بازار آریا

آخرين مطالب

سیاست‌های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در سنگاپور مقالات اقتصادي

سیاست‌های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در سنگاپور

  بزرگنمايي:

آریا بازار - ناظراقتصاد : شرکت‌های محلی در قالب کسب و کارهای کوچک و متوسط(SMEs)، نیاز به حمایت و تقویت دارند. اقتصادها به ویژه آنهایی که با مشکل توسعه نیافتگی دست و پنجه نرم می‌کنند نیاز به بخش کسب و کار فعال و چابک دارند تا از این طریق رشد و توسعه اقتصادی تحریک شده و به حرکت در بیاید. بیشتر محققان نشان داده‌اند که این نوع کسب و کارها سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال ، نوآوری و کارآفرینی دارد. هنوز، این نوع کسب و کارها با محدودیت‌هایی در مسیر رشد خود در شرایط صنعتی و بازاری که فعالیت می کنند رو به رو هستند. به منظور توسعه کسب و کارهای پرجنب و جوش محلی، نیاز به سیاست‌گذاری‌های مناسب به منظور تامین نیازمندی‌های این گونه کسب وکارها است. سیاست گذاری مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط موجود در اقتصاد به آنها کمک می کند تا توسعه یافته و از این طریق رشد و توسعه اقتصادی کل کشور را تسریع کنند.
در این گزارش محیط سیاست گذاری توسعه SME ها در سنگاپور و این که چگونه این سیاست‌ها منجر به توسعه کسب و کارها در سنگاپور شده را بررسی خواهیم کرد. البته قبل از پرداختن به این بحث لازم می دانیم تا تعریف کسب و کارهای کوچک و متوسط از زبان اقتصادهای مختلف، و تفاوت سیاست گذاری توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط را با سیاست گذاری توسعه کارآفرینی بیان کنیم.
• کسب و کارهای کوچک و متوسط(SMEs)
SME ها به شیوه‌های مختلفی مورد تعریف واقع شده‌اند. بیشتر اقتصاددانان از میزان سرمایه مورد نیاز و تعداد کارکنان به منظور تعریف SME ها استفاده می‌کنند. با این حال، تعریفی که مقبولیت جهانی داشته باشد وجود ندارد. در ادامه(جدول1) تعریف ترکیبی که توسط دیبرخانه APEC انجام شده ارائه می شود.
جدول1: تعاریف مختلف کسب و کارهای کوچک و متوسط

