بازار آریا

آخرين مطالب

اولين تاثير شهردار جديد بر پايتخت تحليل آريا بازار

اولين تاثير شهردار جديد بر پايتخت

  بزرگنمايي:

آريا بازار - نتايج بررسي کميسيون برنامه و بودجه پارلمان محلي از صورت وضعيت هزينه‌کرد يک سال اخير مديريت شهري در پروژه‌هاي عمراني و نگهداشت پايتخت نشان مي‌دهد: حل معادله بحران مالي مديريت شهري در تکميل تعهدات خود براي پروژه‌هاي معلق و نيمه‌تمام شهري و پرداخت بخشي از بدهي شهرداري به بانک‌ها و پيمانکاران از يک مسير جايگزين مشروط به توانايي رايزني تيم آينده مديريت شهري امکان‌پذير خواهد شد.

محتواي گزارش‌هاي ارائه شده از دو رديف تعهدات مالي شهرداري براي اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام شهري و بدهي شهرداري به بانک‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي پيام عدم توازن منابع و تعهدات مالي را به کابينه جديد مديريت شهري مخابره مي‌کند. بنابر اين گزارش، در حال حاضر از يکسو مجموع بدهي شهرداري به بانک‌ها و موسسات اعتباري و ديون پيمانکاران معادل 20هزار و 495 ميليارد تومان و از سوي ديگر نقدينگي موردنياز براي اتمام پروژه‌هاي نيمه‌کاره شهر معادل 19 هزار و 286 ميليارد تومان برآورد شده است. به گزارش دنياي اقتصاد، اين ليست بدهي اگرچه ارقام رسمي ثبت شده در صورت وضعيت‌هاي شهرداري است اما از ديدگاه کارشناسان و برخي اعضاي شوراي شهر چهارم و پنجم اين رقم فقط حداقل بدهي و تعهدات مالي شهرداري است. به گفته آنها بخش سوم بدهي‌ها عمدتا ارقامي است که شهرداري بابت تسويه آنها براي اشخاص حقيقي و حقوقي «هولوگرام‌هاي اعتباري» صادر کرده ‌است و هيچ اطلاع دقيقي از رقم واقعي اين بخش از بدهي‌ها به دليل عدم ثبت صورت وضعيت آنها وجود ندارد.
در چنين وضعيتي که مديريت شهري پايتخت بايد از يکسو از يک گردنه مالي براي ايجاد تغيير و تحول در اداره شهر تهران عبور کند و از سوي ديگر جنس پارلمان پنجم پايتخت که احتمالا از شهريورماه در ساختمان بهشت استقرار پيدا مي‌کنند به گونه‌اي است که اعتقادي به تداوم اداره پايتخت از محل تراکم‌فروشي ندارند، حدود 8 هزار ميليارد تومان از بودجه سال جاري پايتخت به محل فروش تراکم و تغيير کاربري وابسته است. اما تيم جديد مديريت شهري مي‌تواند از يک مسير جايگزين تحت شرايطي براي عبور از گردنه مالي و کاهش وابستگي به درآمدهاي ناسالم و ناپايدار شهري استفاده کند. اين مسير از طريق انتخاب گزينه نهايي شهردار تهران از ميان پنج گزينه فعلي ميسر است. از ديدگاه کارشناسان شهري از ميان پنج نامزد نيمه نهايي انتخاب شهردار تهران، بهترين گزينه فردي است که بالاترين قدرت رايزني با بالاترين سطوح دولتي را داشته باشد. قدرت رايزني بالا با عالي‌ترين مقامات دولتي(رئيس‌جمهوري) سبب مي‌شود مديريت شهري بتواند بخشي از طلب کهنه‌شده پايتخت از دولت را وصول کند و از اين طريق بتواند بخشي از بدهي پايتخت را پرداخت و همچنين وابستگي به درآمدهاي ناپايدار را کاهش دهد. بررسي‌هاي انجام شده از سوي کارشناسان شوراي شهر و شهرداري در سال‌هاي اخير رقم طلب پايتخت از دولت را حدود 14 هزار ميليارد تومان عنوان مي‌کند. البته از آنجا که مبدا رقم طلب مديريت شهري تهران از دولت ادعايي است که برمبناي گزارش‌هاي تهيه شده از سوي شهرداري اعلام مي‌شود، دولت بخشي از آن را قبول ندارد و عنوان مي‌کند بخشي از قوانيني که در اين گزارش‌ها مورد استناد کارشناسان شهرداري قرار گرفته تکاليفي را