بازار آریا

آخرين مطالب

آسیب شناسی موانع مشارکت زنان در بازار کار ایران / دورنمای وضعیت دوشغله ها مقالات توليد و تجارت

آسیب شناسی موانع مشارکت زنان در بازار کار ایران / دورنمای وضعیت دوشغله ها

  بزرگنمايي:

بازار آریا - فرصت امروز : بیکاری شاید مهم ترین چالش حاضر اقتصاد ایران باشد. بیکاری هم در سطح خرد (فردی و خانوادگی) و هم در سطح کلان (اجتماعی) عوارض منفی بسیاری به همراه دارد و فرد و جامعه را با چالش ها و آسیب های متعددی روبه رو می کند. در سطح خرد، بیکاری موجب تنزل سطح رفاه خانواده، آسیب های روحی، روانی و اجتماعی و واماندگی از آموزش و ارتقا مهارت می شود و در سطح کلان نیز موجب هدر رفتن سرمایه های انسانی جامعه می شود.
یکی از وعده های مهم هر رئیس جمهوری که در این سال ها و دهه ها در پاستور مستقر شده است، افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه بوده است، اما سوال این است که سهم زنان از اقتصاد ایران چقدر است و این افزایش مشارکت اقتصادی زنان که نماد اصلی آن اشتغال است، تا چه اندازه برآورده شده است؟
آماری که مرکز آمار ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، نشان می دهد جمعیت فعال کشور از 23,387,633 نفر در سال 1390 با متوسط نرخ رشد 2درصد به 26,588,819 نفر در سال 1396 رسیده است و جمعیت فعال زنان به جز سال های 1392 و 1393 در مابقی سال ها با روندی صعودی مواجه بوده است. به طوری که از 3,968,916 نفر در سال 1390 به 5,232,661 نفر در سال 1396 رسیده است. به عبارت دیگر از متوسط نرخ رشد سالانه 4.7درصد برخوردار بوده است. سهم زنان از جمعیت فعال طی این سال ها بین 16.2درصد (سال 1393 ) تا 19.7درصد(سال 1396 ) در نوسان بوده است. برخی علل این میزان رشد در جمعیت فعال زنان را می توان به تغییر دولت، اعمال سیاست ها و رویکردهای دولت جدید به اشتغال زنان، تغییر فضای اقتصادی کشور، افزایش تعداد زنان تحصیلکرده و ... مرتبط دانست.
زنان همچنان در جست وجوی کار
از سوی دیگر با نگاهی به جمعیت بیکار طی سال های 1390 تا 1396 مشاهده می شود که جمعیت بیکار نیز با رشد 1.8درصدی از 2,877,608 نفر در سال 1390 به 3,210,206 نفر در سال 1396 افزایش یافته است. همچنین جمعیت زنان بیکار نیز با نرخ رشد سالانه 3.8درصدی از 830,996 نفر در سال 1390 به 1,037,516 نفر در سال 1396 افزایش یافته است. سهم زنان از جمعیت بیکار طی سال های 1390 تا 1396 (به جز سال 1393 ) روند افزایشی داشته و کمترین میزان آن 28.928درصد در سال 1390 و بیشترین مقدار 32.2درصد در سال 1396 بوده است.
بررسی های صورت گرفته از سوی مرکز آمار (1390 تا 1396) نشان می دهد در حداقل 30درصد استان های کشور حدود یک سوم جمعیت بیکار را زنان تشکیل می دهند و در بین این سال ها سهم زنان از جمعیت بیکار در برخی استان ها مانند گلستان (سال 1390 )، مازندران (سال 1392 ) و کرمان (1395 تا 1396) از نصف جمعیت بیکار نیز فراتر رفته است.
دامنه تغییرات در سهم زنان از جمعیت بیکار نشان می دهد استان های کرمان 26.5 واحد، سیستان و بلوچستان 24.7 واحد و خراسان جنوبی 19.9 واحد بیشترین تغییرپذیری را داشته اند. به عبارت دیگر می توان گفت بیشترین نوسان در سهم زنان در جمعیت بیکار مربوط به منطقه جنوب شرق ایران بوده است. در مقابل کمترین میزان تغییر طی این سال ها مربوط به استان های اردبیل (5.4 واحد)، البرز (5.9 واحد)، اصفهان (6.1 واحد) و ایلام (6.8واحد) بوده است. به عبارت دیگر سهم زنان از جمعیت بیکار در این استان ها، رویه تقریبا ثابتی داشته است. همچنین از سال 1392 تا 1396، سهم زنان از جمعیت بیکار در استان های بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد روند صعودی داشته است. در این بین جمع بندی این اعداد نشان می دهد که باوجود تلاش های صورت گرفته در سال های گذشته برای افزایش حضور و مشارکت اجتماعی زنان در جامعه عوامل متعددی از جمله تفاوت های قومیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان ها از یک سو و نیز ظرفیت ها و پتانسیل های اشتغال زایی استان ها از سوی دیگر نقش مهمی در تفاوت میزان عرضه نیروی کار زنان در استان ها داشته است.
