بازار آریا

آخرين مطالب

رئيس مرکز تجارت جهاني ايران:

هيچ کارخانه ورشکسته اي احياء نشده است تحليل آريا بازار

هيچ کارخانه ورشکسته اي احياء نشده است

  بزرگنمايي:

آريا بازار- محمدرضا سبزعليپور رئيس مرکز تجارت جهاني ايـران و رئيس شوراي سياستگذاري اقتصاد مقاومتي و بخش خصوصي در سيزدهمين سالگرد حمله تروريستي به برجهاي مرکز تجارت جهاني نيويورک در جمع تعدادي از فعالان اقتصادي اظهار داشت: چنانچه امنيت سرمايه گذاري در کشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شده و بستر قانوني لازم فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضور در اينگونه بازارها را خواهند داشت. اين امر به کشور هاي ميزبان سرمايه نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد کالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را ميدهد. بنابر اين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي کشور هاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي بدنبال خواهد داشت. برهمين اساس از کمبود سرمايه در مباحث اقتصادي بعنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه نيافتگي ياد شده است. بعبارت ديگر، رشد و توسعه اقتصادي بدون انباشت سرمايه امکان پذير نخواهد بود؛ بگونه اي که غالب صاحب نظران برجسته دليل توسعه نيافتگي بسياري از کشورها را کمبود درآمد و منابع مالي و در نتيجه سرمايه گذاري ناچيز اعلام کرده اند.
عليپور تأکيد نمود: پيشرفت اقتصادي موجب اعتماد به نفس جامعه و افراد آن ميشود. پيشرفت اقتصادي موجب حفظ سرمايه ‌هاي انساني و جلوگيري از فرار مغزها و حتي جذب مغزهاي خارج از کشور شده و سرمايه ‌هاي انساني جامعه را تقويت ميکند که خود موجب پيشرفت بيشتر جامعه نيز ميگردد. پيشرفت اقتصادي باعث افزايش توان مادي جامعه براي تقويت توان دفاعي، تقويت منابع مادي و انساني براي پيشرفت فرهنگي و فکري جامعه ميشود. پيشرفت اقتصادي موجب بهبود شرايط زندگي خانواده‌ ها و زمينه ‌ساز تقويت بنياد خانواده و کاهش فسادهاي اخلاقي و مالي ميشود. باتوجه به اهميت پيشرفت اقتصادي، يکي از دغدغه ‌هاي مهم جامعه و مديران آن به ناچار و بدرستي پيشرفت اقتصادي است. برخي از ابعاد مهم در چشم‌انداز 20 ساله کشور، مربوط به شاخص‌هاي پيشرفت اقتصاديست؛ بطوريکه اميد داريم تا جايگاه ايران به مقام نخست در منطقه برسد. بسياري از تذکرات، توصيه ‌ها و نصايحي که در تريبونهاي عمومي مطرح ميشود مربوط به معيشت مردم و عملکرد جامعه در حوزه پيشرفت اقتصادي است.
عليپور مي افزايد: باتوجه به رکود، نرخ بالاي تورم و بيکاري و نرخ رشد ناچيز اقتصادي در شرايط فعلي ميتوان گفت که در بيشتر سالهاي دهه گذشته، پيشرفت اقتصادي کشور با آنچه ميتواند مطلوب باشد فاصله زيادي داشته است. چنين شرايطي طبيعتاً اين سؤال مهم را مطرح ميکند که چالشهاي پيشرفت اقتصادي کشور کدامند؟ و چه دلايلي باعث شده تا دولت جديد هم پس از گذشت تقريباً 14 ماه، هنوز در چنگال مشکلات اقتصادي گرفتار مانده و توان رفع نابساماني ها را نداشته باشد؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد مواردي را واکاوي، تحليل و مورد توجه قرار داد. در اين راستا، بهره مندي دولت از تيم اقتصادي يکدست و قوي ضروري ميباشد.
