بازار آریا

آخرين مطالب

نیویورک‎ ‎تایمز: ترامپ‎ ‎دست‎ ‎به‎ ‎بازی‎ ‎خطرناکی‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎زده‎ اقتصاد ايران

  بزرگنمايي:

بازار آریا - انتخاب : طبق‎ ‎گزارش‎ ‎آژانس‎ ‎بین المللی‎ ‎انرژی‎ ‎اتمی،‎ ‎ایران‎ ‎هنوز‎ ‎به‎ ‎مفاد‎ ‎برجام‎ ‎پایبند‎ ‎مانده‎ ‎است‎ ‎اما‎ ‎فشارها‎ ‎موجب‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎اصولگرایان ‎در‎ ‎تهران‎ ‎خواهان‎ ‎ترک‎ ‎برجام‎ ‎شوند‎ ‎و‎ ‎نشانه هایی‎ ‎نیز‎ ‎از‎ ‎اتخاذ‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎در‎ ‎مسئولان‎ ‎ایرانی‎ ‎دیده‎ ‎می شود. ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎دست‎ ‎به‎ ‎بازی‎ ‎خطرناکی‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎زده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎خطر‎ ‎محاسبات‎ ‎اشتباه‎ ‎از‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎طرف‎ ‎را‎ ‎گسترش‎ ‎میدهد‎. تاسیس‎ ‎یک‎ ‎کانال‎ ‎ارتباطی‎ ‎برای‎ ‎ممانعت‎ ‎از‎ ‎برخوردهای‎ ‎بالقوه‎ ‎باید‎ ‎در‎ ‎دستور‎ ‎کار‎ ‎قرار‎ ‎بگیرد‎.
نیویورک‎ ‎تایمز نوشت: ترامپ‎ ‎تلاشی‎ ‎نمی کند‎ ‎که‎ ‎تمایلش‎ ‎برای‎ ‎منزوی‎ ‎کردن‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎زانو‎ ‎در‎ ‎آوردن‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎مخفی‎ ‎کند‎. او‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎اینکه‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎از‎ ‎برجام‎ ‎خارج‎ ‎شد،‎ ‎سیاست‎ ‎فشار‎ ‎حداکثری‎ ‎بر‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎هدف‎ ‎تغییر‎ ‎رفتار‎ ‎یا‎ ‎شاید‎ ‎تغییر‎ ‎حکومت‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎پیش‎ ‎گرفت. ‎او‎ ‎هفته‎ ‎پیش‎ ‎با‎ ‎لغو‎ ‎معافیت‎ ‎خریداران‎ ‎نفت‎ ‎ایران،‎ ‎فشار‎ ‎بر‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎تشدید‎ ‎کرد‎. خریداران‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎معافیت‎ ‎موقت‎ ‎برخوردار‎ ‎بودند،‎ ‎خرید‎ ‎خود‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎را‎ ‎کاهش‎ ‎داده‎ ‎بودند‎ ‎اما‎ ‎ترامپ‎ ‎خواهان‎ ‎قطع‎ ‎خرید‎ ‎یا‎ ‎پذیرش‎ ‎تحریمهای‎ ‎آمریکا‎ ‎شده‎ ‎بود. ‎روز‎ ‎پنجشنبه‎ ‎ترکیه‎ ‎اعلام‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎نمی تواند‎ ‎به‎ ‎سرعت،‎ ‎جایگزینی‎ ‎برای‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎بیابد‎.‎
در ادامه این مطلب آمده است: هدف‎ ‎واشنگتن‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎مشاور‎ ‎امنیت‎ ‎ملی،‎ ‎جان‎ ‎بولتون‎ ‎به‎ ‎شدت‎ ‎تعقیب‎ ‎میشود،‎ ‎بسیار‎ ‎واضح‎ ‎است: ‎فلج‎ ‎کردن‎ ‎اقتصاد‎ ‎وابسته‎ ‎به‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎زمینه سازی‎ ‎برای‎ ‎تغییر‎ ‎حکومت. ‎اگرچه‎ ‎عربستان‎ ‎سعودی‎ ‎متعهد‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎کمبود‎ ‎نفت‎ ‎در‎ ‎بازار‎ ‎را‎ ‎جبران‎ ‎کند،‎ ‎هنوز‎ ‎خطر‎ ‎جهش‎ ‎قیمت،‎ ‎بازار‎ ‎را‎ ‎تهدید‎ ‎میکند‎. فشارهای‎ ‎ترامپ‎ ‎نتیجه‎ ‎نیز‎ ‎داده‎ ‎است‎ ‎طبق‎ ‎گزارش‎ ‎صندوق‎ ‎بینالمللی‎ ‎پول،‎ ‎تحریمهای‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎موجب‎ ‎رکود‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎تورم‎ ‎‌40‌‎ ‎درصدی‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎پیش بینی‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎جاری‎ ‎اقتصاد‎ ‎ایران‎ ‎شش‎ ‎درصد‎ ‎منقبض‎ ‎شود‎. ‎