کشور تعریف SME معیار تعریف
استرالیاصنایع تولیدی- کمتر از 100 کارکن
خدمات- کمتر از 20 کارکن
تعداد کارکن
کاناداصنایع تولیدی- کمتر از 500 کارکن
خدمات- کمتر از 50 کارکن
تعداد کارکن
اندونزیکمتر از 100 کارکنتعداد کارکن
ژاپن کمتر از 300 نفر کارکن یا 10 میلیون ین دارایی
عمده فروشی- کمتر از 50 نفر کارکن، 30 میلیون ین
خرده فروشی- کمتر از 50 نفر کارکن – 10 میلیون ین دارایی
تعداد کارکن- دارایی
کرهصنایع تولیدی- کمتر از 300 نفر کارکن
خدمات- – کمتر از 20 نفر کارکن
اشتغال
سنگاپورصنایع تولیدی- کمتر از 12 میلیون دلار دارایی ثابت
خدمات- کمتر از 100 کارکن
دارایی‌های ثابت-
تعداد کارکن
تایلندکمتر از 200 نفر کارکن برای بخش کاربر
کمتر از 100 کیلیون بات برای بخش سرمایه‌بر
تعداد کارکن –
سرمایه
ایالات متحده آمریکاکمتر از 500 نفر کارکن
Source: Hall, 2002
• سیاست های کارآفرینانه در مقابل سیاست های توسعهSME ها
لندستروم و استیونسون(2005)، بین سیاست‌های مربوط به کارآفرینی و سیاست‌های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط تمایز قائل شده‌اند. اولین تمایز مربوط به سیاست‌هایی است که مسائل SME ها را به طور کلی حل می‌کنند. اما در طرفی دیگر سیاست‌های کارآفرینانه به دنبال دستچین کردن و گزینش SME هایی است که در مرحله استارت آپ قرار دارند، اما به دنبال توسعه جذب سرمایه‌ گذاری خطر پذیر و یا به دنبال ترویج روح کارآفرینی در جامعه هستند. سیاست‌های کارآفرینانه بر خلاف سیاست‌های توسعه SME که به طور خاص بر کسب و کارهای تمرکز می کند، می‌تواند مسائل عمومی محیط کسب و کار را به سمت کارآفرینی سوق دهد. مثلا، سیاست‌های کارآفرینی می‌تواند بچه ها را در مدرسه به سمت کارآفرینی سوق دهد. سیستم آموزشی، رسانه و مدل‌های نقشی که در تلوزیون ملی نشان داده می‌شوند، برای مثال می‌تواند افراد را به سمت شروع کسب و کار سوق دهند. بدون شک این دو سیاست عمومی برخی هم پوشانی‌هایی با هم دیگر دارند.
لندستروم و استیونسون(2005) تمایز بین 2 طبقه سیاست گذاری را در جدول زیر نشان داده‌اند. در سنگاپور ، سیاست‌هایی که به مسائل کارآفرینی پاسخ می‌دهند بیشتر از بعد سیاست های توسعه SME می‌باشد.
جدول2: مقایسه ویژگی‌هایی سیاست‌های توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط
ویژگی سیاست های سنتی SME سیاست های نوین کارآفرینی
خروجی رشد شرکت، رشد بهره وریرشد در فعالیت­‌های کارآفرینانه( مثلا تعدادصاحبان شرکت­ها و شرکت­‌ها)
اهداف عمومی خلق محیط محبوب کسب و کاری (مثلا رژیم مالیاتی؛ چارچوب محیط بازار )خلق محیط مساعد و محبوب برای کارآفرینی و ترویج فرهنگی آن(مثلا کاهش موانع ورود، ارتقای کارآفرینی در جامعه)
هدف خاص کمک به شرکت‌­های انفرادی به منظور اتقای توان رقابت پذیری، مدرنیزه شدن و …تشویق مردم برای شروع کسب و کار خودشان و فراهم آوری فرصت‌ها برای آنها برای یادگیری در مورد فرایند کارآفرینی و توسعه مهارت‌های ضروری
تمرکز بر افراد به جای شرکت توجه به شرکت به جای افرادتوجه بر افراد به جای شرکت
مرحله چرخه عمر کسب و کار تمرکز اولیه پس از شروع واقعی کسب و کار بر حمایت استحمایت از مرحله نوپایی پیشنهاد می‌شود و همچنین اولین سال بحرانی شروع کسب و کار مورد تاکید است
گروه های مشتریان و هدف گیری شرکت­‌های در حال خروج، اغلب بخش‌­های پر رشد را هدف قرار می دهند(رویکرد چیدن برنده‌ها)کارآفرینان نوپا و جدید مورد هدف هستند جمعیت عمومی و بخش‌های درون آن( مانند زنان، جوانان) هدف قرار داده می­‌شوند.
اولویت‌های سیاستی کاهش خطوط قرمز و دست و پا گیر
بهبود دسترسی به تامین مالی
بهبود دسترسی SME ها به اطلاعات
کاهش موانع فرایندی، مقرراتی و مالیاتی برای ورود به کسب و کار
تسهیل دسترسی به وام‌های خرد، تامین سرمایه استارت آپی و …
بهبود دسترسی به اطلاعات استارت آپ‌ها
Source: Lundstrom & Stevenson (2005)
به منظور نشان دادن زیر ساخت کارآفرینی در سنگاپور، جدول شماره(3) برخی از عناصر موجود در محیط زیر ساختی این کشور را به نمایش گذاشته است. در سنگاپور دامنه وسیعی از برنامه‌های دستیاری دولتی که به نیازهای SME ها پاسخ می‌دهند وجود دارد(به منظور دسترسی به اطلاعات بیشتر در زمینه مشاوره‌ها و طرح‌های دولتی می‌توان به سایت (www.enterpriseone.gov.sg) مراجعه نمود:
جدول3: نمایش زیر ساخت کارآفرینانه فعلی سنگاپور
کمک به انجام وظایف منابع مورد نیاز اطلاعات دانش
مشاوره‌های مدیریتی به کسانی که عوارض آنها تحت برنامه‌های فنی کمک به کسب و کارهای محلی قابل باز پرداخت استکسب و کارها می توانند به دنبال تامین مالی از نهادهای مالی شوند که این نهادها تحت برنامه‌های تامین مالی محلی، که قرض‌ها توسط دولت تضمین می‌شوند بروندکتابخانه ملی به منظور فراهم آوری اطلاعات مورد نیاز کسب و کارها توسط نهاد مربوطه در دولت تاسیس شده استبرنامه‌های اجرایی به منظور تجهیز کسب و کارها و مدیر عامل های آنها در سطح سه دانشگاه پیشنهاد می شود:
دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه فنی نانیانگ و دانشگاه مدیریت سنگاپور
مرکز توسعه کسب و کار در سال‌های گذشته در اتحادیه های صنعتی به منظور ارائه مشاوره و دستیاری اعضای تاسیس شده استدوره های کوتاه مدت به واسطه شرکت‌­های مشاوره برگزار می گردداطلاعات به راحتی و به سرعت از طریق نهادهای نمایندگی در اختیار کسب و کارهای قرار می‌­گیرداز طریق برنامه‌های بیمه وام ها، کسب و کارها می­‌توانند.
وام‌های دریافتی خود را
بیمه کنند. دولت 50 درصد هزینه بیمه را بر عهده می گیرد.

