بازار آریا

آخرين مطالب

مرکز آمار ایران در گزارش سال 97 تشریح کرد

اوج‌گیری تورم فروش «در کارخانه» اقتصاد ايران

اوج‌گیری تورم فروش «در کارخانه»

  بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم تولید‌کننده در فصول سال 97، نسبت به ابتدای سال 90 بیشترین مقدار را ثبت کرده است. همچنین تورم نقطه به نقطه و متوسط نیز نسبت به سال‌های قبل در بیشترین سطح قرار داشته است. این موضوع می‌تواند باعث فشار در تورم سال آینده شود. مرکز آمار ایران در دو گزارش فصل زمستان و آمار شاخص کل سال 97 تورم تولید‌کننده را تشریح کرد.
این گزارش نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده در سال 97، با 5/ 47 درصد افزایش نسبت به سال 96، به عدد 2/ 347 رسید. این شاخص در تمام فصل‌های سال 97 نسبت به فصل قبل از خود با افزایش مواجه بوده است. بیشترین افزایش فصلی این شاخص در سال 97 مربوط به فصل پاییز با 6/ 18 درصد رشد بوده است. تورم نقطه به نقطه فصلی تمام فصول سال 97 نیز مثبت بود و بیشترین تورم نقطه به نقطه سال 97 مربوط به فصل زمستان با 3/ 66 درصد ثبت شد. تغییر چهار فصل منتهی به زمستان 97 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم متوسط) 5/ 47 درصد گزارش شده است که بالاترین مقدار این شاخص از سال 90 است. رشد شتابان شاخص تولیدکننده در انتهای سال 97، می‌تواند نشان‌دهنده‌ فشار به تورم مصرفی در سال‌جاری باشد زیرا هزینه‌های تولید در سال گذشته، روند صعودی را ثبت کرده است.
مفهوم تورم تولیدکننده
شاخص قیمت تولیدکننده، مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود اما تفاوت این شاخص با شاخص قیمت مصرف‌کننده، محل ثبت قیمت کالاهاست. قیمت‌های شاخص مصرف‌کننده از بازار مصرف کالاها استعلام می‌شود، اما قیمت‌هایی که در محاسبه شاخص تولیدکننده استفاده می‌شوند از محل درب کارخانه گرفته می‌شوند. در حقیقت این شاخص معرف هزینه‌های تولید توسط کارخانه است. این شاخص به‌صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده‌فروشی کالاها یا قیمت‌های تولیدکننده محاسبه می‌شود. در ادبیات اقتصادی از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود. با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا همان «تورم» اطلاعات کسب کرد. به‌عبارتی، هر نوسانی در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه‌ زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود. از این‌رو، از این شاخص می‌توان برای پیش‌بینی تورم در ماه‌های آینده استفاده کرد.
زمستان 97، فصل رکوردها
تمامی شاخص‌های محاسبه تورم در سال 97 و در فصل زمستان رشدی قابل‌توجه را ثبت کردند. شاخص قیمت تولیدکننده در فصل زمستان رشد 8/ 8 درصدی نسبت به فصل پاییز را تجربه کرد، مقدار شاخص قیمت تولیدکننده در پاییز سال گذشته 379 بود که در فصل پایانی سال 97 به مقدار 2/ 412 رسید. تمام فصول سال 97 نسبت به سال‌های مورد بررسی از ابتدای دهه نود رکورددار بیشترین رشد فصلی شاخص بهای تولیدکننده بودند. بالاترین درصد تغییر فصلی در زمستان مربوط به سال 91 با 3/ 7 درصد بود. این مقدار بی‌سابقه در جهش فصل زمستان 97 می‌تواند توضیح‌دهنده تورم بالای شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های ابتدایی سال 98 باشد. مابقی فصول سال 97 نیز با اختلافی فاحش نسبت به سال‌های گذشته، رکورد تورمی تولید‌کننده را شکستند. این افزایش تورم در هزینه‌های تولیدکننده باعث رکوردزنی تورم نقطه‌ به نقطه (درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل) شد. زمستان سال 97 با تورم نقطه به نقطه 3/ 66 بالاترین تورم نقطه به نقطه فصلی را از سال 90 ثبت کرد. همچنین درصد تغییر چهار فصل منتهی به زمستان 97 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) نیز رکورد تمامی فصل‌های مورد بررسی از سال 90 را شکست و مقدار 5/ 47 را ثبت کرد. حتی در سال92 نیز که سالی با تورم بالا بود، بالاترین نرخ تورم تولیدکننده به فصل تابستان اختصاص یافت که مقدار 8/ 37 درصد را ثبت کرد. تمام شاخص‌های فصل زمستان 97 جزو بالاترین، بین فصول موردبررسی، در افزایش شاخص قیمت تولیدکننده بود که این افزایش می‌تواند باعث افزایش فشار بر تورم مصرف‌کننده در سال‌جاری باشد.
شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش‌های مختلف
