بازار آریا

آخرين مطالب

چشم انداز فعالان اقتصادی جهان مقالات اقتصادي

چشم انداز فعالان اقتصادی جهان

  بزرگنمايي:

بازار آریا -
ناظر اقتصاد: بر اساس گزارش اخیر مؤسسه مک کینزی در ژوئن 2019، نتاسج نظرسنجی در مورد شرایط اقتصادی جهان نشان می‌دهد فعالان اقتصادی نسبت به گذشته بدبینانه‌تر شده و تعداد کمی از افراد انتظار بهبود شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده را دارند.
در حقیقت، طبق نظرسنجی انجام پذیرفته، پاسخ دهندگان هر منطقه اظهار داشته‌اند که شرایط اقتصاد جهانی و اقتصاد ملی آنها نسبت به گذشته بدتر شده است. در واقع برای اولین بار از زمان شروع نظرسنجی در سال 2011 اکثر پاسخ دهندگان انتظار داشتند که اقتصاد در 6 ماه آینده بدتر خواهد شد.
نگرانی‌ها در مورد تجارت نسبت به نظرسنجی قبلی افزایش یافته و بسیاری از پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی می‌کنند که سطح تجارت بین کشورهای آنها و جهان در سال آینده کاهش خواهد یافت. با این وجود، در میان مناطق مختلف، برخی خوش‌بین نیز وجود دارد: پاسخ‌دهندگان در آمریکای لاتین و هند انتظارات مثبت بیشتری در مورد سطح تجارت و چشم‌انداز اقتصاد نسبت به همتایان خود در دیگر نقاط جهان دارند. اما در این میان افرادی در منطقه آسیای توسعه یافته هستند، به ویژه در مورد مسائل مربوط به اقتصاد کلان و سطوح شرکت‌ها بدبین‌تر هستند.
دیدگاه‌های محتاطانه فعالان اقتصادی از اقتصاد جهانی
در میان نظرسنجی‌های سال‌های مختلف، تاکنون سهم پاسخ دهندگانی که کاهش اخیر در شرایط اقتصاد جهان را گزاش دادند، بی سابقه بوده است؛ در ماه ژوئن نزدیک به 66 نفر از هر 10 نفر پاسخ دهندگان اظهار داشتند که شرایط کنونی اقتصاد جهانی بدتر از 6 ماه پیش است (از سپتامبر 2015 این سهم بی سابقه بوده است).
در مقایسه با یک سال پیش، سهم فعالان اقتصادی به کاهش در اقتصاد جهانی بیشتر از 2 برابر شده است (نمودار 1). در این نظرسنجی هنگامی که در مورد 6 ماه آینده از پاسخ دهندگان شوال شد، همه به طور مشابه محتاط بودند.

نمودار 1. شرایط کنونی اقتصاد در مقایسه با 6 ماه گذشته (درصد از پاسخ دهندگان)
منبع: موسسه مک کینزی، ژوئن 2019 توضیح: پاسخ دهندگانی که پاسخ “مشابه” یا “نمی‌دانم” داشتند لحاظ نشده است. تعداد پاسخ دهندگان در ژوئن 2018 برابر 1.648 نفر، در دسامبر 2018 برابر 1.037 نفر و در ژوئن 2019 برابر با 1.118 نفر بوده است.
57 درصد انتشار داشتند که شرایط اقتصادی جهانی در 6 ماه آینده تضعیف شود، این سهم از ابتدای نظرسنجی‌ها در مارس 2011 بی سابقه بوده است. بنابراین در مقایسه با نظرسنجی قبلی، پاسخ دهندگان در هر منطقه انتظار دارند که شرایط اقتصاد جهانی تضعیف شود تا اینکه بهبود یابد.
با توجه به انتظار نرخ رشد جهانی، سهم پاسخ‌های بدبینانه بیشتر از گذشته است. برای اولین بار از زمان شروع نظرسنجی در مورد تغییرات نرخ رشد اقتصادی جهانی اکثر پاسخ دهندگان پیش‌بینی کردند که نرخ رشد اقتصاد در 6 ماه آینده آهسته می‌شود. در مارس 2019، 44 درصد از پاسخ دهندگان انتظار نرخ رشد کاهشی داشتند که این رقم در حال حاضر به 55 درصد رسیده است.
مطابق نمودار 2، در میان انواع ریسک های احتمالی که منجر به تغییر رشد اقتصاد جهانی می‌شود، اغلب پاسخ‌دهندگان در نظرسنجی ماه ژوئن 2019 نسبت به ماه مارس همین سال افزایش یافته است. همانند نظرسنجی قبل، “بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی” و “تغییرات در سیاست‌‎های تجاری” دومین و سومین ریسک عمده کاهش رشد اقتصاد جهانی هستند اما مطابق نمودار مشاهده می‌شود همانند “تنش‌های تجاری”، “تغییرات در سیاست‌های تجاری” نیز نسبت به سه ماه گذشته سهم بزرگتری از نظرات را به خود اختصاص داده است.

