بازار آریا

آخرين مطالب

دمای منطقه‌ای از قیمت مسکن گزارش ويژه

دمای منطقه‌ای از قیمت مسکن

  بزرگنمايي:

بازار آریا - نرخ‌ جدید تورم ماهانه مسکن در دو منطقه پیشانی بازار املاک پایتخت، محله‌های مستعد «ثبات قیمت» را مشخص کرد. مناطق 4 و 5 که همواره بیشترین سهم از معاملات مسکن تهران را دارند و اواخر پارسال در خط مقدم جهش قیمت قرار داشتند، هم‌اکنون کمترین رشد ماهانه قیمت در مقایسه با عمده مناطق شهری را تجربه می‌کنند و عملا از وضعیت «افزایش محسوس قیمت» وارد «ریزنوسان مثبت» شده‌اند. ماه گذشته سطح قیمت مسکن در مناطق جنوبی- به‌دلیل احیای رابطه از دست‌رفته بین مناطق مختلف- بیش از نرخ رشد میانگین، افزایش یافت.

دو منطقه پرفروش بازار مسکن پایتخت که به عنوان مناطق پیشگام در ورود به فاز رونق در 9 ماه اول امسال بیشترین سطح نوسان قیمتی را در میان سایر مناطق تجربه کردند، برای ورود به مرحله «تورم صفر » آماده شدند. بررسی های «دنیای اقتصاد » بر پایه آمارهای رسمی تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه امسال حاکی است مناطق 4 و 5 شهر تهران که سال گذشته زودتر از سایر مناطق پایتخت از یکسو با افزایش حجم معاملات مسکن و از طرف دیگر با افزایش سطح قیمت مواجه شده و در دوره رونق اخیر بیشترین جهش قیمتی را در مقایسه با سایر مناطق تجربه کردند، هم اکنون با کاهش محسوس سرعت رشد ماهانه قیمت، وارد فاز «ریزنوسان » قیمتی شده اند.
این مناطق، در عمده ماه های گذشته نوسانات محسوس قیمتی به لحاظ تورم ماهانه را تجربه کردند اما هم اکنون به واسطه تکمیل شدن ظرفیت رشد قیمت و رسیدن آستانه تحمل متقاضیان خرید مسکن در این مناطق به مرز حداکثری، در آستانه ورود به دوره ثبات قیمتی و انتظار برای ثبت تورم ماهانه صفر درصدی قرار گرفته اند. این انتظار در صورت ثبات شرایط فعلی و به شرط آنکه عوامل بیرونی همچون نوسانات غیرقابل پیش بینی در سایر بازارهای اقتصاد ی منجر به تاثیر غیرقابل انتظار بر بازار مسکن نشود، از احتمال قریب به یقین برخوردار است؛ هرچند ممکن است به واسطه آغاز شب عید بازار مسکن، نوسان جزئی قیمتی در بهمن ماه تجربه شود اما این نوسان احتمالی حتی در صورت تحقق، در ماه های بعد پایدار نخواهد بود.
آذرماه امسال در حالی که میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مقایسه با آبان-ماه قبل-8/ 4 درصد افزایش یافت، تورم ماهانه مسکن در منطقه 5 به 2 درصد و رشد ماهانه قیمت مسکن در منطقه 4 به 4 درصد کاهش یافت. ورود بازار معاملات مسکن دو منطقه پرتقاضا و پرفروش شهر تهران به فاز ریزنوسان قیمتی در حالی که این دو منطقه طی یک سال اخیر همواره بیشترین سطح نوسان قیمتی را در میان سایر مناطق داشته اند، حاوی یک پیام مهم برای بازار مسکن این دو منطقه و کل شهر تهران است.
