بازار آریا

آخرين مطالب

راهبردهای افزایش تاب‌آوری سکونتگاه‌ها در برابر سیل اقتصاد ايران

  بزرگنمايي:

بازار آریا - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی راهبردهای افزایش تاب‌آوری سکونتگاه‌ها با توجه به تجارب حاصل از سیل اخیر را منتشر و در آن تاکید کرد عدم نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در میزان گسترش تخریب ها نقش اساسی دارد.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی راهبردهای افزایش تاب‌آوری سکونتگاه‌ها با توجه به تجارب حاصل از سیل اخیر را منتشر و در آن تاکید کرد عدم نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در میزان گسترش تخریب ها نقش اساسی دارد.
در گزارش افزایش تاب‌آوری سکونتگاه‌ها از سوی مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی پیشنهادهای این مرکز در خصوص اولویت طراحی، مدیریت شهری و اقدام در بازسازی سیل اعلام شده است.
همچنین چالشهای طرح‌های توسعه و عمران در تأمین تاب آوری سکونتگاهها در برابر خطر سیل در پنج محور تشریح شده است. این پنج محور شامل موارد زیر است:
1- عدم پرداختن به مکان‌یابی مناسب سکونتگاه‌های روستایی به تفکیک و شبکه‌پذیری آنها و یا پیش‌بینی الگوهای جابجایی یا تجمیع در طرحهای مصوب و دارای اعتبار قانونی.
این طرحها خود شامل طرح آمایش (مقیاس کلی و کلان)، طرحهای ناحیه (شبکه سکونتگاهی)، طرح جامع /تفصیلی شهرها (مقیاس شهر و ارتباط آن با حوزه نفوذ) و طرح هادی روستایی (مقیاس بافت روستا) هستند.
2- ابهام در تعیین متولی تهیه اسناد و نقشه های پایه طرحهای توسعه و عمران و مشکلات در تهیه و یا ارائه اطلاعات بین سازمانی.
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره (ابلاغ شده در 29 تیرماه)، قرارداد تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه (تیپ 19) (ابلاغ شده در تاریخ 8 تیرماه 76) و قرارداد تهیه طرح توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها (تیپ 12) (ابلاغ شده در تاریخ 8 تیرماه 76)
3- کاستی های طرحهای تهیه شده شاملِ عدم استفاده کاربردی از نتایج تحلیلها و مطالعات محیطی در طرح، تصمیم گیری در طرحها علیرغم عدم کفایت اطلاعات پایه و نیاز به تصریح بیشتر ضروریات افزایش تاب آوری در قرارداد خدمات مشاوره و تأکید کارفرما بر تحویل آن.
4- دخل و تصرف در اجرای طرح و عدم نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز
5- مشکلات نگهداری زیرساختها و تجهیزات شهری
عدم لایروبی موجب کاهش ظرفیت رودها شده است. در برخی موارد مسیر عبور آب در دهانه پلها یا لوله ها با شاخه های درختان و مواردی از این دست بسته شده است. پیش بینی های حفاظتی و نگهداری تاسیسات و تجهیزات شهری انجام نشده است.
عوامل تشدید بحران در سکونتگاه‌ها پس از وقوع سیل
در این گزارش همچنین عوامل تشدید بحران در سکونتگاهها پس از وقوع سیل براساس مشاهدات نیز شناسایی شدند. بر اساس این گزارش عوامل تشدید بحران در سکونتگاه های پس از وقوع سیل در 17 محور شناسایی شد که شامل موارد زیر است:
- تعیین حریم رودخانه در شهرها و روستاهای همجوار آن متکی بر استعلام از مراجع مرتبط بوده است و بررسی فنی تفکیکی حجم سیلاب، دبی رود و حریم ماکزیمم انجام نشده است. براین اساس، اغلب متوسط ثابتی برای تعیین حرایم رودهای کل کشور مبنا قرار می گیرد. در عین حال، اغلب با دو موضوع روبرو هستیم:
- حریم به درستی تعریف نشده است.
- درصورت تعریف حریم و الزام به تخریب و جابجایی ساختمانهای غیرمجاز، تعلل در کار صورت گرفته است.
