بازار آریا

آخرين مطالب

واقعيت‌هاي شرکت در مناقصات و تاثير آن در پيشرفت شرکتهاي خصوصي مقالات بورس و بانک

واقعيت‌هاي شرکت در مناقصات و تاثير آن در پيشرفت شرکتهاي خصوصي

  بزرگنمايي:

آریا بازار - شرکت در مناقصات، عموماً به عنوان یک استراتژی و در واقع یک الزام برای توسعه مطرحیت دارد. هدف از برگزاری مناقصات نیز با تکیه بر مستندات و مجموعه قوانینی که توسط قانون‌گذار تهیه و منتشر گردیده نیز مشخص و تبیین شده است.

شرکت در مناقصات، عموماً به عنوان یک استراتژی و در واقع یک الزام برای توسعه مطرحیت دارد. هدف از برگزاری مناقصات نیز با تکیه بر مستندات و مجموعه قوانینی که توسط قانون‌گذار تهیه و منتشر گردیده نیز مشخص و تبیین شده است.
مقایسه‌ی شرایط برگزاریمناقصهدر ایران تفاوتفاحشی با سایر کشورها نیز ندارد (البته به غیر از برخی جزییات، نظیر نحوه‌ی اطلاعرسانی از طریقسایت مناقصاتو یا نشریات). بااین حال، شکایاتی دال بر عدم صحت روش برگزاری و یا دقت در انتخاب برنده نیز شنیدهمی‌شود. شکایاتی که مجموعه ای از حکایات عدم توانایی مناقصه‌گزار تا عدم آزادسازیضمانتنامه را در بر دارد و گاهی هم اشاراتی به سفارشی بودن مناقصه و یا فرمایشیبودن آن می شود!
منکر وجود مشکلاتی در اجرای فرایندمناقصه (ومزایده) نیستیم و نخواهیم بود. ولی آیا مناقصه گران نیازمند بازنگری درتوانایی و احراز شرایط شرکت در مناقصات کشور نیستند؟ آیا امکانات، تجربیات، ضماناتو توان مدیریت موضوع مناقصه (پروژه) واقعاً در مجموعه وجود دارد؟ ملاک و معیاراحراز شرایط شرکت در مناقصه و مزایده چیست؟
شرح پیش نیازها و نحوه ی حضور درمناقصه ها، در مراجع زیادی منجمله سایت مناقصات منتشر شده و دستیابی به این مدارکو مستندات به سادگی و سهولت صورت می پذیرد. مرحله ی بعدی، عمدتاً نیازمند انطباقتوانمندی و امکانات و سرمایه ی متقاضیان با موضوع مناقصه است که شاید بخش عمده ایاز شکایات از همین بخش نشأت می گیرد.