بررسی های کارشناسی نشان می دهد کاهش محسوس شیب رشد ماهانه قیمت مسکن در دو منطقه پرتقاضا و پرفروش شهر تهران-مناطق 4 و5-و تبدیل نوسانات قیمتی به ریزنوسانات ماهانه، از یک زاویه به معنای تکمیل ظرفیت تحمل مالی متقاضیان خرید مسکن در برابر جهش قیمتی آپارتمان های مسکونی در این دو منطقه است؛ این اتفاق باعث شکل گیری انتظار برای ورود به دوره ثبات قیمتی در ماه های پیش رو در این دو منطقه قبل از سایر مناطق شهر تهران شده است. انتظار می رود در شرایطی که دو دوره پیش رونق و رونق اخیر بازار معاملات مسکن ابتدا از این دو منطقه آغاز شد و همزمان با افزایش تعداد معاملات خرید در مناطق 4 و 5، جهش قیمتی نیز قبل از سایر مناطق شهر تهران در این دو منطقه تجربه شد، مناطق 4 و 5 زودتر از سایر مناطق وارد دوره ثبات قیمتی و ثبت تورم ماهانه صفر درصدی شوند.
از سوی دیگر، در حالی که سایر مناطق شهر تهران با فواصل زمانی متفاوتی از این دو منطقه وارد فاز رونق معاملاتی و جهش قیمتی شدند، انتظار دیگری از بابت کاهش شیب تورم ماهانه مسکن در سایر مناطق در ماه های بعدی و ورود بازار مسکن این مناطق به دوره ثبات قیمتی در مراحل بعدی وجود دارد. از آنجا که سایر مناطق شهر تهران با فاصله زمانی از دو منطقه 4 و 5 افزایش حجم معاملات مسکن وهمچنین رشد قیمت را تجربه کردند، انتظار می رود بعد از ورود این دو منطقه به فاز ثبات قیمتی با فاصله زمانی نسبتا کوتاه، سایر مناطق نیز به دوره ثبات قیمتی ورود کنند.
دو منطقه 4 و 5 شهر تهران در سال گذشته به طور متوسط مجموعا 25 درصد از حجم کل معاملات خرید مسکن پایتخت را به خود اختصاص می دادند که سهم منطقه 5 حدود 15 درصد و سهم منطقه 4 معادل 10 درصد برآورد می شد؛ این سهم در حال حاضر به دلیل جهش قیمتی در بازار مسکن این مناطق و خروج اجباری گروهی از متقاضیان مسکن از این دو منطقه کاهش یافته است؛ اما همچنان مناطق 4 و 5 دو منطقه پرفروش و پرمتقاضی تهران هستند که بیشترین حجم از معاملات خرید مسکن در این دو منطقه انجام می شود؛ بازار معاملات مسکن سال گذشته در حالی از ناحیه افزایش حجم تقاضا برای خرید مسکن در دو منطقه 4 و 5 وارد فاز رونق شد که در ابتدای ورود بازار به فاز رونق تا چند ماه بعد، به دلیل نبود قدرت خرید کافی در غالب مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر تهران، رونق با فاصله زمانی بیشتری به این مناطق سرایت کرد؛ این در حالی است که مناطق شمالی پایتخت با فاصله اندکی از مناطق 4 و 5 وارد فاز رونق شده وجهش قیمتی را تجربه کردند.
به دلیل محدودتر بودن قدرت خرید متقاضیان مسکن در مناطق واقع در نیمه جنوبی پایتخت، این مناطق از درجه حساسیت بالاتری در مقابل تغییرات قیمتی برخوردارند و نسبت به تغییرات قیمتی واکنش شدیدتری در مقایسه با مناطق واقع در نیمه شمالی نشان می دهند؛ این واکنش اغلب خود را در قالب کاهش قابل توجه حجم معاملات مسکن در این مناطق در دوره های جهش قیمتی در مقایسه با مناطق واقع در نیمه شمالی نشان می دهد؛ این عامل از یک سو و فراوانی واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار مسکن مناطق شمالی(آپارتمان های لوکس و متراژبزرگ)از سوی دیگر موجب شد مناطق شمالی شهر تهران(مناطق یک تا 3) به فاصله کمتری در مقایسه با مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر تهران، پس از شروع رونق در مناطق مصرفی 4 و 5، وارد فاز رونق و جهش قیمتی شوند.
