بازار آریا

آخرين مطالب

بيش از 300 ميليارد دلار زير زمين ايران دفن است نفت و گاز

بيش از 300 ميليارد دلار زير زمين ايران دفن است

  بزرگنمايي:

آريا بازار- همواره يکي از اولويت‌هاي مهم صنعت نفت در دوره‌هاي مختلف "ازدياد برداشت" از ميادين نفتي بوده است، موضوعي که هرچند از اهميت بالايي برخوردار بوده و بالا رفتن سن مخازن نفتي روز به روز بر اهميت آن مي‌افزايد، اما شواهد و قرائن حاکي از آن است که تا مرحله اجرايي و عملياتي اين موضوع در کشور ما، همچنان راهي طولاني در پيش است.

ازدياد برداشت نفت به مجموعه تکنيک‌ها و فرايندهايي گفته مي‌شود که طي آن با استفاده از انرژي يا مواد خارج از ميدان نفتي، ميزان نفت خامي را که استخراج آنها با روش‌هاي معمولي امکان‌پذير يا توليد آن اقتصادي و مقرون به صرفه نيست، استخراج و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. از آنجايي که عمر بيشتر مخازن نفتي دنيا به نيمه دوم خود رسيده است و ايران نيز با سابقه بيش از 100 ساله صنعت نفت از اين قاعده مستثني نيست، ميزان برداشت نفت از آنها به ميزان قابل ملاحظه‌اي کاهش يافته، به همين دليل شرکت‌هاي نفتي از روش‌هاي ازدياد برداشت با استفاده از فناوري‌هاي نوين براي بهره‌وري بيشتر در برداشت از ذخاير نفتي استفاده مي‌کنند.

بعد از اينکه دامنه اهميت ازدياد برداشت از ميادين نفتي در ايران هم گسترده شد، طرح افزايش يک درصدي ضريب بازيافت در مخازن هيدروکربوري تحت مديريت شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در اوايل سال 1391 به وزارت نفت ارائه شد. در قالب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، وزارت نفت موظف به ارائه برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروکربوري به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن کشور شده بود. وظيفه اي که طبق گفته مسئولين نفتي، ايران نتوانسته به آن جامعه عمل بپوشاند.

با روي کار آمدن دولت يازدهم، ازدياد برداشت باز هم به عنوان يک هدف مهم و ملي توجه دولت قرار گرفت و زنگنه، وزير نفت کشورمان از زماني که سکان وزارت را بر عهده گرفت مدام بر اهميت افزايش ضريب بازيافت از ميادين تاکيد و چندي پيش اظهار کرد "اميدوارم ازدياد برداشت به يک خواست ملي بدل شود" و محور و هدف اصلي صنعت نفت در اجراي قراردادهاي جديد نفتي را ازدياد برداشت از مخازن عنوان کرد.

 وي ميدان‌هاي مشترک و افزايش بازيافت نفت از ميادين را به عنوان دو حوزه مهم کاري  وزارت نفت اعلام کرده و توضيح داده بود  اگر ازدياد برداشت در زمان مقرر صورت نگيرد، اين ثروت زيرزميني از دست مي رود. اهميت ميدان مشترک از اين حيث است که تاخير در برداشت، برداشت بيشتر طرف مقابل و از دست رفتن منافع ما را به همراه دارد.

به گفته وزير حدود  830 ميليارد بشکه نفت کشف شده در ايران وجود دارد که يک درصد افزايش ضريب بازيافت آن، به افزايش هشت ميليارد و 300 ميليون بشکه اي برداشت نفت منجر مي شود.

 

 

همواره يکي از اولويت‌هاي مهم صنعت نفت در دوره‌هاي مختلف "ازدياد برداشت" از ميادين نفتي بوده است، موضوعي که هرچند از اهميت بالايي برخوردار بوده و بالا رفتن سن مخازن نفتي روز به روز بر اهميت آن مي‌افزايد، اما شواهد و قرائن حاکي از آن است که تا مرحله اجرايي و عملياتي اين موضوع در کشور ما، همچنان راهي طولاني در پيش است.

ازدياد برداشت نفت به مجموعه تکنيک‌ها و فرايندهايي گفته مي‌شود که طي آن با استفاده از انرژي يا مواد خارج از ميدان نفتي، ميزان نفت خامي را که استخراج آنها با روش‌هاي معمولي امکان‌پذير يا توليد آن اقتصادي و مقرون به صرفه نيست، استخراج و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. از آنجايي که عمر بيشتر مخازن نفتي دنيا به نيمه دوم خود رسيده است و ايران نيز با سابقه بيش از 100 ساله صنعت نفت از اين قاعده مستثني نيست، ميزان برداشت نفت از آنها به ميزان قابل ملاحظه‌اي کاهش يافته، به همين دليل شرکت‌هاي نفتي از روش‌هاي ازدياد برداشت با استفاده از فناوري‌هاي نوين براي بهره‌وري بيشتر در برداشت از ذخاير نفتي استفاده مي‌کنند.