به دولت تحميل نمي‌کند و فقط به دولت «اجازه» داده ‌است. با وجود مناقشه دولت و شهرداري بر سر اصل رقم بدهي دولت به پايتخت، اين بدهي در هر سطحي که باشد اگر انتخاب شهردار به گونه‌اي باشد که بتواند بالاترين قدرت رايزني را براي وصول طلب 10 ساله پايتخت از دولت داشته باشد، کليددار جديد شهرداري مي‌تواند دست‌کم 7 هزار ميليارد تومان از اين رقم را در سال اول دوره جديد مديريت شهري از بابت مطالبات پايتخت از دولت به نفع شهر وصول کند و يک مسير مالي تازه براي اداره شهر به وجود آورد. مسيري که کارشناسان شهري از آن به‌عنوان نفع اول پايتخت از شهردار جديد ياد مي‌کنند و مي‌تواند شهر تهران را از يک گردنه مالي مهم عبور دهد. گردنه مالي که هم‌اکنون دامنگير شهر تهران شده است از سه بخش تشکيل مي‌شود. بخش اول نيمه‌تمام يا معلق ماندن بخش زيادي از پروژه‌هاي در حال اجرا در پايتخت است. گزارش کميسيون برنامه و بودجه پايتخت از 2 هزار و 224 پروژه عمراني و نگهداشت در حال اجرا پايتخت نشان مي‌دهد: در حال حاضر علت اصلي تاخير پروژه‌هاي شهري مربوط به کمبود نقدينگي است که طي پنج سال گذشته سهم اين عامل در ميان پنج عامل تاخير پروژه‌ها شامل زمين، طراحي و برنامه‌ريزي، اجرا، پيمانکاران و مالي بيشتر شده است و موجب شده مجموعا همه پروژه‌ها دچار تاخير 34 درصدي در اجرا شوند.
براساس اين گزارش، از مجموع 2 هزار و 224 پروژه شهري، معادل يک هزار و 589 پروژه(71درصد) در گروه پروژه‌هاي نگهداشت يا مستمر قرار دارند و در مقابل 635 پروژه در حوزه پروژه‌هاي عمراني يا غيرمستمر دسته‌بندي شده‌اند که از اين ميان معادل 9 درصد پروژه‌هاي عمراني از نوع پروژه‌هاي جديدي هستند که به تازگي و برخلاف تاکيد شوراي شهر مبني بر خودداري شهرداري از آغاز پروژه‌هاي عمراني جديد که تعهدات مالي جديدي را در پايان دوره براي مديريت شهري ايجاد مي‌کند، قرار دارد.
بررسي وضعيت پيشرفت فيزيکي پروژه‌هاي عمراني که از جمله پروژه‌هاي غيرحياتي و غيرضرور شهري هستند اما در اولويت اول تخصيص منابع مالي از سوي شهرداري طي سال‌هاي گذشته قرار گرفته‌اند، حاکي از آن است که در پايان سال گذشته که ميزان پيشرفت فيزيکي مورد انتظار براي اين پروژه‌ها معادل 100درصد بود اما اين پروژه‌ها به‌طور متوسط معادل 76درصد پيشرفت فيزيکي داشته‌اند، به تعبير ديگر به لحاظ پيشرفت فيزيکي اين پروژه‌ها حدود 24درصد با عقب‌ماندگي در اجرا مواجه بوده‌اند. در عين حال بررسي‌هاي کارشناسان شوراي شهر از 635 پروژه عمراني شهر تهران نشان مي‌دهد اين پروژه‌ها به لحاظ تعداد معادل 35درصد عقب‌تر از حد انتظار بوده‌اند. مقايسه وضعيت پيشرفت فيزيکي اين پروژه‌ها به لحاظ تعداد با نيمه نخست سال گذشته نيز بيانگر افزايش يک واحد درصدي عقب‌ماندگي است. نکته جالب در بررسي اين نوع پروژه‌هاي عمراني نيز آن است که با نزديک شدن به پايان دوره مديريت شهري کنوني حجم پروژه‌هاي عمراني يا غيرمستمر که فعاليت اجرايي ندارند(معلق يا نيمه‌تمام مانده‌اند) بيشتر شده، طوري که معادل 16 درصد از پروژه‌هاي عمراني هيچ‌گونه فعاليت اجرايي در آنها ديده نمي‌شود. به گزارش «دنياي اقتصاد» در بررسي‌هاي کارشناسي از پروژه‌هاي مشخص شده که پنج عامل اصلي شامل زمين، اجرا، برنامه‌ريزي و طراحي، مسائل مربوط به پيمانکاران و موضوعات مالي در تاخير روند پيشرفت فيزيکي پروژه‌ها موثر بوده‌اند که از ميان اين عوامل سهم مربوط به تامين منابع مالي از جمله کمبود نقدينگي از همه بيشتر بوده و به حدود 43 درصد رسيده ‌است.