عدم کسري بودجه، دسترسي به ذخاير ارزي، رفع مشکلات و اختلافات بين المللي، پرهيز جناههاي سياسي داخلي از ايجاد تنش و درگيري با دولت و چند مورد ديگر براي رفع مشکلات و پيشرفت اقتصادي کشور الزاميست اما در کمال تأسف بايد اذعان نمود که هيچيک از موارد فوق الذکر محقق نشده و دست دولت از همه اين فاکتورها تهي ميباشد. از همه مهمتر اينکه بيماري هلندي يعني اقتصاد راکد همراه با تورم دولت را آچمز نموده، روح و روان فعالان اقتصادي را به هم ريخته و غالب فعاليتهاي بخش خصوصي را نيز با بن بست مواجه کرده است.
وي در ادامه تصريح نمود: نابساماني، بلاتکليفي و وجود مشکلات اقتصادي کمرشکن و تحميل شده طي هشت سال گذشته از يکسو و شعارهاي داده شده توسط جناب آقاي روحاني در ايام تبليغات انتخاباتي از سوي ديگر موجب شد تا اميد به آينده در دل مردم شريف ايران قوت گرفته و آنان را به آينده دلخوش تر کند و اميدوار باشند تا شايد با خردورزي و تدبير دولت جديد و با بهره مندي از مديران دلسوز، مجرب، خوشنام و مورد تأييد و اعتماد مردم و به دور از باندبازيهاي گذشته، بر مشکلات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، بين المللي و.... فائق آمده و ايران و ايراني را در برابر همه و جامعه جهاني سربلند نمايد. لکن پر واضح است که پيشرفت در بُعد اقتصادي، لازمه بقا و شکوفايي يک نظام اجتماعي و سياسي پايدار است. پيشرفت اقتصادي با شاخص هاي متعددي سنجيده ميشود.
رشد توليد سرانه در جامعه، نرخ بيکاري، نرخ تورم، توزيع درآمد بين آحاد جامعه، متوسط ميزان تحصيلات نيروي کار، دسترسي به خدمات آموزشي و بهداشتي، اميد به زندگي، ميزان توليدات فرهنگي، تأمين زندگي در زمان بازنشستگي و بيکاري از جمله شاخص‌ هاي پيشرفت اقتصادي است. لکن مردم همچنان اميدوار و منتظر فعاليتهاي دولت براي بهتر شدن شرايط اقتصادي‌ و ارتقاء سطح زندگيشان هستند. همچنين پايبند بودن دولت به تعهداتش، مسئله مهم ديگري است که مردم روي آن تأکيد بسيار دارند و از رئيس‌جمهور منتخب خود ميخواهند که اگر قولي به مردم داده، حتماً آن را انجام دهد و به تمام وعده ‌هايش در عمل نه در حرف و شعار وفادار باشد تا مردم فرق اين دولت با دولت پيشين را قلباً احساس کنند.
وي متذکر شد: طي يکسال گذشته جداي از دستگيري بابک زنجاني و اعدام مه آفريد، ارائه سبد ناقص و نيمه کاره کالا، رفت و آمد چند هيأت اقتصادي خارجي به ايران و آغاز فاز دوم طرح هدفمندي يارانه ها که حاصلي جزء گراني کالاها را در پي نداشته، هيچ کارخانه ورشکسته اي احياء نشده است. ممنوع الخروجي غالب فعالان اقتصادي رفع نگرديده و همچنان پا برجاست. چه ميزان اشتغال ايجاد شده؟ چه ميزان تورم (البته در عمل نه در حرف) کاهش يافته؟ وضعيت ارز و نرخ آن نسبت به سال گذشته چقدر تغيير کرده است؟ و دهها مورد و سؤال ديگر... که در ذهن وجود دارد. لکن با وجود اين همه سؤال و وضعيت موجود اقتصاد کشور، به جرأت ميتوان گفت که اوضاع اقتصادي کشور و معيشتي امروز مردم آن چيزي نيست که دنبالش بوديم. زيرا غالب مشکلات خرد و کلان کشور و مردم هنوز پا برجاست، پس اينکه فقط با کلمات و سخنان خشک و خالي بخواهيم اوضاع را باب دل و خوب نشان دهيم کار قابل دفاعي نيست. هرچند که فضاي حال حاضر کشور با دوران احمدي نژاد فرق کرده اما اين کافي نيست و سعي و تلاش بيشتري را مي طلبد.
