بازار آریا

آخرين مطالب

اکسویس تحلیل کرد

دلیل جدایی بن‌سلمان از پوتین اقتصاد جهان

  بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : تصمیم‎ ‎ترامپ‎ ‎برای‎ ‎تمدید‎ ‎نکردن‎ ‎معافیت‎ ‌های‎ ‎خریداران‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎دوم‎ ‎می،‎ ‎موجب‎ ‎افزایش‎ ‎بهای‎ ‎نفت‎ ‎خام‎ ‎در‎ ‎بازار‎ ‎شد‎ ‎اما‎ ‎ترامپ‎ ‎و‎ ‎پمپئو‎ ‎به‎ ‎فعالان‎ ‎بازار‎ ‎اطمینان‎ ‎دادند‎ ‎که‎ ‎عربستان‎ ‎و‎ ‎امارات‎ ‎با‎ ‎افزایش‎ ‎تولید‎ ‎خود، ‎ ‎کمبود‎ ‎عرضه‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎توقف‎ ‎صادرات‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎جبران‎ ‎خواهند‎ ‎کرد‎.
به گزارش «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: این‎ ‎برنامه‎ ‎موجب می‌شود‎ ‎عربستان‎ ‎سعودی‎ ‎از‎ ‎توافقی‎ ‎که‎ ‎ماه‎ ‎دسامبر‎ ‎با‎ ‎همراهی‎ ‎سایر‎ ‎اعضای‎ ‎اوپک‎ ‎و‎ ‎روسیه‎ ‎برای‎ ‎کاهش‎ ‎عرضه‎ ‎منعقد‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎موجب‎ ‎افزایش‎ ‎‌37‌‎ ‎درصدی‎ ‎بهای‎ ‎نفت‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‌2019‌‎ ‎شد، ‎تخطی‎ ‎کند‎. همکاری‌های‎ ‎وسیع‌تر‎ ‎عربستان‎ ‎سعودی‎ ‎با‎ ‎اوپک‎ ‎پلاس‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎سال‎ ‎‌2016، ‎نقدینگی‎ ‎ضروری‎ ‎برای‎ ‎پوشش‎ ‎کسری‎ ‎بودجه‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎را‎ ‎بدون‎ ‎لزوم‎ ‎به‎ ‎رهن‎ ‎گذاشتن‎ ‎دارایی‌های‎ ‎خارجی‎ ‎برای‎ ‎استقراض‎ ‎تامین‎ ‎کرده‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎پیشبرد‎ ‎طرح‌های‎ ‎تحول‎ ‎اقتصادی‎ ‎بن‌سلمان‎ ‎کمک‎ ‎کرده‎ ‎است.
در‎ ‎ماه‎ ‎جاری‎ ‎ایران‎ ‎روزانه‎ ‎‌1/ 1 ‎میلیون‎ ‎بشکه‎ ‎نفت‎ ‎صادر می‌کرد‎. عربستان‎ ‎و‎ ‎امارات‎ ‎فورا‎ ‎‌1/5 میلیون‎ ‎بشکه‎ ‎به‎ تولید‎ ‎خود‎ ‎افزوده‌اند‎ ‎اما‎ ‎این‎ ‎کار‎ ‎به‎ ‎معنی‎ ‎نقض‎ ‎توافقی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎قرار‎ ‎بود‎ ‎برای‎ ‎اصلاح‎ ‎آن، ‎کشورها‎ ‎تا‎ ‎ماه‎ ‎ژوئن‎ و‎ ‎اجلاس‎ ‎بعدی‎ ‎اوپک‎ ‎صبر‎ ‎کنند. ‎البته‎ ‎از‎ ‎آنجا‎ ‎که‎ ‎عربستان‎ ‎ ‎ ‎بیشتر‎ ‎از‎ ‎تعهد‎ ‎خود‎ ‎از‎ میزان ‎تولیدش‎ ‎کاسته‎ ‎بود، ‎‎حتی‎ ‎با‎ ‎افزودن‎ ‎500‎ ‎هزار‎ ‎بشکه‎ ‎بر‎ ‎تولید‎ ‎خود‎ ‎باز‎ ‎هم‎ ‎توافق‎ ‎را‎ ‎نقض‎ ‎نخواهد‎ ‎کرد. این‎ ‎تحولات‎ ‎بر‎ ‎پایداری‎ ‎توافق‎ ‎اوپک‎ ‎پلاس‎ ‎که‎ ‎دو‎ ‎سال‎ ‎و‎ ‎نیم‎ ‎از‎ ‎عمرش می‌گذرد‎ ‎خدشه‎ ‎وارد‎ ‎کرده‎ ‎و می‌تواند‎ ‎روابط‎ ‎مسکو‎ ‎و‎ ‎ریاض‎ ‎را‎ ‎تیره‎ ‎کند‎. عربستان‎ ‎سعودی‎ ‎سیاست‎ ‎کاهش‎ ‎تولید‎ ‎را‎ ‎یک‎ ‎موفقیت‎ ‎تلقی می‌کند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎تداوم‎ ‎همکاری‎ ‎با‎ ‎روسیه‎ ‎برای‎ ‎تقویت‎ ‎بهای‎ ‎نفت‎ ‎استقبال می‌کند. اما‎ ‎عربستان‎ ‎مایل‎ ‎است‎ ‎برای‎ ‎تحمیل‎ ‎فشار‎ ‎بیشتر‎ ‎بر‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎تقویت‎ ‎موضع‎ ‎خود‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎بخش‎ ‎تفکیک‎ ‌نشدنی‎ ‎سیاست‎ ‎ترامپ‎ ‎علیه‎ ‎ایران، ‎ ‎بازهم‎ ‎بر‎ ‎تولید‎ ‎خود‎ ‎بیفزاید.
