بازار آریا

آخرين مطالب

واقعيت‌هاي شرکت در مناقصات و تاثير آن در پيشرفت شرکتهاي خصوصي مقالات بورس و بانک

واقعيت‌هاي شرکت در مناقصات و تاثير آن در پيشرفت شرکتهاي خصوصي

  بزرگنمايي:

آریا بازار - شرکت در مناقصات، عموماً به عنوان یک استراتژی و در واقع یک الزام برای توسعه مطرحیت دارد. هدف از برگزاری مناقصات نیز با تکیه بر مستندات و مجموعه قوانینی که توسط قانون‌گذار تهیه و منتشر گردیده نیز مشخص و تبیین شده است.

شرکت در مناقصات، عموماً به عنوان یک استراتژی و در واقع یک الزام برای توسعه مطرحیت دارد. هدف از برگزاری مناقصات نیز با تکیه بر مستندات و مجموعه قوانینی که توسط قانون‌گذار تهیه و منتشر گردیده نیز مشخص و تبیین شده است.
مقایسه‌ی شرایط برگزاریمناقصهدر ایران تفاوتفاحشی با سایر کشورها نیز ندارد (البته به غیر از برخی جزییات، نظیر نحوه‌ی اطلاعرسانی از طریقسایت مناقصاتو یا نشریات). بااین حال، شکایاتی دال بر عدم صحت روش برگزاری و یا دقت در انتخاب برنده نیز شنیدهمی‌شود. شکایاتی که مجموعه ای از حکایات عدم توانایی مناقصه‌گزار تا عدم آزادسازیضمانتنامه را در بر دارد و گاهی هم اشاراتی به سفارشی بودن مناقصه و یا فرمایشیبودن آن می شود!
منکر وجود مشکلاتی در اجرای فرایندمناقصه (ومزایده) نیستیم و نخواهیم بود. ولی آیا مناقصه گران نیازمند بازنگری درتوانایی و احراز شرایط شرکت در مناقصات کشور نیستند؟ آیا امکانات، تجربیات، ضماناتو توان مدیریت موضوع مناقصه (پروژه) واقعاً در مجموعه وجود دارد؟ ملاک و معیاراحراز شرایط شرکت در مناقصه و مزایده چیست؟
شرح پیش نیازها و نحوه ی حضور درمناقصه ها، در مراجع زیادی منجمله سایت مناقصات منتشر شده و دستیابی به این مدارکو مستندات به سادگی و سهولت صورت می پذیرد. مرحله ی بعدی، عمدتاً نیازمند انطباقتوانمندی و امکانات و سرمایه ی متقاضیان با موضوع مناقصه است که شاید بخش عمده ایاز شکایات از همین بخش نشأت می گیرد.