727 هزار نفر با یک شغل راضی نمی شوند
اما آمار دیگری که در رابطه با نیروی کار منتشر شده به دلایل گرایش افراد به داشتن شغل دوم برمی گردد و مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار در گزارشی، اصلی ترین و بیشترین دلیل دو شغله بودن افراد در سال گذشته را مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان کرده است.
در سال های گذشته به دنبال اعمال سیاست های بازار کار و دستمزد و شکاف عمیقی که میان درآمدها و هزینه های خانوار ایجاد شده، پدیده ای به نام دو شغله ها شکل گرفته است؛ این پدیده اگرچه تا مدت ها قبل به شکل پنهانی بود و اعداد و ارقام خاصی از آن توسط دستگاه های متولی ارائه نمی شد، اما با گسترش تعداد دوشغله ها به تدریج جدی گرفته و جداولی به آن اختصاص داده شد.
به گزارش ایسنا، در طرح آمارگیری نیروی کار، افرادی که اظهار کرده اند که کار دیگری هم داشته اند، چند شغله به شمار می روند. ملاک در نظر گرفتن شغل اصلی یا شغل دوم، تشخیص فرد است و اگر فرد نتواند شغل اصلی خود را تشخیص دهد، شغلی که ساعت کاری بیشتری را به خود اختصاص داده است، به عنوان شغل اصلی در نظر گرفته می شود و در صورت مساوی بودن ساعات کار همه مشاغل، آن شغلی را که فرد در آن سابقه بیشتری داشته به عنوان شغل اصلی وی در نظر گرفته می شود.
براساس آخرین پیمایش میدانی صورت گرفته در کشور، از مجموع 23 میلیون و 400 هزار نفر شاغل کشور در سال گذشته، حدود 727 هزار نفر از شاغلان اظهار کرده اند که بیش از یک شغل داشته اند. از این میزان 10.5درصد از افراد چند شغله در شغل اصلی خود مزد و حقوق بگیر بخش عمومی، 20.2درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی و 63.9درصد در سایر بخش ها مشغول فعالیت بوده اند. بیشترین درصد چند شغله ها هم در گروه کارکنان مستقل قرار داشته است. کارکنان مستقل در واقع کسانی هستند که برای انجام فعالیت های شغلی خود حقوق بگیر کسی نیستند و هیچ حقوق بگیری هم در استخدام ندارند. به عبارتی این عده، زیردست و کارفرما ندارند و فعالیت های شغلی خود را به شکل مستقل دنبال می کنند تا آزادی عمل بیشتری داشته باشند. در گذشته تعداد کارکنان مستقل کم بود و دولت ها معمولا آنها را نادیده می گرفتند یا غیرمتعارف می دانستند ولی امروز تحت تاثیر معادلات اقتصادی و شرایط حاکم بر اقتصاد در محاسبات آماری به بازی گرفته می شوند.
کارکنان مستقل در صدر دو شغله ها
بررسی های بازار کار نشان می دهد که در طرح آمارگیری نیروی کار، فقط حدود 3.1درصد کل شاغلان 10 ساله و بیشتر اظهار کرده اند که دارای دو شغل و بیشتر هستند. 11 هزار و 578 نفر از چند شغله ها که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود نیز در بخش عمومی مشغول به کارند، به عبارتی دیگر هر دو شغل آنها در بخش عمومی است.
13 هزار و 859 نفر از چند شغله ها که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود در بخش خصوصی مشغول کارند؛ به نظر می رسد علت این امر می تواند ناشی از عدم کفاف مخارج زندگی با حقوق دریافتی در شغل اول باشد. 50 هزار و 777 نفر از چندشغله هایی که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است در شغل دوم خود به عنوان کارفرما، کارکن مستقل و یا کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت هستند.
4759 نفر ازچندشغله ها که شغل اصلی شان در بخش خصوصی است در شغل دوم در بخش عمومی مشغول کارند و 29 هزار و 143 نفر از چندشغله ها هر دو شغل شان در بخش خصوصی است.
112 هزار و 838 نفر از چندشغله ها که شغل اصلی آنها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود به عنوان کارکن مستقل یا کارفرما و یا کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت هستند.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

19 بانک ایرانی خارج از فهرست تحریم های ثانویه / دسترسی کدام بانک ها به سوئیفت قطع می شود؟

گزارش بانک جهانی درباره تاثیر تکنولوژی بر زندگی انسانی / دنیای قشنگ نو

علی بابا با فروش 30 میلیارد دلاری طی روز مجردها، رکورد شکست

1397/08/21 قیمت سکه، طلا و ارز در بازار

سایپا اعلام کرد / به جای ساندرو، پراید و تیبا بگیرید!

