بازار آریا

آخرين مطالب

264فقره ثبت سفارش جعلی خودرو از سوی گمرک اعلام شد

  بزرگنمايي:

بازار آریا - مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک از ارجاع 264 فقره ثبت سفارش جعلی خودروهای وارداتی سال گذشته به مرجع قضایی خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،‌ مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک از ارجاع 264 فقره ثبت سفارش جعلی خودروهای وارداتی مربوط به سال 97 خبر داد.
در نامه فریده زبیدی آمده است‌:
با عنایت به ارجاع سیستمی مدیر کل دفتر بازرسی راجع به شناسه شماره 5823068 در باکس شماره 405 در خصوص مفاد بخشنامه شماره 98/181541 مورخ 1398/2/16 این مرکز، بدینوسیله مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند:
اولا: فهرست تعداد 264 فقره ثبت سفارش به همراه شماره کوتاژهای مربوطه متضمن دستور قضایی شماره 1398168000523885 مورخ 1398/2/15 باز پرس محترم شعبه پنجم دادسرای ناحیه 28 (کارکنان دولت) تهران، همچنان که در قسمت پایانی دستور قضایی صادره اعلام شده است ، «صرفا در باره اظهارنامه کوتاژهایی که بولد و برجسته شده گزارش وقوع جرم توسط گمرکات ذیربط تنظیم و ارائه شده است» و در واقع مبین این موضوع است که در خصوص گزارش های وقوع جرم تنظیمی توسط گمرکات اجرایی ذیربط، گمرک کاشف بوده و گمرک نیز قبلا در این زمینه وظیفه خود را جهت بررسی و استعلامات صورت گرفته به طور کامل و جامع انجام داده است.
ثانیا: در خصوص مابقی ردیف های اعلامی موضوع فهرست تعداد 264 فقره ثبت سفارش که بولد و برجسته نشده اند، در واقع کاشف گمرک نبوده و گمرکات اجرایی در این خصوص تاکنون گزارش وقوع جرم به مقام صالح قضایی ارسال ننموده اند. ثالثا: حسب دستور صریح مرجع محترم قضایی طی نامه شماره 1398168000523885 مورخ 1398/2/15 ، براساس تحقیقات انجام شده و اسناد و مدارک بدست آمده توسط آن مرجع محترم با هماهنگی پلیس فتا و وزارت اطلاعات و وزارت صنعت ،معدن و تجارت ، موید بر وقوع بزه قاچاق سازمان یافته خودرو در ارتباط با خودرو های موضوع ثبت سفارش های فهرست اعلامی در پیوست نامه فوق‌الذکر می باشد که این فهرست صرفا براساس دستور مرجع محترم قضایی با احراز جعلی بودن ثبت سفارش های مورد نظر تنظیم و جهت اقدام به گمرک ابلاغ گردیده است. در واقع کلیه اقدامات اعم از بررسی و استعلامات به عمل آمده و احراز موضوع، راسا و مستقیما توسط مرجع محترم قضایی رسیدگی کننده با هماهنگی پلیس فتا و وزارت اطلاعات و وزارت صمت صورت گرفته است.
لذا اعلام این موضوع مبنی بر همکاری مرجع محترم رسیدگی کننده با نماینده و یا نمایندگان گمرک جهت حضور آنها در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه 28 برای ملاحظه و بررسی اسناد و مدارک به معنای اخذ مدارک جهت بررسی مجدد استعلام از سازمان متولی و یا مکاتبات زائد و تکراری نمی باشد، بلکه صرفا و عنداللزوم جهت تنظیم گزارش وقوع جرم با اسناد و مدارک مضبوط در پرونده مرجع محترم قضایی بوده است. با عنایت به اعلام شماره کوتاژ های متعلقه توسط مرجع تحقیق (بازپرس محترم) و با بهره‌برداری از سامانه جامعه امور گمرکی نیازی به حضور نماینده یا نمایندگان گمرکات اجرایی در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه 28 (کارکنان دولت) تهران نمی‌باشد، زیرا که کلیه گزارش‌های وقوع جرم تنظیمی به دلیل تجمیع شدن پرونده در شعبه پنجم بازپرسی، صرفا عنوان آن مرجع محترم تنظیم و ارسال و در آن شعبه نیز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
رابعا: در دستور قضایی صادره صراحتا به اجرای ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین ارزش خودروهای اظهار شده در گمرکات کشور موضوع ثبت سفارش‌های مورد نظر اعم از ترخیص شده و ترخیص‌نشده و موجود در گمرکات به همراه تنظیم گزارش وقوع جرم اشاره شده است که این امر مبین این خواهد بود که در خصوص کلیه موارد اعلامی با اینکه گمرک کاشف نبوده نیز در راستای ماده فوق‌الذکر، مکلف و موظف به اجرای دستور مقام محترم قضایی مبنی بر تنظیم گزارش وقوع جرم با تعیین ارزش می‌باشد.