واقعیت‌های شرکت در مناقصات و تاثیر آن در پیشرفت شرکتهای خصوصی
قانون گذار دیدگاه نسبتاً شفافی بهپیش نیازهای شرکت در مناقصه داشته و دارد. مواردی از قبیل ارزیابی توان اجرایی،ارزیابی دانش فنی ، ارزیابی کیفی مناقصه گران، توان مدیریتی و ظرفیت مالی واعتباری به همراهی رتبه ی اخذ شده (یا ظرفیت آزاد) توسط قانون گذار به عنوان پیش نیازهایشرکت درمناقصات، طرح ها و پروژههای عمرانی، صنعتی و زیربنایی کشور تعریف شده است. شرکت ها نیز به فراخور و باتوجه به قابلیت های موجود، سعی در احراز شرایط موردنظر مناقصه گزار دارند. حالآنچه که موجب بروز عدم توازن می گردد، قابل تفکیک (و نه محدود) به موارد زیر خواهدبود:
1.اختلاف زیاد بین کمینه و بیشینه‌ی قیمت های اعلام شده توسط مناقصهگران: شاید اولین نتیجه ای که به ذهن خواننده متبادر می گردد، کاهش قیمت ها توسطبرخی مناقصه گران و کوچک سازی حاشیه ی سود برای اخذ پروژه است. ولی در واقع،اینطور نیست. عملاً بارها و بارها مشاهده شده مناقصه گران در تکمیل اسناد از منابعنامناسبی استفاده کرده اند، شاخص های واقعی بازار را لحاظ ننموده اند و حتی درمقولاتی ساده نظیر محاسبات هزینه های انرژی یا نیروی کار اشتباهات فاحشی نمودهاند. همچنین در بخش تامین خارجی مناقصات نیز به یک یا دو استعلام معمولی بسنده شدهو به هزینه های عملیاتی توجهی نشده است. مناقصه گزار در این حالت، نیازمند ایجاددانش جهت تعیین بازه ی حداقل و حداکثر قیمت پیشنهادی ست و قیمت های خارج از اینبازه را بدون بررسی، حذف می نماید.
2.عدم تامین سوابق کار و یا ارائه ی سوابق کار غیرواقعی: طبیعتاً ازجمله حقوق مناقصه گزار خواهد بود که در زمینه ی اطمینان از سوابق کاری مناقصه گرانتحقیقات مبسوطی انجام دهد. متاسفانه طی سال های اخیر، ارجاع کار به صورت"پیمان دست دوم" توسط مجری، حتی در پروژه هایی که مناقصه گزار این اقدامرا اکیداً منع نموده است، شیوع زیادی داشته است. در این حالت، پیمانکار دست دوممدعی اجرای پروژه ای است که سوابق آن به نام شرکت دیگری ثبت شده است. این موضوعبخصوص در مورد پیمان هایی که سوابق آنها درپایگاه مناقصاتمنتشر می شود،کاملاً قابل پیگیری خواهد بود. از طرفی دیگر، یک مجری که پس از برنده شدن درمناقصه، کار را واگذار نموده است نیز مدعی اجرای پروژه ای ست که عملاً توسط دیگری(یا دیگران) اجرا شده است.
3.عدم امکان تامین ضمانت نامه های موردنیاز مناقصه: شرایط نسبتاً سختدریافت ضمانت نامه ها و سخت گیری بانک های عامل، غیر قابل انکار است. با این حال،مناقصه گزار (که حداقل بنا به تجربه، از روال اداری و مالی خود آگاهی دارد) انتظارخواهد داشت تضامین مالی لازم نیز تهیه و ارائه شود. البته تاخیر در آزاد سازی اینتضامین برای بازندگان مناقصات نیز مقوله ای است قابل بررسی زیرا بانک ها امکانتمدید و یا صدور ضمانت نامه ها را محدود به شرایطی خاص می نمایند.
4.تجهیزات و ماشین آلات: در شرایطی که رکود در تمامی عرصه ها تاثیرگذاربوده، انتظار حفظ و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات جهت پیمانکارانی که با کاهش شدیدفعالیت ها مواجه بودند چندان معقول نیست. با اینحال، در برخی موارد، مناقصه گزارخواهان لیست ماشین آلات تحت تملک مناقصه گر است. شاید باید قبول نماییم مناقصه گردر صورت برنده شدن، موظف به تامین ماشین آلات جهت احراز کیفیت موردنظر کارفرماخواهد بود. ولی در واقع امر، مقوله ی اجاره ی ماشین آلات و تجیهزات، پیمانکار رابا ضرر و زیان مالی مواجه می کند بالاخص در بازه های زمانی تاخیرات پیش بینی نشده.همچنین بحث اطمینان کارفرما از اجرای با کیفیت عملیات نیز در گروه حقوق حقه محسوبمی شود که بخشی از این اطمینان، با شناسایی تجهیزات و ماشین آلات در اختیارپیمانکار تامین خواهد شد.
در واقع، می توان درنظر گرفت باراصلی مسئولیت مدیران شرکت های خصوصی، به نوعی در تامین پیش نیازهای شرکت در مناقصهو مزایده که در پایگاه مناقصات اعلام شده است و نهایتاً حضور در پروژه به عنوانبرنده ی مناقصه برگزار شده قابل تعریف است. در صورت تامین پیش نیازهای شرکت درمناقصات، احتمال بروز مشکل در حین اجرای پروژه کاهش خواهد یافت. این امر، بصورتمستقیم نیازمند ارتقاء کمی و کیفی سرمایه های شرکت های خصوصی و متمایل به شرکت درمناقصات کشور خواهد بود. سرمایه هایی که در پیشرفت و رشد و تعالی بخش خصوصی،تاثیرگذار و حتی تعیین کننده هستند.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

