بازار آریا

آخرين مطالب

انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب‌وکارهای جدید-2 مقالات اقتصادي

انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب‌وکارهای جدید-2

  بزرگنمايي:

بازار آریا - ناظر اقتصاد : بنگاه‌ها در دنیای متلاطم کنونی احتیاج ضروری به نوآوری دارند. بنگاه‌ها از رویکردهای مختلفی برای نیل به نوآوری استفاده می‌کنند. تا مدت‌ها تمرکز بیشتر بنگاه‌ها برای نیل به نوآوری استفاده از تحقیق و توسعه داخلی و توسعه درونی نوآوری‌ها بود اما به دنبال مطرح‌شدن پارادایم‌های جدید نوآوری باز هم‌اکنون بنگاه‌ها از مکانیسم‌های نوآوری بیرونی نیز برای افزایش عملکرد نوآوری خود استفاده می‌کنند. یکی از مکانیسم‌های پیاده‌سازی فلسفه نوآوری باز در درون بنگاه‌ها، ایجاد سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی (CVC) است.
برخی از شرکت‌های معروف آمریکایی از دهه 1960 شروع به تشکیل سی‌وی‌سی کرده‌اند. تحقیقات تجربی متعددی نیز نشان داده‌اند که بنگاه‌های مادر دارای واحد سی‌وی‌سی زیرمجموعه دارای عملکرد نوآوری و مالی بالاتر هستند (چمانور و همکاران، 2014). در قالب این برنامه، بنگاه در شرکت نوپاهای کوچک، سرمایه‌گذاری کرده و بخش کوچکی از سهام آن‌ها را خریداری می‌نماید (مک میلان و همکاران، 2008). درواقع سی‌وی‌سی‌ها بازوهای سرمایه‌گذاری جسورانه بنگاه‌های تثبیت‌شده موجود هستند که مستقیماً بخشی از وجوهات بنگاه‌‌ها را در شرکت نوپاهای بیرونی سرمایه‌گذاری می‌کنند (چسپرو، 2002). به‌عبارت‌دیگر سی‌وی‌سی‌ها نوعی خاص از وی سی (صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه) هستند با این تفاوت که به دلیل حمایت‌های عملیاتی بیشتری که نسبت به شرکت نوپاها صورت می‌دهند می‌توانند نتایج بهتری را نیز برای شرکت نوپاها فراهم آورند. مبتنی بر نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در خصوص مقایسه عملکرد نوآوری شرکت نوپاهای زیرمجموعه وی سی‌ها و سی‌وی‌سی‌ها این نتیجه به‌دست‌آمده است که شرکت‌های زیرمجموعه سی‌وی‌سی‌ها نوآورتر (ازنظر شاخص تعداد پتنت ثبت‌شده) و جوان‌تر، ریسک‌پذیرتر و دارای سودآوری کمتر نسبت به شرکت‌های زیرمجموعه وی سی‌های مستقل هستند. دلایل متعددی برای این عملکرد بهتر ارائه‌شده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود (چمانور و همکاران، 2014):
طولانی‌تر بودن دوره سرمایه‌گذاری سی‌وی‌سی‌ها نسبت به وی سی‌ها سی‌وی‌سی‌ها هم اهداف مالی و هم اهداف استراتژیک را از سرمایه‌گذاری در شرکت نوپاها دارند ولی وی سی‌های مستقل فقط به دنبال اهداف مالی هستند. حمایت‌ها و دسترسی‌های فنی و تکنولوژیکی که سی‌وی‌سی‌ها می‌توانند از طریق بنگاه مادر برای شرکت نوپاها فراهم کنند ولی وی سی‌های مستقل نمی‌توانند. چسپرو (2002) نیز بحث می‌کند که برای پیگیری فعالیت‌های نوآورانه، سی‌وی‌سی‌ها بهتر از وی‌سی‌های مستقل عمل می‌کنند و سه دلیل مشخص برای این منظور اقامه می‌کند:
دانش و توانمندی عمیق‌تر آن‌ها نسبت به بازار و فناوری ترازنامه قوی‌تر توانایی سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر 1- اهداف و استراتژی‌های مختلف راه‌اندازی سی‌وی‌سی
چسپرو معتقد است که استراتژی سرمایه‌گذاری سی‌وی‌سی‌ها را بر مبنای دو بُعد مهم شامل اهداف سی‌وی‌سی و درجه اتصال میان بنگاه سرمایه‌گذار و شرکت نوپا می‌توان دسته‌بندی کرد. به‌عبارت‌دیگر 4 نوع مختلف سی‌وی‌سی‌ می‌توان راه‌اندازی نمود. در ادامه این دو معیار تشریح و سپس مبتنی بر این دو بعد 4 سبک مختلف راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی معرفی می‌شود.
