بازار آریا

آخرين مطالب

دو فرمول خريد اعتباري مسکن روي ميز شوراي پول و اعتبار

ليزينگ مسکن در فاز نهايي

  بزرگنمايي:

آريا بازار- کانون شرکت‌هاي ليزينگ در راستاي چاره‌جويي براي طراحي کوتاه‌ترين مسير خروج از رکود مسکن، دو فرمول براي پرداخت تسهيلات ليزينگي پيشنهاد کرده است. در قالب فرمول اول، امکان فروش «نقد و اقساط» واحدهاي مسکوني نوساز توسط انبوه‌سازان از طريق «تضمين بازپرداخت خريداران مسکن توسط شرکت‌هاي ليزينگ» فراهم مي‌شود و براساس فرمول دوم نيز حداقل 100 ميليون تومان تسهيلات نقدي از جانب ليزينگي‌ها به متقاضيان مسکن پرداخت خواهد شد. اين پيشنهادها در پي اعلام آمادگي انبوه‌سازان براي واگذاري غيرنقدي واحدهاي ساخته‌شده و همچنين تاييد کليات طرح از جانب مسولان مسکن وزارت راه و شهرسازي، طراحي شده است. سياست‌گذار بازار پول در اين پيش‌نويس، تسهيلات ليزينگ مسکن را در محدوده آپارتمان‌هاي زير 100 مترمربع و با نرخ سود 21 درصد در نظر گرفته است؛ اما شرکت‌هاي ليزينگ با تاکيد بر اينکه قيمت تمام شده منابع برايشان به مراتب بيش‌‌از اين نرخ است، خواستار «رقابتي‌شدن نرخ سود تسهيلات ليزينگ مسکن» شده‌اند.

تعلل سياست‌گذار در تصويب پيش‌نويس «خريد اعتباري مسکن»؛ کوتاه‌ترين راه خروجي رکود باز مي‌شود؟
دو فرمول ليزينگ‌مسکن معطل مجوز
آمادگي کانون ليزينگ براي «تضمين فروش قسطي آپارتمان» و «پرداخت تسهيلات 150 ميليوني»
آمادگي کانون شرکت‌هاي ليزينگ بابت اجراي دو طرح جداگانه با مضمون «خريد اعتباري (غيرنقدي) مسکن» که اوايل امسال با هدف ايجاد «کوتاه‌ترين معبر خروج از رکود» به وزارت راه‌و‌شهرسازي و بانک مرکزي پيشنهاد شد، در حال حاضر به دليل آنچه «اختلاف‌نظر در برخي جزئيات و تعلل سياست‌گذار در حل اختلافات» عنوان مي‌شود، روي ميز امضاي نهايي معطل مانده است.
شرکت‌هاي ليزينگ براي جبران «ضعف بانک‌ها در پرداخت وام بدون سپرده خريد مسکن»، دو فرمول در راستاي کمک به قفل‌شکني از معاملات مصرفي بازار ملک طراحي کرده‌اند که به ترتيب شامل «تضمين خريدار در ازاي فروش قسطي واحدمسکوني توسط انبوه‌ساز» و همچنين «ارائه تسهيلات ليزينگي حداقل 150 ميليون توماني به خريداران» مي‌شود.
پيشنهاد اول کانون ليزينگ در واکنش به اعلام آمادگي کانون انبوه‌سازان در بهار امسال بابت «واگذاري واحدهاي نوساز به شکل نقد و اقساط» تدوين شده و پيشنهاد دوم که به نوعي، اولي را نيز در درون خود دارد، در پاسخ به نامه مورخ 20/ 12/ 93 بانک مرکزي که خواستار «ارائه نظرات کارشناسي براي اصلاح آيين‌نامه فعاليت شرکت‌هاي ليزينگ» شده بود، مطرح شده است.

جزئيات دو فرمول
انبوه‌سازان حاضر شده‌اند بخشي از نوسازهاي فروش نرفته خود را مشروط به تضمين يک نهاد معتبر از جمله شرکت‌هاي ليزينگ، به‌صورت غيرنقدي به خريداران بفروشند.
در اين روش بايد ليزينگ، بازپرداخت بخش غيرنقد بهاي معامله از سمت خريدار به انبوه‌ساز را با روش‌هاي رايج مالي تضمين کند و براي چنين اقدامي اگر چه وزارت راه‌و‌شهرسازي نظر مساعد دارد، اما بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار بايد مجوزهاي مربوطه را صادر کنند.


