بازار آریا

آخرين مطالب

انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید-2 مقالات اقتصادي

انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید-2

  بزرگنمايي:

بازار آریا - ناظر اقتصاد : بنگاه‌ها در دنیای متلاطم کنونی احتیاج ضروری به نوآوری دارند. بنگاه‌ها از رویکردهای مختلفی برای نیل به نوآوری استفاده می‌کنند. تا مدت‌ها تمرکز بیشتر بنگاه‌ها برای نیل به نوآوری استفاده از تحقیق و توسعه داخلی و توسعه درونی نوآوری‌ها بود اما به دنبال مطرح شدن پارادایم‌های جدید نوآوری باز هم اکنون بنگاه‌ها از مکانیسم‌های نوآوری بیرونی نیز برای افزایش عملکرد نوآوری خود استفاده می‌کنند. یکی از مکانیسم‌های پیاده‌سازی فلسفه نوآوری باز در درون بنگاه‌ها، ایجاد سرمایه گذاری جسورانه شرکتی (CVC) است.
برخی از شرکت‌های معروف آمریکایی از دهه 1960 شروع به تشکیل سی وی سی کرده‌اند. تحقیقات تجربی متعددی نیز نشان داده‌اند که بنگاه‌های مادر دارای واحد سی وی سی زیرمجموعه دارای عملکرد نوآوری و مالی بالاتر هستند (چمانور و همکاران، 2014). در قالب این برنامه، بنگاه در شرکت نوپا های کوچک، سرمایه‌گذاری کرده و بخش کوچکی از سهام آنها را خریداری می‌نماید (مک میلان و همکاران، 2008). در واقع سی وی سی ها بازوهای سرمایه گذاری جسورانه بنگاه‌های تثبیت شده موجود هستند که مستقیما بخشی از وجوهات بنگاه‌‌ها را در شرکت نوپا های بیرونی سرمایه گذاری می‌کنند (چسپرو، 2002). به عبارت دیگر سی وی سی ها نوعی خاص از وی سی (صندوق های سرمایه گذاری جسورانه) هستند با این تفاوت که به دلیل حمایت‌های عملیاتی بیشتری که نسبت به شرکت نوپا ها صورت می‌دهند می‌توانند نتایج بهتری را نیز برای شرکت نوپا ها فراهم آورند. مبتنی بر نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در خصوص مقایسه عملکرد نوآوری شرکت نوپا های زیرمجموعه وی سی ها و سی وی سی ها این نتیجه به دست آمده است که شرکت‌های زیرمجموعه سی وی سی ها نوآورتر (از نظر شاخص تعداد پتنت ثبت شده) و جوان‌تر، ریسک‌پذیرتر و دارای سودآوری کمتر نسبت به شرکت‌های زیرمجموعه وی سی های مستقل هستند. دلایل متعددی برای این عملکرد بهتر ارائه شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود (چمانور و همکاران، 2014):
طولانی‌تر بودن دوره سرمایه‌گذاری سی وی سی ها نسبت به وی سی ها سی وی سی ها هم اهداف مالی و هم اهداف استراتژیک را از سرمایه‌گذاری در شرکت نوپا ها دارند ولی وی سی های مستقل فقط به دنبال اهداف مالی هستند. حمایت‌ها و دسترسی‌های فنی و تکنولوژیکی که سی وی سی ها می‌توانند از طریق بنگاه مادر برای شرکت نوپا ها فراهم کنند ولی وی سی های مستقل نمی‌توانند. چسپرو (2002) نیز بحث می‌کند که برای پیگیری فعالیت‌های نوآورانه، سی وی سی ها بهتر از وی سی های مستقل عمل می‌کنند و سه دلیل مشخص برای این منظور اقامه می‌کند:
دانش و توانمندی عمیق‌تر آنها نسبت به بازار و فناوری ترازنامه قوی‌تر توانایی سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر 1- اهداف و استراتژی‌های مختلف راه‌اندازی سی وی سی
چسپرو معتقد است که استراتژی سرمایه گذاری سی وی سی ها را بر مبنای دو بُعد مهم شامل اهدف سی وی سی و درجه اتصال میان بنگاه سرمایه‌گذار و شرکت نوپا می‌توان دسته‌بندی کرد. به عبارت دیگر 4 نوع مختلف سی وی سی می‌توان راه‌اندازی نمود. در ادامه این دو معیار تشریح و سپس مبتنی بر این دو بعد 4 سبک مختلف راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه شرکتی معرفی می‌شود.
1-1- اهداف سی وی سی
مانند هر وی سی مستقل، سی وی سی های بنگاهی نیز هم دارای اهداف مالی (کسب سود و بازده) و اهداف استراتژیک (دسترسی به یک تکنولوژی جدید، ورود به بازارهای جدید و …) هستند. برای نمونه سی وی سی شرکت دل بیشتر دارای اهداف مالی است. هر چند در بلندمدت تمامی سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک نیز خود را به شکل نتایج مالی نشان می‌دهند اما اینگونه نیست که همیشه اهداف مالی و استراتژیک را بتوان هم‌راستا نمود و به همین دلیل تعارضاتی همیشه به وجود می‌آید. برای حل این مشکل، بسیاری از سی وی سی ها ابتدا پیشنهادهای سرمایه‌گذاری را بر مبنای ملاحظات استراتژیک مورد ارزیابی قرار می‌­دهند و در ادامه در صورت پاس شدن این ملاحظات، بر مبنای مدل‌هایی مشابه وی سی های خصوصی، از منظر مالی، پیشنهادات سرمایه‌گذاری را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