واقعیت‌های شرکت در مناقصات و تاثیر آن در پیشرفت شرکتهای خصوصی
قانون گذار دیدگاه نسبتاً شفافی بهپیش نیازهای شرکت در مناقصه داشته و دارد. مواردی از قبیل ارزیابی توان اجرایی،ارزیابی دانش فنی ، ارزیابی کیفی مناقصه گران، توان مدیریتی و ظرفیت مالی واعتباری به همراهی رتبه ی اخذ شده (یا ظرفیت آزاد) توسط قانون گذار به عنوان پیش نیازهایشرکت درمناقصات، طرح ها و پروژههای عمرانی، صنعتی و زیربنایی کشور تعریف شده است. شرکت ها نیز به فراخور و باتوجه به قابلیت های موجود، سعی در احراز شرایط موردنظر مناقصه گزار دارند. حالآنچه که موجب بروز عدم توازن می گردد، قابل تفکیک (و نه محدود) به موارد زیر خواهدبود:
1.اختلاف زیاد بین کمینه و بیشینه‌ی قیمت های اعلام شده توسط مناقصهگران: شاید اولین نتیجه ای که به ذهن خواننده متبادر می گردد، کاهش قیمت ها توسطبرخی مناقصه گران و کوچک سازی حاشیه ی سود برای اخذ پروژه است. ولی در واقع،اینطور نیست. عملاً بارها و بارها مشاهده شده مناقصه گران در تکمیل اسناد از منابعنامناسبی استفاده کرده اند، شاخص های واقعی بازار را لحاظ ننموده اند و حتی درمقولاتی ساده نظیر محاسبات هزینه های انرژی یا نیروی کار اشتباهات فاحشی نمودهاند. همچنین در بخش تامین خارجی مناقصات نیز به یک یا دو استعلام معمولی بسنده شدهو به هزینه های عملیاتی توجهی نشده است. مناقصه گزار در این حالت، نیازمند ایجاددانش جهت تعیین بازه ی حداقل و حداکثر قیمت پیشنهادی ست و قیمت های خارج از اینبازه را بدون بررسی، حذف می نماید.
2.عدم تامین سوابق کار و یا ارائه ی سوابق کار غیرواقعی: طبیعتاً ازجمله حقوق مناقصه گزار خواهد بود که در زمینه ی اطمینان از سوابق کاری مناقصه گرانتحقیقات مبسوطی انجام دهد. متاسفانه طی سال های اخیر، ارجاع کار به صورت"پیمان دست دوم" توسط مجری، حتی در پروژه هایی که مناقصه گزار این اقدامرا اکیداً منع نموده است، شیوع زیادی داشته است. در این حالت، پیمانکار دست دوممدعی اجرای پروژه ای است که سوابق آن به نام شرکت دیگری ثبت شده است. این موضوعبخصوص در مورد پیمان هایی که سوابق آنها درپایگاه مناقصاتمنتشر می شود،کاملاً قابل پیگیری خواهد بود. از طرفی دیگر، یک مجری که پس از برنده شدن درمناقصه، کار را واگذار نموده است نیز مدعی اجرای پروژه ای ست که عملاً توسط دیگری(یا دیگران) اجرا شده است.
3.عدم امکان تامین ضمانت نامه های موردنیاز مناقصه: شرایط نسبتاً سختدریافت ضمانت نامه ها و سخت گیری بانک های عامل، غیر قابل انکار است. با این حال،مناقصه گزار (که حداقل بنا به تجربه، از روال اداری و مالی خود آگاهی دارد) انتظارخواهد داشت تضامین مالی لازم نیز تهیه و ارائه شود. البته تاخیر در آزاد سازی اینتضامین برای بازندگان مناقصات نیز مقوله ای است قابل بررسی زیرا بانک ها امکانتمدید و یا صدور ضمانت نامه ها را محدود به شرایطی خاص می نمایند.
4.تجهیزات و ماشین آلات: در شرایطی که رکود در تمامی عرصه ها تاثیرگذاربوده، انتظار حفظ و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات جهت پیمانکارانی که با کاهش شدیدفعالیت ها مواجه بودند چندان معقول نیست. با اینحال، در برخی موارد، مناقصه گزارخواهان لیست ماشین آلات تحت تملک مناقصه گر است. شاید باید قبول نماییم مناقصه گردر صورت برنده شدن، موظف به تامین ماشین آلات جهت احراز کیفیت موردنظر کارفرماخواهد بود. ولی در واقع امر، مقوله ی اجاره ی ماشین آلات و تجیهزات، پیمانکار رابا ضرر و زیان مالی مواجه می کند بالاخص در بازه های زمانی تاخیرات پیش بینی نشده.همچنین بحث اطمینان کارفرما از اجرای با کیفیت عملیات نیز در گروه حقوق حقه محسوبمی شود که بخشی از این اطمینان، با شناسایی تجهیزات و ماشین آلات در اختیارپیمانکار تامین خواهد شد.
در واقع، می توان درنظر گرفت باراصلی مسئولیت مدیران شرکت های خصوصی، به نوعی در تامین پیش نیازهای شرکت در مناقصهو مزایده که در پایگاه مناقصات اعلام شده است و نهایتاً حضور در پروژه به عنوانبرنده ی مناقصه برگزار شده قابل تعریف است. در صورت تامین پیش نیازهای شرکت درمناقصات، احتمال بروز مشکل در حین اجرای پروژه کاهش خواهد یافت. این امر، بصورتمستقیم نیازمند ارتقاء کمی و کیفی سرمایه های شرکت های خصوصی و متمایل به شرکت درمناقصات کشور خواهد بود. سرمایه هایی که در پیشرفت و رشد و تعالی بخش خصوصی،تاثیرگذار و حتی تعیین کننده هستند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ادامه رکورد شکنی اونس طلا در بازارهای جهانی