لغو‎ ‎معافیت‎ ‎خریداران‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎تنها‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎آخرین‎ ‎حربه های‎ ‎آمریکا‎ ‎بود‎. ‎ماه‎ ‎گذشته‎ ‎ترامپ،‎ ‎نام‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران‎ ‎انقلاب‎ ‎اسلامی‎ ‎را‎ ‎وارد‎ ‎فهرست‎ ‎گروههای‎ ‎تروریستی‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎زمینه‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎تحریم‎ ‎معاملات‎ ‎و‎ ‎سفرهای‎ ‎مقامات‎ ‎این‎ ‎نهاد‎ ‎و‎ ‎شرکای‎ ‎آن‎ ‎فراهم‎ ‎میسازد. ‎این‎ ‎نخستین‎ ‎بار‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بخشی‎ ‎وابسته‎ ‎به‎ ‎یک‎ ‎حکومت‎ ‎خارجی،‎ ‎تروریست‎ ‎قلمداد‎ ‎میشود‎.‎
در‎ ‎اینکه‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران،‎ ‎یک‎ ‎بازیگر‎ ‎ ‎منطقه ای‎ ‎است،‎ ‎تردیدی‎ ‎وجود‎ ‎ندارد‎. ‎این‎ ‎نهاد‎ ‎با‎ ‎هدف‎ ‎حفاظت‎ ‎از‎ ‎انقلاب‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‌1979‌‎ ‎تأسیس‎ ‎شد‎. این‎ ‎نهاد‎ ‎با‎ ‎پیادهسازی‎ ‎قوانین‎ ‎اسلامی،‎ ‎پیوند‎ ‎محکمی‎ ‎با‎ ‎حیات‎ ‎مردم‎ ‎ایران‎ ‎ایجاد‎ ‎کرده‎ ‎است‎. سپاه‎ ‎در‎ ‎حوزه های‎ ‎اقتصاد،‎ ‎ساخت وساز،‎ ‎شرکتهای‎ ‎مهندسی‎ ‎و‎ ‎خودروسازی‎ ‎و‎ ‎برنامه های‎ ‎توسعه‎ ‎موشکی‎ ‎و‎ ‎هسته ای‎ ‎حضور‎ ‎پررنگ‎ ‎دارد‎.‎
دولتهای‎ ‎بوش‎ ‎و‎ ‎اوباما‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎نگرانی‎ ‎پنتاگون‎ ‎از‎ ‎مخاطرات‎ ‎احتمالی‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎برای‎ ‎جان‎ ‎نیروهای‎ ‎آمریکایی‎ ‎در‎ ‎منطقه،‎ ‎از‎ ‎قرار‎ ‎دادن‎ ‎نام‎ ‎سپاه‎ ‎در‎ ‎فهرست‎ ‎گروههای‎ ‎تروریستی‎ ‎خودداری‎ ‎کرده‎ ‎بودند. ‎اما‎ ‎ترامپ‎ ‎این‎ ‎نگرانی‎ ‎را‎ ‎قبول‎ ‎نداشت. ‎پس‎ ‎از‎ ‎اقدام‎ ‎واشنگتن،‎ ‎ایران‎ ‎نیز‎ ‎در‎ ‎عمل‎ ‎متقابل‎ ‎نیروهای‎ ‎آمریکایی‎ ‎در‎ ‎منطقه‎ ‎را‎ ‎تروریست‎ ‎شناخت‎. ‎
دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎تصمیم‎ ‎گرفته‎ ‎شرکتهای‎ ‎اروپایی،‎ ‎روسی‎ ‎و‎ ‎چینی‎ ‎را‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎تبدیل‎ ‎کردن‎ ‎تأسیسات‎ ‎هسته ای‎ ‎احتمالا‎ ‎نظامی‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎تاسیسات‎ ‎مناسب‎ ‎برای‎ ‎کاربردهای‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎تولید‎ ‎انرژی‎ ‎بودند،‎ ‎تحت‎ ‎تحریم‎ ‎قرار‎ ‎بدهد. ‎به‎ ‎گزارش‎ ‎بلومبرگ‎ ‎کار‎ ‎در‎ ‎سه‎ ‎سایت‎ ‎هسته ‌ای‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎مدت‎ ‎نود‎ ‎روز‎ ‎مجاز‎ ‎خواهد‎ ‎بود‎ ‎و‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎آمریکا‎ ‎بار‎ ‎دیگر‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎ارزیابی‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎. دو‎ ‎فعالیت‎ ‎دیگر‎ ‎هسته ای‎ ‎نیز‎ ‎متوقف‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎. ‎
طبق‎ ‎گزارش‎ ‎آژانس‎ ‎بین المللی‎ ‎انرژی‎ ‎اتمی،‎ ‎ایران‎ ‎هنوز‎ ‎به‎ ‎مفاد‎ ‎برجام‎ ‎پایبند‎ ‎مانده‎ ‎است‎ ‎اما‎ ‎فشارها‎ ‎موجب‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎اصولگرایان ‎در‎ ‎تهران‎ ‎خواهان‎ ‎ترک‎ ‎برجام‎ ‎شوند‎ ‎و‎ ‎نشانه هایی‎ ‎نیز‎ ‎از‎ ‎اتخاذ‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎در‎ ‎مسئولان‎ ‎ایرانی‎ ‎دیده‎ ‎می شود. ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎دست‎ ‎به‎ ‎بازی‎ ‎خطرناکی‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎زده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎خطر‎ ‎محاسبات‎ ‎اشتباه‎ ‎از‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎طرف‎ ‎را‎ ‎گسترش‎ ‎میدهد‎. تاسیس‎ ‎یک‎ ‎کانال‎ ‎ارتباطی‎ ‎برای‎ ‎ممانعت‎ ‎از‎ ‎برخوردهای‎ ‎بالقوه‎ ‎باید‎ ‎در‎ ‎دستور‎ ‎کار‎ ‎قرار‎ ‎بگیرد‎
این مطلب برایم مفید است 1 0

