بازار آریا

آخرين مطالب

تقويت بازار سرمايه و تامين نقدينگي با مديريت دارايي ها

  بزرگنمايي:

آريا بازار- کارشناسان معتقدند، با استفاده از منابع بازار سرمايه و بهره گيري از توان اشخاص حقيقي و حقوقي در اراضي و زمين هاي موجود در اين شهرها، بسترها و زيرساخت هاي مورد نياز حمل و نقلي، آموزشي، فرهنگي، درماني، ارتباطي و آبرساني را احداث و تکميل کرد.
شرکت عمران شهرهاي جديد وزارت راه و شهرسازي به عنوان مالک در اين شهرها اراضي زيادي دارد که مي تواند از آنها به عنوان سرمايه و رفع کمبود منابع مالي استفاده کرده و با عرضه اين زمين ها در بازار سرمايه و فروش شان به اشخاص حقيقي و حقوقي منابع لازم را براي احداث تاسيسات و طرح هاي زيربنايي و روبنايي اين شهرها تامين کند.
در همين راستا، بهره گيري از مدل مديريت دارايي هاي عمومي در کشور بتازگي کليد خورد تا با اين روش نه تنها کمبود منابع مالي مورد نياز شهرهاي جديد از بازار سرمايه کشور تامين شود بلکه دارايي هاي بازار سرمايه نيز از اين طريق افزايش يافته و تقويت شود.
براي نخستين بار ارايه خدمات زيربنايي و روبنايي از طريق مديريت دارايي هاي عمومي در شهرهاي جديد با امضاي تفاهم نامه اي بين گروه مالي بانک مسکن و شرکت عمران شهرهاي جديد تحقق يافت.
در اين روش مالي، دارايي شهرهاي جديد در اختيار يک گروه مالي قرار مي گيرد و با پرداخت معادل ارزش اين زمين به شرکت عمران شهرهاي جديد به اين گروه مالي وکالت داده مي شود تا با عرضه اين اراضي در بازار سرمايه مبالغ پرداختي خود را از اين محل استحصال کند.
وزير راه و شهرسازي با بيان آنکه عرضه دارايي هاي عمومي از جمله شهرهاي جديد در بازار سرمايه محل خوبي براي تامين منابع مالي است، گفت: اين يک ايده جديد براي تامين منابع مالي مورد نياز بخش مسکن با استفاده از ابزارهاي نوين بازار سرمايه است.
عباس آخوندي افزود: در شرايط فعلي کشور در يک رکود تورمي شديد قرار دارد و دارايي هاي سمي گسترده، پايين بودن ميزان کفايت سرمايه و ميزان بدهي بيش از حد مجاز به بانک مرکزي از مهمترين مشکلات بانک ها است که امکان اجراي طرح هاي توسعه اي از سوي بانک ها را با مشکل بسياري روبرو کرده است.
وي با بيان آنکه براي خروج از وضع نابسامان کنوني مسکن به ابزارها و نهادهاي جديد مالي نياز داريم، افزود: بازار سرمايه در اين شرايط محل خوبي براي تامين منابع مالي اين بخش است.
آخوندي اظهار داشت: تنها در حوزه وزارت راه و شهرسازي دارايي هاي اين وزارتخانه شامل اراضي سازمان ملي زمين و مسکن، شرکت عمران شهرهاي جديد و ساير سازمان هاي مالک و همچنين در بخش حمل و نقل شامل اموال در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، حق انتفاع خدمات بين راهي، هزاران ميليارد تومان متعلق به صنعت فرودگاهي و دارايي هاي متعلق به صنايع ريلي و حمل و نقل دريايي مي تواند در افزايش بهره وري مثمرثمر باشند، اما متاسفانه در حال حاضر درآمد کشور فقط از محل فروش نفت است و بهره مندي از دارايي هاي غيرمالي و غيرپولي به کمتر از صفر رسيده است.
وي تاکيد کرد: استفاده از مدل مالي مديريت دارايي هاي عمومي سبب بهبود بهره وري و سالم سازي بازار مستغلات و املاک مي شود و مي توان به جاي آنکه زمين را تهاتر مستقيم کرد با استفاده از يک ساز و کار بازار سرمايه هم زمين را در اختيار داشت و هم بهره وري آن را بالا برد.
آخوندي يادآور شد: منابع مالي لازم در حوزه حمل و نقل حومه اي به ويژه شهرهاي پرند و پرديس و توسعه سواحل مکران بايد با استفاده از مديريت دارايي هاي عمومي و بازار سرمايه تامين شود.
وي با بيان آنکه اين روش به توسعه و رونق بازار سرمايه نيز کمک مي کند، تاکيد کرد: در حال حاضر بيشترين روش مورد استفاده در بازار سرمايه خريد و فروش سهام است ولي با استفاده از خدمات نوين تامين مالي ساير روش ها نيز به اين بازار وارد مي شود و به افزايش حجم دارايي هاي بازار سرمايه کمک خواهد کرد.