از سوي ديگر ميانگين پيشرفت فيزيکي در گروه پروژه‌ نگهداشت که سهم 71 درصدي از 2هزار و 224 پروژه‌ در حال اجرا در سطح شهر داشته‌اند، معادل 57 درصد است. اين پروژه‌ها به لحاظ پيشرفت فيزيکي 43 درصد عقب‌تر از حد انتظار بوده‌اند که نشان‌دهنده سهم اندک پروژه‌هاي نگهداشت(عموما اين پروژه‌ها به‌صورت مستمر در مناطق مختلف شهر در حال اجرا هستند و از آنجاکه با نيازهاي حياتي شهروندان در ارتباطند، جزو پروژه‌هاي ضروري و اولويت‌دار شهري محسوب مي‌شوند) در مقايسه با پروژه‌هاي عمراني از منابع مالي تخصيص يافته شهرداري است. در عين حال به لحاظ تعداد عقب‌ماندگي پروژه‌هاي نگهداشت وضعيت بحراني‌تر را دارند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد پروژه‌هاي مستمر شهري که پروژه‌هاي فرهنگي و ورزشي شهر را نيز شامل مي‌شوند به لحاظ تعداد 82 درصد در پايان سال گذشته عقب‌تر از برنامه بوده‌اند و نکته مهمي که سهم اندک اين نوع پروژه‌ها را از منابع مالي تخصيص يافته در طول يک سال تاييد مي‌کند، آن است که حدود 82 درصد پروژ‌ه‌ها به دليل کمبود منابع مالي با تاخير مواجه شده‌اند. يکي از مشکلاتي که در روند تخصيص منابع مالي در اين پروژه‌ها شناسايي شده اختصاص يک رديف بودجه به چند پروژه مختلف يا هزينه‌کرد براي يک پروژه از محل رديف‌هاي غيرمرتبط است.
همچنين در گزارشي که از سوي عليرضا دبير رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران درخصوص روند يکساله پروژه‌هاي تملک دارايي سرمايه‌اي ارائه شده به مقايسه علل تاخير در پروژه‌هاي غيرعمراني يا همان نگهداشت در پنج گذشته نيز پرداخته شده‌ است. در اين مطالعه مشخص شده که مشکلات مربوط به تامين منابع مالي اين پروژه‌ها طي دو سال گذشته در مقايسه با سال‌هاي 90 تا 93 حادتر شده است. بررسي‌ها حاکي از آن است که علت تاخير پروژه‌ها در سال‌هاي 94 و 95 به ترتيب معادل 8/ 52 درصد و 4/ 42درصد به کمبود نقدينگي و ساير مشکلات مربوط به تامين مالي برمي‌گردد و اين در حالي است که سه سال قبل از آن تاخير در پروژه‌هاي غيرعمراني با علت خاص کمبود منابع مالي کمتر از 40 درصد بوده ‌است. بررسي‌هاي تکميلي از مجموع 2 هزار و 224 پروژه عمراني و نگهداشت شهري که در سطح شهر آغاز شده و تعداد زيادي از آن نيمه‌تمام يا غيرفعال شده‌اند، نشان مي‌دهد طبق برآوردهاي اوليه اعتبار موردنياز براي تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام معادل 19 هزار و 286 ميليارد تومان يعني رقمي بيش از بودجه يکساله اداره پايتخت است. در حال حاضر بودجه سال 96 شهرداري تهران معادل 17 هزار و 900 ميليارد تومان است. اما بخش دوم ليست بدهي‌هاي قطعي شهرداري تهران مربوط به پيمانکاران حقيقي و حقوقي و همچنين بانک‌ها مي‌شود که رقمي بالغ بر 20هزار و 495 ميليارد تومان است. براين اساس طبق آخرين برآوردهاي انجام شده بدهي‌هاي ثبت‌شده مديريت شهري به اين بخش‌ها شامل ديون به پيمانکاران (اشخاص حقيقي و حقوقي) معادل 5182 ميليارد تومان، ديون حاصل از تملک 1713 ميليارد تومان، 481 ميليون تومان سپرده حسن انجام کار و سپرده تامين اجتماعي 1138 ميليارد تومان بوده و ميزان بدهي به موسسات و بانک‌ها 11981 ميليارد تومان است که در مجموع 20 هزار و 495 ميليارد تومان مي‌شود. اضافه شدن اين رقم به اعتبار مورد نياز براي تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام شهري که رقمي معادل 19 هزار و 286 ميليارد تومان است نشان مي‌دهد که در حال حاضر مديريت شهري دست‌کم رقمي معادل 39 هزار ميليارد تومان به اشخاص حقيقي و حقوقي و بانک‌ها بدهکار است.