در دوره جهش قیمتی اخیر نیز بیشترین سطح افزایش قیمت در مناطق یک تا 5 روی داد؛ دو منطقه مصرفی و پرتقاضا و سه منطقه شمالی شهر تهران در این طبقه بندی قرار دارند؛ این در حالی است که کمترین میزان رشد قیمت مسکن طی یک سال گذشته در محلات واقع در نیمه جنوبی شهر تهران تجربه شد.
بررسی ها نشان می دهد نوعی رابطه نسبی بین سطح قیمت در مناطق مختلف شهر تهران اعم از مناطق کانون تمرکز واحدهای لوکس، مناطق مصرفی و مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر تهران وجود دارد؛ بیشترین میزان رشد قیمت مسکن طی 9 ماه اول سال جاری در مناطق واقع در نیمه شمالی شهر تهران تجربه شد و فاصله قیمت مسکن بین مناطق شمالی و مناطق جنوبی شهر به واسطه رشد کمتر قیمت در مناطق جنوبی، بیش از حد معمول افزایش یافت اما هم اکنون بازار مسکن در مسیر بازتنظیم این فاصله قرار دارد.
کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در مناطق پیشگام در شروع رونق و تورم ملکی، منجر به کاهش فاصله قیمتی ایجاد شده طی یکسال گذشته بین مناطق واقع در نیمه شمالی و محلات جنوبی شهر تهران خواهد شد؛ همزمان با کاهش شیب رشد قیمت مسکن در مناطق مصرفی(مناطق 4 و5) شیب رشد ماهانه قیمت واحدهای مسکونی در عمده مناطق جنوبی پایتخت در حال حاضر افزایش یافته است؛ این موضوع با بروز استعداد ورود به فاز ثبات قیمت و همچنین کاهش حجم معاملات و شیب رشد ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی در مناطق 4 و 5 و از سوی دیگر افزایش سرعت رشد قیمت مسکن در برخی مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر تهران و افزایش سهم بازار مسکن این مناطق از کل معاملات مسکن پایتخت، همزمان شده است.
آذرماه امسال، سهم منطقه5 شهر تهران از کل معاملات مسکن پایتخت در مقایسه با آبان 5/ 1 واحد درصد کاهش یافت؛ این در حالی است که نوسانات قیمتی در این منطقه به ریزنوسان ماهانه 2 درصدی کاهش یافته است که رقمی کمتر از نیمی از نوسان ماهانه قیمت مسکن در کل شهر تهران در آذرماه است. همچنین سهم منطقه 4 شهر تهران از کل معاملات خرید آپارتمان پایتخت نیز آذرماه امسال در مقایسه با آبان یک واحد درصد کم شده است؛ این در حالی است که سهم مناطق 9 تا 12 شهر تهران که در نیمه جنوبی پایتخت واقع شده اند از کل معاملات مسکن در همین مقطع زمانی بین نیم تا یک واحد درصد افزایش یافته است. در شرایطی که آذرماه امسال، سهم مناطق مصرفی 4 و 5 از کل معاملات مسکن شهر تهران کاهش یافته است برخی مناطق واقع در نیمه جنوبی تهران که در ماه های گذشته(9ماه سپری شده از سال 97) رشد قیمت متناسب با مناطق مصرفی متوسط را تجربه نکرده اند، به لحاظ نوسانات ماهانه قیمت مسکن و افزایش سرعت رشد قیمت، جایگزین مناطق 4 و 5 شده اند.
آذرماه امسال که تورم ماهانه 2 درصدی در بازار مسکن منطقه 5 و رشد قیمت ماهانه4درصدی در بازار مسکن منطقه 4 تجربه شد و در کل بازار مسکن شهر تهران تورم ماهانه 8/ 4 درصدی به ثبت رسید، تورم ماهانه در بازار معاملات مسکن منطقه 11 معادل 6/ 5درصد، منطقه 12 برابر با 11 درصد، منطقه 17 معادل 5 درصد، منطقه 19 معادل 5/ 16درصد و منطقه 22 تورم 12 درصدی را تجربه کردند. در واقع آذرماه امسال بیشترین رشد ماهانه قیمت مسکن در مناطق 