بعد از اينکه دامنه اهميت ازدياد برداشت از ميادين نفتي در ايران هم گسترده شد، طرح افزايش يک درصدي ضريب بازيافت در مخازن هيدروکربوري تحت مديريت شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در اوايل سال 1391 به وزارت نفت ارائه شد. در قالب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، وزارت نفت موظف به ارائه برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروکربوري به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن کشور شده بود. وظيفه اي که طبق گفته مسئولين نفتي، ايران نتوانسته به آن جامعه عمل بپوشاند.

با روي کار آمدن دولت يازدهم، ازدياد برداشت باز هم به عنوان يک هدف مهم و ملي توجه دولت قرار گرفت و زنگنه، وزير نفت کشورمان از زماني که سکان وزارت را بر عهده گرفت مدام بر اهميت افزايش ضريب بازيافت از ميادين تاکيد و چندي پيش اظهار کرد "اميدوارم ازدياد برداشت به يک خواست ملي بدل شود" و محور و هدف اصلي صنعت نفت در اجراي قراردادهاي جديد نفتي را ازدياد برداشت از مخازن عنوان کرد.

 وي ميدان‌هاي مشترک و افزايش بازيافت نفت از ميادين را به عنوان دو حوزه مهم کاري  وزارت نفت اعلام کرده و توضيح داده بود  اگر ازدياد برداشت در زمان مقرر صورت نگيرد، اين ثروت زيرزميني از دست مي رود. اهميت ميدان مشترک از اين حيث است که تاخير در برداشت، برداشت بيشتر طرف مقابل و از دست رفتن منافع ما را به همراه دارد.

به گفته وزير حدود  830 ميليارد بشکه نفت کشف شده در ايران وجود دارد که يک درصد افزايش ضريب بازيافت آن، به افزايش هشت ميليارد و 300 ميليون بشکه اي برداشت نفت منجر مي شود.

همسايگان در افزايش ضريب بازيافت از ميدان‌هاي مشترک از ايران پيشي گرفتند

درحالي که اهميت ازدياد برداشت در ايران در حد صحبت و تذکر مانده، به نظر مي‌رسد همسايگان کشورمان که در بسياري از ميدان‌هاي نفتي با ما مشترک هستند   کم کم گوي سبقت را در اين زمينه از ايران مي‌ربايند.

در اين راستا، طبق گفته علي کاردر، مديرعامل شرکت ملي نفت ايران عراق که از کشورهاي رقيب ايران در چند ميدان مشترک به شمار مي رود، براي افزايش ظرفيت توليد نفت خود برنامه هاي بسياري دارد و مي تواند توليد روزانه خود را در آينده اي نزديک به 6 ميليون بشکه برساند.

به گفته وي بايد يک درصد ضريب برداشت را افزايش ميداديم اما در دوره‌هاي قبل موفق به اين کار نشديم. براي افزايش برداشت بايد با EOR و IOR در قابل قراردادهاي جديد به يک ميليون بشکه برسيم.

همچنين غلام‌رضا منوچهري، معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران بر ضرورت افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفتي کشور تاکيد کرده و گفته بود ضريب بازيافت ٥,٥ تا ٦ درصدي در ميدان‌هاي بزرگي مانند آزادگان و يادآوران براي اين شرکت  قابل قبول نيست.

وي متوسط ضريب بازيافت ميدان‌هاي نفتي ايران را بين ٢٥ تا ٢٧ درصد عنوان کرد و اظهار کرده بود اين رقم در ايران نسبت به ديگر کشورها پايين تر است و از آنجا که هر يک درصد افزايش ضريب بازيافت صدها ميليارد دلار براي کشور درآمدزايي مي کند، بنابراين اين مهم بايد به طور جدي در دستور کار قرار گيرد.

93درصد نفت آزادگان از دست مي‌رود

اهميت افزايش ضريب بازيافت درحالي همواره مورد تاکيد قرار گرفته که وزير نفت در جديدترين اظهارات خود در اين مورد از بر باد رفتن بيش از 300 ميليارد دلار سرمايه کشور درصورت عدم انجام اقدامي در زمينه ازدياد برداشت خبر داد.