1-1- اهداف سی‌وی‌سی
مانند هر وی سی مستقل، سی‌وی‌سی‌‌های بنگاهی نیز هم دارای اهداف مالی (کسب سود و بازده) و اهداف استراتژیک (دسترسی به یک تکنولوژی جدید، ورود به بازارهای جدید و …) هستند. برای نمونه سی‌وی‌سی‌ شرکت دل بیشتر دارای اهداف مالی است. هرچند در بلندمدت تمامی سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک نیز خود را به شکل نتایج مالی نشان می‌دهند اما این‌گونه نیست که همیشه اهداف مالی و استراتژیک را بتوان هم‌راستا نمود و به همین دلیل تعارضاتی همیشه به وجود می‌آید. برای حل این مشکل، بسیاری از سی‌وی‌سی‌‌ها ابتدا پیشنهادهای سرمایه‌گذاری را بر مبنای ملاحظات استراتژیک مورد ارزیابی قرار می‌­دهند و در ادامه در صورت پاس شدن این ملاحظات، بر مبنای مدل‌هایی مشابه وی‌سی‌های خصوصی، از منظر مالی، پیشنهادات سرمایه‌گذاری را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
نتایج یک پیمایش (کالبرماتن، 2012) نشان می‌دهد که 54 درصد از سی‌وی‌سی‌‌های اروپایی هدف اولیه از سرمایه‌گذاری‌های خود را اهداف استراتژیک می‌دانند و در مرتبه دوم ملاحظات مالی را دخالت می‌دهند. اما 33 درصد از آن‌ها ابتدا ملاحظات مالی را مبنا و سپس ملاحظات استراتژیک را مبنا قرار می‌دهند. 13 درصد از سی‌وی‌سی‌‌ها نیز تنها بر مبنای معیارهای مالی سرمایه‌گذاری‌های خود را صورت می‌دهند. در آمریکا و بر مبنای پیمایش مک میلان و همکاران برای وزارت بازرگانی آمریکا (2008)، 50 درصد از سی‌وی‌سی‌‌ها ابتدا ملاحظات استراتژیک و سپس مالی، 20 درصد ملاحظات مالی و سپس استراتژیک، 15 درصد تنها ملاحظات استراتژیک و 15 درصد نیز تنها بر مبنای ملاحظات مالی تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خود را صورت می‌دهند.
1-2- درجه اتصال میان عملیات بنگاه سرمایه‌گذار و شرکت نوپا
درصورتی‌که پیوندهای میان شرکت نوپا و بنگاه سرمایه‌گذار قوی باشد ممکن است شرکت نوپا از بسیاری از توانمندی‌های بنگاه سرمایه‌گذار مانند توانمندی‌های تولید، بازاریابی، برند، فناوری، کانال‌های توزیع و … استفاده نماید. اما برخی از شرکت‌هایی که صندوق سی‌وی‌سی‌ راه‌اندازی می‌کنند اتصال چندانی میان شرکت‌های نوپایی که در سبد سرمایه‌گذاری صندوق خود وجود دارند و توانمندی‌های بنگاه مادر خود ایجاد نمی‌کنند.
1-3- استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سی‌وی‌سی
چسپرو (2002) مبتنی بر دو بُعد هدف از راه‌اندازی سی‌وی‌سی‌ (مالی و استراتژیک) و درجه اتصال (قوی و ضعیف)، 4 سبک یا استراتژی سرمایه‌گذاری برای سی‌وی‌سی‌‌ها را شناسایی نموده است که در شکل زیر نشان داده‌شده است و در ادامه توضیح داده می‌شود.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید - <a href=سرمایه گذاری جسورانه" width="315" height="215" srcset="/Uploads/News/20180815025608321.jpg 933w, http://monitoreconomy.ir/wp-content/uploads/2018/07/01-min-300x171.jpg 300w, http://monitoreconomy.ir/wp-content/uploads/2018/07/01-min-768x438.jpg 768w, http://monitoreconomy.ir/wp-content/uploads/2018/07/01-min-696x397.jpg 696w, http://monitoreconomy.ir/wp-content/uploads/2018/07/01-min-737x420.jpg 737w" sizes="(max-width: 933px) 100vw, 933px" />