صاحب نظران برجسته سياسي و اقتصادي فرمايشات رئيس جمهور را احساسي و عجولانه مي دانند
رئيس شوراي سياستگذاري اقتصاد مقاومتي و بخش خصوصي گفت: با وجود مواردي که خدمتتان عرض کردم در جريان هستيد که روز شنبه گذشته رئيس جمهور محترم پس از ورود به شهر مقدس مشهد در جمع مردم و در کنار بارگاه امام هشتم قاطعانه و با صدايي بلند اظهار داشتند که از رکود عبور کرده ايم. آقاي روحاني همچنين افزود که محاسبات سه ماه اول سال 93 به ما نشان داده که دولت از رکود عبور کرده و امروز روزي است که بايد براي رونق و براي اينکه رشد را در اين کشور نمايان کنيم دست در دست هم دهيم.
اظهارات جناب آقاي روحاني قابل تأمل و واکاوي است زيرا ايشان درست در زماني اين فرمايشات را مي فرمايند که تازه چند روز پيش دولت محترم از بسته اوليه خروج از رکود بدون تورم پرده برداري کرد و براي رفع اشکال و ايراد اين بسته، طرح اوليه آنرا از طريق رسانه ها در اختيار صاحب نظران قرار داد وليکن سخنان رئيس‌جمهور درباره خروج از رکود باز هم در حالي عنوان مي گردد که بسته خروج از رکود دولت تازه در قالب يک لايحه به مجلس فرستاده شده و هنوز توسط نمايندگان مجلس نيز بررسي نشده است. حال چطور مي شود چند روز قبل برنامه اي براي خروج از رکود بدون تورم را پرده برداري بکنند و هنوز آن را رفع اشکال ننموده و آماده اجرا نکرده به يکباره اعلام کنيم که از رکود عبور کرديم و تمام شد رفت پي کارش!! نه تنها از نظر بنده بلکه خيلي از صاحب نظران برجسته سياسي و اقتصادي اين فرمايشات رئيس جمهور را احساسي و عجولانه ميدانند و توقعي بيش از اين را از سکاندار دولت يازدهم دارند.
عليپور با طرح اين سؤال که آيا گفته هاي آقاي روحاني با ادله محکم قابل قبول است يا نه؟ افزود: براي پاسخ به اين سؤال، ابتدا بايد رکود و رونق را تعريف کنيم سپس فرمايشات رياست محترم جمهوري را در آن قالب قرار دهيم تا ببينيم چقدر درست و يا غير قابل قبول است. يک دوره طولاني که در آن فعاليتهاي اقتصادي بسيار پائين تر از حد معمول باشد را رکود مي نامند. رکود را ميتوان با کاهش شديد توليد؛ سرمايه گذاري اندک؛ انقباض اعتبارات؛ بيکاري گسترده و اشتغال کوتاه مدت و گستردگي ورشکستگي مشخص نمود. دراصل رکود اقتصادي به دوره‌اي که کاهش معني‌دار در چهار عامل توليد، درآمد، اشتغال و تجارت ايجادشود اطلاق ميگردد. اين دوره معمولاً حداقل بين6 ماه تا يکسال طول ميکشد. به اين ترتيب و به بيان دقيق تر رکود اقتصادي را ميتوان به معناي کاهش دهنده رشد توليد ناخالص داخلي معنا نمود. در اين حالت اقتصاد حالت انقباضي به خود ميگيرد و کوچک ميشود.
پرشدن بازار از کالاهايي که مشتري ندارد و به طبع آن کاهش توليد و يا حتي توقف آن که خود به تعطيلي کارخانه ‌ها و بيکاري وسيع و حتي ميليوني کارگران منجر ميگردد، همه و همه از نشانه ‌هاي وجود رکود در اقتصاد يک کشور است. و اما در دوران رونق، فعاليتهاي اقتصادي شدت و رشد فزاينده اي مييابند و مصرف و توليد هر دو با خوش بيني انجام ميپذيرند. رونق معمولاً با افزايش توليد؛ رشد سرمايه گذاري به ويژه در زمينه ايجاد ظرفيتهاي جديد در توليد؛ بسط و گسترش اعتبارات بانکي؛ کاهش محسوس بيکاري و اشتغال کامل و رشد و گسترش و راه اندازي بنگاههاي جديد اقتصادي نمايان ميشود.