زنگنه مهمترين چالش بخش بالادستي صنعت نفت ايران را که در دنيا نيز به آن پرداخته مي شود افزايش بازيافت از ميدان نفتي عنوان کرده و گفته بود براي مثال  ميداني مانند آزادگان وجود دارد که حدود ٣٤ ميليارد بشکه نفت در آن کشف شده است اما برآوردهاي که براي آن مي شود اين است که ٩٣ درصد اين نفت زير زمين مي‌ماند و فقط هفت درصد را مي‌توانيم با اين روش‌هاي کنوني استخراج کنيم يعني ٩٣ درصد آن از دست مي رود يا با هزينه هاي بسيار بالا بايد آن را برداشت کنيم.

وي بر اين موضوع که ايران در زمينه افزايش ضريب بازيافت موفق نبوده‌است تاکيد کرده و ادامه داده بود اين عدم موفقيت دلايل مختلفي دارد که بخشي از آن شعار دادن است. ضريب بازيافت ميادين نفتي در ايران حدود 30 درصد است که بايد افزايش پيدا کند. همسايه‌ها بيشتر از ما برداشت مي‌کنند. شک نکنيد رقم ازدياد برداشت از ميادين نفتي بايد بالا برود و بالا هم مي رود؛ اکنون ميدان‌هاي آزادگان و يادآوران که ضريب بازيافت آن ٦ تا ٧ درصد است خيلي ها مي گويند مي تواند به بالاي ٢٠ درصد هم برسد. البته در برخي ميدان‌هاي ايران ضريب بازيافت بالاي  ٥٠ درصد و در بيشتر مخازن زير ٢٠ درصد است که مي توان با فناوري‌هاي نو اين رقم را بالا برد.

زنگنه درباره اين که ميانگين جهاني ضريب بازيافت چه رقمي است، توضيح داده است که نمي توان ميانگين جهاني براي ضريب برداشت عنوان کرد زيرا ضريب برداشت هر ميدان تابع مشخصات سنگ مخزن و خيلي از مسائل ديگر مربوط به مخزن است اما به‌هرحال همسايگانمان از ما بيشتر برداشت مي کنند.

يک درصد افزايش ضريب بازيافت برابر با 350 ميليارد دلار درآمد

استفاده از برترين فناوري‌هاي روز، رشد فناوري‌ شرکت‌هاي داخلي، تقويت بخش پژوهشي دانشگاه‌ها، تاسيس شرکت‌ها و نهادهاي لازم، ارتقا و حفظ تعامل با فناوري‌هاي روز دنيا از جمله پيشنهادات وزير نفت براي افزايش ضريب بازيافت از ميادين نفتي است.

به گفته زنگنه  برداشت صيانتي ايران خوب نبوده است و افزايش بازيافت قابل ملاحظه اي نداشتيم. هميشه در برنامه هاي توسعه اي هدف گذاري کرديم که سالانه يک واحد درصد افزايش بازيافت داشته باشيم که اين مورد زياد تحقق نيافته است. افزايش بازيافت بيش از سرمايه گذاري نيازمند فناوري است و بايد در اين راه تلاش کرد زيرا اين سرمايه گذاري اشتغال، ثروت و توانمندي ملي ايجاد مي کند، اگر توليد ما با همسايگان توازن نداشته باشد اين نبود توازن فقط در حوزه اقتصاد نمي‌ماند و در بقيه بخش‌ها هم خود را نشان مي دهد.

وي ميزان ذخاير نفت درجاي ايران را ٧٠٠ ميليارد بشکه عنوان کرده و گفته بود يک درصد افزايش برداشت اين ميزان برابر با هفت ميليارد بشکه برداشت است که با قيمت‌هاي کنوني نفت، ٣٥٠ ميليارد دلار درآمد اضافه را براي کشور به همراه خواهد داشت.

 

 

 

همسايگان در افزايش ضريب بازيافت از ميدان‌هاي مشترک از ايران پيشي گرفتند

درحالي که اهميت ازدياد برداشت در ايران در حد صحبت و تذکر مانده، به نظر مي‌رسد همسايگان کشورمان که در بسياري از ميدان‌هاي نفتي با ما مشترک هستند   کم کم گوي سبقت را در اين زمينه از ايران مي‌ربايند.

در اين راستا، طبق گفته علي کاردر، مديرعامل شرکت ملي نفت ايران عراق که از کشورهاي رقيب ايران در چند ميدان مشترک به شمار مي رود، براي افزايش ظرفيت توليد نفت خود برنامه هاي بسياري دارد و مي تواند توليد روزانه خود را در آينده اي نزديک به 6 ميليون بشکه برساند.

