بازار آریا

آخرين مطالب

درس هایی از حکمرانی خوب در صنعت نفت نروژ اقتصاد ايران

درس هایی از حکمرانی خوب در صنعت نفت نروژ

  بزرگنمايي:

بازار آریا -
ناظر اقتصاد: شاخص حکمرانی منابع از مؤسسه حکمرانی خوب منابع طبیعی تا به امروز جامع‌ترین مقیاس از کیفیت حکمرانی خوب در صنعت نفت در کشورهای غنی از منابع نفت و گاز و مواد معدنی را ارائه داده است.
از حکمرانی خوب به عنوان درمانی اساسی برای نفرین منابع که به بسیاری از کشورهای درحال توسعه آسیب زده، یاد می‌شود. شواهد تجربی زیادی نشان می‌دهد کشورهای غنی نفتی غالباً کندتر از کشورهای فقیر از لحاظ منابع هیدروکربنی رشد می‌کنند. این همان چیزیست که صاحب‌نظران به آن نفرین منابع طبیعی یا تناقض فراوانی می‌گویند و چنین بیان می‌کنند که وفور منابع در کشورهایی که نهادهایشان پیش از رونق ضعیف بوده‌اند، نفرین (نقمت) ایجاد می‌کند اما در کشورهایی که حکمرانی و حاکمیت قانون از ابتدا قوی بوده، اینگونه نیست.
در سطح بین‌المللی، حکمرانی خوب به عنوان یکی از اهداف حیاتی در میان اهداف توسعه در نظر گرفته می‌شود. این هدف به عنوان یکی از اهداف توسعه هزاره پذیرفته شده است. این مفهوم با مدیریت صحیح توسعه نیز مترادف شده است. در دستور جلسه توسعه پایدار 2030 سازمان ملل نیز از حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و نیز محیط توانمندساز در سطوح ملی و بین‌المللی به عنوان موضوعات ضروری برای توسعه پایدار از جمله رشد اقتصادی پایدار و دارای شمول، توسعه اجتماعی، محافظت از محیط زیست و ریشه‌کن کردن و راه های مبارزه با فقر و گرسنگی یاد شده است. یونسکو حکمرانی را به عنوان ساختارها و فرآیندهایی معرفی کرده که برای اطمینان از مسئولیت‌پذیری، شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، ثبات، انصاف و شمول طراحی شد‌ه‌اند.
شاخص حکمرانی منابع در صنعت نفت
شاخص حکمرانی منابع از مؤسسه حکمرانی خوب منابع طبیعی تا به امروز جامع‌ترین مقیاس از کیفیت حکمرانی در کشورهای غنی از منابع نفت و گاز و مواد معدنی را ارائه داده است. این شاخص براساس سه عنصر محاسبه می‌شود:
ارزش آفرینی که حکمرانی مربوط به تخصیص حقوق استخراج، اکتشاف، تولید، حفاظت از محیط-زیست، تجمیع درآمد و بنگاه‌های دولتی را پوشش می‌دهد. مدیریت درآمد که بودجه‌ریزی دولتی، تسهیم درآمد حاصل از منابع طبیعی در سطوح ملی و صندوق‌های ثروت ملی را دربردارد. محیط توانمندساز که شامل مسئولیت‌پذیری، کارآمدی دولت، کنترل فساد، کیفیت مقررات‌گذاری، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و در دسترس بودن اطلاعات می‌شود. براساس آخرین در رتبه‌بندی کلی شاخص حکمرانی منابع (سال 2017)، از میان 89 کشور ایران با امتیاز 38 در رتبه 62 دوم و در وضعیت بسیار ضعیف و نروژ با امتیاز 86 در رتبه اول و در وضعیت خوب قرار دارد. رتبه خوب نروژ ریشه در مقررات‌گذاری و نقش نهادهای کلیدی در صنعت نفت این کشور دارد که با تفکیک مسئولیت‌ها و نقش‌ها به مدلی مناسب تحت عنوان مدل نروژی دست یافته است.
در واقع مدیریت مؤثر و کارآمد بخش نفت و گاز مستلزم تعریف دقیقی مسئولیت‌ها و تفکیک نقش‌ها میان نهادهای مختلف دولتی است. مدل خوب مدلیست که وظایف وزارتخانه‌ (ناظر بر سیاست‌گذاری) و نهاد مقررات‌گذاری (با مسئولیت‌های غیرتجاری نظیر واگذاری مجوز و صیانت از قوانین موجود) را به درستی ترسیم نماید
سیستم اداره صنعت نفت نروژ و نحوه تفکیک وظایف میان نهادهای دولتی شهره همگان است. در واقع از سال 1972، نروژ اقدام به تفکیک سیاستگذاری، مقررات‌گذاری (تنظیم‌گری) و فعالیت‌های تجاری (تصدی‌گری) در مدیریت دولتی بخش نفتی خود نموده است. این رویکرد و به ویژه محدود بودن شرکت ملی نفت به فعالیت‌های صرفاٌ تجاری، تحسین صاحب‌نظران را برانگیخته و باعث شده تا کشورهای دیگر به دنبال تقلید از این مدل نروژی به عنوان یک مدل استاندارد و طراحی بوروکراتیک مناسب برای بخش نفت و گاز باشند.
کشورهای مختلفی به دنبال تبعیت از مدل نروژی بوده‌اند. در نیجریه که دهه‌هاست ناکارآمدی و فساد اداری صنعت نفت را به ستوه آورده، قانونگذاران به دنبال تفکیک نقش‌های نهادی در قالب مدل سه‌گانه نروژ بوده‌اند. در آسیا و آفریقا، دولت‌ها درحال بررسی مدل نروژی به عنوان ابزاری برای ارتقای پویایی و حکمرانی خوب هستند. در کشورهای آمریکای لاتین نظیر برزیل و کلمبیا، سیاستگذاران پس از دهه‌ها وظایف مربوط به مقررات‌گذاری را از شرکت-های ملی نفت به نهادهای مستقل واگذار نموده‌اند.
