بازار آریا

آخرين مطالب

اکسویس تحلیل کرد

دلیل جدایی بن‌سلمان از پوتین اقتصاد جهان

  بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : تصمیم‎ ‎ترامپ‎ ‎برای‎ ‎تمدید‎ ‎نکردن‎ ‎معافیت‎ ‌های‎ ‎خریداران‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎دوم‎ ‎می،‎ ‎موجب‎ ‎افزایش‎ ‎بهای‎ ‎نفت‎ ‎خام‎ ‎در‎ ‎بازار‎ ‎شد‎ ‎اما‎ ‎ترامپ‎ ‎و‎ ‎پمپئو‎ ‎به‎ ‎فعالان‎ ‎بازار‎ ‎اطمینان‎ ‎دادند‎ ‎که‎ ‎عربستان‎ ‎و‎ ‎امارات‎ ‎با‎ ‎افزایش‎ ‎تولید‎ ‎خود، ‎ ‎کمبود‎ ‎عرضه‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎توقف‎ ‎صادرات‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎جبران‎ ‎خواهند‎ ‎کرد‎.
به گزارش «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: این‎ ‎برنامه‎ ‎موجب می‌شود‎ ‎عربستان‎ ‎سعودی‎ ‎از‎ ‎توافقی‎ ‎که‎ ‎ماه‎ ‎دسامبر‎ ‎با‎ ‎همراهی‎ ‎سایر‎ ‎اعضای‎ ‎اوپک‎ ‎و‎ ‎روسیه‎ ‎برای‎ ‎کاهش‎ ‎عرضه‎ ‎منعقد‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎موجب‎ ‎افزایش‎ ‎‌37‌‎ ‎درصدی‎ ‎بهای‎ ‎نفت‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‌2019‌‎ ‎شد، ‎تخطی‎ ‎کند‎. همکاری‌های‎ ‎وسیع‌تر‎ ‎عربستان‎ ‎سعودی‎ ‎با‎ ‎اوپک‎ ‎پلاس‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎سال‎ ‎‌2016، ‎نقدینگی‎ ‎ضروری‎ ‎برای‎ ‎پوشش‎ ‎کسری‎ ‎بودجه‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎را‎ ‎بدون‎ ‎لزوم‎ ‎به‎ ‎رهن‎ ‎گذاشتن‎ ‎دارایی‌های‎ ‎خارجی‎ ‎برای‎ ‎استقراض‎ ‎تامین‎ ‎کرده‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎پیشبرد‎ ‎طرح‌های‎ ‎تحول‎ ‎اقتصادی‎ ‎بن‌سلمان‎ ‎کمک‎ ‎کرده‎ ‎است.
در‎ ‎ماه‎ ‎جاری‎ ‎ایران‎ ‎روزانه‎ ‎‌1/ 1 ‎میلیون‎ ‎بشکه‎ ‎نفت‎ ‎صادر می‌کرد‎. عربستان‎ ‎و‎ ‎امارات‎ ‎فورا‎ ‎‌1/5 میلیون‎ ‎بشکه‎ ‎به‎ تولید‎ ‎خود‎ ‎افزوده‌اند‎ ‎اما‎ ‎این‎ ‎کار‎ ‎به‎ ‎معنی‎ ‎نقض‎ ‎توافقی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎قرار‎ ‎بود‎ ‎برای‎ ‎اصلاح‎ ‎آن، ‎کشورها‎ ‎تا‎ ‎ماه‎ ‎ژوئن‎ و‎ ‎اجلاس‎ ‎بعدی‎ ‎اوپک‎ ‎صبر‎ ‎کنند. ‎البته‎ ‎از‎ ‎آنجا‎ ‎که‎ ‎عربستان‎ ‎ ‎ ‎بیشتر‎ ‎از‎ ‎تعهد‎ ‎خود‎ ‎از‎ میزان ‎تولیدش‎ ‎کاسته‎ ‎بود، ‎‎حتی‎ ‎با‎ ‎افزودن‎ ‎500‎ ‎هزار‎ ‎بشکه‎ ‎بر‎ ‎تولید‎ ‎خود‎ ‎باز‎ ‎هم‎ ‎توافق‎ ‎را‎ ‎نقض‎ ‎نخواهد‎ ‎کرد. این‎ ‎تحولات‎ ‎بر‎ ‎پایداری‎ ‎توافق‎ ‎اوپک‎ ‎پلاس‎ ‎که‎ ‎دو‎ ‎سال‎ ‎و‎ ‎نیم‎ ‎از‎ ‎عمرش می‌گذرد‎ ‎خدشه‎ ‎وارد‎ ‎کرده‎ ‎و می‌تواند‎ ‎روابط‎ ‎مسکو‎ ‎و‎ ‎ریاض‎ ‎را‎ ‎تیره‎ ‎کند‎. عربستان‎ ‎سعودی‎ ‎سیاست‎ ‎کاهش‎ ‎تولید‎ ‎را‎ ‎یک‎ ‎موفقیت‎ ‎تلقی می‌کند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎تداوم‎ ‎همکاری‎ ‎با‎ ‎روسیه‎ ‎برای‎ ‎تقویت‎ ‎بهای‎ ‎نفت‎ ‎استقبال می‌کند. اما‎ ‎عربستان‎ ‎مایل‎ ‎است‎ ‎برای‎ ‎تحمیل‎ ‎فشار‎ ‎بیشتر‎ ‎بر‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎تقویت‎ ‎موضع‎ ‎خود‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎بخش‎ ‎تفکیک‎ ‌نشدنی‎ ‎سیاست‎ ‎ترامپ‎ ‎علیه‎ ‎ایران، ‎ ‎بازهم‎ ‎بر‎ ‎تولید‎ ‎خود‎ ‎بیفزاید.