وي گفت: حال باتوجه به تعاريف دست و پا شکسته اي که از رکود و رونق اقتصادي خدمتتان عرضه داشتم خودتان قضاوت کنيد کداميک از فاکتورهاي فوق الذکر طي چند روز گذشته به يکباره در کشور رخ داده که رئيس جمهور به اين نتيجه رسيدند که از رکود عبور کرديم؟ رشد سرمايه گذاري داخلي و خارجي داشته ايم؛ اعتبارات بانکي جديدي به فعالان اقتصادي اعطاء شده؛ اشتغال جديدي ايجاد شده و يا بيکاري کاهش يافته و... يا اينکه توليد با سال گذشته چندان فرقي نکرده؛ سرمايه گذاري جديدي رخ نداده؛ تسهيلات بانکي همچون گذشته انقباضي بوده؛ بيکاري عين ديروز و پريروز بوده و نهايتاً ورشکستگي دامن صاحبان صنايع را محکم گرفته و ول کن نيست؟ پس بنظر ميرسد که چندان اتفاق مثبت اقتصادي رخ نداده لاجرم مردم و فعالان اقتصادي عبور از رکود را هنوز احساس نکرده اند اما ظاهراً دولت خود به تنهايي آنهم بر روي کاغذ از رکود عبور کرده است!! که اميدوارم روزي در عالم واقعيت هم از شر رکود و تورم راحت شويم.
رئيس مرکز تجارت جهاني ايران در خاتمه اظهار داشت: بهبود اوضاع اقتصادي و عبور از بيماري هلندي در کوتاه مدت نيازمند فاکتورهاي خاصي ميباشد که چندي قبل با سواد نصفه نيمه خودم در تحليل بسته خروج رکود بدون تورم دولت توضيح دادم وليکن موارد را مجدداً تکرار ميکنم شايد مفيد به فايده باشد. 1- حذف بوروکراسي هاي زائد اداري2- ارتباط تنگاتنگ دولتمردان و فعالان اقتصادي3- ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاريهاي جديد ارائه خدمات خاص به مشتاقان سرمايه گذاري4- حذف انحصارات و محدود کردن فعاليت شبه دولتي ها و درگير کردن شرکتهاي مختلف در پروژه هاي اقتصادي 5- تسهيل و تشويق صادرات و صادرکنندگان6- راه اندازي مراکز جامع صادراتي ايران در بازارهاي هدف ايران در خارج (که قبلاً طرح آن به دولت قبل داده شده وليکن درحال خاک خوردن است) 7- ايجاد اعتماد بين فعالان اقتصادي و سازمان امور مالياتي کشور از طريق کاهش ماليات 8- در اختيار گذاردن سرمايه درگردش به صاحبان صنايع ورشکسته اي که توان احياء شدن را دارند و استمهال بدهي آنها 9- رفع ممنوع الخروجي صاحبان صنايع و فعالان اقتصادي که از طريق بانکها و سازمان مالياتي محدود شده اند10- همکاري با سازمانهاي بين المللي اقتصادي (از جمله مراکز تجارت جهاني) که توان ايجاد شوک در اقتصاد ايران را دارند 11- حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي12- بهبود فضاي کسب و کار13- جمع کردن بساط شرخرهاي حقوقي که اصلاً زيبنده نظام اسلامي و دولت تدبير و اميد نيست14- تثبيت نرخ ارز و افزايش نرخ ريال با ايجاد جو مثبت رواني در جامعه15- بازگرداندن اعتماد مردم به دولت و خوشبين کردن آنان به آينده زندگي اشان16- توسعه صنعت گردشگري با ايجاد زير ساختها و ابزارهاي مورد نياز حضور توريست در ايران 17- ارائه تسهيلات عمدتاً غير مادي به انبوه سازان و برج سازان جهت افزايش ساخت و ساز در سراسر ايران18- اعمال سياستهاي اقتصاد مقاومتي19- ارتقاء سطح مشتري مداري و جهت ‌گيري بانکها به سمت قراردادهاي کوتاه مدت و يکساله20- بهبود وضعيت بانکها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطاء تسهيلات آنها21- توسعه صنايع پايين دستي انرژي. باميد روزي که جشن شکوفائي اقتصاد را با هم بگيريم.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

