بازار آریا

آخرين مطالب

انجام تعهدات توافق پاریس چقدر هزینه روی گرده مملکت دارد؟ اقتصاد ايران

انجام تعهدات توافق پاریس چقدر هزینه روی گرده مملکت دارد؟

  بزرگنمايي:

بازار آریا -
انجام تعهدات توافق پاریس چقدر هزینه روی گرده مملکت دارد؟
٤٣٠
٠
مشرق / تبعات اصلی موافقت‌نامه پاریس در بخش‌های صنعتی و به‌خصوص حوزه انرژی است. به همین جهت باید کمیسیون‌های اقتصاد و انرژی به‌عنوان کمیسیون اصلی در بررسی این موافقت‌نامه معرفی می‌شدند.
بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی معتقد هستند که موافقت‌نامه پاریس، صرفاً یک موافقت‌نامه زیست‌محیطی نیست. چراکه این موافقت‌نامه به دنبال کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت است که منابع انتشار آن بخش‌های اقتصادی به‌خصوص منابع انرژی است.
تبعات اصلی موافقت‌نامه پاریس در بخش‌های صنعتی و به‌خصوص حوزه انرژی است. به همین جهت باید کمیسیون‌های اقتصاد و انرژی به‌عنوان کمیسیون اصلی در بررسی این موافقت‌نامه معرفی می‌شدند.
بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی معتقد هستند که موافقت‌نامه پاریس، صرفاً یک موافقت‌نامه زیست‌محیطی نیست. چراکه این موافقت‌نامه به دنبال کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت است که منابع انتشار آن بخش‌های اقتصادی به‌خصوص منابع انرژی است.
زمینه‌سازی دولتی‌ها برای تحریم‌های جدید؟
از همین رو معتقد هستند که سند تعهدات ملی (NDC) ایران که در راستای پیوستن به موافقت‌نامه پاریس تدوین‌شده است، باید از دیدگاه اقتصادی و انرژی بررسی شود. در همین راستا دکتر محمد شیریجیان، دکتری اقتصاد انرژی و عضو پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، مصاحبه‌ای در این خصوص داشت که به شرح زیر است.
موافقت‌نامه پاریس اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشور دارد
شیریجیان با اشاره به تعهدات ارائه‌شده از سوی ایران مبنی بر کاهش 4 درصدی غیر مشروط و 12 درصدی مشروط گازهای گلخانه‌ای، گفت: اجرای موافقت‌نامه پاریس دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم در هر دو تعهد 4 و 12 درصدی بر اقتصاد کشور است.
اثر مستقیم کاهش انتشار 4 درصدی، مطابق سند تعهدات ملی، هزینه ای 17.5میلیارد دلار است. وی در ادامه افزود: اثر غیرمستقیم این میزان کاهش نیز بر طبق گزارش سازمان محیط‌زیست کاهش حدود 1.7 درصدی حجم کل اقتصاد کشور نسبت به سال 1383 است.
صنعت نفت و گاز آسیب‌پذیرترین بخش در کاهش 12 درصدی
عضو پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری در مورد اثرات کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز اظهار داشت: اثر مستقیم کاهش 12 درصدی نیز مطابق سند تعهدات ملی (NDC)، 52.5 میلیارد دلار است. از سوی دیگر اثرات غیرمستقیم این میزان کاهش نیز کاهش 7.2 درصدی حجم کل اقتصاد کشور نسبت به سال 1383 است.
شیریجیان در ادامه گفت: صنعت نفت و گاز بیشترین آسیب را از کاهش انتشار 12 درصدی می‌بینند به‌طوری‌که مطابق آمارهای سازمان محیط‌زیست این بخش از اقتصاد کشور، 15 درصد کاهش ارزش تولید را تجربه خواهد کرد. وی در ادامه افزود: این محاسبات با حجم اقتصاد کشور در سال 1383 انجام‌شده است درحالی‌که حجم اقتصاد کشور بزرگ‌تر شده است و قطعاً میزان هزینه کاهش نیز بیشتر خواهد بود.
روش غلط محاسبه هزینه کاهش 12 درصدی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای
وی با اشاره به سه برابر شدن هزینه کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای نسبت به هزینه کاهش انتشار 4 درصدی، افزود: به نظر می‌رسد که در برآورد هزینه کاهش 12 درصدی که سه نسبت به کاهش 4 درصدی، سه برابر افزایش‌یافته است، هزینه آن را نیز سه برابر کرده‌اند که این روش محاسبه غلطی است. چراکه هزینه کاهش انتشار در درجات بالاتر به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.
لزوم ورود کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس به بررسی موافقت‌نامه پاریس
عضو پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری با اشاره به لزوم ورود کمیسیون‌های اقتصادی انرژی مجلس در پروسه بررسی موافقت‌نامه پاریس، افزود: به دلیل برداشت غلط و یا مغرضانه متولیان این موافقت‌نامه از ماهیت آن، کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی موافقت‌نامه پاریس معرفی‌شده است. این در حالی است که نقش بخش کشاورزی در انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت بسیار اندک است و از این بخش اندک نیز طبیعت سهم بسیار بیشتری نسبت به فعالیت‌های انسانی دارد.
وی در ادامه افزود: گازهای گلخانه‌ای مدنظر این موافقت‌نامه، گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت است که بیشتر در بخش صنعت و به‌خصوص بخش انرژی تولید می‌شود. از همین رو تبعات اصلی این موافقت‌نامه در این بخش‌ها است؛ به همین جهت باید کمیسیون‌های اقتصاد و انرژی به‌عنوان کمیسیون اصلی در بررسی موافقت‌نامه پاریس معرفی می‌شدند.