‎روسیه‎ ‎نیز‎ ‎باوجود‎ ‎تخطی‎ ‎از‎ ‎توافق‎ ‎اوپک‎ ‎پلاس، ‎ ‎مایل‎ ‎نیست‎ ‎با‎ ‎خروج‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎توافق، ‎کار‎ ‎ترامپ‎ ‎در‎ ‎پیشبرد‎ ‎سیاست‎ ‎فشار‎ ‎بر‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎تسهیل‎ ‎کند‎. اگرچه‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎اغلب‎ ‎از‎ ‎پیشنهادهای‎ ‎کاهش‎ ‎تولید‎ ‎استقبال‎ ‎نمی‌کرد، ‎ ‎اما‎ ‎با‎ ‎اهداف‎ ‎راهبردی‎ ‎که‎ ‎داشت،‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎را‎ ‎بر‎ ‎شرکت‌های‎ ‎نفتی‎ ‎داخلی‎ ‎تحمیل می‌کرد. ‎با‎ ‎افزایش‎ ‎تولید‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎بهبود‎ ‎بهای‎ ‎نفت، ‎روس‌ها‎ ‎نگران‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎سهم‎ ‎خود‎ ‎از‎ ‎بازار‎ ‎را‎ ‎نیز‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎بدهند. در‎ ‎طول‎ ‎چند‎ ‎هفته‎ ‎آینده‎ ‎آشکار‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎چین،‎ ‎هند‎ ‎و‎ ‎ترکیه‎ ‎چگونه‎ ‎به‎ ‎تحریم‌ها‎ ‎واکنش‎ ‎نشان می‌دهند‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎چطور‎ ‎خواهد‎ ‎توانست‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎پیروی‎ ‎از‎ ‎تحریم‌ها‎ ‎متقاعد‎ ‎کند. نشست‎ ‎نظارتی‎ ‎اوپک‎ ‎پلاس‎ ‎در‎ ‎‌19‌‎ ‎می، ‎معلوم‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آستانه‎ ‎نشست‎ ‎‌26‌‎ ‎ژوئن‎ ‎برای‎ ‎تصمیم‌گیری‎ ‎درباره‎ ‎تداوم‎ ‎سیاست‎ ‎کاهش‎ ‎عرضه، ‎شرکت‌کنندگان‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎چه‎ ‎نگاهی‎ ‎به‎ ‎بازار‎ ‎دارند. درحالی‌که‎ ‎بازار‎ ‎به‌دلیل‎ ‎کاهش‎ ‎عرضه‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎تنش‌های‎ ‎داخلی‎ ‎لیبی‎ ‎و‎ ‎ونزوئلا‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎افزایش‎ ‎تقاضای‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎فرا‎ ‎رسیدن‎ ‎فصل‎ ‎تعطیلات‎ ‎تحت‎ ‎فشار‎ ‎قرار‎ ‎دارد، ‎عربستان‎ ‎سعودی‎ ‎دلایل‎ ‎خوبی‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎کوتاه‌مدت‎ ‎به‎ ‎تولید‎ ‎خود‎ ‎بیفزاید‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎عین‎ ‎حال‎ ‎به‎ ‎توافق‎ ‎بلندمدت‎ ‎اوپک‎ ‎پلاس‎ ‎نیز‎ ‎پایبند‎ ‎بماند‎.
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

