تعدیلات مثبت گروه فلزات اساسی ادامه دار است.

ایران سراغ فلز 160 هزار دلاری رفت

آریا بازار - افزایش منابع عناصر نادر خاکی و برخی فلزات با ارزش از جمله ثمرات اجرای اکتشافات معدنی سال‌های اخیر بود که در همین رابطه ایمیدرو اعلام کرد که طرح توسعه زنجیره ارزش لیتیوم در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

تقویت 441 واحدی شاخص کل بورس/ تحرک خریداران حقیقی در بازار سهام

آریا بازار - معامله‌گران بورس تهران امروز شاهد معاملات کم‌حجم بودند و با پایان اصلاح تکنیکالی قیمت سهام در نمادهای معاملاتی و تمدید دوباره لغو تحریم‌های هسته‌ای از سوی آمریکا شاهد تحرک معامله‌گران حقیقی در گروه فلزات اساسی و خودرویی‌ بودند.

کدام کارشناسان اقتصادی دقیق ترین پیش بینی درباره قیمت طلا و نقره را دارند؟

آریا بازار - طلانیوز : "بارت ملک" تحلیلگر ارشد اقتصادی موسسه تی دی اس برنده جایزه انجمن بازار فلزات گرانبهای لندن به خاطر دقیق ترین پیش بینی قیمت جهانی طلا در سال 2017 میلادی شده است.

کدام کارشناسان اقتصادی دقیق ترین پیش بینی درباره قیمت طلا و نقره را دارند؟

آریا بازار - "بارت ملک" تحلیلگر ارشد اقتصادی موسسه تی دی اس برنده جایزه انجمن بازار فلزات گرانبهای لندن به خاطر دقیق ترین پیش بینی قیمت جهانی طلا در سال 2017 میلادی شده است.

قیمت طلا رکورد 3.5سال اخیر را شکست/ احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال‌رزرو

آریا بازار - بازارهای مالی جهان طی روزهای آینده تمرکز زیادی بر روی آمارهای مهم اقتصادی آمریکا چین و بریتانیا دارند. تحلیلگران بر این باورند که قیمت جهانی فلزات گرانبها به خصوص طلا و نقره طی روزهای آینده تحت تاثیر نوسانات ارزش دلار و آمارهای تورم آمریکا قرار خواهد داشت.

چشم انداز قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها در روزهای آتی

آریا بازار - اخبار پولی مالی - تحلیلگران اینوستینگ بر این باورند که قیمت جهانی فلزات گرانبها به خصوص طلا و نقره طی روزهای آینده تحت تاثیر نوسانات ارزش دلار و آمارهای تورم آمریکا قرار خواهد داشت.

ساير مطالب

"سی ان ان" طراح عملیات قتل جمال خاشقجی را معرفی کرد

آیت‌الله مکارم:‌ وحدت صفوف اربعین شیعه را زنده نگه داشته است

هیلی: اوایل حتی نمی‌دانستم کار سازمان ملل چیست!

نظر رضایی درباره بررسی CFT و FATF در مجمع تشخیص

واکنش ترانه علیدوستی به حضور زنان در استادیوم/ عکس

آیت الله مصباح یزدی:به جای مقابله با یکدیگر به همفکری بپردازیم

توضیح وزارت علوم درباره جعلی بودن مدرک نماینده سابق مجلس

امیر عابدزاده: گوشه‌گیرنیستم/دوست دارم ماندگار شوم

پشت‌پرده کارشکنی آمریکا در قرارداد زیمنس با عراق

تازه ترین رتبه بندی از رقابتی ترین اقتصادهای جهان منتشر شد

پیش بینی تحلیلگران اقتصادی درباره افزایش قیمت طلا تا 1240 دلار

فرهنگ نوآوری باید جایگزین اقتصاد نفتی شود

واگذاری 760میلیارد تومان از اموال دولت در آبان ماه

تامین 80درصد درآمد شهرداری‌ها از مالیات/ 50درصد درآمدهای جاری کشور از مالیات تامین می‌شود

قیمت واحد مسکونی در خیابان آزادی تهران؟ +جدول

جدیدترین موضع گیری عربستان درباره جزایر ایرانی

خصوصی‌سازی «دانش‌بنیان‌ها» را جدی بگیرید

گوگل روی تبلیغات حساب باز نمی‌کند + اینفوگرافیک

سرپیچی بانک‌ها از ضوابط بانک‌مرکزی/ نارسایی‌ مدیریت و تحریم‌ها؛ 2 مشکل شبکه بانکی

خروج اتوبوس بدون عوارض گمرکی از مرز شلمچه به عراق آزاد شد

سایپا نیاز به اصلاح ساختار دارد

چرا طلا این هفته آرام بود؟

فرار مردم ونزوئلا از کشورشان

روایت الحسینی از جلسه اقتصادی با رییس جمهور

یارانه نقدی مهرماه فردا واریز می‌شود

تکلیف ارز مسافری زائران اربعین به زودی مشخص می‌شود

آغاز فروش اینترنتی محصولات سایپا از 28 مهر

بی‌تفاوتی مطلق بازار ارز به تحریم‌های دیروز آمریکا

فیلم/ خوردن گوشت فاسد در ونزوئلا

ادامه صادرات غلات آمریکا به ایران باوجود تحریم‌ها