خامسا: ورود کارشناس رسمی دادگستری در کلیه پرونده‌های قاچاق به موجب ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و صراحت بخشنامه شماره 22501 مورخ 1381/12/13 ریاست محترم وقت قوه قضائیه و حسب رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 1390/1/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وجاهت قانونی نداشته و ندارد.
سادسا: به موجب گزارش کارشناس دفتر بازرسی مبنی بر اینکه «... اظهار و ترخیص خودروهای موصوف لزوما موکول به اخذ مجوز ثبت سفارش بوده و بر اساس رویه جاری نیز مجوزهای ثبت سفارش از طریق درگاه الکترونیکی بدون مداخله در سامانه جامع گمرکی بارگذاری ...» با عنایت به اینکه تمامی این بررسی‌های بدیهی، مبرهن، اولیه و بدوی قبلا توسط معاون محترم وقت فنی و امور گمرکی و این مرکز صورت گرفته و مشخص گردید که سازمان توسعه تجارت ایران با عنایت به بند 6 بخشنامه شماره 52887/125612 مورخ 1395/10/12 معاون محترم اول رئیس‌جمهوری و دستورالعمل داخلی وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ 1395/10/13 از صدور ثبت سفارش جهت خودروهای وارداتی توسط غیر از نمایندگی‌های مجاز خودرو جلوگیری نموده و با محدودیت دوم اعمال شده توسط سازمان توسعه تجارت جهت عدم صدور ثبت‌سفارش خودرو با توجه به اعلام شماره 2677/م/خ/ص مورخ 1396/10/18 اداره کل مقررات از تاریخ 1396/4/28، جهت تمام واردکنندگان خودرو اعم از نمایندگی‌ها و غیرنمایندگی‌های خودرو بوده است و عملا نمی‌بایست برای هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی دارای نمایندگی و غیرنمایندگی، ثبت سفارش خودرو صادر می‌گردید. در طول این دو دوره محدودیت برخلاف رویه مزبور، سازمان متولی نسبت به صدور ثبت سفارش اقدام نموده است و ثبت سفارش صادره به عنوان ثبت سفارش معتبر در سامانه ثبت سفارش و EPI گمرک رویت نموده است. درنهایت نظر به اینکه طی نامه شماره 1/3168/خ/ص مورخ 1396/11/25 ریاست محترم وقت سازمان توسعه تجارت ایران، اعلام داشته که فهرست تعداد 274 فقره ثبت سفارش برای تعداد 6481 دستگاه خودروی سواری که در زمان محدودیت و یا توقف موقت ثبت سفارش، به روش‌های غیرقانونی و نامتعارف صادر شده‌اند.
مع‌الوصف بر اساس مراتب فوق و بررسی‌های وسیع و جامع به عمل آمده، مراتب طی بخش‌نامه‌های شماره 6/109/2487/30393/م مورخ 1396/12/27 و 6/109/2487/755/م مورخ 1397/1/21 جهت اقدامات قانونی و قضایی به کلیه گمرکات اجرایی ذی‌ربط اعلام می‌گردد. از طرفی مراتب موصوف طی گزارش‌های شماره 6/109/2487/2639/م مورخ 1397/2/16 به معاون محترم حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نامه شماره 97/368983 مورخ 1397/4/3 خطاب به مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور و نامه محرمانه شماره 11936 مورخ 1397/5/21 به دفتر بازرسی با توجه به نامه شماره 99030 مورخ 1397/5/15 مشاور محترم وزیر و مدیر کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره 6/109/2487/17182/م مورخ 1397/7/18 عنوان سرپرست محترم وزارت امور اقتصاد و دارایی و مکاتبات شماره 547320 مورخ 1397/5/10 و شماره 97/566595 مورخ 1397/5/14 عنوان معاون محترم حقوقی رئیس جمهور منعکس گردیده است.
مع‌الوصف آنچه برخلاف ادعای مطروحه از سوی کارشناس اداره کل بازرسی مشخص و واضح است، این است که بررسی تمامی ثبت سفارش‌های اعلامی و اخذ مدارک و اسناد مربوطه موضوع دستور قضایی شماره 1398168000523885 مورخ 1398/2/15 توسط مرجع محترم قضایی رسیدگی‌کننده با هماهنگی پلیس فتا و وزارت اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته و جعلی بودن ثبت سفارش‌های مورد اشاره برای بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای ناحیه 28 (کارکنان دولت) محرز و مسجل شده و موضوع در اجرای ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت ارزش‌گذاری و تنظیم گزارش وقوع جرم قاچاق سازمان یافته به صورت مشخص، صریح و تکلیفی به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