به گفته وي بايد يک درصد ضريب برداشت را افزايش ميداديم اما در دوره‌هاي قبل موفق به اين کار نشديم. براي افزايش برداشت بايد با EOR و IOR در قابل قراردادهاي جديد به يک ميليون بشکه برسيم.

همچنين غلام‌رضا منوچهري، معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران بر ضرورت افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفتي کشور تاکيد کرده و گفته بود ضريب بازيافت ٥,٥ تا ٦ درصدي در ميدان‌هاي بزرگي مانند آزادگان و يادآوران براي اين شرکت  قابل قبول نيست.

وي متوسط ضريب بازيافت ميدان‌هاي نفتي ايران را بين ٢٥ تا ٢٧ درصد عنوان کرد و اظهار کرده بود اين رقم در ايران نسبت به ديگر کشورها پايين تر است و از آنجا که هر يک درصد افزايش ضريب بازيافت صدها ميليارد دلار براي کشور درآمدزايي مي کند، بنابراين اين مهم بايد به طور جدي در دستور کار قرار گيرد.

93درصد نفت آزادگان از دست مي‌رود

اهميت افزايش ضريب بازيافت درحالي همواره مورد تاکيد قرار گرفته که وزير نفت در جديدترين اظهارات خود در اين مورد از بر باد رفتن بيش از 300 ميليارد دلار سرمايه کشور درصورت عدم انجام اقدامي در زمينه ازدياد برداشت خبر داد.

زنگنه مهمترين چالش بخش بالادستي صنعت نفت ايران را که در دنيا نيز به آن پرداخته مي شود افزايش بازيافت از ميدان نفتي عنوان کرده و گفته بود براي مثال  ميداني مانند آزادگان وجود دارد که حدود ٣٤ ميليارد بشکه نفت در آن کشف شده است اما برآوردهاي که براي آن مي شود اين است که ٩٣ درصد اين نفت زير زمين مي‌ماند و فقط هفت درصد را مي‌توانيم با اين روش‌هاي کنوني استخراج کنيم يعني ٩٣ درصد آن از دست مي رود يا با هزينه هاي بسيار بالا بايد آن را برداشت کنيم.

وي بر اين موضوع که ايران در زمينه افزايش ضريب بازيافت موفق نبوده‌است تاکيد کرده و ادامه داده بود اين عدم موفقيت دلايل مختلفي دارد که بخشي از آن شعار دادن است. ضريب بازيافت ميادين نفتي در ايران حدود 30 درصد است که بايد افزايش پيدا کند. همسايه‌ها بيشتر از ما برداشت مي‌کنند. شک نکنيد رقم ازدياد برداشت از ميادين نفتي بايد بالا برود و بالا هم مي رود؛ اکنون ميدان‌هاي آزادگان و يادآوران که ضريب بازيافت آن ٦ تا ٧ درصد است خيلي ها مي گويند مي تواند به بالاي ٢٠ درصد هم برسد. البته در برخي ميدان‌هاي ايران ضريب بازيافت بالاي  ٥٠ درصد و در بيشتر مخازن زير ٢٠ درصد است که مي توان با فناوري‌هاي نو اين رقم را بالا برد.

زنگنه درباره اين که ميانگين جهاني ضريب بازيافت چه رقمي است، توضيح داده است که نمي توان ميانگين جهاني براي ضريب برداشت عنوان کرد زيرا ضريب برداشت هر ميدان تابع مشخصات سنگ مخزن و خيلي از مسائل ديگر مربوط به مخزن است اما به‌هرحال همسايگانمان از ما بيشتر برداشت مي کنند.

يک درصد افزايش ضريب بازيافت برابر با 350 ميليارد دلار درآمد

استفاده از برترين فناوري‌هاي روز، رشد فناوري‌ شرکت‌هاي داخلي، تقويت بخش پژوهشي دانشگاه‌ها، تاسيس شرکت‌ها و نهادهاي لازم، ارتقا و حفظ تعامل با فناوري‌هاي روز دنيا از جمله پيشنهادات وزير نفت براي افزايش ضريب بازيافت از ميادين نفتي است.

