بازار آریا

آخرين مطالب

آسیب شناسی موانع مشارکت زنان در بازار کار ایران / دورنمای وضعیت دوشغله ها مقالات توليد و تجارت

آسیب شناسی موانع مشارکت زنان در بازار کار ایران / دورنمای وضعیت دوشغله ها

  بزرگنمايي:

بازار آریا - فرصت امروز : بیکاری شاید مهم ترین چالش حاضر اقتصاد ایران باشد. بیکاری هم در سطح خرد (فردی و خانوادگی) و هم در سطح کلان (اجتماعی) عوارض منفی بسیاری به همراه دارد و فرد و جامعه را با چالش ها و آسیب های متعددی روبه رو می کند. در سطح خرد، بیکاری موجب تنزل سطح رفاه خانواده، آسیب های روحی، روانی و اجتماعی و واماندگی از آموزش و ارتقا مهارت می شود و در سطح کلان نیز موجب هدر رفتن سرمایه های انسانی جامعه می شود.
یکی از وعده های مهم هر رئیس جمهوری که در این سال ها و دهه ها در پاستور مستقر شده است، افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه بوده است، اما سوال این است که سهم زنان از اقتصاد ایران چقدر است و این افزایش مشارکت اقتصادی زنان که نماد اصلی آن اشتغال است، تا چه اندازه برآورده شده است؟
آماری که مرکز آمار ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، نشان می دهد جمعیت فعال کشور از 23,387,633 نفر در سال 1390 با متوسط نرخ رشد 2درصد به 26,588,819 نفر در سال 1396 رسیده است و جمعیت فعال زنان به جز سال های 1392 و 1393 در مابقی سال ها با روندی صعودی مواجه بوده است. به طوری که از 3,968,916 نفر در سال 1390 به 5,232,661 نفر در سال 1396 رسیده است. به عبارت دیگر از متوسط نرخ رشد سالانه 4.7درصد برخوردار بوده است. سهم زنان از جمعیت فعال طی این سال ها بین 16.2درصد (سال 1393 ) تا 19.7درصد(سال 1396 ) در نوسان بوده است. برخی علل این میزان رشد در جمعیت فعال زنان را می توان به تغییر دولت، اعمال سیاست ها و رویکردهای دولت جدید به اشتغال زنان، تغییر فضای اقتصادی کشور، افزایش تعداد زنان تحصیلکرده و ... مرتبط دانست.
زنان همچنان در جست وجوی کار
از سوی دیگر با نگاهی به جمعیت بیکار طی سال های 1390 تا 1396 مشاهده می شود که جمعیت بیکار نیز با رشد 1.8درصدی از 2,877,608 نفر در سال 1390 به 3,210,206 نفر در سال 1396 افزایش یافته است. همچنین جمعیت زنان بیکار نیز با نرخ رشد سالانه 3.8درصدی از 830,996 نفر در سال 1390 به 1,037,516 نفر در سال 1396 افزایش یافته است. سهم زنان از جمعیت بیکار طی سال های 1390 تا 1396 (به جز سال 1393 ) روند افزایشی داشته و کمترین میزان آن 28.928درصد در سال 1390 و بیشترین مقدار 32.2درصد در سال 1396 بوده است.
بررسی های صورت گرفته از سوی مرکز آمار (1390 تا 1396) نشان می دهد در حداقل 30درصد استان های کشور حدود یک سوم جمعیت بیکار را زنان تشکیل می دهند و در بین این سال ها سهم زنان از جمعیت بیکار در برخی استان ها مانند گلستان (سال 1390 )، مازندران (سال 1392 ) و کرمان (1395 تا 1396) از نصف جمعیت بیکار نیز فراتر رفته است.
دامنه تغییرات در سهم زنان از جمعیت بیکار نشان می دهد استان های کرمان 26.5 واحد، سیستان و بلوچستان 24.7 واحد و خراسان جنوبی 19.9 واحد بیشترین تغییرپذیری را داشته اند. به عبارت دیگر می توان گفت بیشترین نوسان در سهم زنان در جمعیت بیکار مربوط به منطقه جنوب شرق ایران بوده است. در مقابل کمترین میزان تغییر طی این سال ها مربوط به استان های اردبیل (5.4 واحد)، البرز (5.9 واحد)، اصفهان (6.1 واحد) و ایلام (6.8واحد) بوده است. به عبارت دیگر سهم زنان از جمعیت بیکار در این استان ها، رویه تقریبا ثابتی داشته است. همچنین از سال 1392 تا 1396، سهم زنان از جمعیت بیکار در استان های بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد روند صعودی داشته است. در این بین جمع بندی این اعداد نشان می دهد که باوجود تلاش های صورت گرفته در سال های گذشته برای افزایش حضور و مشارکت اجتماعی زنان در جامعه عوامل متعددی از جمله تفاوت های قومیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان ها از یک سو و نیز ظرفیت ها و پتانسیل های اشتغال زایی استان ها از سوی دیگر نقش مهمی در تفاوت میزان عرضه نیروی کار زنان در استان ها داشته است.
