بازار آریا

آخرين مطالب

ثبات به طلاي جهاني بازگشت

تغيير مسير سکه و دلار تحليل آريا بازار

تغيير مسير سکه و دلار

  بزرگنمايي:

آريا بازار- اين رفتار مقطعي بوده و ديروز کاهش دامنه نوسانات، از سوي برخي فعالان بازار به نشانه‌اي از بازگشت ثبات به بازار تعبير شد. علاوه‌بر اين آمارهاي مثبت بازار کار آمريکا، افت جزئي نرخ اونس را موجب شد و قيمت سکه در واکنش به اين رويداد، ديروز قدري کاهش يافت.
انتشار آمارهاي مثبت از بازار کار آمريکا، افت جزئي قيمت اونس را به‌دنبال داشت
نشانه‌هاي بازگشت ثبات به بازار
گروه بازار پول- نرخ دلار آمريکا ديروز در بازار تهران کاهش يافته و در نزديکي 3 هزار تومان قرار گرفت. علاوه‌بر اين، در حالي که هفته‌هاي گذشته نرخ دلار هر روز نوسانات زيادي را متحمل و در يک بازه نسبتا وسيع جابه‌جا مي‌شد، ديروز دامنه نوسان نرخ اين ارز شديدا کاهش يافته بود.
اين رفتار به اعتقاد فعالان بازار از تمايل بازار به بازگشت به سمت ثبات پيشين حکايت دارد. برخي صرافان و کارشناسان اقتصادي اظهار کرده بودند قيمت دلار در سال آينده حدود 3 هزار تومان خواهد بود، ديروز نيز کاهش دامنه نوسانات دلار با حرکت نرخ اين ارز به سمت 3 هزار تومان همراه بود. علاوه‌بر اين ديروز تحت‌تاثير تقويت يورو در مقابل دلار، بازار کار خود را با کاهش قيمت دلار و تقويت يورو و پوند انگليس شروع کرد، اما در ادامه نرخ يورو در جهت عکس حرکت کرد. علاوه‌بر اين بانک مرکزي نرخ رسمي يورو را همراه با تقويت اين ارز در بازارهاي جهاني به مقدار قابل‌توجهي افزايش داد.
در خصوص طلاي جهاني نيز افت قيمت اونس تحت‌تاثير بهبود برخي آمارهاي اقتصادي آمريکا جلب توجه مي‌کرد. آخرين گزارش وزارت کار آمريکا که عصر جمعه اخير منتشر شد، نشان مي‌داد که ميزان اشتغالزايي در بخش غيرکشاورزي، براي ماه فوريه از ميزان پيش‌بيني شده بيشتر بود. اين امر به نشانه‌اي از بهبود اوضاع بازار کار آمريکا تعبير و افت جزئي قيمت فلز زردرنگ را موجب شد. از آنجا که آمارهاي بسيار ضعيف اشتغالزايي دسامبر و ژانويه، بازار کار آمريکا را در کانون توجه قرار داده بود، بازار طلاي داخل، هفته را تحت‌تاثير بهبود اوضاع بازار کار آمريکا با کاهش قيمت انواع سکه و طلاي 18 عيار شروع کرد.
طلاي جهاني
قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني تحت‌تاثير گزارش اميدوارکننده وزارت کار آمريکا قدري کاهش يافت. در حالي که پيش‌بيني‌ها حاکي از 150 هزار جايگاه شغلي جديد براي ماه فوريه بود، مقدار واقعي آمارهاي منتشر شده از 175 هزار جايگاه شغلي ايجادشده در بخش غيرکشاورزي حکايت داشت. نرخ بيکاري در ماه فوريه از مقدار پيش‌بيني شده 6/6 درصدي 1/0 درصد بيشتر بود، اما از آنجا که در ماه دسامبر افت نرخ بيکاري به نزديکي 5/6 درصد تحت‌تاثير کاهش ميزان مشارکت مردم عنوان شده و به نشانه‌اي مثبت تعبير نشد، سرمايه‌گذاران و بازارهاي جهاني اشتغالزايي ماهانه را به عنوان معيار اصلي بهبود اوضاع بازار کار