اما بخش سوم از بدهي‌هاي مديريت شهري که سبب شده در چند ماه اخير اعداد و ارقام مختلفي از بدهي شهرداري (از 20 هزار ميليارد تومان تا 60هزار ميليارد تومان) شنيده شود مربوط به بدهي‌ها و صورت وضعيت‌هاي ثبت نشده شهرداري است. به اين معنا که طي سال‌هاي گذشته مجموعه‌اي از اشخاص حقيقي و حقوقي براي مديريت شهري در حوزه‌هاي مختلف ماموريتي همچون طرح‌هاي توسعه شهري خدماتي را ارائه داده‌اند اما به جاي پرداخت پول به اين اشخاص هولوگرام‌هاي اعتباري(تراکم سيار) پرداخت شده است. اين اشخاص با داشتن اين هولوگرام‌هاي اعتباري مي‌توانند در هر منطقه‌اي از شهر تقاضاي صدور پروانه ساختماني داشته باشند. اما از آنجا که اطلاعات مربوط به اين هولوگرام‌هاي اعتباري در دست نيست حتي رده‌هاي بالاي مديريتي در مديريت شهري نيز آمار دقيقي از حجم اين نوع از بدهي‌هاي شهرداري در دست ندارند و به همين دليل حجم دقيق بدهي‌هاي مديريت شهري در پايان اين دوره به يکي از دغدغه‌هاي مهم تيم جديد مديريت شهري بدل شده‌است. دغدغه‌اي که به گفته کارشناسان شهري مي‌تواند از طريق انتخاب يک تيم مديريتي توانمند از يکسو بحران مالي شهرداري تهران را پايان دهد و از سوي ديگر شوراي‌شهر و شهرداري تمام شيشه‌اي را محقق کند. بنا بر بررسي‌هاي انجام شده از سوي کارشناسان شهري، شرط عبور از بحران مالي پايتخت که بخش مهمي از آن به دليل بدهي‌هاي انباشته چند ساله و همچنين وابستگي به درآمدهاي ناپايدار و ناسالم است، مي‌تواند از طريق انتخاب شهرداري که بتواند با قدرت رايزني بالا با مقامات ارشد دولتي، دست‌کم 7 هزار ميليارد تومان از طلب انباشته پايتخت را وصول کند، باشد. ليست طلب پايتخت از دولت که تهيه گزارش حسابرسي آن به پيشنهاد دولت يازدهم بوده است در 9 محور اصلي شامل هزينه ساخت و توسعه مترو و يارانه بليت اتوبوس و مترو، عوارض ماليات بر ارزش افزوده، تخفيفات بافت فرسوده، آراي قطعي شده کميسيون ماده 77 قانون شهرداري، آراي قطعي شده کميسيون ماده 100، جرايم ناشي از تخلفات رانندگي، عوارض نوسازي، عوارض کسب، پيشه و بهاي پسماند بوده است که بخش عمده آن رقمي معادل 10 هزار و 800 ميليارد تومان مربوط به مطالبات شبکه حمل و نقل عمومي پايتخت مي‌شود. به گفته کارشناسان شهري وصول اين طلب مي‌تواند تحرک جديدي در شيوه اداره پايتخت ايجاد کند به ويژه آنکه در جريان پوست‌اندازي تيم مديريت شهري، انتخاب يک گزينه مناسب براي شهرداري تهران مي‌تواند جايگاه شهرداري در جلسات هيات دولت را احيا کند. به اين معنا که مجددا همچون روال سال‌هاي دور شهردار تهران در جلسات هيات دولت حضور داشته باشد. ضمن آنکه کمک‌هاي دولتي به شهرداري تهران با انتخاب يک نامزد «پرنفوذ در دولت» از ليست 5نفره فراهم مي‌شود. در اين حالت اميد به جدايي از فروش تراکم و تغيير کاربري با جايگزيني منابع دولتي در سال اول پوست‌اندازي مديريت شهري محقق خواهد شد.
از سوي ديگر نيز با ايجاد يک تيم مديريت شهري قوي و کارآمد که تمامي مناسبات مالي اداره شهر را در يک سامانه نظارتي و سنجش‌پذير ثبت کند وعده منتخبان شوراي شهر پنجم که به دنبال تحقق شوراي شهر و شهرداري تمام شيشه‌اي هستند، اجرايي خواهد شد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ریشه‌های فرسایش امید

