بازار آریا

آخرين مطالب

نیویورک‎ ‎تایمز: ترامپ‎ ‎دست‎ ‎به‎ ‎بازی‎ ‎خطرناکی‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎زده‎ اقتصاد ايران

  بزرگنمايي:

بازار آریا - انتخاب : طبق‎ ‎گزارش‎ ‎آژانس‎ ‎بین المللی‎ ‎انرژی‎ ‎اتمی،‎ ‎ایران‎ ‎هنوز‎ ‎به‎ ‎مفاد‎ ‎برجام‎ ‎پایبند‎ ‎مانده‎ ‎است‎ ‎اما‎ ‎فشارها‎ ‎موجب‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎اصولگرایان ‎در‎ ‎تهران‎ ‎خواهان‎ ‎ترک‎ ‎برجام‎ ‎شوند‎ ‎و‎ ‎نشانه هایی‎ ‎نیز‎ ‎از‎ ‎اتخاذ‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎در‎ ‎مسئولان‎ ‎ایرانی‎ ‎دیده‎ ‎می شود. ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎دست‎ ‎به‎ ‎بازی‎ ‎خطرناکی‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎زده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎خطر‎ ‎محاسبات‎ ‎اشتباه‎ ‎از‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎طرف‎ ‎را‎ ‎گسترش‎ ‎میدهد‎. تاسیس‎ ‎یک‎ ‎کانال‎ ‎ارتباطی‎ ‎برای‎ ‎ممانعت‎ ‎از‎ ‎برخوردهای‎ ‎بالقوه‎ ‎باید‎ ‎در‎ ‎دستور‎ ‎کار‎ ‎قرار‎ ‎بگیرد‎.
نیویورک‎ ‎تایمز نوشت: ترامپ‎ ‎تلاشی‎ ‎نمی کند‎ ‎که‎ ‎تمایلش‎ ‎برای‎ ‎منزوی‎ ‎کردن‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎زانو‎ ‎در‎ ‎آوردن‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎مخفی‎ ‎کند‎. او‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎اینکه‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎از‎ ‎برجام‎ ‎خارج‎ ‎شد،‎ ‎سیاست‎ ‎فشار‎ ‎حداکثری‎ ‎بر‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎هدف‎ ‎تغییر‎ ‎رفتار‎ ‎یا‎ ‎شاید‎ ‎تغییر‎ ‎حکومت‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎پیش‎ ‎گرفت. ‎او‎ ‎هفته‎ ‎پیش‎ ‎با‎ ‎لغو‎ ‎معافیت‎ ‎خریداران‎ ‎نفت‎ ‎ایران،‎ ‎فشار‎ ‎بر‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎تشدید‎ ‎کرد‎. خریداران‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎معافیت‎ ‎موقت‎ ‎برخوردار‎ ‎بودند،‎ ‎خرید‎ ‎خود‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎را‎ ‎کاهش‎ ‎داده‎ ‎بودند‎ ‎اما‎ ‎ترامپ‎ ‎خواهان‎ ‎قطع‎ ‎خرید‎ ‎یا‎ ‎پذیرش‎ ‎تحریمهای‎ ‎آمریکا‎ ‎شده‎ ‎بود. ‎روز‎ ‎پنجشنبه‎ ‎ترکیه‎ ‎اعلام‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎نمی تواند‎ ‎به‎ ‎سرعت،‎ ‎جایگزینی‎ ‎برای‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎بیابد‎.‎
در ادامه این مطلب آمده است: هدف‎ ‎واشنگتن‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎مشاور‎ ‎امنیت‎ ‎ملی،‎ ‎جان‎ ‎بولتون‎ ‎به‎ ‎شدت‎ ‎تعقیب‎ ‎میشود،‎ ‎بسیار‎ ‎واضح‎ ‎است: ‎فلج‎ ‎کردن‎ ‎اقتصاد‎ ‎وابسته‎ ‎به‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎زمینه سازی‎ ‎برای‎ ‎تغییر‎ ‎حکومت. ‎اگرچه‎ ‎عربستان‎ ‎سعودی‎ ‎متعهد‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎کمبود‎ ‎نفت‎ ‎در‎ ‎بازار‎ ‎را‎ ‎جبران‎ ‎کند،‎ ‎هنوز‎ ‎خطر‎ ‎جهش‎ ‎قیمت،‎ ‎بازار‎ ‎را‎ ‎تهدید‎ ‎میکند‎. فشارهای‎ ‎ترامپ‎ ‎نتیجه‎ ‎نیز‎ ‎داده‎ ‎است‎ ‎طبق‎ ‎گزارش‎ ‎صندوق‎ ‎بینالمللی‎ ‎پول،‎ ‎تحریمهای‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎موجب‎ ‎رکود‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎تورم‎ ‎‌40‌‎ ‎درصدی‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎پیش بینی‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎جاری‎ ‎اقتصاد‎ ‎ایران‎ ‎شش‎ ‎درصد‎ ‎منقبض‎ ‎شود‎. ‎