نتایج یک پیمایش (کالبرماتن، 2012) نشان می‌دهد که 54 درصد از سی وی سی های اروپایی هدف اولیه از سرمایه‌گذاری‌های خود را اهداف استراتژیک می‌دانند و در مرتبه دوم ملاحظات مالی را دخالت می‌دهند. اما 33 درصد از آنها ابتدا ملاحظات مالی را مبنا و سپس ملاحظات استراتژیک را مبنا قرار می‌دهند. 13 درصد از سی وی سی ها نیز تنها بر مبنای معیارهای مالی سرمایه‌گذاری‌های خود را صورت می‌دهند. در آمریکا و بر مبنای پیمایش مک میلان و همکاران برای وزارت بازرگانی آمریکا (2008)، 50 درصد از سی وی سی ها ابتدا ملاحظات استراتژیک و سپس مالی، 20 درصد ملاحظات مالی و سپس استراتژیک، 15 درصد تنها ملاحظات استراتژیک و 15 درصد نیز تنها بر مبنای ملاحظات مالی تصمیم گیری‌های سرمایه‌گذاری خود را صورت می‌دهند.
1-2- درجه اتصال میان عملیات بنگاه سرمایه‌گذار و شرکت نوپا
در صورتی که پیوندهای میان شرکت نوپا و بنگاه سرمایه‌گذار قوی باشد ممکن است شرکت نوپا از بسیاری از توانمندی‌های بنگاه سرمایه‌گذار مانند توانمندی‌های تولید، بازاریابی، برند، فناوری، کانال‌های توزیع و … استفاده نماید. اما برخی از شرکت‌هایی که صندوق سی وی سی راه اندازی می‌کنند اتصال چندانی میان شرکت‌های نوپایی که در سبد سرمایه‌گذاری صندوق خود وجود دارند و توانمندی‌های بنگاه مادر خود ایجاد نمی‌کنند.
1-3- استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سی وی سی
چسپرو (2002) مبتنی بر دو بُعد هدف از راه‌اندازی سی وی سی( مالی و استراتژیک) و درجه اتصال(قوی و ضعیف)، 4 سبک یا استراتژی سرمایه‌گذاری برای سی وی سی ها را شناسایی نموده است که در شکل زیر نشان داده شده است و در ادامه توضیح داده می‌شود.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید
سبک محرک: در این استراتژی، سرمایه‌گذاری بر مبنای ملاحظات استراتژیک صورت می‌گیرد و پیوندی قوی میان شرکت نوپا و شرکت سرمایه گذار ایجاد می‌شود. هدف اصلی از این نوع سرمایه‌گذاری، پیشبرد استراتژی کسب و کار فعلی بنگاه سرمایه‌گذار است. در واقع سی وی سی از طریق سرمایه‌گذاری در این شرکت‌های نوپا، به دنبال تحقق اهداف رشد کسب و کار فعلی بنگاه بوده و امیدوار است که در آینده این شرکت نوپا را در کسب و کار فعلی بنگاه سرمایه‌گذار یکپارچه نماید.
سبک توانمندساز: در این استراتژی، سرمایه‌گذاری بر مبنای ملاحظات استراتژیک صورت می‌گیرد اما پیوندی قوی میان شرکت نوپا و شرکت سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌شود. در واقع هدف اصلی از این نوع سرمایه‌گذاری، تکمیل استراتژی کسب وکار فعلی بنگاه سرمایه‌گذار از طریق دسترسی به برخی دارایی‌های مکمل مورد نیاز است.
سرمایه‌گذاری نوظهور: در این استراتژی سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای ملاحظات مالی صورت می‌گیرد اما پیوندهای قوی میان شرکت نوپا و بنگاه سرمایه گذار شکل می‌گیرد. هدف اصلی در این استراتژی، جستجو و اکتشاف فرصت‌های کسب و کاری جدید است.
سرمایه‌گذاری منفعلانه: در این استراتژی، سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای ملاحظات مالی صورت گرفته و هیچ پیوند قوی میان شرکت نوپا و بنگاه سرمایه‌گذار شکل نمی‌گیرد. هدف در اینجا تنها کسب بازده مالی است. در واقع این سبک یا استراتژی راه‌اندازی سی وی سی بیشترین شباهت را با یک صندوق سرمایه گذاری جسورانه مستقل دارد.
2- تحلیل روند سرمایه گذاری سی وی سی ها
مبتنی بر آخرین گزارش منتشره توسط موسسه سی بی اینسایتز در سال 2017 در خصوص عملکرد سرمایه‌گذاری سی وی سی ها، میزان سرمایه گذاری صورت گرفته توسط سی وی سی ها به حدود 31.2 میلیارد دلار (شامل 1791 معامله) در سال 2017 میلادی رسیده است. در واقع میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در سال 2017 رشد 19 درصدی را در زمینه تعداد معامله و رشد 18 درصدی را در خصوص ارزش معاملات نسبت به سال 2016 تجربه کرده است. بزرگترین معامله صورت گرفته در این سال سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری سی وی سی گوگل (به نام گوگل کاپیتال) در شرکت نوپا لیفت بود. روند سرمایه‌گذاری سی وی سی ها در سالیان اخیر در شکل زیر نشان داده شده است.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید
سهم سرمایه‌گذاری های صورت گرفته توسط سی وی سی ها در اکوسیستم سرمایه گذاری جسورانه در سال 2017 به 20 درصد رسید که نسبت به سال 2016 رشد 1 درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید
متوسط سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط سی وی سی ها در هر معامله حدود 22 میلیون دلار در سال 2017 بوده است که نسبت به سال 2016 رشد 31 درصدی را نشان می‌دهد. در همین سال متوسط سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط وی سی های مستقل در هر معامله حدود 17 میلیون دلار بوده است. روند متوسط سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط وی سی ها و سی وی سی ها در هر معامله در نمودار زیر نشان داده شده است.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید
در سال 2017 تعداد 186 بنگاه جدید، سی وی سی خود را راه‌اندازی نمودند که رشد 66 درصدی را نسبت به سال 2016 نشان می‌دهد. مجموع تعداد کل سی وی سی های فعال سال 2017 با این تعداد جدید سال 2017 به 546 عدد رسیده است. روند ورود سی وی سی های جدید به عرصه در نمودار زیر نشان داده شده است. دو شرکت معروفی که در این سال سی وی سی خود را راه‌اندازی نمودند عبارتند از: هانی‌ول و بوز.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید
فعال‌ترین سی وی سی در سال 2017 گوگل ونچرز شرکت آلفابت (بنگاه مادر گوگل) است که در این سال در حدود 70 شرکت نوپا سرمایه‌گذاری نموده است. بعد از این شرکت، اینتل کاپیتال (بازوی وی سی شرکت اینتل) است که در جایگاه دوم قرار دارد. رتبه بندی 10 سی وی سی اول دنیا از نظر فعالیت در سال 2017 به همراه برخی از شرکت نوپا های شاخصی که در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در زیر نشان داده شده است.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید
کاپیتال جی (دومین بازوی وی سی آلفابت که سابقا گوگل کاپیتال نامیده میشد) با سرمایه‌گذاری در 3 شرکت نوپا یونیکورن (شرکت نوپا هایی که بالای 1 میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده‌اند) در این سال در این زمینه پیشتاز است و به دنبال آن گوگل ونچرز (سرمایه گذاری در 2 یونیکورن) لنووو کاپیتال (سرمایه گذاری در 2 یونیکورن) و کوالکام ونچرز (سرمایه گذاری در 2 یونیکورن) در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. این موضوع و شرکت نوپا های یونیکورنی که هر کدام از این سی وی سی ها در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند در شکل زیر نشان داده شده است.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید
شرکت‌های نوپای حوزه اینترنت ، بهداشت و درمان و موبایل به ترتیب با جذب 10.2 میلیارد دلار، 6.2 میلیارد دلار و 5.6 میلیارد دلار رتبه‌های اول تا سوم را در زمینه جذب سرمایه از طرف سی وی سی ها به خود اختصاص داده‌اند. روند سرمایه گذاری سی وی سی ها در این سه حوزه در زیر نشان داده شده است.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید روند سرمایه‌گذاری سی وی سی ها در حوزه شرکت نوپا های اینترنتی
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید روند سرمایه‌گذاری سی وی سی ها در حوزه شرکت نوپا های بهداشت و درمان
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید روند سرمایه‌گذاری سی وی سی ها در حوزه شرکت نوپا های موبایل و تلکام
شرکت نوپا های آمریکای شمالی کماکان با جذب حدود 50 درصد از منابع سی وی سی ها رتبه اول را در اختیار دارند و پس از آن شرکت نوپا های آسیایی با جذب حدود 30 درصد جایگاه دوم را در اختیار دارند. توزیع سهم سرمایه‌گذاری به تفکیک مناطق جغرافیایی مختلف در شکل زیر نشان داده شده است.
انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید
در ادامه این مطلب که چند روز آینده در سایت منتشر خواهد شد به فصل سوم این گزارش با عنوان شتاب دهنده و انکوباتور خواهیم پرداخت.
فصل اول: استفاده از منابع داخلی (توسعه درونی)