فرمول دوم ليزينگ مسکن نيز بر «پرداخت حداقل 200 ميليون تومان تسهيلات نقدي ليزينگ به خريداران مسکن در کلان‌شهرها تا سقف 70 درصد قيمت خانه و 150 ميليون تومان در ساير شهرها» پايه‌ريزي شده است، البته به گونه‌اي که اين تسهيلات صرفا از سوي شرکت‌هاي ليزينگ غير وابسته به بانک‌ها ارائه شود. اين فرمول نيز اگرچه از نظر مقامات بانک مرکزي، دستورالعمل مصوب سال 86 درباره نحوه تاسيس و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ، کماکان به قوت خود باقي است، اما شرکت‌هاي ليزينگ از اواخر سال گذشته خواستار بازنگري و تجديدنظر در برخي مفاد اين دستورالعمل براي تنظيم ضوابط با شرايط موجود بازار مسکن و بازار پول شدند.


ماحصل چند جلسه مشترک نمايندگان کانون ليزينگ، بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و وزارت راه‌و‌شهرسازي براي تهيه دستورالعمل جديد پرداخت تسهيلات ليزينگ مسکن در قالب دو فرمول قابل اجرا، اواخر بهار امسال منجر به تهيه يک پيش‌نويس ابتدا از طرف بانک مرکزي و سپس ارائه نظرات مکمل از طرف کانون ليزينگ شد.
آن‌طور که روز گذشته معاون اجرايي دبير کل کانون شرکت‌هاي ليزينگ به «دنياي اقتصاد» اعلام کرد، قرار است مجموعه نظرات و پيشنهادها براي اجراي دو فرمول «ارائه تسهيلات ليزينگ مسکن»، در شوراي پول و اعتبار تعيين تکليف شود اما چون هنوز اين اتفاق نيفتاده، مديران کانون بنا دارند ظرف چند روز آينده، سرنوشت آن را از وزير راه‌و‌شهرسازي مطالبه کنند.
براي اجراي فرمول اول ليزينگ مسکن که «تسهيلات تضميني کمک‌فروش به انبوه‌ساز» ارائه مي‌دهد، بانک مسکن نيز اعلام آمادگي کرده تا سقف 100 ميليون تومان بازپرداخت اقساط خريداران را براي فروشنده‌ها ضمانت کند اما ورود بانک مسکن به اين مسير جديد تامين مالي بايد از طريق تصويب يکسري ضوابط در بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار رسميت پيدا کند و شکل قانوني به خود بگيرد.

موارد اختلافي براي اجراي ليزينگ
گزارش «دنياي اقتصاد» از جزئيات پيش‌نويس طرح ليزينگ مسکن که در قالب پيش‌نويس کلي اصلاح «دستورالعمل تاسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ مصوب 16/ 4/ 86» تهيه شده، حاکي است: بانک مرکزي در اين پيش‌نويس، اعطاي تسهيلات ليزينگ به بخش مسکن –خريداران واحدهاي مسکوني- را فقط توسط شرکت‌هاي واسپاري غيربانکي آن هم براي آپارتمان‌هايي با حداکثر مساحت 100 مترمربع و نرخ سود 21 درصد مجاز مي‌داند اما کانون شرکت‌هاي ليزينگ با توجه به «قيمت تمام‌شده منابع در بازار پول» و همچنين با لحاظ اينکه «ضرورت خروج از رکود مسکن، تحريک سمت عرضه و تقاضا در همه قسمت‌هاي بازار ملک از جمله واحدهاي بزرگ متراژ است»، در تکميل پيش‌نويس بانک مرکزي، پيشنهاد «حذف سقف مساحت از واحدهاي مشمول ليزينگ» را مطرح کرده است و براي نرخ سود تسهيلات نيز، پيشنهاد تعيين نرخ براساس «رقابت شرکت‌هاي ليزينگ» را دارد. آرش ستاري، معاون اجرايي دبير کل کانون شرکت‌هاي ليزينگ در اين باره اعلام کرد: همه پيشنهادهاي مکتوب در صورت طرح در شوراي پول و اعتبار، تعيين تکليف خواهند شد و شيوه نهايي که اجماع سياست‌گذاران و دولت را در پي داشته باشد، بايد تا قبل از پايان سال جاري عملياتي شود تا گره موجود در بازار معاملات مسکن باز شود. به گزارش «دنياي اقتصاد» هفته گذشته بانک مسکن با تسهيل شرايط استفاده از وام 80ميليوني خريد مسکن در تهران، اجازه بهره‌برداري مجردها و همچنين خانوارهاي داراي سابقه مالکيت را از اين تسهيلات، در کنار خانه‌اولي‌ها فراهم کرد با اين هدف که رخوت موجود در جامعه تقاضاي مصرفي براي خريد مسکن زدوده شود و بازار رونق بگيرد اما اين نوع وام چون نياز به سپرده‌گذاري يکساله دارد بنابراين حداقل تا تابستان 95، آثار واقعي تسهيلات مسکن «يکم» رونمايي نمي‌شود بلکه برعکس، بخشي از تقاضاي مسکن که در نيمه دوم امسال مصمم به خريد است، با پس‌انداز در بانک مسکن، از صحنه خارج مي‌شود و صف انباشت تقاضا طولاني‌تر خواهد شد.
در اين فضا، راه‌اندازي ليزينگ مسکن، کوتاه‌ترين مسير ممکن براي اتصال عرضه و تقاضا در بازار معاملات ملک است.
شرکت‌هاي ليزينگ در چارچوب دو فرمول ارائه شده از سوي کانون، حاضرند تسهيلات مسکن را به صورت ميان‌مدت و بلندمدت -5 تا 12 سال- به خريداران ارائه دهند.
ليزينگ مسکن ظاهرا در بسته خروج ازرکود اقتصادي که قرار است تا چند روز ديگر اعلام شود، آمده است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