لغو‎ ‎معافیت‎ ‎خریداران‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎تنها‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎آخرین‎ ‎حربه های‎ ‎آمریکا‎ ‎بود‎. ‎ماه‎ ‎گذشته‎ ‎ترامپ،‎ ‎نام‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران‎ ‎انقلاب‎ ‎اسلامی‎ ‎را‎ ‎وارد‎ ‎فهرست‎ ‎گروههای‎ ‎تروریستی‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎زمینه‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎تحریم‎ ‎معاملات‎ ‎و‎ ‎سفرهای‎ ‎مقامات‎ ‎این‎ ‎نهاد‎ ‎و‎ ‎شرکای‎ ‎آن‎ ‎فراهم‎ ‎میسازد. ‎این‎ ‎نخستین‎ ‎بار‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بخشی‎ ‎وابسته‎ ‎به‎ ‎یک‎ ‎حکومت‎ ‎خارجی،‎ ‎تروریست‎ ‎قلمداد‎ ‎میشود‎.‎
در‎ ‎اینکه‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران،‎ ‎یک‎ ‎بازیگر‎ ‎ ‎منطقه ای‎ ‎است،‎ ‎تردیدی‎ ‎وجود‎ ‎ندارد‎. ‎این‎ ‎نهاد‎ ‎با‎ ‎هدف‎ ‎حفاظت‎ ‎از‎ ‎انقلاب‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‌1979‌‎ ‎تأسیس‎ ‎شد‎. این‎ ‎نهاد‎ ‎با‎ ‎پیادهسازی‎ ‎قوانین‎ ‎اسلامی،‎ ‎پیوند‎ ‎محکمی‎ ‎با‎ ‎حیات‎ ‎مردم‎ ‎ایران‎ ‎ایجاد‎ ‎کرده‎ ‎است‎. سپاه‎ ‎در‎ ‎حوزه های‎ ‎اقتصاد،‎ ‎ساخت وساز،‎ ‎شرکتهای‎ ‎مهندسی‎ ‎و‎ ‎خودروسازی‎ ‎و‎ ‎برنامه های‎ ‎توسعه‎ ‎موشکی‎ ‎و‎ ‎هسته ای‎ ‎حضور‎ ‎پررنگ‎ ‎دارد‎.‎
دولتهای‎ ‎بوش‎ ‎و‎ ‎اوباما‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎نگرانی‎ ‎پنتاگون‎ ‎از‎ ‎مخاطرات‎ ‎احتمالی‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎برای‎ ‎جان‎ ‎نیروهای‎ ‎آمریکایی‎ ‎در‎ ‎منطقه،‎ ‎از‎ ‎قرار‎ ‎دادن‎ ‎نام‎ ‎سپاه‎ ‎در‎ ‎فهرست‎ ‎گروههای‎ ‎تروریستی‎ ‎خودداری‎ ‎کرده‎ ‎بودند. ‎اما‎ ‎ترامپ‎ ‎این‎ ‎نگرانی‎ ‎را‎ ‎قبول‎ ‎نداشت. ‎پس‎ ‎از‎ ‎اقدام‎ ‎واشنگتن،‎ ‎ایران‎ ‎نیز‎ ‎در‎ ‎عمل‎ ‎متقابل‎ ‎نیروهای‎ ‎آمریکایی‎ ‎در‎ ‎منطقه‎ ‎را‎ ‎تروریست‎ ‎شناخت‎. ‎
دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎تصمیم‎ ‎گرفته‎ ‎شرکتهای‎ ‎اروپایی،‎ ‎روسی‎ ‎و‎ ‎چینی‎ ‎را‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎تبدیل‎ ‎کردن‎ ‎تأسیسات‎ ‎هسته ای‎ ‎احتمالا‎ ‎نظامی‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎تاسیسات‎ ‎مناسب‎ ‎برای‎ ‎کاربردهای‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎تولید‎ ‎انرژی‎ ‎بودند،‎ ‎تحت‎ ‎تحریم‎ ‎قرار‎ ‎بدهد. ‎به‎ ‎گزارش‎ ‎بلومبرگ‎ ‎کار‎ ‎در‎ ‎سه‎ ‎سایت‎ ‎هسته ‌ای‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎مدت‎ ‎نود‎ ‎روز‎ ‎مجاز‎ ‎خواهد‎ ‎بود‎ ‎و‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎آمریکا‎ ‎بار‎ ‎دیگر‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎ارزیابی‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎. دو‎ ‎فعالیت‎ ‎دیگر‎ ‎هسته ای‎ ‎نیز‎ ‎متوقف‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎. ‎
طبق‎ ‎گزارش‎ ‎آژانس‎ ‎بین المللی‎ ‎انرژی‎ ‎اتمی،‎ ‎ایران‎ ‎هنوز‎ ‎به‎ ‎مفاد‎ ‎برجام‎ ‎پایبند‎ ‎مانده‎ ‎است‎ ‎اما‎ ‎فشارها‎ ‎موجب‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎اصولگرایان ‎در‎ ‎تهران‎ ‎خواهان‎ ‎ترک‎ ‎برجام‎ ‎شوند‎ ‎و‎ ‎نشانه هایی‎ ‎نیز‎ ‎از‎ ‎اتخاذ‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎در‎ ‎مسئولان‎ ‎ایرانی‎ ‎دیده‎ ‎می شود. ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎دست‎ ‎به‎ ‎بازی‎ ‎خطرناکی‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎زده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎خطر‎ ‎محاسبات‎ ‎اشتباه‎ ‎از‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎طرف‎ ‎را‎ ‎گسترش‎ ‎میدهد‎. تاسیس‎ ‎یک‎ ‎کانال‎ ‎ارتباطی‎ ‎برای‎ ‎ممانعت‎ ‎از‎ ‎برخوردهای‎ ‎بالقوه‎ ‎باید‎ ‎در‎ ‎دستور‎ ‎کار‎ ‎قرار‎ ‎بگیرد‎
این مطلب برایم مفید است 1 0