آمريکا در نظر گرفته و به نرخ بيکاري توجه کم‌تري نشان دادند. به هر روي «جانت يلن»، رئيس جديد فدرال رزرو، در بخش دوم سخنراني خود در مقابل کنگره، علت ضعيف بودن آمارهاي بازار کار در ماه‌هاي دسامبر و ژانويه را شرايط نامساعد آب و هوايي عنوان کرده بود. افزايش اشتغالزايي با بهبود وضعيت آب و هوا و نزديک شدن بهار وعده‌هايي را که «يلن» در مورد بهبود وضعيت بازار کار داده بود در کانون توجه‌ها قرار داد. در نتيجه بازار فلز زرد رنگ نسبت به بهبود وضعيت اقتصادي آمريکا واکنش منفي نشان داد و تحت‌تاثير احتمال قطع کامل بسته محرک پولي افت قيمت را تجربه کرد. البته آخرين نظرسنجي «کيتکو نيوز» ازکارشناسان اقتصادي، حاکي از تقويت فلز زرد رنگ در هفته جاري است. با اين وجود نتايج دو نظرسنجي اخير کيتکو با واقعيت انطباق نداشت و بايد منتظر بود و ديد فلز گرانبها تحت‌تاثير ناآرامي‌هاي سياسي اوکراين افزايش قيمت خواهد داد يا خير.
بازار طلاي داخل
انواع سکه در اولين روز هفته، کار خود را با کاهش قيمت‌ شروع کردند. نرخ اونس نسبت به روز پنج‌شنبه تغيير زيادي ثبت نکرده بود و عمده افزايش قيمتي که تحت‌تاثير عدم تغيير نرخ بهره در اروپا داده بود، به واسطه گزارش اميدوارکننده وزارت کار آمريکا جبران شد. فعالان بازار انتظار داشتند که قيمت‌ها در بازار طلاي داخل با شروع هفته به روند تحولات اونس واکنش نشان دهند. در نتيجه نرخ انواع سکه و طلاي 18 عيار مي‌توانست تحت‌تاثير عدم تغيير نرخ بهره در اروپا افزايش يافته يا تحت‌تاثير گزارش اميدوارکننده وزارت کار آمريکا کاهش يابد. به‌رغم اينکه اهميت آمارهاي اقتصادي آمريکا براي طلاي جهاني به نسبت چند ماه پيش قدري کاهش يافته به نظر مي‌رسد بازار طلاي داخل هنوز براي آمارهاي اقتصادي آمريکا بيش از سياست‌هاي پولي ناحيه يورو اهميت قائل است. از آنجا که آمارهاي ضعيف اشتغالزايي دسامبر باعث شده بود که بازار کار آمريکا در کانون توجه سرمايه‌گذاران بين‌المللي و بازارهاي جهاني قرار گيرد، پيشرفت قابل‌توجه آمريکا در زمينه اشتغالزايي ماهانه، واکنش بازار طلاي داخل را برانگيخت و قيمت انوع سکه و طلاي 18عيار در اولين روز هفته، کار خود را با کاهش قيمت شروع کردند تا در ادامه روز قيمت‌ها بر اساس تقاضاي فيزيکي تعيين شود.
بازار ارز
در اولين ساعات مبادلات ديروز، قيمت دلار آمريکا قدري پايين آمد، ولي يورو و پوند انگليس افزايش قيمت را تجربه کردند. نوسانات شديد قيمت‌ها در بازار که تحت‌تاثير تقاضاي نوروزي به وجود آمده، در شروع هفته جاري قدري کاهش يافته بود و حتي قيمت يورو در ادامه افزايش قيمتي را که صبح داده بود جبران کرد. با اين وجود تاثير تصميمات بانک‌هاي مرکزي اروپا و انگليس مبني بر عدم تغيير نرخ بهره که تقويت اين ارزها در بازارهاي جهاني را موجب شده بود، در بازار داخل نيز مشاهده مي‌شد. قيمت يورو و پوند در بازار داخل به‌رغم افت قيمت دلار در ساعات ابتدايي مبادلات ديروز در بازار تهران افزايش يافت و بانک مرکزي نيز نرخ رسمي يورو را بيش از 35 تومان افزايش داد.