کاهش 76درصدی حجم معاملات ملکی در مردادماه

انتظار شهریور کم‌رمق در بازار اجاره

تعدیل بازار اجاره در مردادماه

مجلس از عملکرد دولت در حوزه بازار مسکن رضایت ندارد

حال و روز بازار مسکن در اصفهان

مظنه آپارتمان نوساز در تهران؟ +جدول

ملک عیر مجاز تخریب شد

رونق بازار گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن

واکنش مشترک به التهاب اجاره

خبر عجیب از سقوط قیمت مسکن در تهران

مالیات مسکن مشمول چه کسانی می‌شود؟

افزایش شاخص قیمت «اجاره بها» در استان تهران

قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های نقلی در تهران

تابلوی جدید تقاضای مسکن

جزئیات پیشنهاد افزایش کمیسیون مشاوران املاک

هزینه خرید وام مسکن افزایش یافت

قیمت‌های شوک آور مسکن در اطراف تهران

7.8 درصد؛ کمترین افزایش قیمت اجاره مسکن در کشور

ایجاد مسیر جدید پیش فروش مسکن

واریز 10 میلیاردی کمک‌های مردمی به دفتر رهبری به حساب بنیاد مسکن

پرداخت تسهیلات نوسازی روستاهای قصرشیرین از امروز

فروش آپارتمان در تهران رکورد زد!

نرخ قطعي معاملات آپارتمان در غرب تهران +جدول

مظنه واحدهاي نوساز در تهران+ جدول قيمت

مظنه قيمت خريد آپارتمان چقدر است؟

نرخ قطعي آپارتمان در منطقه 6 تهران؟ +جدول

نرخ قطعي معاملات آپارتمان در شرق تهران؟ +جدول

زمين خام در تهران متري چند؟

رونق بازار اجاره با چاشني نوسان قيمت ها

آپارتمان سه خوابه در تهران چند؟ +جدول

نرخ جديد آپارتمان در جنوب تهران؟ +جدول

قيمت روز انواع کولر گازي و اسپيلت +جدول

قيمت انواع کاغذهاي A4-A5 +جدول

قيمت واحد مسکوني در خيابان مطهري تهران؟ +جدول

قيمت آپارتمان حوالي ميدان تجريش؟ +جدول

قيمت واحد مسکوني در نازي آباد تهران؟ +جدول

با 150ميليون کجا مي‌توان‌ خانه‌ خريد؟ +جدول

تکانه‌هايي مثبت در بخش مسکن +اينفوگرافيک

قيمت اجاره‌بها آپارتمان متراژ بالا در تهران + جدول

مقام مسئول:خريدتضميني گندم از مرز 6.6 ميليون تن گذشت

موافقت بانک مرکزي با وام جديد مسکن/قيمت افزايش نيافته است

قيمت آپارتمان در منطقه فرشته؟ +جدول

افزايش قدرت خريد وام مسکن

ابزارهاي محرک بازار مسکن

مظنه واحدهاي 70 متري در تهران؟ +جدول

مظنه آپارتمان در منطقه اميرآباد؟ +جدول

نرخ قطعي معاملات آپارتمان در غرب تهران +جدول

مشکل شهرداري‌ها به‌دليل رکود صنعت مسکن/ شهرداري به عنوان يک نهاد 100درصد عمومي، عهده دار خدمات‌رساني به مردم است

بازار ساختماني 8 ميليارد دلاري

متقاضيان مسکن مهر پرديس پيمانکاران متخلف را معرفي کنند