بازار آریا

آخرين مطالب

سیاست‌های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در سنگاپور مقالات اقتصادي

سیاست‌های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در سنگاپور

  بزرگنمايي:

آریا بازار - ناظراقتصاد : شرکت‌های محلی در قالب کسب و کارهای کوچک و متوسط(SMEs)، نیاز به حمایت و تقویت دارند. اقتصادها به ویژه آنهایی که با مشکل توسعه نیافتگی دست و پنجه نرم می‌کنند نیاز به بخش کسب و کار فعال و چابک دارند تا از این طریق رشد و توسعه اقتصادی تحریک شده و به حرکت در بیاید. بیشتر محققان نشان داده‌اند که این نوع کسب و کارها سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال ، نوآوری و کارآفرینی دارد. هنوز، این نوع کسب و کارها با محدودیت‌هایی در مسیر رشد خود در شرایط صنعتی و بازاری که فعالیت می کنند رو به رو هستند. به منظور توسعه کسب و کارهای پرجنب و جوش محلی، نیاز به سیاست‌گذاری‌های مناسب به منظور تامین نیازمندی‌های این گونه کسب وکارها است. سیاست گذاری مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط موجود در اقتصاد به آنها کمک می کند تا توسعه یافته و از این طریق رشد و توسعه اقتصادی کل کشور را تسریع کنند.
در این گزارش محیط سیاست گذاری توسعه SME ها در سنگاپور و این که چگونه این سیاست‌ها منجر به توسعه کسب و کارها در سنگاپور شده را بررسی خواهیم کرد. البته قبل از پرداختن به این بحث لازم می دانیم تا تعریف کسب و کارهای کوچک و متوسط از زبان اقتصادهای مختلف، و تفاوت سیاست گذاری توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط را با سیاست گذاری توسعه کارآفرینی بیان کنیم.
• کسب و کارهای کوچک و متوسط(SMEs)
SME ها به شیوه‌های مختلفی مورد تعریف واقع شده‌اند. بیشتر اقتصاددانان از میزان سرمایه مورد نیاز و تعداد کارکنان به منظور تعریف SME ها استفاده می‌کنند. با این حال، تعریفی که مقبولیت جهانی داشته باشد وجود ندارد. در ادامه(جدول1) تعریف ترکیبی که توسط دیبرخانه APEC انجام شده ارائه می شود.
جدول1: تعاریف مختلف کسب و کارهای کوچک و متوسط