19، یک و 22 به ثبت رسید؛ هر چند شرایط در منطقه یک شهر تهران نسبت به مناطق واقع در نیمه جنوبی پایتخت که بیشترین رشد قیمتی ماهانه را تجربه کردند متفاوت است. میانگین قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران آذرماه امسال در مقایسه با آبان ماه 13 درصد افزایش یافت. تورم ماهانه 13 درصدی در منطقه یک نشان دهنده کشش این منطقه به لحاظ افزایش تقاضا برای خرید وهمچنین حساسیت کمتر خریداران به تحولات قیمتی به واسطه برخورداری متقاضیان از بنیه مالی قوی تر است؛ در واقع اگر چه منطقه یک شهر تهران به فاصله کمتری از مناطق جنوبی پایتخت وارد دوره رونق و جهش قیمتی شد اما بالا بودن تورم قیمتی ماهانه در این منطقه در آذرماه، نشان دهنده شرایط خاص آن است؛ شرایطی کاملا متفاوت با مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر تهران؛ افزایش سرعت رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی به معنای حرکت بازار مسکن این مناطق برای بازتنظیم رابطه قیمتی با مناطق مصرفی و متوسط، واقع در نیمه شمالی تهران است اما تورم ماهانه 13 درصدی در منطقه یک به دو عامل گفته شده یعنی وجود کشش معاملاتی در این منطقه و همچنین درجه کمتر حساسیت متقاضیان به تحولات قیمتی مربوط می شود.
بررسی های «دنیای اقتصاد » نشان می دهد بر مبنای آمارهای رسمی از وضعیت تحولات بازار مسکن شهر تهران، بازار معاملات مسکن پایتخت هم اکنون به دو گروه مناطق قرمز و سبز قابل طبقه بندی است؛ مناطق قرمز، مناطقی هستند که به واسطه جهش شدید قیمت طی یک سال گذشته و تکمیل شدن آستانه تحمل متقاضیان در برابر نوسانات قیمتی، هم اکنون با افت محسوس حجم معاملات مواجه شده و در آستانه ورود به دوره ثبات قیمتی هستند؛ در مقابل مناطق سبز قرار دارند که عمدتا در نیمه جنوبی شهر تهران واقع شده اند و به دلیل شیب رشد کمتر قیمت ها در یک سال گذشته و همچنین مهاجرت اجباری برخی از متقاضیان خرید مسکن از مناطق مصرفی بالاتر به این مناطق، هم اکنون با رشد حجم معاملات مسکن مواجهند.
مناطقی همچون منطقه 21 شهر تهران با کاهش 18 درصدی، منطقه 8 با کاهش 12 درصدی، منطقه 5 با کاهش 10 درصدی، منطقه 4 با کاهش 7 درصدی و منطقه یک با کاهش 5 درصدی، مناطق قرمز شهر تهران به لحاظ افت حجم معاملات مسکن محسوب می شوند که هم اکنون بازار معاملات آپارتمان در این مناطق در وضعیت «رکود سنگین » قرار گرفته است.
این در حالی است که آذرماه امسال مناطق 9 تا 12، 14، 16، 18 و 19 با رشد مثبت حجم معاملات مسکن مواجه شدند؛ طوری که حجم معاملات مسکن در منطقه 9 آذرماه امسال در مقایسه با آبان 97 معادل 30 درصد و در منطقه 22 معادل 23 درصد رشد کرد. شرایط فعلی بازار مسکن در حالی نشان دهنده افزایش سرعت رشد ماهانه حجم و قیمت معاملات مسکن در عمده مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر تهران در مقابل کاهش محسوس شیب رشد ماهانه قیمت وتعداد معاملات خرید آپارتمان در مناطق مصرفی واقع در نیمه شمالی تهران است که سال گذشته در همین مقطع زمانی-آذرماه-شرایط کاملا متفاوت از وضعیت فعلی و برعکس بود.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