واکنش منفی بورس های آسیایی به اقدامات روز گذشته ترامپ

گزارش 3 تیر 98 بورس – شکستن رکورد بازدهی سهام تازه عرضه شده

موج گرما به بورس رسید

آمار روزانه بازار سهام - 1398/04/03

تغییرات دیروز شاخص کل فرابورس ایران - 1398/04/03

نبض بازار سهام - 1398/04/03

عبور بورس از ریسک غیراقتصادی؟

آمار روزانه بازار سهام - 1398/04/02

اولین‌های بورس - 1398/04/02

سه توجیه بورسی در مسیر کاهشی

گزارش 29 خرداد 98 بورس – شروع سیر نزولی

مسیر سیمان در بورس پس از جهش 200درصدی

رشد بورس در هفته پایانی بهار

گزارش 28 خرداد 98 بورس – کاهش 1012 واحدی شاخص کل

صعود کم‌نظیر بورس‌های جهان

تغییرات دیروز شاخص کل فرابورس ایران - 1398/03/29

نبض بازار سهام - 1398/03/29

استراحت سهام پس از رالی 33 درصدی

رشد اندک سهام آسیایی در انتظار اجلاس فدرال‌رزرو

آمار هفتگی بازار سهام - 1398/03/25

اولین‌های بورس - 1398/03/25

نبض بازار سهام - 1398/03/25

کسب بازده 2.72 درصد بورس تهران در سومین هفته خرداد ماه/ ارزش معاملات خودرویی‌ها به هزار و 660 میلیارد تومان رسید

بورس همچنان در اوج

ریزش وال‌استریت پس از پنج صعود متوالی

تغییرات دیروز شاخص کل بورس تهران - 1398/03/21

نبض بازار سهام - 1398/03/21

غوغای «پایه‌ای» در بازار سرمایه

آمار روزانه بازار سهام - 1398/03/20

اولین‌های بورس - 1398/03/20

تغییرات دیروز شاخص کل فرابورس ایران - 1398/03/20

نبض بازار سهام - 1398/03/20

جهش شاخص سهام به قله جدید

نبض بازار سهام - 1398/03/19

تغییرات دیروز شاخص کل فرابورس ایران - 1398/03/19

تغییرات دیروز شاخص کل بورس تهران - 1398/03/19

جابه‌جایی‌ کم‌عمق شاخص سهام

بازار فولاد - 1398/03/19

اهمیت کشف قیمت کالاها در تقابل عرضه و تقاضا

گزارش 13 خرداد 98 بورس – همچنان افزایش شاخص کل

سایه نرخ ارز و نرخ های جهانی بر سر بورس

چگونه کوچولوها را بورس بازکنیم؟

یک توفان فوق العاده طلا را به 1400 دلار خواهد رساند

بورس‌های اروپایی بر مدار صعودی

سهام جهان افت کرد/ نگرانی سرمایه گذاران از رکود اقتصادی

تحلیل بازار نفت در هفته اول خرداد 98

تحلیل بازار بورس در هفته اول خرداد 98

تحلیل بازار طلا در هفته اول خرداد 98

تحلیل روند نرخ ارز در هفته اول خرداد 98