کشور تعریف SME معیار تعریف
استرالیاصنایع تولیدی- کمتر از 100 کارکن
خدمات- کمتر از 20 کارکن
تعداد کارکن
کاناداصنایع تولیدی- کمتر از 500 کارکن
خدمات- کمتر از 50 کارکن
تعداد کارکن
اندونزیکمتر از 100 کارکنتعداد کارکن
ژاپن کمتر از 300 نفر کارکن یا 10 میلیون ین دارایی
عمده فروشی- کمتر از 50 نفر کارکن، 30 میلیون ین
خرده فروشی- کمتر از 50 نفر کارکن – 10 میلیون ین دارایی
تعداد کارکن- دارایی
کرهصنایع تولیدی- کمتر از 300 نفر کارکن
خدمات- – کمتر از 20 نفر کارکن
اشتغال
سنگاپورصنایع تولیدی- کمتر از 12 میلیون دلار دارایی ثابت
خدمات- کمتر از 100 کارکن
دارایی‌های ثابت-
تعداد کارکن
تایلندکمتر از 200 نفر کارکن برای بخش کاربر
کمتر از 100 کیلیون بات برای بخش سرمایه‌بر
تعداد کارکن –
سرمایه
ایالات متحده آمریکاکمتر از 500 نفر کارکن
Source: Hall, 2002
• سیاست های کارآفرینانه در مقابل سیاست های توسعهSME ها
لندستروم و استیونسون(2005)، بین سیاست‌های مربوط به کارآفرینی و سیاست‌های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط تمایز قائل شده‌اند. اولین تمایز مربوط به سیاست‌هایی است که مسائل SME ها را به طور کلی حل می‌کنند. اما در طرفی دیگر سیاست‌های کارآفرینانه به دنبال دستچین کردن و گزینش SME هایی است که در مرحله استارت آپ قرار دارند، اما به دنبال توسعه جذب سرمایه‌ گذاری خطر پذیر و یا به دنبال ترویج روح کارآفرینی در جامعه هستند. سیاست‌های کارآفرینانه بر خلاف سیاست‌های توسعه SME که به طور خاص بر کسب و کارهای تمرکز می کند، می‌تواند مسائل عمومی محیط کسب و کار را به سمت کارآفرینی سوق دهد. مثلا، سیاست‌های کارآفرینی می‌تواند بچه ها را در مدرسه به سمت کارآفرینی سوق دهد. سیستم آموزشی، رسانه و مدل‌های نقشی که در تلوزیون ملی نشان داده می‌شوند، برای مثال می‌تواند افراد را به سمت شروع کسب و کار سوق دهند. بدون شک این دو سیاست عمومی برخی هم پوشانی‌هایی با هم دیگر دارند.
لندستروم و استیونسون(2005) تمایز بین 2 طبقه سیاست گذاری را در جدول زیر نشان داده‌اند. در سنگاپور ، سیاست‌هایی که به مسائل کارآفرینی پاسخ می‌دهند بیشتر از بعد سیاست های توسعه SME می‌باشد.
جدول2: مقایسه ویژگی‌هایی سیاست‌های توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط
ویژگی سیاست های سنتی SME سیاست های نوین کارآفرینی
خروجی رشد شرکت، رشد بهره وریرشد در فعالیت­‌های کارآفرینانه( مثلا تعدادصاحبان شرکت­ها و شرکت­‌ها)
اهداف عمومی خلق محیط محبوب کسب و کاری (مثلا رژیم مالیاتی؛ چارچوب محیط بازار )خلق محیط مساعد و محبوب برای کارآفرینی و ترویج فرهنگی آن(مثلا کاهش موانع ورود، ارتقای کارآفرینی در جامعه)
هدف خاص کمک به شرکت‌­های انفرادی به منظور اتقای توان رقابت پذیری، مدرنیزه شدن و …تشویق مردم برای شروع کسب و کار خودشان و فراهم آوری فرصت‌ها برای آنها برای یادگیری در مورد فرایند کارآفرینی و توسعه مهارت‌های ضروری
تمرکز بر افراد به جای شرکت توجه به شرکت به جای افرادتوجه بر افراد به جای شرکت
مرحله چرخه عمر کسب و کار تمرکز اولیه پس از شروع واقعی کسب و کار بر حمایت استحمایت از مرحله نوپایی پیشنهاد می‌شود و همچنین اولین سال بحرانی شروع کسب و کار مورد تاکید است
گروه های مشتریان و هدف گیری شرکت­‌های در حال خروج، اغلب بخش‌­های پر رشد را هدف قرار می دهند(رویکرد چیدن برنده‌ها)کارآفرینان نوپا و جدید مورد هدف هستند جمعیت عمومی و بخش‌های درون آن( مانند زنان، جوانان) هدف قرار داده می­‌شوند.
اولویت‌های سیاستی کاهش خطوط قرمز و دست و پا گیر
بهبود دسترسی به تامین مالی
بهبود دسترسی SME ها به اطلاعات
کاهش موانع فرایندی، مقرراتی و مالیاتی برای ورود به کسب و کار
تسهیل دسترسی به وام‌های خرد، تامین سرمایه استارت آپی و …
بهبود دسترسی به اطلاعات استارت آپ‌ها
Source: Lundstrom & Stevenson (2005)
به منظور نشان دادن زیر ساخت کارآفرینی در سنگاپور، جدول شماره(3) برخی از عناصر موجود در محیط زیر ساختی این کشور را به نمایش گذاشته است. در سنگاپور دامنه وسیعی از برنامه‌های دستیاری دولتی که به نیازهای SME ها پاسخ می‌دهند وجود دارد(به منظور دسترسی به اطلاعات بیشتر در زمینه مشاوره‌ها و طرح‌های دولتی می‌توان به سایت (www.enterpriseone.gov.sg) مراجعه نمود:
جدول3: نمایش زیر ساخت کارآفرینانه فعلی سنگاپور
کمک به انجام وظایف منابع مورد نیاز اطلاعات دانش
مشاوره‌های مدیریتی به کسانی که عوارض آنها تحت برنامه‌های فنی کمک به کسب و کارهای محلی قابل باز پرداخت استکسب و کارها می توانند به دنبال تامین مالی از نهادهای مالی شوند که این نهادها تحت برنامه‌های تامین مالی محلی، که قرض‌ها توسط دولت تضمین می‌شوند بروندکتابخانه ملی به منظور فراهم آوری اطلاعات مورد نیاز کسب و کارها توسط نهاد مربوطه در دولت تاسیس شده استبرنامه‌های اجرایی به منظور تجهیز کسب و کارها و مدیر عامل های آنها در سطح سه دانشگاه پیشنهاد می شود:
دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه فنی نانیانگ و دانشگاه مدیریت سنگاپور
مرکز توسعه کسب و کار در سال‌های گذشته در اتحادیه های صنعتی به منظور ارائه مشاوره و دستیاری اعضای تاسیس شده استدوره های کوتاه مدت به واسطه شرکت‌­های مشاوره برگزار می گردداطلاعات به راحتی و به سرعت از طریق نهادهای نمایندگی در اختیار کسب و کارهای قرار می‌­گیرداز طریق برنامه‌های بیمه وام ها، کسب و کارها می­‌توانند.
وام‌های دریافتی خود را
بیمه کنند. دولت 50 درصد هزینه بیمه را بر عهده می گیرد.