بتازگي و با حضور وزير راه و شهرسازي تفاهم نامه همکاري هاي تامين مالي از طريق مديريت دارايي ها بين بانک مرکزي و شرکت عمران شهرهاي جديد به امضا رسيد و متعاقب آن گروه مالي بانک مسکن در بازار سرمايه يک هزار ميليارد تومان منابع مالي خود را براي انجام طرح هاي زير بنايي و روبنايي شهر جديد پرديس در اختيار شرکت عمران شهرهاي جديد قرار داد تا با فروش بخشي از اراضي اين شهر، طرح هاي يادشده براي اسکان مردم در اين منطقه مورد استفاده قرار گيرد.
محمد هاشم بت شکن مديرعامل بانک مسکن نيز در اين خصوص گفت: به موجب تفاهم نامه 10 هزار ميليارد توماني بين گروه مالي بانک مسکن و شرکت عمران شهرهاي جديد، بانک مسکن آمادگي دارد در فاز اول، اراضي شهر جديد پرديس و سپس ساير دارايي هاي ملکي وزارت راه و شهرسازي را مديريت کند و بواسطه آنها، نقدينگي مورد نياز اين وزارتخانه براي فعاليت هاي عمراني را مهيا کند.
از طرفي محمد فطانت رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه بخش مسکن پيشران خروج کل اقتصاد از رکود محسوب مي شود، گفت: بررسي اعداد و ارقام صنايع مختلف بورسي و گزارش مجامع شرکت ها از انباشت موجودي و افزايش در حساب هاي دريافتي حکايت دارد که پيامد اين وضعيت به شکل ناتواني بانک ها در وصول مطالبات شان، بروز کرده و باعث تشديد چرخه معيوب اقتصادي شده است.
وي افزود: در صنعت سيمان و فولاد، انبار کارخانه ها مملو از محصول شده و علت آن، رکود ساختماني و سرمايه گذاري در بخش توليد و عرضه مسکن است. از آن طرف، در 4 تا 5 رشته صنعتي که بيش از 80 درصد تسهيلات بانکي در اختيارشان است، شاهد بحران نقدينگي شده اند و اکنون کليدي ترين مساله استفاده از روش هاي غير از راهکار متعارف براي تامين مالي بخش مسکن جهت خروج سريعتر از رکود است و در اين مسير، ابزارها و نهادهاي نوين تامين مالي همچون صندوق زمين و ساختمان و خدمات مديريت دارايي بسيار راهگشا خواهد بود.
مديرعامل گروه مالي بانک مسکن با بيان آنکه منابع مالي اصولاً از دو روش متعارف(مبتني بر منابع مالي دروني)يا راهکار جامع (اتکاء به ظرفيت هاي اقتصادي) تامين مي شود، شيوه جديد خدمات مديريت دارايي را در قالب روش دوم معرفي کرد که براي تامين مالي پروژه هاي بزرگ مقياس کاربري دارد.
مصطفي ازگلي گفت: در اين روش، خدمات مالي منعطف و در عين حال پيچيده، براي رفع نياز منحصر به فرد شرکت ها و طرح هايي که با ابزارهاي موجود مرتفع نمي گردد، ارايه مي شود.
ازگلي تاکيد کرد: گروه مالي بانک مسکن در نظر دارد دارايي هايي که ارزش اقتصادي دارند اما بازارپذير نيستند را مديريت کند و هدف در اين روش، پيشبرد برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي است.
استفاده از مدل مالي مديريت دارايي هاي عمومي به ارتقا بهره وري و سالم سازي بازار مستغلات و املاک کمک مي کند و مي توان به جاي آنکه زمين را تهاتر مستقيم کرد با استفاده از يک ساز و کار بازار سرمايه نقدينگي مورد نياز را تامين نمود.
در اين روش استفاده از منابع مالي بازار سرمايه با پشتوانه دارايي ها، نقدينگي مورد نياز پروژه هاي عمراني شهرها را بدون آثار تورمي تامين مي کند تا با واگذاري اين دارايي ها به بانک ها و موسسات مالي طرح هاي زيربنايي، روبنايي و خدمات شهري مورد نياز مردم در شهرها تامين شود.
دولت در حوزه هاي مختلف حمل و نقل هوايي، دريايي، زميني و ريلي، دارايي هاي زيادي دارد که با استفاده از نظام مديريت دارايي ها که در ايران در حال شکل گيري است مي تواند بخش عمده نقدينگي مورد نياز بخش هاي يادشده را تامين کند به خصوص اينکه رکود اقتصادي تاکنون لطمات زيادي به بخش هاي مختلف اقتصادي کشور وارد کرده که براي خروج از رکود دولت استفاده از ابزارهاي نوين مالي را بايد مورد توجه جدي قرار دهد و مديريت دارايي ها يکي از راهکارهاي مناسب در اين زمينه است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