3 ایراد ریشه‌ای اقتصاد ایران

قیمت جهانی طلا به دنبال تنش‌های ژئوپولتیکی افزایش یافت

خسارت سیل چند هزار میلیارد تومان بود؟

توافق تهران-آنکارا بر سر ایجاد سازوکار مشابه اینس‌تکس

مزایای صندوق­ های سرمایه­ گذاری چیست؟

رشد قیمت مسکن تا صددرصد/ اثرات تورمی بر قدرت خرید عمومی

تحریم‌ها در سال 98 با اقتصاد ایران چه می‌کند؟

محاسبه حقوق و مزایای سال 98 کارگری

سراب سونامی مسکن؛ تلقین فروشندگان

هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران چقدر است؟

مقصران همیشه طلبکار و بی‌تقصیرهای همیشه متهم

شمار ثروتمندان کدام کشورها بیشتر رو به افزایش است؟

انداختن سفره هفت‌سین چه قدر آب می‌خورد؟

مهار تورم به جای افزایش حقوق!

خودروسازی روسیه در ایران عملیاتی می‌شود؟

سود بی‌حساب دلالان بازار خودرو در امسال

تاثیر پولشویی بر نقدینگی

راز توسعه ­کره ­جنوبی در چیست؟

کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی نفت و گاز

دوره‌گردی‌های عربستان در میان خریداران اصلی نفت ایران

چین میانجی‌گر ایران و عربستان؟

پذیرش FATF نفی استقلال کشور نیست

آیا پیوستن به FATF بر قیمت ارز موثر است؟

جزئیات مالیات از دستمزدها و معافیت‌ها

اینستاگرام ، شعبه دوم بازار

چرا مالیات بر دستمزد برای دولت و مجلس مهم است؟

برنامه تازه دولت برای بازار مسکن

دور باطل افزایش تورم و فقر طبقه متوسط

راهبرد گام دوم جمهوری اسلامی

پیش‌بینی افزایش تولید نفت آمریکا معادل صادرات نفت ایران تا 2020

برنامه ریزی ترکیه برای جذب 70میلیون گردشگر

«ساحات» چگونه کار می‌کند؟

ارزش واردات کشور

تنگنای رقابت پذیری اقتصاد ایران

کاهش ارزش پول ملی در چهل سال ایران و سیصد سال امپراتوری روم!

ادامه کاهش وابستگی کشورها به دلار آمریکا

نظام اقتصادی تقریبا بسته ایران

قیمت مسکن روبه افزایش و تعداد معاملات رو به کاهش

کنترل بازار در دست کیست؟ / چرا قیمت ارز رو به افزایش است؟ ! ؟

آیا ایران یار خود در اوپک را از دست می‌دهد؟

فشار تحریم‌های کاخ سفید علیه ونزوئلا بر صنعت پالایشگاهی آمریکا

تداوم رکود در سال 98

حال خودروسازان خوب نیست

سمت تاریک بودجه

حق بیمه راننده‌محور با چه معیارهایی تعیین می‌شود؟

درخواست دولت برای تسریع در بررسی پالرمو و CFT

چه عواملی بیکاری را سرعت و وسعت می‌بخشد؟

ریشه‌های فرسایش امید

چرا قیمت دلار به کانال 12 هزار تومانی وارد نشد؟!

سهام آمریکا و آسیا سقوط کرد