بازار آریا

آخرين مطالب

تحولات بازار مسکن:

بازار مسکن به فاز رونق نزديک شد؟ شرايط مناسبي براي خانه‌دار شدن زوجين جوان و خانه‌اولي‌ها در شرايط کنوني فراهم شده است مسکن

بازار مسکن به فاز رونق نزديک شد؟

  بزرگنمايي:

آريا بازار- گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دي‌ماه سال 1395 که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شد.

بر اساس اين گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران در دي‌ماه سال 1395، به 16.7 هزار واحد مسکوني رسيد که در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 41.6 و 3.2 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيباني واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 4.4 ميليون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان 1.4 و 9.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

کدام منطقه بيشترين معامله را داشت؟

در دي ماه 1395 تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به 16 هزار و 749 واحد مسکوني رسيد که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 3.2 درصد افزايش نشان مي‌دهد. بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در دي‌ماه سال 1395 حاکي از آن است که واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 52.9 درصد بيشترين سهم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

توزيع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در دي ماه سال 1395 حاکي از آن است که از ميان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16 درصدي از کل معاملات بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 4 و 2 به ترتيب با سهم 11,2 و 9.9 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته اند.

در مجموع 73.1 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتيب بيشترين فراواني مناطق 5، 4، 2، 14، 8، 10، 15، 7، 13و 1 ) بوده و 12 منطقه باقي مانده 26.9 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

وقتي قيمت خانه بالا رفت

در دي ماه 1395، متوسط قيمت يک متر زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 4.4 ميليون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 1.4و 9.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 9 ( معادل 16.2 درصد) و کمتري رشد متوسط قيمت به منطقه 22 ( معادل 0.8 درصد) تعلق دارد.

در دي ماه سال 1395 از ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيريناي مسکوني معامله شده معادل 10.1 ميليون تومان به منطقه يک و کمترين آن با 2.1 ميليون تومان به منطقه 18 تعلق داشته است.

در دي ماه سال 1395 تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به 16.7 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 41.6 و 3.2 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک مترمربع زيباني واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 4.4 ميليون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان 1.4 و 9.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

7.9 درصد رشد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني تهران

در 10 ماهه منتهي به دي ماه سال جاري تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به ترتيب 134.2 هزار واحد مسکوني بالغ شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 7.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک مترمربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران 4.3 ميليون تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.2 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

ساير شاخص‌هاي آماري بازار معاملات مسکن

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بربحسب قيمت يک مترمربع بنا در دي ماه سال جاري حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي 3.5 تا 3 ميليون تومان به ازاي هر مترمربع بنا با سهم 12.8 درصد بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌هاي قيمتي 2.5 تا 3 ميليون تومان با سهم 12 درصد و 35 تا 40 ميليون ريال با سهم 10.7 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. در اين ماه توزيع حجم معاملات به گونه‌اي بوده که درحدود 61.8 درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني شهر تهران (4.4 ميليون تومان) معامله شده‌اند.

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربنايي هر واحد مسکوني در دي‌ماه سال 1395 نيز نشان مي‌دهد بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي 60 تا 70 مترمربع معادل 15 درصد اختصاص داشته است.

واحدهاي داراي زيربناي 70 تا 80 و 50 تا 60 مترمربع به ترتيب با سهم‌هاي 13.2 و 13.1 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 80 مترمربع، 51.1 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

در دي ماه 1395، توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که در ميان دامنه‌هاي قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسکوني با ارزش 150 تا 200 ميليون تومان با اختصاص سهم 12.9 درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است.

واحدهاي داراي ارزش 100 تا 150 و 200 تا 250 ميليون تومان نيز به ترتيب با اختصاص 11.9 و 11.6 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 49.2 درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از 300 ميليون تومان اختصاص داشته است.

در بازار اجاره چه گذشت؟

در دي ماه سال 1395، شاخص کرايه مسکن اجاره‌اي در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11.1 و 9.4 درصد رشد نشان مي‌دهد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالبا يک ساله تنظيم مي‌گيردند و نيز اثرپذيري شاخص اجاره‌بهاي مسکن از سياست‌هاي کنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

سهم هزينه مسکن( اجاره بهاي مسکن اعم از شخصي و غيرشخصي) در محاسبات شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي (براساس سال پايه 100=1390) معادل 28.4 درصد است.

استقبال خريداران در ورود به بازار مسکن

در پي استقبال خريداران در ورود به بازار معاملات مسکن شهر تهران در دي ماه سال جاري، حجم معاملات واحدهاي مسکوني از بهبود قابل ملاحظه‌اي برخوردار شد و به 16.7 هزار واحد مسکوني رسيد. اين تعداد معاملات در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 41.6 و 3.2 درصد رشد نشان مي‌دهد.

