بازار آریا

آخرين مطالب

واقعيت‌هاي شرکت در مناقصات و تاثير آن در پيشرفت شرکتهاي خصوصي مقالات بورس و بانک

واقعيت‌هاي شرکت در مناقصات و تاثير آن در پيشرفت شرکتهاي خصوصي

  بزرگنمايي:

آریا بازار - شرکت در مناقصات، عموماً به عنوان یک استراتژی و در واقع یک الزام برای توسعه مطرحیت دارد. هدف از برگزاری مناقصات نیز با تکیه بر مستندات و مجموعه قوانینی که توسط قانون‌گذار تهیه و منتشر گردیده نیز مشخص و تبیین شده است.

شرکت در مناقصات، عموماً به عنوان یک استراتژی و در واقع یک الزام برای توسعه مطرحیت دارد. هدف از برگزاری مناقصات نیز با تکیه بر مستندات و مجموعه قوانینی که توسط قانون‌گذار تهیه و منتشر گردیده نیز مشخص و تبیین شده است.
مقایسه‌ی شرایط برگزاریمناقصهدر ایران تفاوتفاحشی با سایر کشورها نیز ندارد (البته به غیر از برخی جزییات، نظیر نحوه‌ی اطلاعرسانی از طریقسایت مناقصاتو یا نشریات). بااین حال، شکایاتی دال بر عدم صحت روش برگزاری و یا دقت در انتخاب برنده نیز شنیدهمی‌شود. شکایاتی که مجموعه ای از حکایات عدم توانایی مناقصه‌گزار تا عدم آزادسازیضمانتنامه را در بر دارد و گاهی هم اشاراتی به سفارشی بودن مناقصه و یا فرمایشیبودن آن می شود!
منکر وجود مشکلاتی در اجرای فرایندمناقصه (ومزایده) نیستیم و نخواهیم بود. ولی آیا مناقصه گران نیازمند بازنگری درتوانایی و احراز شرایط شرکت در مناقصات کشور نیستند؟ آیا امکانات، تجربیات، ضماناتو توان مدیریت موضوع مناقصه (پروژه) واقعاً در مجموعه وجود دارد؟ ملاک و معیاراحراز شرایط شرکت در مناقصه و مزایده چیست؟
شرح پیش نیازها و نحوه ی حضور درمناقصه ها، در مراجع زیادی منجمله سایت مناقصات منتشر شده و دستیابی به این مدارکو مستندات به سادگی و سهولت صورت می پذیرد. مرحله ی بعدی، عمدتاً نیازمند انطباقتوانمندی و امکانات و سرمایه ی متقاضیان با موضوع مناقصه است که شاید بخش عمده ایاز شکایات از همین بخش نشأت می گیرد.