سبک محرک: در این استراتژی، سرمایه‌گذاری بر مبنای ملاحظات استراتژیک صورت می‌گیرد و پیوندی قوی میان شرکت نوپا و شرکت سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود. هدف اصلی از این نوع سرمایه‌گذاری، پیشبرد استراتژی کسب‌وکار فعلی بنگاه سرمایه‌گذار است. درواقع سی‌وی‌سی‌ از طریق سرمایه‌گذاری در این شرکت‌های نوپا، به دنبال تحقق اهداف رشد کسب‌وکار فعلی بنگاه بوده و امیدوار است که در آینده این شرکت نوپا را در کسب‌وکار فعلی بنگاه سرمایه‌گذار یکپارچه نماید.
سبک توانمندساز: در این استراتژی، سرمایه‌گذاری بر مبنای ملاحظات استراتژیک صورت می‌گیرد اما پیوندی قوی میان شرکت نوپا و شرکت سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌شود. درواقع هدف اصلی از این نوع سرمایه‌گذاری، تکمیل استراتژی کسب‌وکار فعلی بنگاه سرمایه‌گذار از طریق دسترسی به برخی دارایی‌های مکمل موردنیاز است.
سرمایه‌گذاری نوظهور: در این استراتژی سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای ملاحظات مالی صورت می‌گیرد اما پیوندهای قوی میان شرکت نوپا و بنگاه سرمایه‌گذار شکل می‌گیرد. هدف اصلی در این استراتژی، جستجو و اکتشاف فرصت‌های کسب‌وکاری جدید است.
سرمایه‌گذاری منفعلانه: در این استراتژی، سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای ملاحظات مالی صورت گرفته و هیچ پیوند قوی میان شرکت نوپا و بنگاه سرمایه‌گذار شکل نمی‌گیرد. هدف در اینجا تنها کسب بازده مالی است. درواقع این سبک یا استراتژی راه‌اندازی سی‌وی‌سی‌ بیشترین شباهت را با یک صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه مستقل دارد.
2- تحلیل روند سرمایه‌گذاری سی‌وی‌سی‌ها
مبتنی بر آخرین گزارش منتشره توسط موسسه سی بی اینسایتز در سال 2017 در خصوص عملکرد سرمایه‌گذاری سی‌وی‌سی ‌ها، میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط سی‌وی‌سی‌‌ها به حدود 31.2 میلیارد دلار (شامل 1791 معامله) در سال 2017 میلادی رسیده است. درواقع میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در سال 2017 رشد 19 درصدی را در زمینه تعداد معامله و رشد 18 درصدی را در خصوص ارزش معاملات نسبت به سال 2016 تجربه کرده است. بزرگ‌ترین معامله صورت گرفته در این سال سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری سی‌وی‌سی‌ گوگل (به نام گوگل کاپیتال) در شرکت نوپا لیفت بود. روند سرمایه‌گذاری سی‌وی‌سی‌‌ها در سالیان اخیر در شکل زیر نشان داده‌شده است.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید
سهم سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط سی‌وی‌سی‌‌ها در اکوسیستم سرمایه‌گذاری جسورانه در سال 2017 به 20 درصد رسید که نسبت به سال 2016 رشد 1 درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع در شکل زیر نشان داده‌شده است.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید
متوسط سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط سی‌وی‌سی‌‌ها در هر معامله حدود 22 میلیون دلار در سال 2017 بوده است که نسبت به سال 2016 رشد 31 درصدی را نشان می‌دهد. در همین سال متوسط سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط وی‌سی‌های مستقل در هر معامله حدود 17 میلیون دلار بوده است. روند متوسط سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط وی‌سی‌ها و سی‌وی‌سی‌‌ها در هر معامله در نمودار زیر نشان داده‌شده است.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید
در سال 2017 تعداد 186 بنگاه جدید، سی‌وی‌سی‌ خود را راه‌اندازی نمودند که رشد 66 درصدی را نسبت به سال 2016 نشان می‌دهد. مجموع تعداد کل سی‌وی‌سی‌‌های فعال سال 2017 با این تعداد جدید سال 2017 به 546 عدد رسیده است. روند ورود سی‌وی‌سی‌‌های جدید به عرصه در نمودار زیر نشان داده‌شده است. دو شرکت معروفی که در این سال سی‌وی‌سی‌ خود را راه‌اندازی نمودند عبارتند از: هانی‌ول و بوز.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید
فعال‌ترین سی‌وی‌سی‌ در سال 2017 گوگل ونچرز شرکت آلفابت (بنگاه مادر گوگل) است که در این سال در حدود 70 شرکت نوپا سرمایه‌گذاری نموده است. بعدازاین شرکت، اینتل کاپیتال (بازوی وی سی شرکت اینتل) است که در جایگاه دوم قرار دارد. رتبه‌بندی 10 سی‌وی‌سی‌ اول دنیا ازنظر فعالیت در سال 2017 به همراه برخی از شرکت نوپاهای شاخصی که در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در زیر نشان داده‌شده است.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید
کاپیتال جی (دومین بازوی وی سی آلفابت که سابقاً گوگل کاپیتال نامیده می‌شد) با سرمایه‌گذاری در 3 شرکت نوپا یونیکورن (شرکت نوپاهایی که بالای 1 میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده‌اند) در این سال در این زمینه پیشتاز است و به دنبال آن گوگل ونچرز (سرمایه‌گذاری در 2 یونیکورن) لنووو کاپیتال (سرمایه‌گذاری در 2 یونیکورن) و کوالکام ونچرز (سرمایه‌گذاری در 2 یونیکورن) در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. این موضوع و شرکت نوپاهای یونیکورنی که هرکدام از این سی‌وی‌سی‌‌ها در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند در شکل زیر نشان داده‌شده است.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید
شرکت‌های نوپای حوزه اینترنت ، بهداشت و درمان و موبایل به ترتیب با جذب 10.2 میلیارد دلار، 6.2 میلیارد دلار و 5.6 میلیارد دلار رتبه‌های اول تا سوم را در زمینه جذب سرمایه از طرف سی‌وی‌سی‌ها به خود اختصاص داده‌اند. روند سرمایه‌گذاری سی‌وی‌سی ‌ها در این سه حوزه در زیر نشان داده‌شده است.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید روند سرمایه‌گذاری سی‌وی‌سی‌ها در حوزه شرکت نوپاهای اینترنتی
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید روند سرمایه‌گذاری سی‌وی‌سی‌ها در حوزه شرکت نوپا‌های بهداشت و درمان
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید روند سرمایه‌گذاری سی‌وی‌سی‌ها در حوزه شرکت نوپاهای موبایل و تلکام
شرکت نوپاهای آمریکای شمالی کماکان با جذب حدود 50 درصد از منابع سی‌وی‌سی‌ها رتبه اول را در اختیار دارند و پس‌ازآن شرکت نوپاهای آسیایی با جذب حدود 30 درصد جایگاه دوم را در اختیار دارند. توزیع سهم سرمایه‌گذاری به تفکیک مناطق جغرافیایی مختلف در شکل زیر نشان داده‌شده است.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید
در ادامه این مطلب که چند روز آینده در سایت منتشر خواهد شد به فصل سوم این گزارش با عنوان شتاب‌دهنده و انکوباتور خواهیم پرداخت.
جهت مطالعه قسمت اول این مطلب، بر روی لینک روبرو کلیک نمایید: فصل اول: استفاده از منابع داخلی (توسعه درونی)