شاخص قیمت تولیدکننده از محاسبه‌ میانگین وزن‌دار بخش‌های مختلف هزینه‌ای برای تولیدکننده محاسبه می‌شود. این شاخص شامل بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی، تولید برق و معدن است. بیشترین نوسان در بین بخش‌های مختلف تشکیل‌دهنده شاخص کل قیمت تولیدکننده، مربوط به بخش «صنعت» است. در سال 97 شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت (تورم متوسط) با رشد 6/ 64 درصدی نسبت به سال گذشته به مقدار 4/ 382 رسید. با توجه به اینکه بخش صنعت بالاترین ضریب اهمیت را با 47/ 51 درصد در بین تمام بخش‌ها دارد می‌توان نتیجه گرفت این مقدار افزایش، بیشترین تاثیر را در رشد بی‌سابقه شاخص کل داشته است. بالاترین رشد بخش صنعت از ابتدای دهه 90، مربوط به سال 91 با 29 درصد بوده است که تفاوت فاحشی با رشد سال 97 داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه بخش صنعت در فصل زمستان 97 نسبت به فصل مشابه سال قبل 2/ 89 درصد بوده است. پیش از این، بالاترین تورم نقطه به نقطه ثبت شده از ابتدای دهه 90، مربوط به زمستان 91 با 9/ 40 درصد بوده است. دومین بخش پرنوسان سال 97 بخش «معدن» بود. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن 9/ 50 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این بیشترین افزایش بخش معدن از ابتدای دهه 90 است و رکورد قبلی افزایش مربوط به سال 92 با 5/ 31 درصد بوده است. البته با توجه به ضریب اهمیت یک درصدی، این افزایش تاثیر زیادی در شاخص کل قیمت تولیدکننده نداشته است.
بخش «کشاورزی» با ضریب اهمیت 15/ 13 درصد و درصد تغییر سالانه 8/ 48 درصدی، از دیگر بخش‌های پرنوسان بوده است. این بخش هم مانند دیگر بخش‌ها رکورد تغییر سالانه شاخص را شکست. بخش کشاورزی در سال91 جهش 8/ 47 درصدی را تجربه کرد که تقریبا برابر با رشد سال 97 بوده است. بخش «خدمات» که با توجه به ضریب اهمیت 33 درصدی بعد از بخش صنعت مهم‌ترین بخش شاخص قیمت تولیدکننده است در سال 97 رشد 2/ 22 درصدی را رقم زد. بر خلاف دیگر بخش‌ها افزایش سالانه این بخش در سال 97، بالاترین میزان ثبت شده از ابتدای دهه 90 نیست. در سال 92، بخش خدمات رشد 24 درصدی را تجربه کرد که بالاترین میزان در دهه 90 محسوب می‌شود. بخش «تولید برق» نیز در سال 97 رشد 7/ 4 درصدی را تجربه کرد که نسبت به سال‌های 92 و 93 میزان کمتری است.
مکانیزم اثر‌گذاری در تورم مصرف
این اصل که افزایش شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه‌ زمانی، در شاخص قیمت مصرف‌کننده انعکاس می‌یابد، اصلی قبول شده‌ در اقتصاد است. افزایش بی‌سابقه شاخص بهای تولیدکننده در فصل زمستان 97 نگرانی از رشد شتابان تورم در ماه‌های پیش رو را افزایش می‌دهد. اما همبستگی با تاخیر این دو شاخص قیمت به معنای همبستگی کامل آنها نیست. طبق پژوهش‌های انجام شده عواملی وجود دارد که از همبستگی کامل این دو شاخص می‌کاهد. به‌عنوان مثال اگر افزایش شاخص بهای تولیدکننده به دلیل افزایش قیمت «کالاهای مشترک» با کالاهای شاخص مصرف‌کننده باشد، این افزایش به‌صورت هم‌زمان رخ می‌دهد. به‌عبارتی رشد به دلیل افزایش قیمت در کالاهای مشترک به‌صورت همزمان پیش‌خور می‌شود و دیگر اثری با تاخیر در سمت مصرف‌کننده نخواهد داشت. افزایش با تاخیر شاخص بهای مصرف‌کننده به دلیل افزایش قیمت کالاهایی در سمت تولیدکننده است، جزو کالاهای غیرمشترک محسوب می‌شوند. طبق تحقیقات انجام شده رقمی در حدود 40 درصد از اقلام این دو شاخص کاملا یکسان هستند، پس برای فهم بهتر احتمال رشد شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه‌های آتی، باید دید چه مقدار از رشد شاخص بهای تولیدکننده به دلیل رشد در کالاهای غیرمشترک بوده است. عامل دیگری که می‌تواند این انتقال با وقفه را کمتر کند، کالاهای وارداتی است. کالاهای وارداتی جایگزین ارزان‌تر که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرند، می‌توانند مانع انتقال بخشی از این تورم به سمت مصرف‌کننده باشند. یکی از عوامل مهم رشد شاخص قیمت تولیدکننده «جهش ارز» در سال گذشته بود. انتقال کامل تورم از سمت تولیدکننده به بخش مصرف‌کننده ناشی از افزایش قیمت ارز نیز کمی با تردید روبه‌روست. در مواقعی که بازار ارز دچار بحران است، فروشندگان نهایی به دلیل بد شدن فضای انتظارات، زودتر از موعد قیمت کالای نهایی را افزایش می‌دهند و این باعث پیش‌خور شدن افزایش در بخش عرضه می‌شود. در این حالت نیز افزایش دو بها تقریبا به‌صورت هم‌زمان اتفاق می‌افتد. پس انتقال بین این دو شاخص با توجه به عوامل گفته شده موانعی در پیش رو دارد که حداقل مقداری از این انتقال را کاهش می‌دهد.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سود ساخت و ساز مسکن چند درصد است؟