مطالعه موردی ادعاهای ارزی یک اقتصاددان / حسین راغفر به روایت علی سرزعیم

بهترین مدل پرداخت یارانه در ایران چیست؟

تغییرات یکساله بازار کار

توافق وزیر اقتصاد با استانداران برای اصلاح نظام بانکی

قیمت جهانی طلا با بالارفتن ارزش دلار کاهش یافت

شرکت AMD از معماری Zen 2 برای چیپست ها رونمایی کرد

آمار حوادث شغلی در ایران

تحول دموکراسی با کمک بلاک چین

هفته خانه تکانی در دولت

چالش زیست محیطی و استراتژی کسب و کار

تأکید مدیرعامل فولاد مبارکه بر تولید ورق رویه نمایان خودرو و تکمیل فولادسازی سپیددشت

رد لایحه «سی اف تی» چه تأثیری بر مراودات مالی ایران و جهان دارد / پیامدهای رد CFT در اقتصاد ایران

مکانیسم مبهم بسته های حمایتی / کمک جبرانی دولت،چه زمانی، چه کسانی؟

بازار سهام با رشد بیش از هزار واحدی، به تهدیدات ترامپ «نه» گفت / عبور موفق بورس از ریسک های سیستماتیک

قیمت طلا در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا ثابت ماند

رئیس بیمه مرکزی از حضور 10 استارتاپ فعال در صنعت بیمه خبر داد / چتر حمایت بیمه از استارتاپ ها توسعه می یابد

تعویق دوباره پروژه اینترنت جهانی ایلان ماسک / تیم مدیریتی اخراج شد

از بازار سرد ارز در تهران تا بازار داغ نفت در جهان / تحریم زدگی

شورای نگهبان همزمان با شروع دور دوم تحریم ها، لایحه CFT را رد کرد / 20 ایراد شورای نگهبان به CFT

گزارش مرکز پژوهش ها از وضعیت پارک های علم و فناوری در ایران / شاخص های عملکردی پارک های علم و فناوری

با انتشار صورت های مالی 6 ماهه صورت گرفت / گام بلند بانک پاسارگاد برای بازگشایی نماد در بورس

بیانیه مشترک طرف های اروپایی برجام در واکنش به تحریم های آمریکا / اقتصاد ایران در بزنگاه 13 آبان

از این پس، اپل آمار فروش محصولات خود را منتشر نخواهد کرد

نیجر در آفریقا، مکزیک در آمریکا؛ مدخلی برای مهاجران

گمانه زنی درباره تاثیر تحریم های آمریکا بر بازار سرمایه ایران / دهن کجی بورس به تحریم

سرمایه‌ گذاران خوش بین به افزایش قیمت‌ طلا

توسط شرکت دانش بنیان طنین پرداز پاسارگاد صورت گرفت / تولید دستگاه تحریک کننده الکتریکی شنوایی

گزارش بلومبرگ از روند شکست تحریم های نفتی علیه ایران / 8 کشور از تحریم نفتی آمریکا علیه ایران معاف می شوند

مدیرعامل ویزا: اگر نیاز باشد از ارز دیجیتال پشتیبانی می کنیم

رئیس جمهور دستور داد / تشکیل کارگروه های چهارگانه اقتصادی

رشد 9.5 درصدی صادرات صنایع‌دستی

تیشه بر ریشه صنعت ساختمان

تسلا موتورز علی‌رغم کاهش ارزش سهام میزان فروش محصولات پرطرفدار خود را افزایش داده است

IBM با پرداخت 34 میلیارد دلار ردهت را تصاحب کرد

قیمت طلا بدنبال جنگ تجاری آمریکا و چین و رشد ارزش دلار کاهش یافت

بانک های مرکزی جهان به دنبلا جایگزینی طلا برای دلار آمریکا

مایکروسافت با عبور از آمازون دومین شرکت باارزش جهان شد

جنگ تجاری آمریکا و چین، بازار انرژی را بهم ریخته است / جنگ تجاری با سلاح انرژی

به بهانه انتخاب وزیر جدید صمت

رئیس کل بانک مرکزی از بازگشایی کانال ارزی با اروپا خبر داد / پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اروپا شکل می گیرد

هارد اکسترنال جدید هواوی برای گوشی های Huawei mate 20

بانک ملی توضیح داد / چرا مراکز تحویل ارز در نجف شلوغ است؟

حضور بیمه پاسارگاد در نمایشگاه کیش اینوکس 2018

گسترش خدمات کارت در سامانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد

نفت به صورت رسمی در بورس عرضه می شود