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

درصد رشد اقتصاد ایران در مدت 14 سال

بهترین و بدترین ها در توسعه انسانی

یکه‌تازی خودرویی‌ها در بورس تهران / ساعت 16 دیروز دلار 11 هزارو 400 تومان قیمت خورد

«تومان» حریف تورم می شود؟

حیات و ممات استارتاپ ها در ایران

منازعه آماری در فاز مکتوب

بازار متشکل معاملات ارزی در مراحل نهایی؟

چهره تازه فقر

کدام بخش‌ها از درآمد نفتی ایران سهم می‌برند؟

آمار اشتغال به روایت روحانی

تصویری از شاغلان فقیر

سیگنال هشدار از صادرات

کدام کالا یک ساله 2000 درصد گران شد؟

اقتصاد کشاورزی: جغرافیای زراعی کشور

بررسی اجمالی لایحه بودجه 98

3 سناریوی قیمت نفت خام برای بودجه 98

بررسی فیل‌ های سفید اقتصاد ایران!

مدیریت نقدینگی در ایران

جهت‌یابی اقتصاد با بودجه 98

انواع روش‌های صادرات

واکاوی سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان

معمای رشد و کمبود نقدینگی

جایگاه ایران در شاخص تاب‌ آوری جهانی 2018

قدرت تقاضا؛ مانع کاهش قیمت کالا

ریشه ها و زمینه‌های گسترش اقتصاد سیاه در ایران

اقتصاد ایران چگونه در تله رکود تورمی گرفتار شده است؟

شاخص جهانی نوآوری 2018؛ انرژی برای همه

چشم انداز جالیزکاری در ایران: آبیاری تحت فشار یا گلخانه؟

قیمت خودرو امروز 1397/09/26|کاهش 1 تا 4 میلیون تومانی قیمت‌ها

بودجه 98 دو سقفی می‌شود؟

تجربیات موفق صنایع خلاق (بخش اول: کره‌جنوبی، آلمان)

انواع روش‌های صادرات

درآمدی بر مدل کسب و کار بانکداری سبز

جایگاه ایران در شاخص تاب‌ آوری جهانی 2018

روند 3 متغیر کلیدی اقتصاد کلان

چگونه معامله کنید تا سرمایه اولیه را از دست ندهید ؟

اقتصاد کشاورزی: جغرافیای دامداری

شاخص سهولت انجام کسب و کار در سال 2019

شاخص جهانی نوآوری 2018؛ انرژی برای همه

روند سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در شرکت‌های نوپای حوزه خدمات مالی

تجربیات موفق صنایع خلاق (بخش اول: کره‌جنوبی، آلمان)

صنایع خلاق و چارچوب‌های آن

چه کسانی از ممنوعیت واردات خودرو سود می برند؟

پیشنهاد جایگزینی گرانی ارز در بودجه 98

نقدی بر رویکرد تحقیق و توسعه در ایران

اقتصاد فوتبال

مهار رشد فزاینده نقدینگی و خطر ابرتورم

لزوم ساده‌ سازی در بانکداری اسلامی

اقتصاد کشاورزی: جغرافیای دامداری

افت سرعت نرخ تورم