بازار آریا

آخرين مطالب

سمينار بين المللي صندوق توسعه ملي:

سيف با تبديل منابع صندوق توسعه ملي به ريال مخالفت کرد مقالات بورس و بانک

سيف با تبديل منابع صندوق توسعه ملي به ريال مخالفت کرد

  بزرگنمايي:

آريا بازار-ولي اله سيف - رييس کل بانک مرکزي در دومين روز برگزاري همايش بين المللي صندوق توسعه ملي ايران که در جزيره کيش برگزار شد با ادامه ارايه مجوز تبديل منابع ارزي اين صندوق به ريال مخالفت کردسيف در سخنراني خود نخست به تشريح عملکرد حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي پرداخت و گفت: براساس بند(ج) ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه ، دولت مي‌توانست تا سقف 50درصد از منابع حساب را صرف تامين اعتبار فعاليت‌هاي توليدي صادرات‌گرا کند. مکانيزم حساب مذکور چنين طراحي شده ‌بود که مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب در بودجه‌هاي سالانه، با دو هدف ايجاد ثبات اقتصادي و انجام پس انداز بين نسلي ذخيره شود.

وي همچنين افزود: انتظار مي‌رفت نهاد حساب ذخيره ارزي سبب تعديل و هموار نمودن آثار سرايتي نوسان شرايط اقتصاد جهاني به اقتصاد ايران شده و با اعطاي تسهيلات ارزي مشروط، کارکردهاي توسعه‌اي در سطح اقتصاد خرد داشته باشد. از ديگر کارکردهاي حساب، بايد به حمايت موثر آن از قدرت خريد پول ملي در مقابل اسعار جهان روا و کاهش نرخ تنزل ارزش اسمي ريال اشاره کرد.

رييس کل بانک مرکزي با بيان اين مطلب که حسن تدوين و آماده‌سازي لايحه برنامه سوم توسعه، پيش‌بيني‌ها از سطح قيمت نفت درحدي بود که مانده حساب را حداکثر در سطح 6ميليارددلار قرار مي‌داد، تصريح کرد: طولاني شدن دوره رونق بازارجهاني نفت خام و رکوردشکني قيمت نفت تا سطح 120دلار در هر بشکه، سبب شد درآمدهاي ارزي کشور با افزايش غيرقابل پيش‌بيني و تجربه‌نشده‌اي مواجه شود.

وي خاطرنشان کرد : به موازات رويداد قبل، رويکرد به برداشت‌هاي مکرر از حساب از طريق تصويب لايحه در مجلس با هدف تسريع رشد، اقتصادي و پيگيري اهداف توسعه منطقه‌اي سبب ايراد انتقاد و درخواست براي تجديدنظر در ساختار حساب شد .

رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اين نکته که ساختار و وظايف طراحي شده براي حساب، گنجايش و تناسب لازم براي چرخش جريان بالايي از درآمدها و هزينه‌ها را نداشت بيان کرد: از اين رو، بازنگري در ساختار حساب و طراحي سازوکارهاي نوين با تمرکز برسطح قيمت‌ها در بازار جهاني حامل‌هاي انرژي را اجتناب‌ناپذير نمود.

رييس کل بانک مرکزي با اشاره به اين موضوع که در خصوص اصلاح رويه برداشت از صندوق توسعه‌ملي بايد به پايبندي دولت به قانون و انضباط مالي توجه شود، اضافه نمود: برداشت‌هاي مکرر بودجه‌اي از حساب ذخيره ارزي در قالب اصلاحات متعدد ماده(60) قانون برنامه سوم توسعه، فلسفه ايجاد حساب مذکور را با سوال جدي روبرو کرد و منشاء بسياري از بي انضباطي‌هاي مالي گشت. بيم آن مي رود که تجربه تلخ ناکامي حساب مذکور در مورد صندوق توسعه ملي نيز تکرار شود.

سيف طول دوره زماني اخذ و هزينه کرد تسهيلات تا زمان بهره‌برداري از خطوط توليدي توسط بانک‌هاي عامل را نکته‌اي حائز اهميت برشمرد و خاطرنشان کرد: نوسان نرخ ارز حتي در يک بازه زماني کوتاه نيز مي‌تواند منجر به وارد آمدن خسارت به بنگاه و معوق شدن تسهيلات معوق شود.

رييس کل بانک مرکزي يکي از دلايل نمونه‌هاي موفق ايجاد صندوق‌هاي ذخيره‌اي، شفافيت و اطلاع‌رساني به زباني ساده و همه فهم خواند و اضافه نمود: در اين خصوص بايستي تمام نقل و انتقالات در بودجه و حساب‌هاي خزانه منعکس و گزارش‌هايي از عملکرد صندوق به عمومي ارائه شود. علاوه بر آن، لازم است درخصوص درآمدها و هزينه‌هاي صندوق نيز شفاف‌سازي صورت پذيرد و نظارت لازم بر ورود منابع، تخصيص مصارف، نحوه سرمايه‌گذاري و مصرف نظارت‌هاي لازم از سوي نهادهاي ناظر، مطابق قانون صورت گيرد.

