بازار آریا

آخرين مطالب

شاخص‌هاي توليد صنعتي در کشور

سايه رکود همچنان بر سر بخش‌هاي صنعت تحليل آريا بازار

سايه رکود همچنان بر سر بخش‌هاي صنعت

  بزرگنمايي:

آريا بازار- آمارها حاکي از آن است که با وجود رشد مثبت در برخي صنايع در سال‌جاري، هنوز صنايعي هستند که رشدهاي منفي را تجربه مي‌کنند و در رکود به سر مي‌برند.
 سهم بخش صنعت و معدن در کاهش توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي اخير، سهم قابل توجهي بوده است؛ به طوري که بيش از 30 درصد از کاهش توليد ناخالص داخلي در سال 1392 و بيش از 20 درصد از کاهش توليد ناخالص داخلي در سال 1391 مربوط به کاهش توليد در بخش صنعت و معدن بوده است.
اين در حالي است که سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي کشور در سال‌هاي اخير بين 13 تا 14 درصد بوده است. اين امر نشان مي‌دهد که کاهش توليد در بخش صنعت و معدن در اين دو سال بيشتر از بخش‌هاي ديگر بوده و اين بخش سهم قابل ملاحظه‌اي در رکود اقتصادي چند ساله اخير داشته است.
براساس تحليل‌هايي که بر روي جدول داده ستانده ايران انجام شده و همچنين با توجه به ماهيت بخش صنعت، توليد صنعتي، اثر قابل توجهي بر روي تقويت يا تضعيف بخش‌هاي ديگر اقتصاد دارد. از اين رو، مي‌توان گفت که علاوه بر اثر مستقيمي که بخش صنعت در کاهش توليد ناخالص داخلي داشته است، به واسطه اثر منفي که بر اين بخش‌ها داشته، اثر منفي غيرمستقيمي هم بر کاهش توليد ناخالص داخلي در طي اين دو سال داشته است.
به نظر مي‌رسد يکي از مولفه‌هاي اصلي خروج از رکود اقتصاد کشور، رشد توليد در بخش صنعت و معدن و بازگشت رونق به اين بخش است. با وجود اين‌که هنوز گزارش رسمي از وضعيت توليد بخش صنعت و معدن منتشر نشده است، بررسي شاخص‌هاي در دسترس مربوط به اين بخش نشان مي‌دهد که وضعيت توليد صنعتي در کشور در سه ماهه ابتدايي، دستخوش تغييراتي شده است.
توليد صنعتي شرکت‌هاي بورسي
با وجود اين‌که شرکت‌هاي بورسي صنعتي حدود 35 درصد از توليد صنعتي کشور را شامل مي‌شوند، با توجه به بررسي‌هاي انجام شده شاخص‌هاي محاسبه شده براساس اطلاعات شرکت‌هاي بورسي، به خوبي مي‌تواند تغييرات در توليد و ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را نشان دهد. استفاده از اين اطلاعات به روز بودن و شفافيت در آن است.
براساس شاخص شرکت‌هاي بورسي، توليد صنعتي نسبت به فصل قبل 13 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 2/8 درصد رشد داشته است. نکته قابل توجه ترکيب رشد توليد صنعتي در اين دوره است. در اين فصل توليد کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي رشد بالايي داشته است، اما رشد رشد توليد کالاهاي مصرفي صنعتي در اين فصل منفي بوده است.
البته رشد توليد در صنايع مختلف متفاوت بوده است. رشد صنايع محصولات شيميمايي، سيمان و خودروسازي (بعد از تعديل اثرات فصلي) بيشترين رشد را در فصل اول سال 1393 نسبت به فصل قبل داشته‌اند و بخش کاني‌هاي غيرفلزي، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات غذايي و آشاميدني کمترين رشد را داشته‌اند.
علت رشد بالاي توليد در صنايع محصولات شيميايي، سيمان و فلزات اساسي در فصل بهار نسبت به زمستان سال گذشته مربوط به قطع گاز صنايع در زمستان گذشته به خاطر کمبود گاز بود که در فصل اول 1393 اين مشکل برطرف شده است.
البته اگر عملکرد صنايع در اين فصل را نسبت به فصل مشابه سال قبل مقايسه کنيم، عملکرد صنعت خودروسازي که بيش از 79 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد داشته است، عملکردي بهتر نسبت به ساير صنايع داشته است.
صنعت محصولات دارويي نيز رشد بالايي داشته است، اما صنايعي مانند سيمان و کاني‌هاي غيرفلزي و فلزي و فلزات اساسي ميزان توليدشان از توليد در فصل مشابه سال قبل کمتر بوده است. در کل با وجود رشد مثبت در برخي صنايع، هنوز صنايعي هستند که رشدهاي منفي را تجربه مي‌کنند و در رکود به سر مي‌برند.
مصرف برق صنعتي
يکي از شاخص‌هاي اصلي براي اندازه‌گيري ميزان توليد در يک بخش، ميزان استفاده از نهاده‌هاي توليد است که تغييرات آن نشان‌دهنده تغييرات توليد در آن بخش است.
يکي از مهم‌ترين نهادهاي توليد در بخش صنعتي، برق مصرفي است که در بخش‌هاي مختلف صنعتي اهميت دارد.
براساس آمار شرکت توانير، مصرف برق صنعتي در فصل اول 1393 نسبت به فصل قبل رشد 7/3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد 8/5 درصدي داشته است. اين در حالي است که مصرف برق صنعتي در فصل آخر سال قبل کاهش 4/2 درصدي داشته است. بررسي اين شاخص نيز نشان مي‌دهد که توليد صنعتي در فصل اول 1393 رشد مثبتي را تجربه کرده است.
واردات کالاهاي واسطه و سرمايه‌اي
افزايش سطح توليد با افزايش به‌کارگيري کالاهاي سرمايه‌اي و کالاهاي واسطه‌اي همراه خواهد بود. با توجه به ماهيت توليدات صنعتي کشور، واردات کالاهاي واسطه‌اي و واسطه‌اي يکي ديگر از شاخص‌هاي عملکرد بخش صنعت است.
براساس آخرين آمارهاي منتشر شده توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران، صادرات و واردات در فصل اول سال 1393 نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب رشد 5 و 30 درصدي داشته است. رشد مثبت 4/22 درصدي و 4/64 درصدي واردات کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در فصل اول 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل مي‌تواند به عنوان نشانه‌اي مثبت از بخش صنعت کشور به حساب بيايد.
لازم به ذکر است که در سال‌هاي 1393 و 1392 (که صنعت کشور و در کل بخش توليدي در رکود به سر مي‌برد) واردات کالاهاي واسطه‌اي به ترتيب 4/1- و 7/9- درصد و واردات کالاهاي سرمايه‌اي به ترتيب 8/28- و 3/2- درصد کاهش داشته است.
مقايسه اين رشدها با رشد مثبت واردات کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در فصل اول 1393 مي‌تواند نشان‌دهنده تغيير وضعيت در بخش توليد کشور و به خصوص بخش صنعت کشور باشد.
عملکردي متفاوت
بخش صنعت با وجود اين‌که کمتر از 20 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور را شامل مي‌شود، به دليل ماهيتش نقش موثري در رشد توليد ساير بخش‌ها و در کل توليد ناخالص داخلي دارد و مي‌توان اين بخش را به عنوان موتور رشد توليد به شمار آورد.
بررسي‌هاي انجام شده بر روي آمار توليد صنعتي شرکت‌هاي بورسي، آمار مصرف برق صنعتي کشور و آمار صادرات و واردات کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي، مي‌توان گفت که عملکرد صنعت در فصل اول 1393 عملکرد متفاوتي نسبت به فصول گذشته بوده است، اما نکته اين‌جاست که همچنان سايه رکود روي بخش‌هاي صنعت و معدن قرار دارد.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آیا یورو به کمک ایران می‌آید؟

