بازار آریا

آخرين مطالب

آسیب شناسی موانع مشارکت زنان در بازار کار ایران / دورنمای وضعیت دوشغله ها مقالات توليد و تجارت

آسیب شناسی موانع مشارکت زنان در بازار کار ایران / دورنمای وضعیت دوشغله ها

  بزرگنمايي:

بازار آریا - فرصت امروز : بیکاری شاید مهم ترین چالش حاضر اقتصاد ایران باشد. بیکاری هم در سطح خرد (فردی و خانوادگی) و هم در سطح کلان (اجتماعی) عوارض منفی بسیاری به همراه دارد و فرد و جامعه را با چالش ها و آسیب های متعددی روبه رو می کند. در سطح خرد، بیکاری موجب تنزل سطح رفاه خانواده، آسیب های روحی، روانی و اجتماعی و واماندگی از آموزش و ارتقا مهارت می شود و در سطح کلان نیز موجب هدر رفتن سرمایه های انسانی جامعه می شود.
یکی از وعده های مهم هر رئیس جمهوری که در این سال ها و دهه ها در پاستور مستقر شده است، افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه بوده است، اما سوال این است که سهم زنان از اقتصاد ایران چقدر است و این افزایش مشارکت اقتصادی زنان که نماد اصلی آن اشتغال است، تا چه اندازه برآورده شده است؟
آماری که مرکز آمار ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، نشان می دهد جمعیت فعال کشور از 23,387,633 نفر در سال 1390 با متوسط نرخ رشد 2درصد به 26,588,819 نفر در سال 1396 رسیده است و جمعیت فعال زنان به جز سال های 1392 و 1393 در مابقی سال ها با روندی صعودی مواجه بوده است. به طوری که از 3,968,916 نفر در سال 1390 به 5,232,661 نفر در سال 1396 رسیده است. به عبارت دیگر از متوسط نرخ رشد سالانه 4.7درصد برخوردار بوده است. سهم زنان از جمعیت فعال طی این سال ها بین 16.2درصد (سال 1393 ) تا 19.7درصد(سال 1396 ) در نوسان بوده است. برخی علل این میزان رشد در جمعیت فعال زنان را می توان به تغییر دولت، اعمال سیاست ها و رویکردهای دولت جدید به اشتغال زنان، تغییر فضای اقتصادی کشور، افزایش تعداد زنان تحصیلکرده و ... مرتبط دانست.
زنان همچنان در جست وجوی کار
از سوی دیگر با نگاهی به جمعیت بیکار طی سال های 1390 تا 1396 مشاهده می شود که جمعیت بیکار نیز با رشد 1.8درصدی از 2,877,608 نفر در سال 1390 به 3,210,206 نفر در سال 1396 افزایش یافته است. همچنین جمعیت زنان بیکار نیز با نرخ رشد سالانه 3.8درصدی از 830,996 نفر در سال 1390 به 1,037,516 نفر در سال 1396 افزایش یافته است. سهم زنان از جمعیت بیکار طی سال های 1390 تا 1396 (به جز سال 1393 ) روند افزایشی داشته و کمترین میزان آن 28.928درصد در سال 1390 و بیشترین مقدار 32.2درصد در سال 1396 بوده است.
بررسی های صورت گرفته از سوی مرکز آمار (1390 تا 1396) نشان می دهد در حداقل 30درصد استان های کشور حدود یک سوم جمعیت بیکار را زنان تشکیل می دهند و در بین این سال ها سهم زنان از جمعیت بیکار در برخی استان ها مانند گلستان (سال 1390 )، مازندران (سال 1392 ) و کرمان (1395 تا 1396) از نصف جمعیت بیکار نیز فراتر رفته است.
دامنه تغییرات در سهم زنان از جمعیت بیکار نشان می دهد استان های کرمان 26.5 واحد، سیستان و بلوچستان 24.7 واحد و خراسان جنوبی 19.9 واحد بیشترین تغییرپذیری را داشته اند. به عبارت دیگر می توان گفت بیشترین نوسان در سهم زنان در جمعیت بیکار مربوط به منطقه جنوب شرق ایران بوده است. در مقابل کمترین میزان تغییر طی این سال ها مربوط به استان های اردبیل (5.4 واحد)، البرز (5.9 واحد)، اصفهان (6.1 واحد) و ایلام (6.8واحد) بوده است. به عبارت دیگر سهم زنان از جمعیت بیکار در این استان ها، رویه تقریبا ثابتی داشته است. همچنین از سال 1392 تا 1396، سهم زنان از جمعیت بیکار در استان های بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد روند صعودی داشته است. در این بین جمع بندی این اعداد نشان می دهد که باوجود تلاش های صورت گرفته در سال های گذشته برای افزایش حضور و مشارکت اجتماعی زنان در جامعه عوامل متعددی از جمله تفاوت های قومیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان ها از یک سو و نیز ظرفیت ها و پتانسیل های اشتغال زایی استان ها از سوی دیگر نقش مهمی در تفاوت میزان عرضه نیروی کار زنان در استان ها داشته است.