چگونه صبح‌ها پرانرژی از خواب بیدار شویم؟

اهمیت مسئولیت پذیری در زندگی

روح و روان نوجوانان در معرض رواج بازی مریم

کاهش دارو بیماران را بیمارتر کرد

تلاش برای ورود زنان به استادیوم، گسسته اما پیوسته

مهاجرت شغلی؛ واقعیت تلخ و شیرین

قاچاق لوازم خانگی تضمینی شد

هزینه‌های کشاورزان نجومی شد

سبد غذایی را چطور مدیریت کنیم تا کمبودها جبران شود؟

آیا پخت و پز با ماکروویو ایمن است؟

نبض بازار مسکن در چهارگوشه جهان

پوشاک بنگلادشی جایگزین اجناس چینی می‌شود

ترامپ امریکایی‌ها را به مریخ می‌برد

15 سال حبس برای رباینده دختر دانشجو

آمریکایی‌ها تحلیل متناقضی از ایران دارند/ واشنگتن دنبال جنگ با ایران نیست

کاربرد صکوک استصناع و جعاله در بازار سرمایه

ضرورت توسعه بازار اوراق بدهی غیرقابل انکار است

باید جلوی بازده نامعقول بازارهای سفته بازی گرفته شود

اوراق منفعت، ابزاری جذاب برای بهره‌برداران از دارایی‌های سرمایه‌ای عمومی

تولد ابزار مالی جدیدی به نام "اوراق دین" در بازار مالی کشور

نشست شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد

ساختمان نظام بانکی فروریختنی نیست

1میلیون هکتار از اراضی کشور درگیر آفت ملخ است

پیام جدید برانکو خطاب به بازیکنان پرسپولیس +عکس

گزینه نهایی سرمربیگری پرسپولیس انتخاب شد

غرق شدن 2کودک در گلستان

8توصیه برای پرهیز از مسمومیت غذایی در تابستان

روایت پمپئو از دیدار با موگرینی درباره ایران

12خوراکی مضر برای التهاب مفاصل!

دستور ترامپ به مشاورانش برای عقب‌نشینی از اظهارات تند علیه ایران

انتقال سیستم ایمنی از مادر به جنین

تأثیر کافئین بر مغز

پرسپولیس سردرگم، پرسپولیس بهت‌زده و درمانده

آمار روزانه بازار سهام - 1398/03/30

رونمایی از یک نقاشی دیواری به اندازه 4 زمین فوتبال

سرقت مجسمه مریلین مونرو از بلوار هالیوود

حراج آثار استادان هنردر حمایت از سیل‌زدگان

روزهای رکود در بازار موسیقی

دلیل استعفای مدیر استقلالی

امیدواری به دریافت حق‌پخش

اردبیل میزبان ستاره‌های والیبال ایران

پیام خداحافظی، اعتصاب دنباله‌دار و معادلات پیچیده نیمکت

مشتریان بانک‌ها هدف اصلی بدافزار جدید

مهم‌ترین ویژگی‌های نسل پنجم مخابراتی

راهکار جدید بازیابی اکانت‌ها‌ی هک‌شده اینستاگرام

زمان رونمایی گلکسی نوت 10 سامسونگ

قطب‌های فناوری در سراسر دنیا

تصویر پورشه از آینده خودروسازی

فراخوان بی‌ام‌و