• استراتژی های و متوسط سنگاپور در طول زمان
در جدول شماره 4 استراتژی های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط سنگاپور را از سال 1965 به بعد نشان می‌دهد. از سال سنگاور 1965 با استقلال از بریتانیا به عنوان یک ملت واحد درآمد. توسعه سیاست‌های دولت سنگاپور در راستای ارتقای جایگاه کسب و کارهای کوچک و متوسط امروزین را می‌توان در استقلال سنگاپور در اواسط 1960 ردیابی نمود. در 1960، جایگاه سنگاپور به عنوان یک بندر شهر از طرف همسایگان خود که به سرعت در حال گشودن درهای تجارت به سوی خود بودند تهدید می شد. از این رو دولت تصمیم گرفت تا کم کم از طریق فرایند تمرکز بر اقتصادها مبتنی بر تولید به سمت صنعتی سازی حرکت کند.
حوزه آبریز(نقطه شروع حرکت سریع) سیاست‌های توسعه SME سال 1987 بود، در این سال گزارش اقتصادی منتشر شد که در آن مسیرهای تازه ای برای اقتصاد سنگاپور پس از 1985 تدوین شده بود. پس از بحرانی که سنگاپور در سال 1985 درگیر آن شده بود، کمیته اقتصادی بر سهم کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد سنگاپور تاکید داشت، در آن زمان حدود 90 درصد از کسب و کارهای فعال این کشور را تشکیل می داد که از نظر توان مدیریتی، بازاریابی و تکنولوژی پشت سر رقبای خارجی خود قرار داشتند و نسبتا عقب افتاده بودند.
جدول4: مروری بر استراتژی های توسعه SME در سنگاپور
سال استراتژی SME نکات
قبل از استقلالحکومت استعماری بریتانیا- بدون استراتژی مشخص در مورد SMEآشکار نیست
1965-1985صنعتی سازی بدون توجه به جایگاهی که SME ها می­تواند در جذب شرکتهای چند ملیتی داشته باشندکسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان عرضه کننده به شرکت­‌های چند ملیتی فعال هستند
1986اقتصاد سنگاپور: مسیرهایی جدید منتشر شده- نقش SME ها و کارآفرینی به عنوان زمینه هایی که نیاز به سیاست گذاری جدید دارند پر رنگ شدستاد توسعه کسب و کار به منظور پاسخ به نیازهای بخش کسب و کارهای کوچک و متوسط تشکیل شد
1989تدوین نخستین برنامه جامعه توسعه SME هابرنامه جامع توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دارای 5 مسیر به شرح زیر بود:
1-پذیرش و کاربرد فناوری، نوآوری
2-برنامه ریزی کسب و کار و تامین مالی
3-مدیریت منابع انسانی
4-بهبود بهره وری
5-بازاریابی بین المللی و همکاری تجاری
1996ادغام قسمت های مربوط به هیات توسعه اقتصادی(EDB) و برنامه ریزی ملی بهره وریبرنامه‌هایی چون توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط رشد کرده و برنامه‌­های توسعه یافته اجرا شد
2001انتشار SME21 ، دومین برنامه جامع توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط3 هدف استراتژیک:
1- مراقبت از کسب و کارهای کوچک و متوسط با نرخ رشد بالا
2-توسعه بخش کسب و کارهای کوچک و متوسط بهره‌­ور
3-خلق محیط دانش بنیان