727 هزار نفر با یک شغل راضی نمی شوند
اما آمار دیگری که در رابطه با نیروی کار منتشر شده به دلایل گرایش افراد به داشتن شغل دوم برمی گردد و مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار در گزارشی، اصلی ترین و بیشترین دلیل دو شغله بودن افراد در سال گذشته را مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان کرده است.
در سال های گذشته به دنبال اعمال سیاست های بازار کار و دستمزد و شکاف عمیقی که میان درآمدها و هزینه های خانوار ایجاد شده، پدیده ای به نام دو شغله ها شکل گرفته است؛ این پدیده اگرچه تا مدت ها قبل به شکل پنهانی بود و اعداد و ارقام خاصی از آن توسط دستگاه های متولی ارائه نمی شد، اما با گسترش تعداد دوشغله ها به تدریج جدی گرفته و جداولی به آن اختصاص داده شد.
به گزارش ایسنا، در طرح آمارگیری نیروی کار، افرادی که اظهار کرده اند که کار دیگری هم داشته اند، چند شغله به شمار می روند. ملاک در نظر گرفتن شغل اصلی یا شغل دوم، تشخیص فرد است و اگر فرد نتواند شغل اصلی خود را تشخیص دهد، شغلی که ساعت کاری بیشتری را به خود اختصاص داده است، به عنوان شغل اصلی در نظر گرفته می شود و در صورت مساوی بودن ساعات کار همه مشاغل، آن شغلی را که فرد در آن سابقه بیشتری داشته به عنوان شغل اصلی وی در نظر گرفته می شود.
براساس آخرین پیمایش میدانی صورت گرفته در کشور، از مجموع 23 میلیون و 400 هزار نفر شاغل کشور در سال گذشته، حدود 727 هزار نفر از شاغلان اظهار کرده اند که بیش از یک شغل داشته اند. از این میزان 10.5درصد از افراد چند شغله در شغل اصلی خود مزد و حقوق بگیر بخش عمومی، 20.2درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی و 63.9درصد در سایر بخش ها مشغول فعالیت بوده اند. بیشترین درصد چند شغله ها هم در گروه کارکنان مستقل قرار داشته است. کارکنان مستقل در واقع کسانی هستند که برای انجام فعالیت های شغلی خود حقوق بگیر کسی نیستند و هیچ حقوق بگیری هم در استخدام ندارند. به عبارتی این عده، زیردست و کارفرما ندارند و فعالیت های شغلی خود را به شکل مستقل دنبال می کنند تا آزادی عمل بیشتری داشته باشند. در گذشته تعداد کارکنان مستقل کم بود و دولت ها معمولا آنها را نادیده می گرفتند یا غیرمتعارف می دانستند ولی امروز تحت تاثیر معادلات اقتصادی و شرایط حاکم بر اقتصاد در محاسبات آماری به بازی گرفته می شوند.
کارکنان مستقل در صدر دو شغله ها
بررسی های بازار کار نشان می دهد که در طرح آمارگیری نیروی کار، فقط حدود 3.1درصد کل شاغلان 10 ساله و بیشتر اظهار کرده اند که دارای دو شغل و بیشتر هستند. 11 هزار و 578 نفر از چند شغله ها که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود نیز در بخش عمومی مشغول به کارند، به عبارتی دیگر هر دو شغل آنها در بخش عمومی است.
13 هزار و 859 نفر از چند شغله ها که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود در بخش خصوصی مشغول کارند؛ به نظر می رسد علت این امر می تواند ناشی از عدم کفاف مخارج زندگی با حقوق دریافتی در شغل اول باشد. 50 هزار و 777 نفر از چندشغله هایی که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است در شغل دوم خود به عنوان کارفرما، کارکن مستقل و یا کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت هستند.
4759 نفر ازچندشغله ها که شغل اصلی شان در بخش خصوصی است در شغل دوم در بخش عمومی مشغول کارند و 29 هزار و 143 نفر از چندشغله ها هر دو شغل شان در بخش خصوصی است.
112 هزار و 838 نفر از چندشغله ها که شغل اصلی آنها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود به عنوان کارکن مستقل یا کارفرما و یا کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت هستند.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آخرین تحولات قیمتی در بازار طلا، ارز و خودرو | 30 بهمن 97