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

اردیبهشت، ماه طلایی بازار سرمایه

روحانی: رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی کاملا اشتباه است

خودرویی که 135 میلیون تومان ارزان‌ شد

اما و اگرهای بازار متشکل ارزی

بهره‌گیری از نخستین ایستگاه شارژ خودروهای برقی در ایران

افزایش 50 درصدی مصرف سوخت در ایران

صادرات پیاز و سیب‌زمینی آزاد شد

راه‌اندازی بزرگترین مرکز تولیدی پارچه‌بافی سنتی در خراسان جنوبی

500میلیارد تومان تسهیلات برای احداث گلخانه در مازندران

روحانی: باید بنگاه‌های دولتی واگذار شود

کالاهایی که بیشتر گران شدند

ثروتمندترین افراد تاریخ کدامند؟

چهار چرخ قیمت خودرو پنچر شد

عوامل موثر بر تغییر فاز بازار مسکن

یک بام و دو هوای رمز یک‌بار مصرف

فروش فوری خودرو یا بلیت بخت آزمایی

روحانی: دست در جیب بانک مرکزی نکردیم

رونق تولید با تزریق ارزهای خانگی به بازار

دلیل رفت و برگشت‌های متوالی نرخ ارز

پرونده مسکن مهر در 5 استان بسته می‌شود

اختصاصی/ واکنش محدود طلا به متن نشست را شاهد بودیم

بازار یورو در انتظار سرنوشت انتخابات پارلمان اروپا

قیمت خودرو ریخت

برق پرمصرف‌ها را می‌گیرد!

تغییر در سرنوشت سهام عدالت فوت شدگان

سناریوی جدید جنگ اقتصادی؛ اینبار گندم

بی توجهی به نیازهای اولیه واحدهای صنعتی

مردم ترمز قیمت مرغ و تخم مرغ را کشیدند

جوانان ایرانی هواپیمای زمین گیر را زنده کردند

ارزان‌قیمت‌ترین خودروهای بازار کدام مدل ها هستند؟

عملکرد بازار سهام در چهارشنبه یک خرداد

قیمت برنج و خرما در تورنتو

پاکستان هم به فکر نجات پول ملی‌اش از چنگال دلار افتاد

مسابقه مهاجرت به ماه

چه کسی تضمین میکند با تفکیک وزارتخانه‌ها وضع بهتر شود؟

دلالان ارز گیج شدند!

جنسی که آمریکا تحریم نکرد!

کاهش قیمت در بازار خودرو ادامه دارد

بیشتر ایرانی ها این نام را شنیده اند!

حقوق کارکنان وزارت نفت 36.5درصد اضافه شد

ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار

رکورد تورم در دولت روحانی شکسته شد

چرا سکه و طلا دوباره گران شد؟

فرود قیمت مرغ بر آشیانه‌ی ثبات

ششمین کشتی شکر پهلو گرفت

مورد عجیب یک ساختمان مسکن مهر!

قیمت طلا و قیمت سکه در بازار امروز تهران 98/03/01

مهلت یک ماهه به متقاضیان مسکن مهر پردیس

وزیر ارشاد: 80 هزارتن کاغذ با ارز 4200 تامین می‌شود

موردعجیب یک ساختمان مسکن مهر!