شرط لازم برای افزایش بیشتر قیمت طلا چیست؟

ارزش صنعت ارزهای دیجیتالی در سال 2024

روند صعودی قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟

الزامات حرکت به سمت بانکداری سبز

تحلیل موسسه تی دی اس از ادامه روند قیمت طلا

تقاضای طلا در سه ماه سوم امسال به 964 تن رسید

اختصاصی/ طلا رشد کرد و در حال ثبت طولانی ترین روند افزایشی از ژانویه است

افزایش قیمت جهانی طلا به 1400 دلار تا پایان 2019

تحلیل موسسه ام کی اس از روند قیمت طلا در کوتاه مدت

گزارش روزانه بورس | چهارشنبه 2 آبان 97

ریسک جهانی به سود طلا

قیمت طلا همزمان با کاهش شاخص سهام آسیا افزایش یافت

تحلیل روند هفتگی بورس | منتهی به 18 مهر

چشم انداز کوتاه مدت قیمت طلا از نگاه تحلیلگران اینوستینگ

علت ریزش بورس؟

افزایش قیمت طلا تحت تاثیر افت شاخص سهام آسیا

بورس زیر ذره‌بین قوه قضاییه

گزارش روزانه بورس | 18 مهر 97

گزارش روزانه بورس | یک‌شنبه 15 مهر 97

نظرسنجی کیتکو نیوز درباره روند قیمت جهانی طلا در هفته آتی

گزارش روزانه بورس | 11 مهر 97

تازه ترین پیش بینی دبلیو تی او از روند مبادلات تجاری جهان

اختلاف نظر مجدد تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره روند قیمت طلا

افزایش قیمت اونس جهانی

سه آلارم شتاب بورس تهران

تحلیل موسسه سرمایه گذاری بی ام او از روند نوسانات قیمت طلا

گزارش روزانه بورس | 31 شهریور 97

عیارسنجی رشد بورس

افزایش قیمت طلا در بازارهای آسیایی با وضع تعرفه های جدید آمریکا

گزارش روزانه بورس | 20 شهریور 97

آمار معاملات و اخبار بورس کالای ایران، عرضه

آمار معاملات و اخبار بورس انرژی، عرضه

دلار در بازار کشور جهش هفتگی داشت / طلای بازار جهانی کمی افت کرد

نظر تحلیلگران اقتصادی درباره چشم انداز قیمت فلزات گرانبها در روزهای آتی

جزییات تحرک سهامداران حقیقی‌ و حقوقی در بورس

پیش بینی تحلیلگر ارشد متال بولتن درباره روند قیمت طلا تا پایان امسال

پیش بینی کاپیتال اکونومیکس درباره قیمت 1200 دلاری اونس طلا تا پایان سال

پیش بینی ساکسو بانک درباره افزایش 50 دلاری قیمت طلا

پیش بینی تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران درباره افزایش قیمت طلا در هفته آینده

فشار خودشیفتگی بر بازارهای جهان

ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی کشور

امیدواری موسسه کاپیتال اکونومیکس نسبت به افزایش مجدد قیمت طلا

پیش بینی موسسه ای بی ان درباره روند قیمت طلا در ماه های آتی

شوک سیاستی به بورس تهران

اختصاصی/ در نظرسنجی کیتکو وال استریتی ها و مین استریتی ها به افزایش قیمت اعتقاد داشتند

نماگر بازار سهام / رشد 35232 واحدی شاخص بورس در 89 روز معاملاتی

چشم انداز هفتگی بهای جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها

پیش بینی موسسه تحقیقاتی "آسبوری" درباره کاهش قیمت طلا به 1000 دلار

اختصاصی/ در ادامه روند روز جمعه ،قیمت طلا از کف 17 ماهه فاصله گرفت / قدرتنمایی دلار میزان افزایش را محدود کرد/ طلای 1194 دلاری امکان دارد

بانکداری پیوندی؛ گسستی بر چرخه فقر و بیکاری