در پي اين روند، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران نيز در اين ماه با برخورداري از رشد 1.4 و 9.9 درصدي به ترتيب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 4.4 ميليون تومان بالغ گرديد.

بهبود حجم معاملات بازار مسکن در سال جاري در چارچوب اقدامات متعدد و گشايش‌هاي مالي نظام بانکي جهت کمک به رونق بخش مسکن قابل ارزيابي است. به ويژه با شروع اعطاي تسهيلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن يکم از خردادماه سال جاري همراه با نرخ سود پايين اين تسهيلات، شرايط مناسبي جهت خانه‌دار شدن زوجين جوان و خانه اولي‌ها در شرايط کنوني فراهم شده است.

بررسي تحولات بازار اجاره بهاي مسکن در دي ماه سال 1395 نيز مويد تغيير متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم و رشد قيمت مسکن در اين دوره است، به طوري که شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11.1 و 9.4 درصد رشد نشان مي‌دهد.

 

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ایجاد مسیر جدید پیش فروش مسکن

واریز 10 میلیاردی کمک‌های مردمی به دفتر رهبری به حساب بنیاد مسکن

پرداخت تسهیلات نوسازی روستاهای قصرشیرین از امروز

فروش آپارتمان در تهران رکورد زد!

نرخ قطعي معاملات آپارتمان در غرب تهران +جدول

مظنه واحدهاي نوساز در تهران+ جدول قيمت

مظنه قيمت خريد آپارتمان چقدر است؟

نرخ قطعي آپارتمان در منطقه 6 تهران؟ +جدول

نرخ قطعي معاملات آپارتمان در شرق تهران؟ +جدول

زمين خام در تهران متري چند؟

رونق بازار اجاره با چاشني نوسان قيمت ها

آپارتمان سه خوابه در تهران چند؟ +جدول

نرخ جديد آپارتمان در جنوب تهران؟ +جدول

قيمت روز انواع کولر گازي و اسپيلت +جدول

قيمت انواع کاغذهاي A4-A5 +جدول

قيمت واحد مسکوني در خيابان مطهري تهران؟ +جدول

قيمت آپارتمان حوالي ميدان تجريش؟ +جدول

قيمت واحد مسکوني در نازي آباد تهران؟ +جدول

با 150ميليون کجا مي‌توان‌ خانه‌ خريد؟ +جدول

تکانه‌هايي مثبت در بخش مسکن +اينفوگرافيک

قيمت اجاره‌بها آپارتمان متراژ بالا در تهران + جدول

مقام مسئول:خريدتضميني گندم از مرز 6.6 ميليون تن گذشت

موافقت بانک مرکزي با وام جديد مسکن/قيمت افزايش نيافته است

قيمت آپارتمان در منطقه فرشته؟ +جدول

افزايش قدرت خريد وام مسکن

ابزارهاي محرک بازار مسکن

مظنه واحدهاي 70 متري در تهران؟ +جدول

مظنه آپارتمان در منطقه اميرآباد؟ +جدول

نرخ قطعي معاملات آپارتمان در غرب تهران +جدول

مشکل شهرداري‌ها به‌دليل رکود صنعت مسکن/ شهرداري به عنوان يک نهاد 100درصد عمومي، عهده دار خدمات‌رساني به مردم است

بازار ساختماني 8 ميليارد دلاري

متقاضيان مسکن مهر پرديس پيمانکاران متخلف را معرفي کنند

مسکن همچنان در سراشيبي رکود،رونق بازار مسکن عامل بهبود فضاي اقتصادي

تحولات بازار مسکن تهران در فروردين‌ سال 96 / کاهش معاملات

شناور کشتيراني هانجين به تاريخ پيوست ؛ پايانه چله

صدور بيش از 20 هزار مجوز پرواز فوق‌العاده و برنامه اي براي نوروز

صدور مجوز فروش هواپيما به ايران از سوي وزارت خزانه داري آمريکا

تحقق 5 پيش‌بيني در بازار مسکن

14هزار پرواز مسافري در طرح نوروزي

ضرورت افزايش تجهيزات هوشمند مديريت جاده اي

رشد 17 درصدي مسافر و پرواز فرودگاه‌هاي ايران در سال 2016

تخصيص سالانه 200 هزار تسهيلات به واحدهاي مسکن‌ روستايي

جزييات مسکن اجتماعي ابلاغ شد

دولت يازدهم 840 هزار واحد مسکن مهر تحويل داده است

اخذ ماليات از خانه هاي خالي اثر منفي بر عرضه مسکن خواهد داشت

چهارمين نمايشگاه بين المللي املاک و مستغلات برگزار مي شود

نبود اطلاعات از نقشه ساختمان فاجعه پلاسكو را وسعت داد

قيمت بليت قطار در نوروز گران نمي شود

برف و کولاک در برخي محورهاي مواصلاتي کشور

شرکت اجرايي و فني زيرمجموعه رجا تشکيل مي‌شود