بررسی مسکن اجتماعی در ایران

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

چرا برخی‌ به میز مدیریت چسبندگی دارند؟

کارنامه رفاهی دلا‌ر 4200 تومانی

در اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد

12 اقدام فوری مقابله با تحریم‌های اقتصادی

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

چرا به جمعیت زنان بیکار افزوده شده است؟

چرایی تفاوت در نرخ ارز واقعی و عدم کارایی آن

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

آیا فضای مجازی در افزایش آمار تجرد قطعی مقصر است؟

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

متن کامل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

این سپر جلوی تحریم ایران را می‌گیرد؟

چالش‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

دسترسی ایران به سوییفت برقرار می‌ماند؟

نفوذ تأخیری تحریم در بازار مسکن

پنج حوزه رو به رشد راه اندازی استارتاپ

هماهنگی بین‌دستگاهی؛ رمز ایجاد ثبات در فضای کار

تولید ملی و مثلث نفت، رانت و فساد!

ایران در شرایط اقتصادجنگی چه می‌کند؟/ راه‌هایی برای دورزدن تحریم وجود دارد

چالش آبی توسعه پایدار در شهرها

پتروشیمی‌ها چقدر ارز و با چه نرخی به نیما آوردند؟

توپ زیر پای زنگنه!

مهار نقدینگی چگونه ممکن است؟

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

سناریوهای پیش‌روی آینده صنعت نفت

مبارزه با احتکار کالا، شگرد کلاهبرداری از بازاریان

آیا یک ابرتورم در راه است؟

مانع همگرایی در بازار ارز

درمان درد تورم کجاست

اثر بحران ارزی بر رشد بخش های اقتصادی

بحران اقتصادی در ترکیه و فرصت‌های پیش رو

سراب خرید ملک در خارج

محتکران؛ برنده بحران اقتصادی

آیا ایالات متحده، چین را به دلیل خرید نفت ایران تحریم خواهد کرد؟

تذکر رهبری و آینده اقتصاد ایران

طلاق صوری برای دریافت مستمری؟

بازتاب ارائه بسته ارزی بانک مرکزی در رسانه‌‎های خارجی

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

چگونه با پس انداز کم سرمایه‌گذاری کنم؟

کدام معامله‌گران بیشتر ضرر می‌کنند؟

چینی‌ها همه رشته‌های آمریکا را پنبه می‌کنند

راه علاج بحران ارزی ایران از دید هنکه

تشدید مشکلات تولید دارو با تحریم و کمبودنقدینگی

آینده ارز مسافرتی در انتظار تصمیم دولت

تجربه گذشته و تکلیف آینده کارت سوخت چیست؟

میزان افت صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا چقدر است؟

ایرانی‌ها سال گذشته چقدر مالیات دادند؟