موافقت‌نامه پاریس حاصل بیست و یکمین اجلاس سالانه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) است. موافقت‌نامه فوق معتقد است که افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت، اصلی‌ترین عامل افزایش دمای کره زمین بعد از انقلاب صنعتی است. این در حالی است که بسیاری از اقلیم شناسان معتقد هستند که سهم گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت در جو کره زمین تنها 0.2 درصد است و 99.8 درصد از این گازها توسط طبیعت تولید می‌شود.
از همین رو معتقد هستند که سند تعهدات ملی (NDC) ایران که در راستای پیوستن به موافقت‌نامه پاریس تدوین‌شده است، باید از دیدگاه اقتصادی و انرژی بررسی شود. در همین راستا دکتر محمد شیریجیان، دکتری اقتصاد انرژی و عضو پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، مصاحبه‌ای در این خصوص داشت که به شرح زیر است.
موافقت‌نامه پاریس اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشور دارد
شیریجیان با اشاره به تعهدات ارائه‌شده از سوی ایران مبنی بر کاهش 4 درصدی غیر مشروط و 12 درصدی مشروط گازهای گلخانه‌ای، گفت: اجرای موافقت‌نامه پاریس دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم در هر دو تعهد 4 و 12 درصدی بر اقتصاد کشور است.
اثر مستقیم کاهش انتشار 4 درصدی، مطابق سند تعهدات ملی، هزینه ای 17.5میلیارد دلار است. وی در ادامه افزود: اثر غیرمستقیم این میزان کاهش نیز بر طبق گزارش سازمان محیط‌زیست کاهش حدود 1.7 درصدی حجم کل اقتصاد کشور نسبت به سال 1383 است.
صنعت نفت و گاز آسیب‌پذیرترین بخش در کاهش 12 درصدی
عضو پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری در مورد اثرات کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز اظهار داشت: اثر مستقیم کاهش 12 درصدی نیز مطابق سند تعهدات ملی (NDC)، 52.5 میلیارد دلار است. از سوی دیگر اثرات غیرمستقیم این میزان کاهش نیز کاهش 7.2 درصدی حجم کل اقتصاد کشور نسبت به سال 1383 است.
شیریجیان در ادامه گفت: صنعت نفت و گاز بیشترین آسیب را از کاهش انتشار 12 درصدی می‌بینند به‌طوری‌که مطابق آمارهای سازمان محیط‌زیست این بخش از اقتصاد کشور، 15 درصد کاهش ارزش تولید را تجربه خواهد کرد. وی در ادامه افزود: این محاسبات با حجم اقتصاد کشور در سال 1383 انجام‌شده است درحالی‌که حجم اقتصاد کشور بزرگ‌تر شده است و قطعاً میزان هزینه کاهش نیز بیشتر خواهد بود.
روش غلط محاسبه هزینه کاهش 12 درصدی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای
وی با اشاره به سه برابر شدن هزینه کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای نسبت به هزینه کاهش انتشار 4 درصدی، افزود: به نظر می‌رسد که در برآورد هزینه کاهش 12 درصدی که سه نسبت به کاهش 4 درصدی، سه برابر افزایش‌یافته است، هزینه آن را نیز سه برابر کرده‌اند که این روش محاسبه غلطی است. چراکه هزینه کاهش انتشار در درجات بالاتر به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.
لزوم ورود کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس به بررسی موافقت‌نامه پاریس
عضو پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری با اشاره به لزوم ورود کمیسیون‌های اقتصادی انرژی مجلس در پروسه بررسی موافقت‌نامه پاریس، افزود: به دلیل برداشت غلط و یا مغرضانه متولیان این موافقت‌نامه از ماهیت آن، کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی موافقت‌نامه پاریس معرفی‌شده است. این در حالی است که نقش بخش کشاورزی در انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت بسیار اندک است و از این بخش اندک نیز طبیعت سهم بسیار بیشتری نسبت به فعالیت‌های انسانی دارد.
وی در ادامه افزود: گازهای گلخانه‌ای مدنظر این موافقت‌نامه، گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت است که بیشتر در بخش صنعت و به‌خصوص بخش انرژی تولید می‌شود. از همین رو تبعات اصلی این موافقت‌نامه در این بخش‌ها است؛ به همین جهت باید کمیسیون‌های اقتصاد و انرژی به‌عنوان کمیسیون اصلی در بررسی موافقت‌نامه پاریس معرفی می‌شدند.
موافقت‌نامه پاریس حاصل بیست و یکمین اجلاس سالانه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) است. موافقت‌نامه فوق معتقد است که افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت، اصلی‌ترین عامل افزایش دمای کره زمین بعد از انقلاب صنعتی است. این در حالی است که بسیاری از اقلیم شناسان معتقد هستند که سهم گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت در جو کره زمین تنها 0.2 درصد است و 99.8 درصد از این گازها توسط طبیعت تولید می‌شود.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