-کاربریهای حائز اهمیت شهری و یا کاربریهای مسکونی با تراکم زیاد در مناطق پرخطر از نظر تأثیر سیلاب قرار گرفته اند.
- ساختار کالبدی و شکل شهر از اصول یکسانی در شهرهای مختلف تبعیت می کند و در راستای افزایش تاب آوری سکونتگاه در مقابل سیلابهای احتمالی و جریان آب متناسب با بستر طبیعی خود شکل نگرفته است.
- طراحی و یا اجرای شبکه ارتباطی حمل و نقل شهری و برون شهری و ابنیه فنی مرتبط در برابر وقوع سیلاب پایدار نیست و موجب قطع ارتباط و تشدید بحران شده است.
- میزان سطوح جاذب آب در شهر با ضابطه و نسبت تعریف شده ای باتوجه به عوامل اقلیمی، سیل خیزی، جنس خاک و شیب زمین تعریف نشده اند و به افزایش روان آبها منجر شده اند.
- جمع آوری آبهای سطحی با محاسبات و جزئیات لازم در طرح ها ارائه و اجرا نشده است.
- خط تراز زمین و اصول ارتفاعی بر اساس ارتفاع سیل و آبهای سطحی منطقه ارائه نشده است.
- احداث سازه‌های پایین‌تر از خط تراز زمین (زیرزمین)، در حاشیه رودخانه‌ها موجب تغییر در مسیر حرکت آبهای سطحی و اشباع ناهمگن خاک شده است.
- ورود رواناب‌های شهر به رودخانه ها (باتوجه به گستردگی سطح نفوذناپذیر شهر) در ظرفیت حجم آب رودخانه منظور نشده است.
- افزایش سطوح مصنوع و غیر جاذب در رودکنارها به تشدید بحران انجامیده است.
- مقاومت پایین ساختمانها و استفاده از مصالح نامرغوب، میزان تخریب را افزایش داده است.
- تغییر مسیر رودخانه‌ها
- کاهش عرض بستر تاریخی رود
- بازگشت فاضلاب از مسیرهای منتهی به رودخانه ها به منازل و معابر
- ایجاد کانالها موجب افزایش سرعت آب شده است.
پیشنهادها بر اساس اولویت طراحی، مدیریت شهری و اقدام در بازسازی
در عین حال در این گزارش پیشنهادها نیز بر اساس اولویت‌های طراحی، اولویت‌های مدیریت شهری و اولویت در اقدام بازسازی تعیین شدند.
اولویت‌های طراحی
- تعریف محدوده طرحهای فرادست ناحیه و منطقه و همچنین طرحهای آمایش در پیوند با حوزه های آبریز
- تعیین حریم و بستررودها براساس مطالعات مهندسی برآورد سیلابها، دوره های بازگشت و حداکثر دبی سیلابها.
-لازم است حریم کمی و کیفی رودخانه در شهرها و روستاها تهیه و تدقیق شده و به صورت شفاف اعلام گردد تا امکان پایش مردمی فراهم شود. اثربخشی این موضوع بر ارزش زمین و کاهش قیمت زمینهای واقع در حرایم پرخط، عامل بازدارنده در ساخت و سازهای غیرمجاز خواهد بود.
- ارائه ضوابط در مقیاسهای مختلف طرحهای کالبدی (منطقه، ناحیه و شهر و روستا) براساس پهنه بندی و ریزپهنه بندی خطر سیل و کنترل اجرای صحیح آن در طرحهای توسعه
- جامع بودن طرحهای توسعه، پاسخگویی به مسائل فنی کلیدی و عدم واگذاری آن به طرحهای موضوعی و موضعی آتی که در گزارش طرح توسعه ارائه می شود.
اولویت های مدیریت شهری
- پایش اجرای صحیح طرحها و ممانعت از ساخت و ساز در حرایم پرخطر
- اولویت بخشی به تخریب و جابجایی ساخت و ساز در مناطق پرخطر و حرایم
- پایش عمق رودخانه ها، لایروبی براساس برنامه تعیین شده براساس مهندسی رودخانه
- نگهداری تاسیسات شهری و اطمینان از باز بودن مسیرهای عبور آب
- تعیین نقاط و سازه ها و تاسیسات شهری پرخطر در شهرها/ روستاها و اصلاح آن
اولویت اقدام در بازسازی سیل
- تدقیق حرایم، مکان یابی صحیح سکونتگاه (شهر و روستا) و طراحی و ساخت براساس ضوابط فوق در بازسازی تخریبهای سیل اخیر
- تسریع در تهیه/ بازنگری و ابلاغ طرحهای سکونتگاه های در معرض خطر سیل
- بررسی آثار زیست محیطی سیل: لوله های نفتی، آلوده شدن به فاضلاب، رسوبات، ورود نخاله های ساختمانی به آب و ...
فارس
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000DxO