به هر روي در يکي دو هفته اخير نوسانات نسبتا شديد قيمت‌ها در بازار تهران جلب توجه مي‌کرد. بازاري‌ها معتقد بودند که عمده اين نوسانات تحت‌تاثير تقاضاي نوروزي رخ داده و برخي از کارشناسان ناآرامي‌هاي سياسي اوکراين را نيز در تشديد اين نوسانات موثر عنوان کرده بودند، اما هم کارشناسان و هم فعالان بازار در خصوص مقطعي بودن اين رفتار اتفاق نظر داشتند. ديروز نشانه‌هايي از کاهش دامنه نوسانات در بازار ديده مي‌شد و حکايت از آن داشت که بازار به زودي به سمت ثبات و آرامش پيشين حرکت خواهد کرد. حرکت بازار به سمت ثبات و آرامش سوالات مربوط به نرخ ارز را در سال آينده در کانون توجه‌ها قرار داد. عمده فعالان بازار و برخي کارشناسان اقتصادي نرخ ارز در سال آينده را در حدود 3 هزار تومان تخمين مي‌زنند. برخي تحليلگران بر اين باورند که به‌رغم ديدگاه منفي عمده مردم نسبت به افزايش نرخ ارز، بهبود اوضاع اقتصادي مستلزم آن است که نرخ ارز با شيب ملايمي در حدود سالانه 6 تا 7 درصد افزايش يابد، تا امکان رقابت بنگاه‌هاي توليدي داخلي با محصولات وارداتي فراهم شود. اين کارشناسان معتقدند، از آنجا که شيب افزايشي مدنظر براي نرخ ارز از بهره بانکي خيلي کمتر است، خطر سفته‌بازي در صورت تحقق اين روند بازار ارز را تهديد نمي‌کند. به هر روي اين افراد حرکت با ثبات نرخ ارز را مد نظر داشته و تثبيت نرخ ارز را براي اقتصاد کشور آسيب‌زا عنوان مي‌کنند.
علاوه‌بر اين از جمله اخبار مهمي که ممکن است روند بازار را تحت‌تاثير قرار دهد، مي‌توان به پرداخت قسط دوم دارايي‌هاي بلوکه شده ايران اشاره کرد. به گزارش سايت بانک مرکزي قسط دوم از مبلغ 2/4 ميليارد دلاري مورد توافق به مبلغ 450 ميليون دلار به ين ژاپن آزاد و در اختيار بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.
هفته جاري
هفته جاري رويدادهاي چندان مهمي را در بازارهاي مالي انتظار نمي‌کشيم. اين در شرايطي است که بازارهاي مالي به دقت تحولات اوکراين را دنبال خواهند کرد و هر نشانه‌اي از افزايش تنش مي‌تواند علاقه به سرمايه‌هاي امني از جمله طلا، دلار و ين را بالاتر ببرد و باعث افزايش ارزش اين سرمايه‌ها شود.
علاوه‌بر اين در هفته پيش رو داده‌هاي اقتصادي مهمي در چين منتشر مي‌شود که از جمله آنها مي‌توان به شاخص بهاي مصرف و ميزان توليدات صنعتي در اين کشور اشاره کرد. با توجه به داده‌هاي نااميدکننده اخير در اقتصاد چين اين داده‌ها به دقت زير نظر خواهد بود تا ارزيابي دقيق‌تري از روند اقتصادي در چين به دست آيد. کارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند که اين داده‌ها احتمالا اهميت زيادي براي بازار فلزات صنعتي خواهند داشت و نرخ اين فلزات را تحت‌تاثير قرار خواهند داد. نشست‌هاي بانک مرکزي در ژاپن و نيوزيلند هم از ديگر رويدادهاي مهم اين هفته است، اين در حالي است که انتظارات اندکي براي افزايش نرخ بهره در نيوزيلند وجود دارد.
 