به گفته زنگنه  برداشت صيانتي ايران خوب نبوده است و افزايش بازيافت قابل ملاحظه اي نداشتيم. هميشه در برنامه هاي توسعه اي هدف گذاري کرديم که سالانه يک واحد درصد افزايش بازيافت داشته باشيم که اين مورد زياد تحقق نيافته است. افزايش بازيافت بيش از سرمايه گذاري نيازمند فناوري است و بايد در اين راه تلاش کرد زيرا اين سرمايه گذاري اشتغال، ثروت و توانمندي ملي ايجاد مي کند، اگر توليد ما با همسايگان توازن نداشته باشد اين نبود توازن فقط در حوزه اقتصاد نمي‌ماند و در بقيه بخش‌ها هم خود را نشان مي دهد.

وي ميزان ذخاير نفت درجاي ايران را ٧٠٠ ميليارد بشکه عنوان کرده و گفته بود يک درصد افزايش برداشت اين ميزان برابر با هفت ميليارد بشکه برداشت است که با قيمت‌هاي کنوني نفت، ٣٥٠ ميليارد دلار درآمد اضافه را براي کشور به همراه خواهد داشت.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

واکنش خریداران نفت ایران با شروع تحریم‌ های نفتی آمریکا

هشدار جدی نماینده ایران در اوپک به ترامپ

سایه تاریک نفت شیل بر اوپک

توافق روسیه و اوپک در تمدید « توافق کاهش تولید نفت »

تاجگذاری پوتین در اوپک

هند برای تسویه حساب بدهی از ونزوئلا نفت می‌خرد

شرکت های انرژی روسیه مخالفتی با تمدید توافق اوپک ندارند

تولید نفت خام آمریکا به رکورد 2 ساله نزدیک شد

بررسی تهدیدات صادرات LNG در نشست صادرکنندگان گاز جهان

باروک : نفت هنوز آماده رسیدن به 60 دلار نیست

دردسرسازی عراق برای اوپک

2 کالا که از ریاست جمهوری ترامپ بیشترین منفعت را بردند

انقلاب بعدی نفت شیل در آرژانتین

مازاد عرضه در بازار جهانی گاز وجود ندارد

زنگنه: توتال سرمایه‌هایش را در ایران از دست می‌دهد

صادرات ال.ان.جی ایران برای نخستین بار در سال آینده

رشد 40 درصدی واردات نفت کره جنوبی از ایران در مرداد

قیمت نفت 55 دلاری شد

تمديد توافق کاهش سهميه توليد کشورهاي نفتي در دستور کار عربستان

کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهان

اشکالي در قرارداد توتال وجود ندارد

قيمت نفت کاهش يافت

افزايش صادرات نفت ايران به چين

کاهش قيمت CNG راهکار جديد مقابله با واردات بنزين

کاهش بهاي نفت در معاملات هفته گذشته

گشايش مسير ورود شرکت‌هاي بزرگ نفتي به ايران

زنگ خطر مصرف بنزين با جهش 5/ 8 درصدي/رتبه هفتم ارزان‌ترين بنزين دنيا براي ايران

قرارداد نفتي توتال تاييد شد

صادرات پتروشيمي به ترکيه هم متوقف شد/ صرافي؛ کانال دريافت پول پتروشيمي‌ها از چين

تداوم قفل توسعه ميدان گازي فرزاد «ب»

صادرات نفت ايران به ژاپن نصف شد

وابستگي استان‌هاي شمالي به واردات گاز تمام شد

اخبار کوتاه جهان انرژي/ صادارت نفت ايران به قاره سبز بيش از 6 برابر شد

توليد نفت آمريکا در سال 2018 رکورد مي زند

امضاي 33تفاهمنامه نفتي داخلي و خارجي در پسابرجام/ روسيه بيشترين سهم را دارد

پاسخ يک مدير نفتي به 9ابهام قرارداد توتال

نفت در معاملات آسيايي ثابت ماند

بهانه‌جويي هند براي خريد نفت از ايران

مذاکره براي ساخت اولين پالايشگاه خصوصي کشور

کدام غول‌هاي نفتي مهمان بعدي ميادين نفتي ايران خواهند بود؟

فرمان بازار در دست نفت

بهاي نفت در بازار نيويورک افزايش يافت

وزير نفت: به خاطر اقتصاد سياسي کتک مي خوريم

توليد گازپروم افزايش يافت

زنگنه: بروز مشکل در دريافت پول صادرات نفت صحت ندارد

شرکت حفاري شمال به ايستگاه بورس رسيد

در قرارداد با توتال چه گذشت؟!

سهم خليج فارس از واردات نفت هند آب رفت

معامله ميعانات گازي پارس جنوبي در رينگ بين‌المللي بورس انرژي

قرارداد توسعه فاز 11پارس جنوبي از منظر برخي نمايندگان مجلس