کدام کشورها از آمریکا نفت می‌خرند؟

پیش بینی نفت 90 دلاری تحت تاثیر 3 عامل

چین دلارهایش را حراج کرد

جنگ تجاری چین و آمریکا شدت گرفت؟

اختصاصی/ طلا ممکن است به سطح 1267 دلاری سقوط کند/ در کوتاه مدت چشم انداز کاهشی است ، اما برای بلند مدت شاهد بازار افزایشی طلا خواهیم بود

اختصاصی/ شکست در حفظ سطح 1300 دلاری نشانگر ناتوانی طلا برای رالی قیمت است

بیشترین کاهش هفتگی طلا در یک ماه گذشته رقم خورد

قیمت جهانی نقره 8 درصد گران می‌شود

اتفاق نظر کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاران درباره روند صعودی قیمت طلا

وزیر انرژی عربستان سعودی: اوپک در صورت لزوم اقدام خواهد کرد

با تشدید تنش‌های تجاری بلندترین توالی افت داوجونز در سه سال اخیر رقم خورد

صادرات نفت عربستان به هندی‌ها بیشتر می‌شود

روسیه و ونزوئلا به دنبال حذف دلار در مبادلات تجاری و استفاده از روبل

نرخ تورم آلمان به 2 درصد رسید

قیمت طلای جهانی بالاتر می رود

قیمت جهانی نفت امروز 1398/02/28|رشد 2 درصدی در یک هفته

ادامه جنگ فناورانه آمریکا و چین؛ ترامپ وضعیت اضطراری اعلام کرد

چین تعرفه واردات ال‌ان‌جی از آمریکا را به 25 درصد افزایش داد

قیمت جهانی نفت امروز 1398/02/25

سهام آسیایی از پایین‌ترین سطح 3.5 ماهه بازگشت

قیمت جهانی طلا امروز 1398/02/25

روند نزولی طلای جهانی

انتقال نفت عربستان از خط لوله شرق متوقف شد

روند نزولی طلای جهانی از سرگرفته شد

صعود دلار در بازارهای جهانی

سقوط سنگین وال‌استریت با تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین

ریزش سنگین بورس‌های جهان در واکنش به اخبار مذاکرات چین و آمریکا

اروپایی‌ها هم آمریکا را به عنوان «شریک قابل اعتماد» قبول ندارند

قیمت جهانی نفت امروز 1398/2/24

خیز دوباره طلا برای شکستن مرز 1300 دلار

موگرینی پمپئو را با بی میلی به حضور پذیرفت

ترامپ: باید ببینیم با ایران چه پیش خواهد آمد/هر آنچه که آنها انجام می دهند یک اشتباه بزرگ است

هدف قرار گرفتن 10 نفتکش در فجیره امارات تایید شد

رشد اقتصادی منطقه یورو افزایش می‌یابد

نفت 80 دلاری می‌شود/ بازار نفت زیر سایه تنش چین و امریکا

نوزادان پولساز سلطنتی در بریتانیا+اینفوگرافیک

نتیجه جنگ تجاری آمریکا با چین!/ کاریکاتور

آمریکا وارد فاز مقابله نظامی با روسیه شد

عربستان به هدف قرار گرفتن 2 نفتکش خود اذعان کرد

پاکستان با صندوق بین‌المللی پول به توافق رسید

ترامپ وارد جنگ با ایران می شود؟

انفجار بمب جاسازی شده در ماشین پلیس کابل

سریلانکا شبکه‌ های اجتماعی را مسدود کرد

رکورد اشتغال‌زایی در کانادا زده شد

جنگ تجاری آمریکا و چین قیمت نفت را بالا برد

تمرکز موگرینی بر برجام

استیضاح ترامپ چقدر واقعیت دارد؟

تیم تحقیقات بین‌المللی وارد بندر فجیره امارات شد

گزارش سازمان ملل از خروج انصارالله از الحدیده

ریاض فرودگاه جده را روی پرواز حجاج عمانی بست