727 هزار نفر با یک شغل راضی نمی شوند
اما آمار دیگری که در رابطه با نیروی کار منتشر شده به دلایل گرایش افراد به داشتن شغل دوم برمی گردد و مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار در گزارشی، اصلی ترین و بیشترین دلیل دو شغله بودن افراد در سال گذشته را مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان کرده است.
در سال های گذشته به دنبال اعمال سیاست های بازار کار و دستمزد و شکاف عمیقی که میان درآمدها و هزینه های خانوار ایجاد شده، پدیده ای به نام دو شغله ها شکل گرفته است؛ این پدیده اگرچه تا مدت ها قبل به شکل پنهانی بود و اعداد و ارقام خاصی از آن توسط دستگاه های متولی ارائه نمی شد، اما با گسترش تعداد دوشغله ها به تدریج جدی گرفته و جداولی به آن اختصاص داده شد.
به گزارش ایسنا، در طرح آمارگیری نیروی کار، افرادی که اظهار کرده اند که کار دیگری هم داشته اند، چند شغله به شمار می روند. ملاک در نظر گرفتن شغل اصلی یا شغل دوم، تشخیص فرد است و اگر فرد نتواند شغل اصلی خود را تشخیص دهد، شغلی که ساعت کاری بیشتری را به خود اختصاص داده است، به عنوان شغل اصلی در نظر گرفته می شود و در صورت مساوی بودن ساعات کار همه مشاغل، آن شغلی را که فرد در آن سابقه بیشتری داشته به عنوان شغل اصلی وی در نظر گرفته می شود.
براساس آخرین پیمایش میدانی صورت گرفته در کشور، از مجموع 23 میلیون و 400 هزار نفر شاغل کشور در سال گذشته، حدود 727 هزار نفر از شاغلان اظهار کرده اند که بیش از یک شغل داشته اند. از این میزان 10.5درصد از افراد چند شغله در شغل اصلی خود مزد و حقوق بگیر بخش عمومی، 20.2درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی و 63.9درصد در سایر بخش ها مشغول فعالیت بوده اند. بیشترین درصد چند شغله ها هم در گروه کارکنان مستقل قرار داشته است. کارکنان مستقل در واقع کسانی هستند که برای انجام فعالیت های شغلی خود حقوق بگیر کسی نیستند و هیچ حقوق بگیری هم در استخدام ندارند. به عبارتی این عده، زیردست و کارفرما ندارند و فعالیت های شغلی خود را به شکل مستقل دنبال می کنند تا آزادی عمل بیشتری داشته باشند. در گذشته تعداد کارکنان مستقل کم بود و دولت ها معمولا آنها را نادیده می گرفتند یا غیرمتعارف می دانستند ولی امروز تحت تاثیر معادلات اقتصادی و شرایط حاکم بر اقتصاد در محاسبات آماری به بازی گرفته می شوند.
کارکنان مستقل در صدر دو شغله ها
بررسی های بازار کار نشان می دهد که در طرح آمارگیری نیروی کار، فقط حدود 3.1درصد کل شاغلان 10 ساله و بیشتر اظهار کرده اند که دارای دو شغل و بیشتر هستند. 11 هزار و 578 نفر از چند شغله ها که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود نیز در بخش عمومی مشغول به کارند، به عبارتی دیگر هر دو شغل آنها در بخش عمومی است.
13 هزار و 859 نفر از چند شغله ها که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود در بخش خصوصی مشغول کارند؛ به نظر می رسد علت این امر می تواند ناشی از عدم کفاف مخارج زندگی با حقوق دریافتی در شغل اول باشد. 50 هزار و 777 نفر از چندشغله هایی که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است در شغل دوم خود به عنوان کارفرما، کارکن مستقل و یا کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت هستند.
4759 نفر ازچندشغله ها که شغل اصلی شان در بخش خصوصی است در شغل دوم در بخش عمومی مشغول کارند و 29 هزار و 143 نفر از چندشغله ها هر دو شغل شان در بخش خصوصی است.
112 هزار و 838 نفر از چندشغله ها که شغل اصلی آنها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود به عنوان کارکن مستقل یا کارفرما و یا کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت هستند.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

واردات پوست از کشورهای همسایه!