وي با اشاره به ترکيب هيات امناي صندوق تصريح نمود: در اين ترکيب بايستي نمايندگاني از جانب بخش خصوصي هم در آن حضور داشته ‌باشند تا به طور مستقيم بر روند اعطاي تسهيلات از اين محل نظارت کافي داشته‌باشند.تجربه کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد بزرگترين مشکلات در زمينه تخصيص نابجاي منابع و شکست در حفظ سلامت مالي صندوق‌ها براي صندوق‌هايي رخ داده که مديريت و نظارت و تصميم‌گيري امور آن‌ها بطور کامل در ساختار قوه‌مجريه متمرکز بوده‌است.

سيف در خصوص بستر تاسيس صندوق توسعه ملي تصريح کرد: در ماده 84 قانون برنامه پنجم؛ تشکيل صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش منابع نفتي به ثروت‌هاي ماندگار و سرمايه‌هاي مولدحفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و واريز حداقل معادل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به اين صندوق طي سال‌هاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي مطرح و به تصويب مجلس رسيد.

رييس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه از ابتداي تاسيس صندوق توسعه ملي در سال 1389 تا پايان مردادماه 1392 در مجموع معادل 54959ميليون دلار از محل وصولي‌هاي ناشي از صادرات نفت و گاز، سود متعلقه به موجودي حساب، بازدريافت اعتبارات ارزي داخلي و مانده حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي واريز شد، خاطرنشان کرد: در مدت مذکور در مجموع 19582ميليون دلار از صندوق برداشت شد که عمدتاً مربوط به گشايش اعتبارات اسنادي و مصارف ارزي دولت بود.

وي تاکيد کرد: مطابق مفاد اساسنامه صندوق، اعطاي تسهيلات فقط به صورت ارزي است و استفاده‌کنندگان از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال را در بازار داخلي ندارند. حال آن که در قوانين بودجه سنواتي، تغييراتي در ماده(84) قانون برنامه پنجم ايجاد شد و براساس آن اعطاي تسهيلات ريالي براي بخش آب و کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست، بخش غيردولتي صنعت و معدن به استثناء بخش ساخت مسکن تا سقف مشخصي مجاز اعلام شد.

سيف با بيان اين نکته که هنوز اصل براعطاي تسهيلات به صورت ارزي افزود: اگر روند مذکور به صورت سالانه در قانون بودجه تکرار شود، صندوق توسعه ملي تنها ذخيره‌اي براي تامين هزينه‌ها خواهد بود و رويکرد حفظ و افزايش منابع و ثروت ملي به عنوان سرمايه بين نسلي تامين نخواهد شد.

رييس شوراي پول و اعتبار در مورد زمينه‌هاي پيدايش صندوق‌هاي ارزي و نفتي بيان داشت : در اوايل دهه 1970 کشورهاي صادرکننده منابع طبيعي با افزايش شديد قيمت منابع در بازارهاي بين‌المللي مواجه شدند و دولت‌ها درآمدهاي چشمگيري را از اين محل به دست آوردند و عمدتاً هم در هزينه کرد درآمدهاي حاصله به گونه اي منضبط رفتار نکردند. در نتيجه ، عرضه پول داخلي در اين کشورها افزايش يافت و از ارزش واقعي پول داخلي آنها کاسته شد.

وي افزود: در نتيجه پديده بيماري هلندي در اين کشورها رخ داد و کالاهاي وارداتي در مقايسه با توليد داخل ارزانتر شد و تخصيص مجدد نهاده‌هاي کار و سرمايه از بخش‌هاي مولد صنعتي به بخش‌ها صورت گرفت و در نهايت صنعت‌زدايي در اين اقتصاد‌ها رخ داد. تقاضاي افزايش يافته، به دنيال کاهش عوايد ارزي، کاهش نيافت و تورم شديد در بخش‌هاي مبادله‌اي و غيرمبادله‌اي اقتصاد حاکم شد.اين پديده باعث شد کشورهاي مزبور به منظور اجتناب از رويارويي با اين شرايط و بحث‌هاي حفظ منافع بين نسلي، به دنبال عقيم‌سازي اثرات ورود حجم عظيم عوايد ارزي بر بخش داخلي اقتصاد از طريق ايجاد نهادهاي مالي تثبيت کننده باشند و به اين ترتيب صندوق‌هاي ذخيره تحت مالکيت دولت ايجاد شدن د .

سيف در پايان به ارايه نمونه هايي از تجارب موفق کشورهاي دنيا در ايجاد صندوق‌هاي نفتي پرداخت و خاطرنشان کرد: صندوق نفتي دولت نروژ معروف‌ترين و موفق‌ترين صندوق منابع طبيعي در دنياست . عملکرد موفقيت‌آميز مالي صندوق نروژ و جنبه‌هاي مثبت آن در مديريت منابع، نه از بابت استحکام قوانين ساختاري، بلکه به لحاظ وجود بستر شفاف مالي و تعميق حس مالکيت عمومي و مسئوليت‌پذيري حاصل شده‌است. صندوق‌هاي تثبيتي- پس‌اندازي درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي، فقط مختص به منابع طبيعي نفتي نيست.