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

دولت به جنگ مرغ رفت!

کنایه جالب به عملکرد ستاد تنظیم بازار روی آنتن زنده

هزینه 250 میلیون دلاری برای صندوق 206 تکذیب شد

جبل‌الطارق درخواست آمریکا برای توقیف «گریس1» را رد کرد

واکنش مهناز افشار به انتشار عکس‌هایش در فضای مجازی

ضریب تغییر پول، عددی غیررند باشد

اعلام آمادگى بانک تجارت و سپه براى پرداخت تسهیلات قطعه‌سازان

توافقات اخیر آمریکا درباره شمال سوریه تحریک‌آمیز است

آن‌چه ظریف پس از دیدار با مقامات کویتی نوشت

هزینه ثبت‌نام اربعین اعلام شد

قاتلی که 2نفر را در بیابان کشت و به سربازی رفت!

قیمت موبایل‌های موتورولا در بازار؟ +جدول

قیمت انواع موبایل‌های دوسیمکارته در بازار؟ +جدول

ثروتمندترین شهرهای ایالات متحده را بشناسید

شکاف عمیق بین دستمزد مدیران عامل و کارگران در آمریکا/ اختلاف 278برابری!

لیست جدید گرانی 55کالای اساسی اعلام شد/ سیب‌زمینی همچنان رکورددار

وام دانشجویی افزایش یافت

قیمت دلار 27 مرداد 98 در صرافی‌های بانکی به 11750 تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید 27 مرداد 98 به 4 میلیون و 185 هزار تومان رسید

کشت 300 ساله میوه بومی هند و اندونزی در نیکشهر

بازار خانه‌های میلیاردی تهران

چرا گوشت‌ قربانی حجاج ایرانی به کشور نیامد؟

سراتو دست دوم 275 میلیون تومان شد

مظنه انواع اتو در بازار؟ +جدول

بازیکن تیم ملی عراق: استقلال به من پیشنهاد داده است

7میلیون شاغل تحت پوشش بیمه نیستند

حمله احسان علیخانی به بازیگر سینما: کجای تلویزیون رقصیدی؟

طرح حمایت از شاغلان کم درآمد به کجا رسید؟

غنی‌سازی اورانیوم را باید به 50درصد برسانیم

تسریع در تهاتر بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به واحدهای صنعتی

سومین جلسه دادگاه پرونده جدید پتروشیمی/ دو و نیم میلیارد سود از فروش پِت در بازار آزاد

تصویب تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در مراکز اداری و آموزشی کشور

جبل‌الطارق درخواست آمریکا برای توقیف «گریس1» را رسماً رد کرد

قیمت روز انواع مایع ظرفشویی در بازار؟ +جدول

قیمت‌ دوربین‌های‌ عکاسی کانن در بازار؟ +جدول

مظنه آپارتمان حوالی میدان رسالت ؟ +جدول

قیمت خودرو کیا دست دوم + جدول

7شب اقامت در مالزی چند تمام می‌شود؟

نرخ انواع تبلت‌های اپل در بازار؟ +جدول

چرا ایرانی‌ها ریسک فرار مالیاتی را می‌پذیرند؟

دلایل عدم موفقیت طرح سامانه هوشمند سوخت/ پالایش و پخش موضوع را جدی بگیرد

آمریکا محکوم به شکست در برابر آدریان دریاست/ ایالات متحده از بریتانیا درس بگیرد

نقشه بازدهی و ارزش معاملات امروز در بورس/ سایه هراس از ریزش قیمت‌های جهانی بر سر بازار سرمایه

ترمز رکورد شکنی شاخص کشیده شد/ نماگر بورس در ارتفاع 260هزار واحدی

منعطف‌ترین فرهنگ کار در کدام کشور است؟ +فیلم

رشد ١٧٤.٦درصدی قیمت زمین در یک‌سال/ اجاره بها 35درصد گران شد

اتهام پوری حسینی شخصی نیست/ احتمالا 45 نماینده شاکی پرونده هستند/ سازمان خصوصی‌سازی از تمام واگذاری‌هایش دفاع می‌کند

دولت هزینه‌های خود را اصلاح کند/ کسری بودجه امسال به 150 هزار میلیارد تومان می‌رسد

دامداران با عدم عرضه به موقع دام‌ها یکی از عوامل اختلال در بازار گوشت قرمز هستند

تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در اعتراض به کشتار مسلمانان کشمیر