• استراتژی های و متوسط سنگاپور در طول زمان
در جدول شماره 4 استراتژی های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط سنگاپور را از سال 1965 به بعد نشان می‌دهد. از سال سنگاور 1965 با استقلال از بریتانیا به عنوان یک ملت واحد درآمد. توسعه سیاست‌های دولت سنگاپور در راستای ارتقای جایگاه کسب و کارهای کوچک و متوسط امروزین را می‌توان در استقلال سنگاپور در اواسط 1960 ردیابی نمود. در 1960، جایگاه سنگاپور به عنوان یک بندر شهر از طرف همسایگان خود که به سرعت در حال گشودن درهای تجارت به سوی خود بودند تهدید می شد. از این رو دولت تصمیم گرفت تا کم کم از طریق فرایند تمرکز بر اقتصادها مبتنی بر تولید به سمت صنعتی سازی حرکت کند.
حوزه آبریز(نقطه شروع حرکت سریع) سیاست‌های توسعه SME سال 1987 بود، در این سال گزارش اقتصادی منتشر شد که در آن مسیرهای تازه ای برای اقتصاد سنگاپور پس از 1985 تدوین شده بود. پس از بحرانی که سنگاپور در سال 1985 درگیر آن شده بود، کمیته اقتصادی بر سهم کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد سنگاپور تاکید داشت، در آن زمان حدود 90 درصد از کسب و کارهای فعال این کشور را تشکیل می داد که از نظر توان مدیریتی، بازاریابی و تکنولوژی پشت سر رقبای خارجی خود قرار داشتند و نسبتا عقب افتاده بودند.
جدول4: مروری بر استراتژی های توسعه SME در سنگاپور
سال استراتژی SME نکات
قبل از استقلالحکومت استعماری بریتانیا- بدون استراتژی مشخص در مورد SMEآشکار نیست
1965-1985صنعتی سازی بدون توجه به جایگاهی که SME ها می­تواند در جذب شرکتهای چند ملیتی داشته باشندکسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان عرضه کننده به شرکت­‌های چند ملیتی فعال هستند
1986اقتصاد سنگاپور: مسیرهایی جدید منتشر شده- نقش SME ها و کارآفرینی به عنوان زمینه هایی که نیاز به سیاست گذاری جدید دارند پر رنگ شدستاد توسعه کسب و کار به منظور پاسخ به نیازهای بخش کسب و کارهای کوچک و متوسط تشکیل شد
1989تدوین نخستین برنامه جامعه توسعه SME هابرنامه جامع توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دارای 5 مسیر به شرح زیر بود:
1-پذیرش و کاربرد فناوری، نوآوری
2-برنامه ریزی کسب و کار و تامین مالی
3-مدیریت منابع انسانی
4-بهبود بهره وری
5-بازاریابی بین المللی و همکاری تجاری
1996ادغام قسمت های مربوط به هیات توسعه اقتصادی(EDB) و برنامه ریزی ملی بهره وریبرنامه‌هایی چون توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط رشد کرده و برنامه‌­های توسعه یافته اجرا شد
2001انتشار SME21 ، دومین برنامه جامع توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط3 هدف استراتژیک:
1- مراقبت از کسب و کارهای کوچک و متوسط با نرخ رشد بالا
2-توسعه بخش کسب و کارهای کوچک و متوسط بهره‌­ور
3-خلق محیط دانش بنیان