نمودار 2. شرایط کنونی اقتصاد در مقایسه با 6 ماه گذشته (درصد از فعالان اقتصادی)
منبع: موسسه مک کینزی، ژوئن 2019 با وجود آنکه پاسخ دهندگان در مورد اقتصاد کشور خود نسبت به شرایط اقتصاد جهانی کمتر بدبین هستند، اما ارزیابی آنها بیشتر منفی است تا مثبت؛ به‌طوری‌که تنها 22 درصد از پاسخ دهندگان انتظار داشتند که شرایط اکنون بهتر از 6 ماه پیش است، در حالی که 43 درصد بر این باورند که شرایط اقتصادی‌شان بدتر شده است (نسبت به سه و یا شش ماه پیش).
در واقع، در مقایسه با نظرسنجی‌های قبلی، تعداد بیشتری از پاسخ دهندگان در شرایط فعلی اظهار داشتند که شرایط اقتصادی آنها نسبت به قبل بدتر شده تا بهتر. در این میان، هند و آمریکای لاتین تنها مناطقی بودند که پاسخ‌دهندگان آن احتمال بهبود در وضعیت اقتصادی‌شان دادند. از زمان نظرسنجی قبلی، نگرانی‌ها در مورد تغییرات سیاست‌های تجاری به عنوان خطری برای رشد اقتصاد داخلی در بلندمدت، افزایش یافته است. در مورد تغییرات سیاست‌ها:
47 درصد از پاسخ دهندگان در ماه ژوئن (نسبت به یک سوم در ماه مارس 2019) اظهار داشتند که تغییرات در سیاست‌های تجاری رشد سال آینده را به خطر می‌اندازند (نمودار 3).

نمودار 3. خطرات احتمالی تضعیف رشد اقتصادی داخلی در 12 ماه آینده (درصد از پاسخ دهندگان)
منبع: موسسه مک کینزی، ژوئن 2019 در دو نظرسنجی گذشته، سهم بیشتری از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که سطح تجارت بین کشورهایشان و سایر نقاط جهان در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.
علاوه بر این، بر اساس پاسخ‌های به دست آمده از فعالان اقتصادی ، احتمال اینکه کاهش سطح تجارت جهان بر کسب و کارهای نوپا اثر منفی داشته است، بیش از 3 برابر احتمال اثر مثبت آن است. این در حالی است که در مارس 2019، احتمال اثر منفی دو برابر احتمال اثر مثبت بوده است.
با نگاهی به آینده، پیش‌بینی‌ها برای سطوح تجاری آینده نسبت به نظرسنجی قبلی کاهش یافته است. تقریباً نیمی از پاسخ دهندگان پیش‌بینی می‌کنند که میزان تجارت بین کشوهای خود و سایر نقاط جهان در سال آینده کاهش می‌یابد که این سهم از سال 2016 بی‌سابقه است (نمودار 3). با این وجود بر اساس نظرسنجی منطقه‌ای، اکثر پاسخ‌دهندگان در آمریکای لاتین و هند می‌گویند که تجارت در سال آینده افزایش خواهد یافت. اما در همه مناطق دیگر، پاسخ دهندگان بیشتر انتظار کاهش دارند تا افزایش.

نمودار 4. تغییرات پیش بینی شده در سطح تجارت بین کشورهای پاسخ دهندگان و سایر نقاط جهان در 12 ماه آینده (درصد از پاسخ دهندگان)
منبع: موسسه مک کینزی، ژوئن 2019 بدبینی آسیای توسعه یافته نسبت به شرایط اقتصادی
پاسخ دهندگان آسیای توسعه یافته، دیدگاه‌های بدبینانه‌تری در مقایسه با نظرسنجی قبلی و همتایان خود، در مورد اقتصاد جهانی دارند. آنها از سه ماه پیش به این نتیجه رسیده‌اند که شرایط اقتصاد جهان بدتر شده است (نمودار 5). پاسخ دهندگان این منطقه، بیش از 3.5 برابر بیشتر انتظار کاهش در نرخ رشد اقتصاد جهانی را نسبت به افزایش آن داشته‌اند.