مطالعاتی که درخصوص مدل نروژ صورت گرفته نشان می‌دهد که رویکرد تفکیک وظایف و کارکردها به دلایل ذیل به بهبود عملکرد بخش نفتی نروژ کمک کرده است؛ نخست، با تفکیک وظایف شرکت ملی نفت می‌توانسته یا مجبور بوده به صورت اختصاصی‌تری بر فعالیت‌های تجاری تمرکز نموده و بدین‌ترتیب عملکرد عملیاتی خود را بهبود بخشیده و بازده مالی کوتاه یا بلندمدت را برای دولت افزایش دهد. دوم، با ایجاد نهادهای مستقل سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، توان دولت در نظارت بر عملکرد شرکت ملی و نیز مقایسه بازیگران مختلف صنعت بهبود یافته و در نتیجه عملکرد کلی بهتر شده است.
مقایسه حکمرانی خوب در صنعت نفت ایران و نروژ
با عنایت به مطالب فوق، حکمرانی صنعت نفت در ایران و نروژ در سه حوزه سیاستگذاری، مقررات‌گذاری (تنظیم‌گری) و فعالیت‌های تجاری (تصدی‌گری) مقایسه می‌گردد؛
در حوزه سیاستگذاری ، وزارت نفت و انرژی نروژ مدیریت کلیه منابع انرژی اهم نفت، گاز، آب و…را به عهده دارد در حالی که در ایران دو وزارتخانه نفت و نیرو همراه با ناهماهنگی و در برخی موارد تداخل وظایف نهادها با یکدیگر وجود داشته و میان وظایف و توانایی‌های آنها تناسب وجود ندارد. موضوع تشکیل وزارت انرژی به ماده 2 برنامه سوم توسعه در راستای کوچک کردن و تمرکز سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به جای تصدیگری دولت مطرح شد، اما تا به حال اجرایی نشده است.
در حوزه مقررات‌گذاری (تنظیم‌گری) نهادی به نام مدیریت نفت نروژ، رگولاتور، نهاد نظارتی و مشاور فنی است که مشاوره فنی مستقل درباره نفت به وزارتخانه برای تسهیل کنترل شرکت ملی نفت نروژ (استات‌اویل) و دیگر فعالان نفت فلات قاره نروژ ارائه می‌دهد. عمده نیروهای این نهاد تخصص نفتی داشته و دانش دقیقی درخصوص فلات قاره نروژ دارند. اما در ایران براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، وظیفه سیاستگذاری و تنظیم‌گری به صورت توأمان در اختیار وزارت نفت است. به علاوه، طبق اساسنامه مصوب سال1395 شرکت ملی نفت، این شرکت امور تصدیگری را به عهده گرفته و وزارت نفت وظایف سیاستگذاری و حکمرانی را به عهده دارد؛ اما عملاً وزارت نفت توان انجام وظایف حاکمیتی خود را ندارد و این وظایف را به این شرکت تابعه خود تفویض کرده است. علت این امر، ارتباط نادرست مالی و تصمیم‌گیری این شرکت و وزارت نفت و ضعف نیروهای متخصص وزارت نفت نسبت به شرکت ملی نفت و در اختیار داشتن اطلاعات میادین نفت و گاز توسط این شرکت است. در واقع وظایف محول شده به وزارت نفت با اختیارات و توانایی‌های این شرکت مطابقت ندارد.
در حوزه فعالیت‌های تجاری (تصدی‌گری) شرکت ملی نفت نروژ (استات‌اویل) شخصیت شرکتی مستقل از دولت نروژ که حدود 30 درصد مالکیت آن خصوصی شده است. با رشد تخصص نروژ در زمینه نفت و منابع هیدروکربوری ارتباط رسمی بین استات‌اویل و دولت قطع و بسیاری از امتیازات آن لغو شد. این شرکت در فضای رقابتی داخلی و خارجی و حضور داشته و به مرور زمان به شرکت بین‌المللی فعال در سایر کشورها تبدیل شده است. هیچ یک از کارکنان دولت نروژ اجازه حضور در هیات مدیره هیچ یک از شرکت‌های دولتی را ندارند.
اما مالکیت شرکت ملی نفت ایران صدر درصدی دولتی بوده و این شرکت حضوری در بازارهای بین‌المللی ندارد. براساس ماده 5 اساسنامه سال 1395 شرکت ملی نفت ایران، وظیفه این شرکت مدیریت و راهبری فعالیتهای تصدی و انجام عملیات بالادستی نفت و صنایع وابسته و نیز تجارت نفت در داخل و خارج از کشور در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. اما همانطور که اشاره شد، وظیفه سیاستگذاری و حکمرانی در عمل در اختیار شرکت ملی نفت است. همچنین، برخلاف مدل نروژی، وزیر نفت حضور پررنگی به عنوان رئیس مجمع شرکت ملی، حضور پررنگی در مدیریت آن داشته و هیئت مدیره شرکت نیز با پیشنهاد وزیر نفت و تصویب مجمع منصوب می‌شوند. به علاوه، بودجه سالیانه وزارت نفت مبلغ بسیار ناچیزی بوده و وزارت نفت هزینه کارمندان خود را از محل منابع شرکت ملی نفت تأمین کرده و این سازوکار موجب وابستگی بخش ستادی وزارت نفت از نظر بودجه‌ای به تصمیمات مدیر امور مالی شرکت ملی نفت می‌شود.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