عقب‌نشینی آرام دلار و سکه در نخستین روز پاییز

بانک مرکزی: "جریمه دیرکرد" بر سود و بازدهی تسهیلات نیز اعمال خواهد شد

ظریف احتمال دیدار روحانی با ترامپ را رد کرد

طلا به 1520دلار رسید

توضیحات موسوی درباره ابهامات سخنان ظریف در نیویورک

سال تحصیلی مددجویان دارالقرار با حضور مدیرعامل ایران خودرو آغاز شد

علت طولانی شدن ترخیص 13هزار خودرو +فیلم

تورم نقطه ای 6.6 درصد کاهش یافت

راهبرد ترامپ در قبال ایران؛ فشار حداکثری، تأثیر حداقلی

رایزنی وزرای خارجه ژاپن و اتریش با ظریف

قسط اول و دوم قرارداد ویلموتس با هم پرداخت می‌شود

بهترین پروبیوتیک‌ها برای کاهش وزن

تهدید آمریکا به عدم صدور ویزا، تلاش برای باج‌خواهی است

24کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل عربستان را محکوم کردند

جدیدترین موضع‌گیری کویت درباره اوضاع منطقه

5روش طبیعی برای کاهش چین و چروک پوست

تاب آوری اقتصادی کشور به شدت افزایش یافته است

بعیدی نژاد: استنا ایمپرو امروز رفع توقیف شد

حضور سرزده ترامپ در نشست فوق‌العاده سازمان‌ملل

شوخی مهناز افشار در مقایسه عکس خودش و جان اسنو

گردش مالی شهریه مدارس غیرانتفاعی چقدر است؟

ترامپ درباره احتمال دیدار با روحانی چه گفت؟

طرح رتبه‌بندی فرهنگیان ‌آغاز شد

دیدار ظریف با همتای ژاپنی در نیویورک +فیلم

کاهش نرخ تورم برای خانوار‌های شهری و روستایی

جزئیات انتقال آب از دریا به برخی استان ها

شاخص‌های حذف یارانه نقدی خانوارها اعلام شد

پاسخ وزارت نفت درباره حقوق کارکنان صنعت نفت

قیمت جدید نان اعلام شد

کنایه مجری تلویزیون به وام 45 میلیون تومانی مسکن

ظریف طرح روحانی برای تشکیل ائتلاف دریایی در خلیج فارس را تشریح کرد

واکنش وزارت خارجه چین به برگزاری رزمایش با ایران و روسیه

انتقاد شدید استراماچونی از استقلالی‌ها

پژو2008 پنج ستاره کیفی گرفت

اختصاص 3بنز لوکس برای تشییع پیکر مفاخر در بهشت زهرا +عکس

بخشنامه قیمت جدید نان به صورت رسمی ابلاغ نشده است

روایت «نیویورک تایمز» از ترس ترامپ از حمله به ایران

توضیح ظریف درباره توییت امان‌پور و پیشنهاد جدید ایران

کشف زمین‌خواری 50هزار میلیاردی توسط وزارت اطلاعات

مهمترین شاخص‌های حذف یارانه نقدی خانوارها

تورم شهریور 42.7درصد شد/ کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

بودجه99 باید بر اساس طرح اصلاحات ساختاری بودجه تدوین شود/ تلاش دولت عدم استفاده از منابع بانک مرکزی است

100 یورو ارز اربعین چند دینار عراق می شود؟

بیماری »کلستاز» در زنان چیست؟

چالش‌های سالمندی کشور برای بانک‌های مرکزی

صادرات بنزین اروپا به خاورمیانه افزایش یافت

جزئیات قیمت بلیت قطارهای مسافری در اربعین98

ترخیص‌های جدید گمرکی

تور زمینی ارمنستان چند تمام می‌شود؟

بهاى طلا و دلار در بازار امروز