کاهش 76درصدی حجم معاملات ملکی در مردادماه

انتظار شهریور کم‌رمق در بازار اجاره

تعدیل بازار اجاره در مردادماه

مجلس از عملکرد دولت در حوزه بازار مسکن رضایت ندارد

حال و روز بازار مسکن در اصفهان

مظنه آپارتمان نوساز در تهران؟ +جدول

ملک عیر مجاز تخریب شد

رونق بازار گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن

واکنش مشترک به التهاب اجاره

خبر عجیب از سقوط قیمت مسکن در تهران

مالیات مسکن مشمول چه کسانی می‌شود؟

افزایش شاخص قیمت «اجاره بها» در استان تهران

قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های نقلی در تهران

تابلوی جدید تقاضای مسکن

جزئیات پیشنهاد افزایش کمیسیون مشاوران املاک

هزینه خرید وام مسکن افزایش یافت

قیمت‌های شوک آور مسکن در اطراف تهران

7.8 درصد؛ کمترین افزایش قیمت اجاره مسکن در کشور

ایجاد مسیر جدید پیش فروش مسکن

واریز 10 میلیاردی کمک‌های مردمی به دفتر رهبری به حساب بنیاد مسکن

پرداخت تسهیلات نوسازی روستاهای قصرشیرین از امروز

فروش آپارتمان در تهران رکورد زد!

نرخ قطعي معاملات آپارتمان در غرب تهران +جدول

مظنه واحدهاي نوساز در تهران+ جدول قيمت

مظنه قيمت خريد آپارتمان چقدر است؟

نرخ قطعي آپارتمان در منطقه 6 تهران؟ +جدول

نرخ قطعي معاملات آپارتمان در شرق تهران؟ +جدول

زمين خام در تهران متري چند؟

رونق بازار اجاره با چاشني نوسان قيمت ها

آپارتمان سه خوابه در تهران چند؟ +جدول

نرخ جديد آپارتمان در جنوب تهران؟ +جدول

قيمت روز انواع کولر گازي و اسپيلت +جدول

قيمت انواع کاغذهاي A4-A5 +جدول

قيمت واحد مسکوني در خيابان مطهري تهران؟ +جدول

قيمت آپارتمان حوالي ميدان تجريش؟ +جدول

قيمت واحد مسکوني در نازي آباد تهران؟ +جدول

با 150ميليون کجا مي‌توان‌ خانه‌ خريد؟ +جدول

تکانه‌هايي مثبت در بخش مسکن +اينفوگرافيک

قيمت اجاره‌بها آپارتمان متراژ بالا در تهران + جدول

مقام مسئول:خريدتضميني گندم از مرز 6.6 ميليون تن گذشت

موافقت بانک مرکزي با وام جديد مسکن/قيمت افزايش نيافته است

قيمت آپارتمان در منطقه فرشته؟ +جدول

افزايش قدرت خريد وام مسکن

ابزارهاي محرک بازار مسکن

مظنه واحدهاي 70 متري در تهران؟ +جدول

مظنه آپارتمان در منطقه اميرآباد؟ +جدول

نرخ قطعي معاملات آپارتمان در غرب تهران +جدول

مشکل شهرداري‌ها به‌دليل رکود صنعت مسکن/ شهرداري به عنوان يک نهاد 100درصد عمومي، عهده دار خدمات‌رساني به مردم است

بازار ساختماني 8 ميليارد دلاري

متقاضيان مسکن مهر پرديس پيمانکاران متخلف را معرفي کنند