نمودار 5. درصد پاسخ دهندگان آسیای توسعه یافته در مورد شرایط فعلی و آتی اقتصاد
منبع: موسسه مک کینزی، ژوئن 2019 توضیح: تعداد پاسخ دهندگان در مارس 2019 برابر 152 نفر و در ژوئن 2019 برابر با 144 نفر بوده است. ارقام مربوط به پاسخ “نمی‌دانم” در نمودار لحاظ نشده و لذا مجموع ارقام به 100 نمی رسد.
آسیای توسعه یافته منطقه‌ای است که بیشترین میزان پاسخ دهندگان آن (59 درصد) اظهار داشتند که شرایط اقتصادی کشورشان طی 6 ماه گذشته بدتر شده است. تعداد پاسخ دهندگانی که احتمال تضعیف شرایط اقتصادی را داده‌اند نیز بیش از گذشته شده است.
در رابطه با سطوح تجارت، فعالان اقتصادی که گزارش کاهش تجارت بین کشورهای خود و سایر نقاط جهان را دارند نسبت به ماه مارس افزایش یافته است:
در حال حاضر 60 درصد از پاسخ دهندگان در ماه ژوئن (در مقایسه با 46 درصد در نظرسنجی قبلی) اظهار داشتند که سطح تجارت کشور آنها با سایر نقاط جهان کاهش یافته است. این دومین بار است که پاسخ دهندگان یک منطقه بیشتر از همتایان خود در سراسر جهان عنوان می‌کنند که تغییر در سطح تجارت تأثیر منفی بر فعالیت‌های تجاری آنها داشته است. پاسخ دهندگان در آسیای توسعه یافته همچنین انتظارات کمتری نسبت به شرکت‌های خود دارند. آنها نسبت به سایر مناطق و نسبت به نظرسنجی قبلی احتمال کمتری می‌دهند که سود شرکت‌های‌شان در شش ماه آینده افزایش یابد (نمودار 6). نسبت به ماه مارس 2019، پاسخ دهندگان این منطقه نیز انتظار بیشتری نسبت به کاهش اندازه نیروی کار نسبت به سایر مناطق دارند. در واقع بیش از یک سوم آنها عنوان داشتند که در ماه‌های اخیر نیروی کار آنها کاهش یافته است (در مقایسه با میانگین جهانی 23 درصد).

نمودار 6. تغییرات پیش بینی شده در شرکت ها در 6 ماه آینده (درصد از پاسخ دهندگان آسیای توسعه یافته)
منبع: موسسه مک کینزی، ژوئن 2019 توضیح: تعداد پاسخ دهندگان در مارس 2019 برابر 152 نفر و در ژوئن 2019 برابر با 144 نفر بوده است. ارقام مربوط به پاسخ “نمی دانم” در نمودار لحاظ نشده و لذا مجموع ارقام به 100 نمی رسد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

چتر‌های نجات در بازار سینما

ضرورت تغییر فرمول نرخ‌گذاری زمین و ساختمان

نرخ شکست استارت آپ ها به تفکیک صنعت

سودجویی دلالان املاک از تهاتر خانه در ایران و ترکیه

بازگشت عجولانه صفرها

نکاتی درباره مصوبه دولت برای رمزارزها

چرا مسکن چاره‌ای جز ارزان شدن ندارد؟

سیاست های ارزی و تجاری بلای جان اقتصاد ایران + اینفوگرافیک

کالبدشکافی صنعت آلومینیوم

وقتی تورم به «حاشیه» می‌رود

مقایسه درآمد سرانه کره‌ای ها با مردم ایران

بازارها روی خط ثبات و آرامش

اقتصاد ایران زیر سایه کارگزاران دولتی

آیا افزایش قیمت مسکن به نقطه آخر رسیده؟

وضعیت خصوصی‌سازی در میراث فرهنگی

اداره اقتصاد ایران بدون نفت ممکن است؟

مروری بر وضعیت و چشم‌انداز صنعت پتروشیمی

مالیات‌ستانی از بیت کوین

چالش‌های نظام بودجه‌ریزی کشور

جایگاه ارزش افزوده و اشتغال بخش خدمات در ایران و جهان

روند سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در فصل دوم 2019

صندلی‌های خالی رشته ریاضی به‌خاطر نبود بازار کار

صفرزدایی به روایت تجربیات جهانی

چرا باید به فرزندان‌مان پول بدهیم؟

نقدی بر حذف صفر از پول ملی

کاهش اجاره بهای مسکن با تغییر یک عدد!

بررسی ادعای کاهش قیمت مسکن

تاثیر حذف صفر از 15صفر بودجه

قهر سرمایه‌ گذاران از بازار مسکن

تاریخچه اصلاحات پولی در جهان/ صفرهایی که حذف شدند

حذف صفر ویرانگر یا نجات‌دهنده؟

ایران هشتمین کشور با تلفات برق بالا

سنگ بانک ها پیش پای زوج ها

تجارت الکترونیک

نقطه چهارم غروب کور یارانه‌ها

نتیجه جراحی ارقام بودجه

3 واقعیت مهم در دو بازار

سازوکارهای توسعه و بالندگی صنایع

چرخه نامتوازن تامین مواد اولیه

آمادگی برای تقویت همکاری‌های کشاورزی با چین

دو بیماری مهلک در اقتصاد ایران

درس اقتصادی آمریکایی‌ها به دولت ایران

4 برنامه مهم همتی برای اقتصاد ایران

آشنایی با مفاهیم اقتصادی : شاخص پی ام آی چیست ؟

تنگه هرمز ، تنگه راه گشا

مقدمه ای بر ترکیب سیاستی (policy mix) در سیاست گذاری نوآوری

حرکت خزنده ماینرها

توقع‌آفرینی شبیه مسکن مهر؟

نشانه‌های انقلاب در صنعت پتروشیمی

مقابله با دستفروشی عامل افزایش آسیب‌های اجتماعی