واقعیت‌های شرکت در مناقصات و تاثیر آن در پیشرفت شرکتهای خصوصی
قانون گذار دیدگاه نسبتاً شفافی بهپیش نیازهای شرکت در مناقصه داشته و دارد. مواردی از قبیل ارزیابی توان اجرایی،ارزیابی دانش فنی ، ارزیابی کیفی مناقصه گران، توان مدیریتی و ظرفیت مالی واعتباری به همراهی رتبه ی اخذ شده (یا ظرفیت آزاد) توسط قانون گذار به عنوان پیش نیازهایشرکت درمناقصات، طرح ها و پروژههای عمرانی، صنعتی و زیربنایی کشور تعریف شده است. شرکت ها نیز به فراخور و باتوجه به قابلیت های موجود، سعی در احراز شرایط موردنظر مناقصه گزار دارند. حالآنچه که موجب بروز عدم توازن می گردد، قابل تفکیک (و نه محدود) به موارد زیر خواهدبود:
1.اختلاف زیاد بین کمینه و بیشینه‌ی قیمت های اعلام شده توسط مناقصهگران: شاید اولین نتیجه ای که به ذهن خواننده متبادر می گردد، کاهش قیمت ها توسطبرخی مناقصه گران و کوچک سازی حاشیه ی سود برای اخذ پروژه است. ولی در واقع،اینطور نیست. عملاً بارها و بارها مشاهده شده مناقصه گران در تکمیل اسناد از منابعنامناسبی استفاده کرده اند، شاخص های واقعی بازار را لحاظ ننموده اند و حتی درمقولاتی ساده نظیر محاسبات هزینه های انرژی یا نیروی کار اشتباهات فاحشی نمودهاند. همچنین در بخش تامین خارجی مناقصات نیز به یک یا دو استعلام معمولی بسنده شدهو به هزینه های عملیاتی توجهی نشده است. مناقصه گزار در این حالت، نیازمند ایجاددانش جهت تعیین بازه ی حداقل و حداکثر قیمت پیشنهادی ست و قیمت های خارج از اینبازه را بدون بررسی، حذف می نماید.
2.عدم تامین سوابق کار و یا ارائه ی سوابق کار غیرواقعی: طبیعتاً ازجمله حقوق مناقصه گزار خواهد بود که در زمینه ی اطمینان از سوابق کاری مناقصه گرانتحقیقات مبسوطی انجام دهد. متاسفانه طی سال های اخیر، ارجاع کار به صورت"پیمان دست دوم" توسط مجری، حتی در پروژه هایی که مناقصه گزار این اقدامرا اکیداً منع نموده است، شیوع زیادی داشته است. در این حالت، پیمانکار دست دوممدعی اجرای پروژه ای است که سوابق آن به نام شرکت دیگری ثبت شده است. این موضوعبخصوص در مورد پیمان هایی که سوابق آنها درپایگاه مناقصاتمنتشر می شود،کاملاً قابل پیگیری خواهد بود. از طرفی دیگر، یک مجری که پس از برنده شدن درمناقصه، کار را واگذار نموده است نیز مدعی اجرای پروژه ای ست که عملاً توسط دیگری(یا دیگران) اجرا شده است.
3.عدم امکان تامین ضمانت نامه های موردنیاز مناقصه: شرایط نسبتاً سختدریافت ضمانت نامه ها و سخت گیری بانک های عامل، غیر قابل انکار است. با این حال،مناقصه گزار (که حداقل بنا به تجربه، از روال اداری و مالی خود آگاهی دارد) انتظارخواهد داشت تضامین مالی لازم نیز تهیه و ارائه شود. البته تاخیر در آزاد سازی اینتضامین برای بازندگان مناقصات نیز مقوله ای است قابل بررسی زیرا بانک ها امکانتمدید و یا صدور ضمانت نامه ها را محدود به شرایطی خاص می نمایند.
4.تجهیزات و ماشین آلات: در شرایطی که رکود در تمامی عرصه ها تاثیرگذاربوده، انتظار حفظ و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات جهت پیمانکارانی که با کاهش شدیدفعالیت ها مواجه بودند چندان معقول نیست. با اینحال، در برخی موارد، مناقصه گزارخواهان لیست ماشین آلات تحت تملک مناقصه گر است. شاید باید قبول نماییم مناقصه گردر صورت برنده شدن، موظف به تامین ماشین آلات جهت احراز کیفیت موردنظر کارفرماخواهد بود. ولی در واقع امر، مقوله ی اجاره ی ماشین آلات و تجیهزات، پیمانکار رابا ضرر و زیان مالی مواجه می کند بالاخص در بازه های زمانی تاخیرات پیش بینی نشده.همچنین بحث اطمینان کارفرما از اجرای با کیفیت عملیات نیز در گروه حقوق حقه محسوبمی شود که بخشی از این اطمینان، با شناسایی تجهیزات و ماشین آلات در اختیارپیمانکار تامین خواهد شد.
در واقع، می توان درنظر گرفت باراصلی مسئولیت مدیران شرکت های خصوصی، به نوعی در تامین پیش نیازهای شرکت در مناقصهو مزایده که در پایگاه مناقصات اعلام شده است و نهایتاً حضور در پروژه به عنوانبرنده ی مناقصه برگزار شده قابل تعریف است. در صورت تامین پیش نیازهای شرکت درمناقصات، احتمال بروز مشکل در حین اجرای پروژه کاهش خواهد یافت. این امر، بصورتمستقیم نیازمند ارتقاء کمی و کیفی سرمایه های شرکت های خصوصی و متمایل به شرکت درمناقصات کشور خواهد بود. سرمایه هایی که در پیشرفت و رشد و تعالی بخش خصوصی،تاثیرگذار و حتی تعیین کننده هستند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تحلیل موسسه تی دی اس درباره روند قیمت طلا و سایر کالاها در سال 2019