افزایش حقوق کارگران فعلا پَر!

نگاهی راهبردی به مولفه های اقتصادی گام دوم انقلاب

ال جی: به جای تولید موبایل تاشو باید به فکر نجات برندمان باشیم

توییتر احتمالا به جای امکان ویرایش توییت ها، میزبان قابلیت «شفاف سازی» می شود

اپل استارتاپی در حوزه اپلیکیشن های صوتی خریداری کرد

ایران کجای جهان ایستاده است؟

آمازون استارتاپ Eero را برای توسعه خانه های هوشمند می خرد

ساخت یک کتابخانه در منطقه کوهدشت توسط بانک پاسارگاد

سازو کارهای تخصصی برای تامین مالی ارزی صادرات

توهم رشد صادرات با افزایش نرخ ارز

گاوصندوق بودجه

با حمایت و حضور بانک انصار هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت برگزار شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز در بازار 1397/11/15

تورم قانونی در کمین اقتصاد ایران

اپل، فیس بوک را از استفاده از برنامه های iOS منع کرد

استراتژی ثروتمندترین مرد جهان چیست؟

20 راهکار برای افزایش انرژی بدن در محل کار (اینفوگرافی)

آخرین قیمت خودرو: تازه ترین تحولات بازار خودرو – بروز رسانی در 14 بهمن 97

اوبر و استارباکس برای تحویل قهوه با یکدیگر همکاری می کنند

شمارش معکوس برای راه اندازی SPV

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز در بازار 1397/11/06

انتشار بروشور خدمات بانک پارسیان ویژه نابینایان

نگاهی به هزینه و فایده صنعت خودرو برای اقتصاد ملی

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز در بازار 1397/11/07 / حباب در بازار سکه

تنگنای بانک های دولتی در بودجه 98

گوگل در دیوان عالی آمریکا از اوراکل شکایت کرد

جایزه مسئولیت های اجتماعی به فولاد مبارکه اختصاص یافت

قیمت طلا در بازارهای جهانی ثابت ماند

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز در بازار 1397/11/08

مک آفی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت می کند

استقبال کم نظیر مشتریان از بسته حمایتی ویژه بانک پاسارگاد

صعود قیمت طلا در بازارهای جهانی به بالاترین رکورد در هفت ماه گذشته

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز در بازار 1397/11/09

چرتکه چین

اپل تا پایان فروردین از سرویس استریم ویدئویی خود رونمایی می کند

قیمت طلا در بازارهای جهانی باز هم رکورد زد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز در بازار 1397/11/10

قیمت طلا در نظرسنجی جدید رویترز در سال 2019 بالاتر خواهند رفت

مدیرعامل جدید اینتل منصوب شد

نرخ بیکاری آمریکا به بالاترین سطح در 7 ماه اخیر رسید

قیمت طلا در بازارهای جهانی از روند صعودی خود بازماند

قیمت طلا در نظرسنجی جدید رویترز در سال 2019 بالاتر خواهند رفت

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز در بازار 1397/11/10

اپل تا پایان فروردین از سرویس استریم ویدئویی خود رونمایی می کند

استقبال کم نظیر مشتریان از بسته حمایتی ویژه بانک پاسارگاد

چرتکه چین

صعود قیمت طلا در بازارهای جهانی به بالاترین رکورد در هفت ماه گذشته

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز در بازار 1397/11/09

جایزه مسئولیت های اجتماعی به فولاد مبارکه اختصاص یافت