منابع
Liang, T. W. (2007). SME Development in Singapore.
Ng, T. (2017). A Conceptual Framework for SME Leader Development in Singapore. In The Palgrave Handbook of Leadership in Transforming Asia (pp. 481-502). Palgrave Macmillan, London.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

بررسی تحلیلی 500 شرکت فناوری با رشد سریع: حوزه EMEA

نقدی بر رویکرد تحقیق و توسعه در ایران

بررسی اعمال تحریم‌ علیه اقتصاد ایران | ابعاد و دلایل اقتصادی

ضرورت تغییر دیپلماسی گازی ایران

مقابله با جنگ اقتصادی

نظام ایده‌آل بانکداری اسلامی

روند سرمایه‌گذاری خطرپذیر تا فصل سوم 2018

بازار آتی ارز ؛ ثبات‌ساز یا نوسان‌ساز؟

اقتصاد ایران پس از نیمه آبان

چرا ترامپ تصمیم گرفت در برابر ایران کوتاه بیاید؟

خروج تولید از کانال دلار

چرا ایران دچار ابرتورم نمی‌شود؟

چگونه هیات مدیره بهتری داشته باشیم؟

مقایسه تولید ناخالص داخلی استان‌های ایران با کشورهای جهان

الزامات توسعه کارآفرینی روستایی در کشور

بررسی تحلیلی 500 شرکت فناوری با رشد سریع: حوزه EMEA

تغییرات شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال 2018

چشم‌انداز 2050 : دستور کار جدید برای کسب‌وکارها (سناریو خوش‌بینانه)

پیمان پولی اروپا و ایران

ارتباط بین نرخ ارز و توسعه صادرات

چالش‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

معنای نفت 100 دلاری برای اقتصاد جهان

چگونه هیات مدیره بهتری داشته باشیم؟

وضعیت اشتغال و تولید ایران در بخش کشاورزی

الزامات توسعه کارآفرینی روستایی در کشور

یک جهیزیه ایرانی چقدر هزینه دارد؟

نقطه حمایتی در بازار دلار

20 پرسش ارزی

بیماری هلندی به زبان ساده

تغییرات شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال 2018

تبیین رشد اقتصادی با توجه به منحنی رن (Rahn curve)

چشم‌انداز 2050 : دستور کار جدید برای کسب‌وکارها (سناریو خوش‌بینانه)

کارزار «نهادگرایی» و «بازار آزاد» در اقتصاد ایران ادامه دارد / جنگ اقتصاددانان

مولفه پنهان تورم

نمره ایران در شاخص سرمایه انسانی

جایگاه ایران در اقتصاد دانش‌بنیان جهانی

پرش بهاری درآمد نفتی

استراتژی مناسب برای توسعه کسب‌ و کارهای جدید-4

فرایند توسعه از نگاه فوکویاما

سطح پیچیدگی کالاهای تولیدی در کشورها

وضعیت اشتغال و تولید ایران در بخش کشاورزی

پیمان پولی دو یا چندجانبه، رهیافتی مناسب برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی

سرپیچی از آرای دیوان لاهه به ندرت اتفاق افتاده است

١٠ چیزی که همه باید در مورد علم اقتصاد بدانند؟!

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

تبیین رشد اقتصادی با توجه به منحنی رن (Rahn curve)

مثلث ایران، ترکیه و روسیه علیه تحریم‌ها

حکایت التهاب ماندگار بازار نفت

برندهای شکست‌خورده ایرانی

استراتژی مناسب برای توسعه کسب‌ و کارهای جدید