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

خسارت سیل چند هزار میلیارد تومان بود؟

توافق تهران-آنکارا بر سر ایجاد سازوکار مشابه اینس‌تکس

مزایای صندوق­ های سرمایه­ گذاری چیست؟

رشد قیمت مسکن تا صددرصد/ اثرات تورمی بر قدرت خرید عمومی

تحریم‌ها در سال 98 با اقتصاد ایران چه می‌کند؟

محاسبه حقوق و مزایای سال 98 کارگری

سراب سونامی مسکن؛ تلقین فروشندگان

هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران چقدر است؟

مقصران همیشه طلبکار و بی‌تقصیرهای همیشه متهم

شمار ثروتمندان کدام کشورها بیشتر رو به افزایش است؟

انداختن سفره هفت‌سین چه قدر آب می‌خورد؟

مهار تورم به جای افزایش حقوق!

خودروسازی روسیه در ایران عملیاتی می‌شود؟

سود بی‌حساب دلالان بازار خودرو در امسال

تاثیر پولشویی بر نقدینگی

راز توسعه ­کره ­جنوبی در چیست؟

کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی نفت و گاز

دوره‌گردی‌های عربستان در میان خریداران اصلی نفت ایران

چین میانجی‌گر ایران و عربستان؟

پذیرش FATF نفی استقلال کشور نیست

آیا پیوستن به FATF بر قیمت ارز موثر است؟

جزئیات مالیات از دستمزدها و معافیت‌ها

اینستاگرام ، شعبه دوم بازار

چرا مالیات بر دستمزد برای دولت و مجلس مهم است؟

برنامه تازه دولت برای بازار مسکن

دور باطل افزایش تورم و فقر طبقه متوسط

راهبرد گام دوم جمهوری اسلامی

پیش‌بینی افزایش تولید نفت آمریکا معادل صادرات نفت ایران تا 2020

برنامه ریزی ترکیه برای جذب 70میلیون گردشگر

«ساحات» چگونه کار می‌کند؟

ارزش واردات کشور

تنگنای رقابت پذیری اقتصاد ایران

کاهش ارزش پول ملی در چهل سال ایران و سیصد سال امپراتوری روم!

ادامه کاهش وابستگی کشورها به دلار آمریکا

نظام اقتصادی تقریبا بسته ایران

قیمت مسکن روبه افزایش و تعداد معاملات رو به کاهش

کنترل بازار در دست کیست؟ / چرا قیمت ارز رو به افزایش است؟ ! ؟

آیا ایران یار خود در اوپک را از دست می‌دهد؟

فشار تحریم‌های کاخ سفید علیه ونزوئلا بر صنعت پالایشگاهی آمریکا

تداوم رکود در سال 98

حال خودروسازان خوب نیست

سمت تاریک بودجه

حق بیمه راننده‌محور با چه معیارهایی تعیین می‌شود؟

درخواست دولت برای تسریع در بررسی پالرمو و CFT

چه عواملی بیکاری را سرعت و وسعت می‌بخشد؟

ریشه‌های فرسایش امید

چرا قیمت دلار به کانال 12 هزار تومانی وارد نشد؟!

سهام آمریکا و آسیا سقوط کرد

بودجه 98 بی‌تفاوت نسبت به یارانه پنهان انرژی

فاکتور خرید و فروش اینترنتی معتبر شامل چه مواردی است؟