‎روسیه‎ ‎نیز‎ ‎باوجود‎ ‎تخطی‎ ‎از‎ ‎توافق‎ ‎اوپک‎ ‎پلاس، ‎ ‎مایل‎ ‎نیست‎ ‎با‎ ‎خروج‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎توافق، ‎کار‎ ‎ترامپ‎ ‎در‎ ‎پیشبرد‎ ‎سیاست‎ ‎فشار‎ ‎بر‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎تسهیل‎ ‎کند‎. اگرچه‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎اغلب‎ ‎از‎ ‎پیشنهادهای‎ ‎کاهش‎ ‎تولید‎ ‎استقبال‎ ‎نمی‌کرد، ‎ ‎اما‎ ‎با‎ ‎اهداف‎ ‎راهبردی‎ ‎که‎ ‎داشت،‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎را‎ ‎بر‎ ‎شرکت‌های‎ ‎نفتی‎ ‎داخلی‎ ‎تحمیل می‌کرد. ‎با‎ ‎افزایش‎ ‎تولید‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎بهبود‎ ‎بهای‎ ‎نفت، ‎روس‌ها‎ ‎نگران‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎سهم‎ ‎خود‎ ‎از‎ ‎بازار‎ ‎را‎ ‎نیز‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎بدهند. در‎ ‎طول‎ ‎چند‎ ‎هفته‎ ‎آینده‎ ‎آشکار‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎چین،‎ ‎هند‎ ‎و‎ ‎ترکیه‎ ‎چگونه‎ ‎به‎ ‎تحریم‌ها‎ ‎واکنش‎ ‎نشان می‌دهند‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎چطور‎ ‎خواهد‎ ‎توانست‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎پیروی‎ ‎از‎ ‎تحریم‌ها‎ ‎متقاعد‎ ‎کند. نشست‎ ‎نظارتی‎ ‎اوپک‎ ‎پلاس‎ ‎در‎ ‎‌19‌‎ ‎می، ‎معلوم‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آستانه‎ ‎نشست‎ ‎‌26‌‎ ‎ژوئن‎ ‎برای‎ ‎تصمیم‌گیری‎ ‎درباره‎ ‎تداوم‎ ‎سیاست‎ ‎کاهش‎ ‎عرضه، ‎شرکت‌کنندگان‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎چه‎ ‎نگاهی‎ ‎به‎ ‎بازار‎ ‎دارند. درحالی‌که‎ ‎بازار‎ ‎به‌دلیل‎ ‎کاهش‎ ‎عرضه‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎تنش‌های‎ ‎داخلی‎ ‎لیبی‎ ‎و‎ ‎ونزوئلا‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎افزایش‎ ‎تقاضای‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎فرا‎ ‎رسیدن‎ ‎فصل‎ ‎تعطیلات‎ ‎تحت‎ ‎فشار‎ ‎قرار‎ ‎دارد، ‎عربستان‎ ‎سعودی‎ ‎دلایل‎ ‎خوبی‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎کوتاه‌مدت‎ ‎به‎ ‎تولید‎ ‎خود‎ ‎بیفزاید‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎عین‎ ‎حال‎ ‎به‎ ‎توافق‎ ‎بلندمدت‎ ‎اوپک‎ ‎پلاس‎ ‎نیز‎ ‎پایبند‎ ‎بماند‎.
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