اختلاف دیدگاه تحلیلگران و سرمایه گذاران درباره قیمت طلا در روزهای آینده

بحران بدهی آمریکا قیمت طلا را افزایش خواهد داد

اختصاصی/ تی دی سکیوریتی: بانک های مرکزی می توانند طلا را به بالای 1400 دلار بفرستند

صعود بورس‌های آسیایی با وجود نگرانی‌ها از وضعیت اقتصاد جهانی

مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان در روزهای آتی را بدانید

تازه ترین نظرسنجی کیتکو درباره درخشش قیمت طلا

تحلیل گلدمانی از روند قیمت طلا در سال 2019

تحلیل تکنیکال کیتکو درباره سطوح حمایتی و مقاومتی قیمت طلا

اختصاصی /تاثیر توافق پلازا بر ارزش ین ژاپن و سیاست های بانک ژاپن

نظرسنجی رویترز درباره عوامل موثر بر قیمت جهانی نفت در سال 2019

رشد طلا به بالای سطح شش و نیم ماهه با افزایش ترس های جهانی

پیروی کورکورانه سهام آسیایی از داده‌های چین

بازار سهام چین یک چهارم ارزش خود را از دست داد

وام ازدواج 30 میلیون تومان می‌شود؟

کدام فلز گرانبها بهترین عملکرد قیمتی را در سال 2019 خواهد داشت؟

چشم انداز روند 2019 بازار نفت و سهام از دید تحلیلگران گلدمن‌ساکس

روایت رسمی از جهش ارزی

پیش بینی بانک کردیت سوئیس از روند قیمت طلا در سال 2019

بررسی سه سناریوی تعیین‌کننده قیمت نفت در آینده قیمت جهانی

اختصاصی/ مقاومت و تثبیت طلا در زمان تقلای دلار و فروش های سنگین سهام

پیش بینی بانک آی سی بی سی از روند قیمت طلا در سال 2019

اختصاصی / وضعیت تقاضای 2019 طلا

اختلاف نظر جالب تحلیلگران و سرمایه گذاران بین المللی درباره روند قیمت طلا

آینده ارزهای دیجیتال

آینده ارزهای دیجیتال

فکتورینگ چیست؟

چرا بانکها دست از بنگاه داری بر نمیدارند

منابع ریسک‌ شرعی سرمایه‌ گذاری در بازار جهانی

اختصاصی/ مقاومت دلار باعث افت طلا شد

سقوط اقتصاد جهانی موجب جهش چشمگیر قیمت طلا خواهد شد

تحلیل موسسه تی دی اس از عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا در کوتاه مدت

اعمال محدودیت صرافی‌ های رمز ارز برای ایرانیان

شرط لازم برای افزایش بیشتر قیمت طلا چیست؟

ارزش صنعت ارزهای دیجیتالی در سال 2024

روند صعودی قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟

الزامات حرکت به سمت بانکداری سبز

تحلیل موسسه تی دی اس از ادامه روند قیمت طلا

تقاضای طلا در سه ماه سوم امسال به 964 تن رسید

اختصاصی/ طلا رشد کرد و در حال ثبت طولانی ترین روند افزایشی از ژانویه است

افزایش قیمت جهانی طلا به 1400 دلار تا پایان 2019

تحلیل موسسه ام کی اس از روند قیمت طلا در کوتاه مدت

گزارش روزانه بورس | چهارشنبه 2 آبان 97

ریسک جهانی به سود طلا

قیمت طلا همزمان با کاهش شاخص سهام آسیا افزایش یافت

تحلیل روند هفتگی بورس | منتهی به 18 مهر

چشم انداز کوتاه مدت قیمت طلا از نگاه تحلیلگران اینوستینگ

علت ریزش بورس؟

افزایش قیمت طلا تحت تاثیر افت شاخص سهام آسیا

بورس زیر ذره‌بین قوه قضاییه