قیمت خودرو در بازار کشور - 98/03/02

قیمت طلا و قیمت سکه در بازار امروز تهران 98/02/31 (Copy)

قیمت دلار و قیمت ارز در بازار امروز تهران 98/03/01

قیمت خودرو در بازار کشور - 98/03/01

خدمت ترامپ به سیر آمریکایی!

قیمت دلار و قیمت ارز در بازار امروز تهران 98/02/31

قیمت خودرو در بازار کشور - 98/02/31

صورت های مالی بیمه پاسارگاد منتشر شد

صدور انواع ضمانت نامه های بانکی، جهت تسهیل مبادلات اقتصادی و تجاری در بانک پاسارگاد

قیمت طلا و قیمت سکه در بازار امروز تهران 98/02/29 (Copy)

قیمت دلار و قیمت ارز در بازار امروز تهران 98/02/30

قیمت خودرو در بازار کشور - 98/02/30

قیمت طلا و قیمت سکه در بازار امروز تهران 98/02/29

قیمت دلار و قیمت ارز در بازار امروز تهران 98/02/29

قیمت خودرو در بازار کشور - 98/02/29

تکمیل زنجیره اعتماد، با گشایش اعتبار اسنادی داخلی بانک پاسارگاد

ضرر آلومینیومی‌ها از جنگ تجاری جهانی

هواوی و سامسونگ به دعوای حقوقی چندین ساله خود خاتمه دادند

چرا مهاجران ایرانی به کشور پول نمی فرستند؟

افزودن امکانات جدید بر روی دستگاه های خودپرداز بانک پاسارگاد

اگر جنگ تجاری تشدید شود قدرت چانه‌زنی آمریکا کاهش می‌یابد

آخرین تحولات قیمتی در بازار طلا، ارز و خودرو | 22 اردیبهشت 98 (Copy)

هوگو بارا از سرپرستی تیم واقعیت مجازی فیس بوک کناره گیری کرد

در جنگ تجاری چین و آمریکا 3 اختلاف اساسی باقی است

نکات کاربردی برای بهبود فرآیندهای ادغام و خرید شرکت ها

در شرایط جنگ اقتصادی کنونی سیاست ارزی مناسب کدام است؟

عرضه عمومی سهام اوبر به بازار بورس آمریکا

نرخ بیکاری در بهشت شغلی اروپا باز هم کاهش یافت!

«کتاب پلاس» نخستین پلتفرم در صنعت نشر

جف بزوس: بلو اوریجین امسال انسان به فضا می‏فرستد

مایکروسافت ورد به کمک هوش مصنوعی نوشته های تان را بی عیب ونقص می کند

سال 97 برای تجارت ایران چگونه رقم خورد؟

احتمال جریمه 26 میلیارد دلاری اپل به خاطر شکایت اسپاتیفای

جوایز برندگان مسابقه اینستاگرامی هفتسینواره بانک پاسارگاد اهدا شد

ساعات کار شعبه های بانک پاسارگاد در ماه مبارک رمضان اعلام شد

تیم کوک: حریم خصوصی در فضای آنلاین به بحران تبدیل شده است

رانت بیشتر با اقتصاد کوپنی

رمز دوم کارت به صورت رمز پویا دریافت کنید

رضایت عمومی از مسیر اقتصاد

34درصد از کل پتنت های 5G دنیا توسط چین ثبت شده است

قیمت جهانی نفت امروز 1398/02/14| قیمت نفت مجدد صعودی شد

دانشگاه خاتم سرآمد ایران و جهان خواهد شد

اریک اشمیت بعد از 18 سال هیات مدیره آلفابت را ترک می کند

ایلان ماسک دیگر بدون اجازه وکلای تسلا اجازه انتشار برخی توییت ها را ندارد

تسهیلات ارزان قیمت بانک پاسارگاد محدودیت ندارد

نه به جدایی صنعت از تجارت

8 وعده ایلان ماسک که عملی نشدند

تصویر حقوق مالکیت در ایران

ارزش سهام اینتل پس از کاهش درآمد و پیش بینی های سال 2019 ریزش کرد