رئیس صندوق بین المللی پول استعفا کرد/لاگارد به دنبال ریاست بانک مرکزی اروپا

نرخ پوند انگلیس به پایین‌ترین سطح 27 ساله رسید/افت سهام آسیایی

اعتراف آمریکا به نقش جنگ تجاری در کاهش رشد اقتصادی این کشور

قیمت نفت خام بیش از 3 درصد سقوط کرد

کاهش 15 درصدی صادرات طلا جواهرات هند در ماه ژوئن

کاهش 11 درصدی تولید جهانی طلا

سقوط 68 درصدی فروش پژو در خاورمیانه پس از خروج از ایران

کاهش واردات نفت هند به پایین‌ترین میزان در 4 ماه گذشته

گمانه‌زنی درباره احتمال استعفای آمانو

آمریکا به پیشرفت در مذاکره با کره‌شمالی امیدوار است

ترامپ: روابط خوبی با اردوغان دارم اما اف-35 به ترکیه نمی‌فروشیم

با قابلیت APP Drawer برنامه‌های گوشی هوآوی خود را مرتب کنید

شکاف در اوپک بیشتر می‌شود

آمریکا در تدارک اسکورت نظامی نفتکش‌ها در تنگه هرمز

لاوروف: آمریکا می‌خواهد کل منطقه خاورمیانه را به آتش بکشد

آمریکا پشت ارزهای دیجیتال را خالی می‌کند؟

آتش دونالد در خرمن زنان کنگره نشین

بوریس جانسون: از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران حمایت نمی‌کنم

خودروسازان ژاپنی در ژاپن یکه‌تازی می‌کنند

اختصاصی/ بزرگترین اشتباه سرمایه گذاران عدم درک درست از حجم و میزان تنوع سبد دارایی ها است/ طلای بالای 1375 دلار جایگاهی مناسب در سبد دارد/بخش دوم

اختصاصی/ سی آی بی سی بانک : در بلند مدت طلا بالای 1400 دلار خواهد بود

ناتالی پیتروبون: تلاش برای تنوع‌بخشی در نیروی کار

دو هفته دیگر آمریکا به هوآوی تجهیزات می‌فروشد

گوگل به دنبال راه‎اندازی یک شبکه اجتماعی

رکوردشکنی اپلیکیشن اندرویدی مایکروسافت Word

رسوایی جدید فورد

سرمایه‌ هنگفت برای تولید فیات برقی

کاهش فروش پژو در نیمه نخست 2019

رکوردشکنی فرآوری نفت در چین

کره‌جنوبی جایگزین موثری برای نفت ایران پیدا نکرد

رشد تولید نفت شیل آمریکا کند شد

رشد اقتصادی چین به کمترین میزان در 27 سال گذشته رسید

هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره نکول 22 تریلیون دلار بدهی/ پول تا پاییز تمام می‌شود

ترامپ در نظرسنجی‌ها از دموکرات‌های سرشناس عقب است

اردوغان از دلایل خرید اس- 400 پرده برداشت

ادعای نتانیاهو: ارتش آماده مقابله با ایران است

جاسوسی سیا با استفاده از حیوانات

چاق‌ترین ایالت آمریکا معرفی شد +عکس

امانوئل مکرون از دونالد ترامپ الگو می‌گیرد؟

مخترع پسورد درگذشت

سه خودروی برقی محبوب در فرانسه

نمایش رنو ترایبر در اندونزی

انقراض بیتل افسانه‌ای توسط برقی‌ها

وام صندوق بین‌المللی پول به آرژانتین

تانگوی اردوغان با پوتین

فرمول عراقی برای کاهش تنش در خاورمیانه

محرمانه انگلیسی از لج‌بازی ترامپ

موج دعوای آمریکا و چین به کانال پاناما رسید

اعتراف نتانیاهو به ترور رهبران فلسطینی

قابلیت‌های نظامی مرموزترین کشور جهان