اجرای برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات شبکه بانکی افراد با انگیزه و تازه نفس می‌خواهد

دزدان مسلح اسلامشهری دستگیر شدند

صدور کیفر خواست پسر پورشه سوار

آزار و اذیت دختر بچه 5 ساله

مراحل دربافت پاسپورت چگونه است؟

تصویری قدیمی از محمدعلی نجفی در کنار کرباسچی و هاشمی

بنده خودم رئیس جمهور بودم، اهل گفتگو هستیم، اما نه با هرکس

شایعه یا واقعیتِ برکناری مدیران و معاونان شرکت ایران خودرو

بازار پر نوسان مسکن در سه ماهه تابستان 98

قیمت هر کیلو مرغ به 13 هزار تومان رسید

ایران و ترکیه در آستانه همکاری های جدید اقتصادی

لایحه حمایت از سهامداران خرد تصویب شد

اُفت 20 هزار تومانی قیمت گوشت در بازار

آمادگی برخی بانک‌های اروپایی برای پیوستن به اینستکس

شروع به کار خدمات "Mobile Service" شرکت بهمن موتور

تولید رب 22هزار تومانی با گوجه هزاری!

مظنه انواع چرخ خیاطی در بازار؟ +جدول

تور 6روزه آلانیا ترکیه چند؟

انتقاد رییس اتاق تهران به لایحه قانون تجارت +فیلم

رئیس کل بانک مرکزی تحول در بانکداری الکترونیک را نشانه گرفت/ موفقیت در برنامه ریزی برای مهار بازار ارز

صورت های مالی بانک صنعت و معدن به تصویب سهامداران رسید

صورت های مالی سال 97 بانک ملی ایران تصویب شد

50 درصد بازار نوشت افزار در دست خارجی‌ها

ایران در برق رسانی 20 درصد از دنیا جلوتر است

چالش پله ‌برقی

جزئیات آزار دختر 5ساله سرایدار به دست مدیر کارخانه

افت محسوس دمای هوا در نوار شمالی کشور

مدیری که در یک ماه هم عزل شد و هم نصب+سند

آغاز حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند

روحانی درآنکارا به دنبال چه بود؟

چشم ‌و‌ هم‌چشمی کودکانه

آمریکا به دنبال راه‌اندازی فریب حداکثری علیه ایران است

آیفون جدید ارزش این همه سروصدا را داشت؟

گریم بحث برانگیز بازیگر ستایش

چالش بیکاری بلندمدت پیش روی تحصیل کردگان

دستور جدید برای واردات گسترده گوشت به کشور

بازی آخر در گذرگاه مرگ

کمبود داروی ایدز نداریم

تمام اختیارات قانونی استان برای رفع مشکل هپکو به کار گرفته شده است

زمانی برای استراحت کولبرها

چرا ترکمنستان دوست ندارد گردشگرانش به ایران بیایند؟

اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیک اراده جمعی می‌خواهد

خرید امنیت خارجی، تجربه شکست خورده

آغاز مذاکرات سرمایه گذاری مشترک «تهران-پکن»

استقبال مجلس از پیشنهادات فعالان اقتصادی در مورد لایحه تجارت

مصدومان دوچرخه‌سواری رایگان درمان می‌شوند؟

تلفات سنگین فوتبال ایران در 18سال

مرگ دلخراش عابر پیاده در چرداول

7قانون برای زنده ماندن در کوه

خواب دیروقت شما را «چاق» می‌کند