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

بازار ارز در وضعیت انتظار

ظرفیت خلق شغل کسب و کارهای کوچک و متوسط (با تاکید بر ایالات متحده آمریکا)

آسیب شناسی طرح‌های اشتغالزایی

بهره‌برداری از فرصت در اکوسیستم فناوری ساختمان

آخرین آمارها از فروش نفت ایران/ در دور زدن تحریم‌ها موفق بودیم

بررسی تولید و تجارت فولاد در جهان

افـق تجـارت 20 میلیارد دلا‌ری با عراق

اقتصاد ایران در سال 1398

بیت کوین، رایج‌ترین ارز دیجیتال

شرایط بیرونی و درونی اقتصاد ایران

مالیات بر ارزش افزوده (Value Added Tax) در ایران و جهان

نگاهی به ابعاد بازار فناوری نانو

محرومیت

برندگان و بازندگان اقتصاد 97

لطفا مسئولان دلشان به رحم بیاید!

برنامه مشتریان نفت ایران در راستای چشم‌انداز تمدید معافیت‌های آمریکا

اتفاقات خوب برای نفت ایران

برای سرمایه گذاری طلا بخریم یا سکه؟

آسمان تاریک اقتصاد جهان : گزارش بانک جهانی

سرمایه گذاری در بازار خودرو سودده است یا زیان ده؟

بازار مسکن در انتظار گرانی سال آینده؟

آسیب شناسی ارز 4200 تومانی در دولت

از اسفند 96 تا اسفند 97 چه بر سر بازارها آمد؟

مروری بر آمار ادغام و اکتساب

عوامل موثر بر شکست کسب و کارها

قاچاق یارانه به آن سوی مرزها!

قیمت خودرو تا پایان سال کاهش می‌یابد؟

اکوسیستم صادرات غیرنفتی کشور

از موافقتنامه پاریس بیشتر بدانیم

زیست توده (biomass) جایگزین سوخت‌های فسیلی

مردم در بانک‌ ها چقدر پول دارند؟

تنها 5 درصد از نقدینگی کشور می‌تواند بازار ارز را دچار بحران کند

اختلاف پارادایمی اقتصاددانان نسبت به فرصت‌ های کارآفرینانه

تاثیر سیاست علم و فناوری بر عملکرد صادراتی ایران

سیاست‌های صنعتی و تجاری در قرن 21 و دلالت‌های آن برای اقتصاد ایران

آیا نفت و گاز می‌تواند موتور توسعه کشور در برنامه ششم باشد؟

توسعه در اشتغال، درآمد و مهارت (نوشتاری از مک‌کینزی)

نااطمینانی‌های بازار نفت در سال 2019

چارچوب کارآفرینانه در ایران مطابق با داده‌های دیدبان جهانی کارآفرینی

بررسی لایحه بودجه سال 1398 + جدول خلاصه و نمودار

توسعه و اصلاحات اقتصادی چین

میزان تولید شیر در استان‌های کشور

هفت روند تحول دیجیتال در سال 2019

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی

اقتصاد دریا در ایران

نقد لایحه بودجه 98 و مصوبات کمیسیون تلفیق

سرمایه‌گذاری خطر پذیر شرکتی (corporate venture capital)

تورم منفی چیست؟

ترمز طلا کشیده شد

عصر یخبندان معاملات مسکن/ ریسک رشد قیمت با افزایش تسهیلات و دوره بازپرداخت