شيلي بزرگترين توليد کننده مس جهان است و بخش عظيمي از منابع قطعي و احتمالي دنيا را در اختيار دارد. اين کشور قيمت‌هاي بالاي مس در اواخر دهه 1960 و اوايل 1970 و نيز قيمت‌هاي پايين نفت در دهه 1980 را تجربه کرده‌است. پس از افول قيمت مس، دولت شيلي صندوق مس را براي جبران کسري بودجه دولت، پرداخت بدهي‌هاي خارجي و نيز عقيم‌سازي درآمدهاي ارزي براي جلوگيري از بيماري هلندي تاسيس کرد.

گفتني است: حساب ذخيره ارزي به موجب ماده60 قانون برنامه سوم توسعه، براي مقابله با نوسانات درآمد دولت که از نوسانات قيمت نفت نشات مي‌گرفت و نيز به منظور ايجاد يک جريان ثابت درآمد حاصل از صادرات نفت و تبديل درآمد منبع فناپذير نفت به انواع دارايي‌هاي ذخيره‌اي و سرمايه‌اي بين‌نسلي، ايجاد گرديده است .
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

شرط لازم برای افزایش بیشتر قیمت طلا چیست؟

ارزش صنعت ارزهای دیجیتالی در سال 2024

روند صعودی قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟

الزامات حرکت به سمت بانکداری سبز

تحلیل موسسه تی دی اس از ادامه روند قیمت طلا

تقاضای طلا در سه ماه سوم امسال به 964 تن رسید

اختصاصی/ طلا رشد کرد و در حال ثبت طولانی ترین روند افزایشی از ژانویه است

افزایش قیمت جهانی طلا به 1400 دلار تا پایان 2019

تحلیل موسسه ام کی اس از روند قیمت طلا در کوتاه مدت

گزارش روزانه بورس | چهارشنبه 2 آبان 97

ریسک جهانی به سود طلا

قیمت طلا همزمان با کاهش شاخص سهام آسیا افزایش یافت

تحلیل روند هفتگی بورس | منتهی به 18 مهر

چشم انداز کوتاه مدت قیمت طلا از نگاه تحلیلگران اینوستینگ

علت ریزش بورس؟

افزایش قیمت طلا تحت تاثیر افت شاخص سهام آسیا

بورس زیر ذره‌بین قوه قضاییه

گزارش روزانه بورس | 18 مهر 97

گزارش روزانه بورس | یک‌شنبه 15 مهر 97

نظرسنجی کیتکو نیوز درباره روند قیمت جهانی طلا در هفته آتی

گزارش روزانه بورس | 11 مهر 97

تازه ترین پیش بینی دبلیو تی او از روند مبادلات تجاری جهان

اختلاف نظر مجدد تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره روند قیمت طلا

افزایش قیمت اونس جهانی

سه آلارم شتاب بورس تهران

تحلیل موسسه سرمایه گذاری بی ام او از روند نوسانات قیمت طلا

گزارش روزانه بورس | 31 شهریور 97

عیارسنجی رشد بورس

افزایش قیمت طلا در بازارهای آسیایی با وضع تعرفه های جدید آمریکا

گزارش روزانه بورس | 20 شهریور 97

آمار معاملات و اخبار بورس کالای ایران، عرضه

آمار معاملات و اخبار بورس انرژی، عرضه

دلار در بازار کشور جهش هفتگی داشت / طلای بازار جهانی کمی افت کرد

نظر تحلیلگران اقتصادی درباره چشم انداز قیمت فلزات گرانبها در روزهای آتی

جزییات تحرک سهامداران حقیقی‌ و حقوقی در بورس

پیش بینی تحلیلگر ارشد متال بولتن درباره روند قیمت طلا تا پایان امسال

پیش بینی کاپیتال اکونومیکس درباره قیمت 1200 دلاری اونس طلا تا پایان سال

پیش بینی ساکسو بانک درباره افزایش 50 دلاری قیمت طلا

پیش بینی تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره افزایش قیمت طلا در هفته آینده

فشار خودشیفتگی بر بازارهای جهان

ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی کشور

امیدواری موسسه کاپیتال اکونومیکس نسبت به افزایش مجدد قیمت طلا

پیش بینی موسسه ای بی ان درباره روند قیمت طلا در ماه های آتی

شوک سیاستی به بورس تهران

اختصاصی/ در نظرسنجی کیتکو وال استریتی ها و مین استریتی ها به افزایش قیمت اعتقاد داشتند

نماگر بازار سهام / رشد 35232 واحدی شاخص بورس در 89 روز معاملاتی

چشم انداز هفتگی بهای جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها

پیش بینی موسسه تحقیقاتی "آسبوری" درباره کاهش قیمت طلا به 1000 دلار

اختصاصی/ در ادامه روند روز جمعه ،قیمت طلا از کف 17 ماهه فاصله گرفت / قدرتنمایی دلار میزان افزایش را محدود کرد/ طلای 1194 دلاری امکان دارد

بانکداری پیوندی؛ گسستی بر چرخه فقر و بیکاری