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سفر نوبخت به چهارمحال و بختیاری

روند بازسازی پلاسکو سرعت می‌گیرد

بورس در یک قدمی قله تاریخی 270 هزار واحد

درخواست مجوز سرمایه‌گذاری خارجی با وجود تحریم‌ها

شمار مشترکان اینترنت ثابت ایران از 9میلیون عبور کرد

رژیم‌های غذایی سالم

مدت زمان یک‌ساله برای حذف صفر از پول ملی

رکود صنعت هتل داری در فصل رونق سفر

عصبانیت ترامپ از رئیس فدرال رزرو

گمرک ایران: ترخیص محموله‌های لوبیا قرمز ممنوع است

تسهیلات ویژه مدیران خودرو در کمپین تابستانی

نرخ رسمی یورو و پوند بانکی افزایش یافت

مصوبه سران قوا متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست

قیمت انواع ماشین ظرفشویی در بازار؟ +جدول

کارت‌های بانکی 4برابر جمعیت ایران

بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان کدام هستند؟/ چین از آمریکا پیشی گرفت

با ثبات نرخ ارز قیمت کالاها کاهش می‌یابد/ بازگشت برچسب قیمت به فروشگاه‌ها

واردات 11 میلیون تن کالای اساسی در 5 ماه/سهم 60 درصدی بندر امام

فرصت‌های تجاری امارات برای ایرانی‌ها

تذکر شدید درباره «پرداخت خارج از شمول» به مدیران

معرفی 6 خودروساز به تعزیرات به دلیل تخلف در قیمت گذاری

امسال 250 هزار تن پسته در کرمان تولید می‌شود

ماجرای ممنوعیت ترخیص لوبیا قرمز از گمرک

اتمام پروژه مترو هشتگرد تا پایان شهریور 98

ماجرای اکران حقوق کارکنان و مدیران دولتی از شروع تاکنون

بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی در سال رونق تولید

بازداشت چند مدیر دولتی و خصوصی و 2 نماینده مجلس

برجام با یا بدون آمریکا سوژه رایزنی‌ها در پاریس

با جدیدترین ویژگی‌های همراه کارت بانک آینده آشنا شوید

مردم ، شما درست انتخاب کردید

اعضای اتحادیه آسانسور بیمه‌تکمیل درمان می‌شوند

سواری دیزلی؛ عقبگرد محیط زیستی

واردات 11میلیون تن کالای اساسی در 5ماه

انحصارزدایی از صادرات برق‌

شمارش معکوس تا پایان فصل اجاره و ساخت

تصمیم‌گیری در مناقصات نفتی سخت‌تر از همیشه

افزایش آمار مهاجرت برای پیدا کردن کار

جیب خالی و پزعالی در سرزمین‌های شمالی

نرخ انواع تلویزیون‌‌LED در بازار؟ +جدول

سفر زمینی به وان ترکیه چقدر آب می‌خورد؟

با 20 میلیون هم می‌توان خودرو خرید؟ +جدول

فرصت ویژه بخشودگی 100درصدی جرایم مالیاتی/ بدهی مالیاتی چه کسانی قابل بخشودگی نیست؟

قیمت خودرو و 80قلم کالای پرمصرف کاهشی شد/ ورود بسیج به کنترل بازار

قیمت گازوئیل افزایش می‌یابد

گفت‌وگوی دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با شبکه تلویزیونی NBC + ویدئو

خاطره وزیر سابق اقتصاد از لابی گری نماینده دستگیر شده مجلس +فیلم

اعطای کمک‌های بلاعوض رانتی از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به افراد خاص

نرخ تورم خوارکی‌ها و دخانیات به 63.3 درصد افزایش یافت

مقایسه علایم و نشانه های سکته قلبی و مغزی

قیمت ظروف یکبار مصرف نسبت به پارسال سه برابر شد