یک دیپلم ردی چگونه توانست پدیده فساد اقتصادی شود؟

خطری به نام نازپروردگی!

حقایقی درباره معروف‌ترین سرقت‌های اطلاعاتی جهان

جمعیت کلاس اولی‌های امسال چقدر است؟

قیمت‌ها حباب است؟

دلیل امتناع واحد‌های صنفی از عدم درج قیمت برروی کالا‌ها چیست؟

توزیع متادون در داروخانه‌ها، رفع تکلیف یا سود اقتصادی؟

ذخایر گاز ایران تا چه زمانی پاسخگوی مصرف است؟

بیت کوین کش چیست؟

راز نرخ تورم پایین

قیمت دلار در روزهای تعطیل این هفته چه تغییری داشت؟

خانه‌های 300 تا 450 میلیونی در صدر معاملات مرداد

صیادان بی‌هویت «ترال»

هزینه‌های نذری دادن

گران‌ترین و ارزان‌ترین ارز در بازار ایران را بشناسید

4.5 هزار میلیارد تومان اسکناس مردم کجا رفت؟

لایه‌های پنهان خشونت علیه زنان

تسهیلات ارزی با چه نرخی بازپرداخت می‌شوند، 11.200 تومان یا 1200 تومان؟

مسافرکشی؛ شغل محبوب 12هزار تهرانی

مردم بیشتر در کجای تهران خانه می‌خرند؟

درآمد روزانه 5 /1میلیاردی متکدیان

پیراهن مشکی یک‌میلیون تومانی برای محرم

افزایش تمایل دانش‌آموزان به مصرف گل

مردم چقدر پول در بانک دارند؟

دخل و خرج ایرانیان زیر ذره بین

کدام ایرلاین‌ها بهترین غذا را به مسافران ارائه می‌دهند؟

آمریکایی‌ها چه قدر پس انداز می‌کنند؟

شرایط ضامن برای وام ازدواج چیست؟

نبض قیمت کالاهای اساسی در نیمه تابستان به روایت مرکز آمار

سرنوشت برگزیت چه خواهد شد؟

دولت به اقتصاد روستا‌ها چگونه می‌نگرد؟

دخل‌وخرج خانوار در سال 97

مقصر واردات ذرت‌های آلوده کیست؟

خط انحراف یک مطالبه با ورود آقازاده‌ها

ستیز پنهان آمریکا با مردم ایران

این کنسرت‌‌خوارهای شگفت‌انگیز

لاکچریزم نوین با پُز حیوان خانگی

سه‌گانه قیمت‌شکن در بازار مسکن

سامانه خودآزمایی در شهرداری پایتخت

چرا مدیرعامل ایران‌خودرو برکنار شد؟

غول‌های درآمدی پنهان!

8 تاکتیک ترکیه برای توریست خارجی

راست و دروغ قطعی اینترنت چیست؟

یک بام و دو هوای حق مشاوره بنگاه‌های ملکی

رئیس سازمان خصوصی سازی چگونه بازداشت شد؟

جزئیات نامه‌نگاری نوبخت با وزیر اقتصاد درباره واردات برنج

چند درصد مردان از پیدا کردن کار ناامیدند؟

ماینینگ زمینه ساز ایجاد اشتغال در کشور

آمار تازه از نوسان قیمت مسکن در تهران

چرا آمریکا رگولاتوری ایران را تحریم کرد؟