منابع
Liang, T. W. (2007). SME Development in Singapore.
Ng, T. (2017). A Conceptual Framework for SME Leader Development in Singapore. In The Palgrave Handbook of Leadership in Transforming Asia (pp. 481-502). Palgrave Macmillan, London.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

فناوری نوین مالی یا فین تک (FinTech)

افزایش وام مسکن، خوب یا بد

بازار ارز در وضعیت انتظار

ظرفیت خلق شغل کسب و کارهای کوچک و متوسط (با تاکید بر ایالات متحده آمریکا)

آسیب شناسی طرح‌های اشتغالزایی

بهره‌برداری از فرصت در اکوسیستم فناوری ساختمان

آخرین آمارها از فروش نفت ایران/ در دور زدن تحریم‌ها موفق بودیم

بررسی تولید و تجارت فولاد در جهان

افـق تجـارت 20 میلیارد دلا‌ری با عراق

اقتصاد ایران در سال 1398

بیت کوین، رایج‌ترین ارز دیجیتال

شرایط بیرونی و درونی اقتصاد ایران

مالیات بر ارزش افزوده (Value Added Tax) در ایران و جهان

نگاهی به ابعاد بازار فناوری نانو

محرومیت

برندگان و بازندگان اقتصاد 97

لطفا مسئولان دلشان به رحم بیاید!

برنامه مشتریان نفت ایران در راستای چشم‌انداز تمدید معافیت‌های آمریکا

اتفاقات خوب برای نفت ایران

برای سرمایه گذاری طلا بخریم یا سکه؟

آسمان تاریک اقتصاد جهان : گزارش بانک جهانی

سرمایه گذاری در بازار خودرو سودده است یا زیان ده؟

بازار مسکن در انتظار گرانی سال آینده؟

آسیب شناسی ارز 4200 تومانی در دولت

از اسفند 96 تا اسفند 97 چه بر سر بازارها آمد؟

مروری بر آمار ادغام و اکتساب

عوامل موثر بر شکست کسب و کارها

قاچاق یارانه به آن سوی مرزها!

قیمت خودرو تا پایان سال کاهش می‌یابد؟

اکوسیستم صادرات غیرنفتی کشور

از موافقتنامه پاریس بیشتر بدانیم

زیست توده (biomass) جایگزین سوخت‌های فسیلی

مردم در بانک‌ ها چقدر پول دارند؟

تنها 5 درصد از نقدینگی کشور می‌تواند بازار ارز را دچار بحران کند

اختلاف پارادایمی اقتصاددانان نسبت به فرصت‌ های کارآفرینانه

تاثیر سیاست علم و فناوری بر عملکرد صادراتی ایران

سیاست‌های صنعتی و تجاری در قرن 21 و دلالت‌های آن برای اقتصاد ایران

آیا نفت و گاز می‌تواند موتور توسعه کشور در برنامه ششم باشد؟

توسعه در اشتغال، درآمد و مهارت (نوشتاری از مک‌کینزی)

نااطمینانی‌های بازار نفت در سال 2019

چارچوب کارآفرینانه در ایران مطابق با داده‌های دیدبان جهانی کارآفرینی

بررسی لایحه بودجه سال 1398 + جدول خلاصه و نمودار

توسعه و اصلاحات اقتصادی چین

میزان تولید شیر در استان‌های کشور

هفت روند تحول دیجیتال در سال 2019

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی

اقتصاد دریا در ایران

نقد لایحه بودجه 98 و مصوبات کمیسیون تلفیق

سرمایه‌گذاری خطر پذیر شرکتی (corporate venture capital)

تورم منفی چیست؟