مرگ باغبان بر اثر آتش سوزی

چه شد که محسن افشانی بازداشت شد؟

206متلاشی شد، زن و مرد جوان سالم ماندند! +تصاویر

انتقام عجیب از شوهری که سرش با گوشی گرم بود

کدام محلات تهران پارک ندارند

ساماندهی پارک حاشیه‌ای همچنان روی هوا!

برای شرکت در انتخابات شورایاری‌ها باید این اقدامات را انجام دهید

راه‌اندازی 3خط مینی‌بوس در پایتخت

تصادف خونین با 6کشته در قلعه‌گنج

عراقچی: اقدامات آمریکا عامل اصلی تشنج‌های منطقه است

مسمومیت 16نفر با گاز کلر در یکی از استخرهای ارومیه

تشخیص زودهنگام سرطان پروستات با آزمایش ادرار

پیشبرد طرح افزایش بودجه اتاق جنگ اقتصادی آمریکا با ایران

چرا اجاره بهای مسکن گران شد؟

تایید بازداشت محسن افشانی

تعرض به سایر کشورها در استراتژی ایران وجود ندارد

ظریف: آمریکا در موضعی نیست که ایران را نابود کند

وزیر دفاع انگلیس: برای کاهش تنش‌ها در خلیج فارس تلاش می‌کنیم

جزئیات حادثه آتش‌سوزی یک مرد در فردیس تشریح شد

خستگی عضلانی از مهم‌ترین عوامل اختلال و کاهش عملکرد ورزشی

سوراخ لایه اُزون چگونه بر اقلیم زمین تاثیر می‌گذارد؟

اقدام باشگاه پرسپولیس برای جلوگیری از شکایت برانکو به فیفا

استراماچونی: هواداران استقلال شور و شوق غیرقابل وصفی دارند

بیمه البرز مرغ منجمد می‌فروشد!

همکاری مریل استریپ و نیکول کیدمن در فیلمی جدید

آمار روزانه بازار سهام - 1398/04/06

نام‌گذاری 5 خیابان سنندج به نام مشاهیر کُرد

برگزاری شب «فدریکو گارسیا لورکا»

اجرای ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت

تاکید مجلس به وزیر ورزش

ادعای پیشنهادهای اروپایی بیرانوند

نشانه‌ای از سوءمدیریت در فوتبال ایران

ضایعه‌ای به نام قرارداد دلاری

بررسی محکومیت دو مدیرسابق فوتبال درکمیته استیناف

درخواست شرکت‌ها برای افزایش 50درصدی تعرفه اینترنت ADSL

اپل به دنبال تصاحب استارت‌آپ‌های خارجی حوزه خودروی خودران

بزرگ‌ترین پشیمانی مایکروسافت به روایت بیل گیتس

چالش جدید فولکس‌واگن و فیات

از راز قیمت‌گذاری درحاشیه بازار تا پژوی ایرانی

تاکید مکرون بر تقویت اتحاد رنو-نیسان

فراخوان 340 هزار کاین و پانامرا

بازار - 1398/04/06

تب خودرو فروکش کرد

ورود ارز و سکه به منطقه زیان

جزئیات جدید از صندوق حمایت از مستاجران

انتقاد همتی از بی‌عملی اینس‌تکس

کاهش تعداد روزهای تاخیر در گزارشگری

تغییرات دیروز شاخص کل بورس تهران - 1398/04/06

تغییرات دیروز شاخص کل فرابورس ایران - 1398/04/06

رویکردی نوین بر کاهش هزینه‌ها در شرکت فولاد هرمزگان