چرا قیمت دلار به کانال 12 هزار تومانی وارد نشد؟!

سهام آمریکا و آسیا سقوط کرد

بودجه 98 بی‌تفاوت نسبت به یارانه پنهان انرژی

فاکتور خرید و فروش اینترنتی معتبر شامل چه مواردی است؟

خطای محاسبه یا دستکاری آمار؟

پناهگاه ارزی پس‌انداز ریالی

اروپا بازهم بهانه دارد!؟

بحران بانکی و فساد بانک­‌های خصوصی

بودجه مجمع تشخیص مصلحت در 8ماه اول امسال؟

تغییر انتظارات در بازار دلار؟

سهم شرکتهای دفاعی و امنیتی در بودجه 98 چقدر است؟!

بذر رفاه در شوره‌زار بودجه

سیر تا پیاز خرید و فروش 206 تیپ 2 در سایت دیوار

چشم‌انـداز اقتصـاد 2019

تعیین محدوده قیمتی برای نوسان نرخ ارز

فاصله نرخ تورم رسمی با تورم لمسی چقدر است؟

اقتصاد ایران چگونه در تله رکود تورمی گرفتار شده است؟

سبقت نرخ تورم از نرخ سود بانکی/ خوب یا بد؟

دو سیگنال قیمتی به بازار ارز

پالس مثبت به اصلاح بخشنامه ارزی

تورم در 10 دهک درآمدی چقدر است؟

پیش بینی رشد 3.7 میلیون بشکه ای تولید نفت آمریکا تا 5 سال آینده

عمده ترین دلایل فرهنگی ایجاد قاچاق کالا و آثار آن

چرا فرصت‌های حمل و نقل ریلی برای ایران از دست می‌رود؟

چرا روسیه قبول کرد تولید نفت خود را کاهش دهد؟

فشار تحریم‌های ایران بر بخش انرژی عراق

چه عواملی بر قیمت خودرو تاثیرگذار هستند؟

مهم‌ترین مزیت و نقطه ضعف لایحه بودجه 98

ردپای هیجان در بازار سهام

اقتصاد فوتبال

چرا با افت نرخ ارز قیمت‌ها پایین نمی‌آیند؟

زندگی موقت صاحبان کسب و کار در اقتصاد ایران

مشاغل زیر زمینی پرطرفدار شد!

رمزهای پویا، ضروری و زمان بر در مقابله با جرایم اینترنتی

تشدید خروج سرمایه از اقتصاد عربستان

آیا عراق قرار است جای امارات را برای ایران بگیرد؟

خطر ابرتورم وجود دارد؟

40 مقصد اثرگذار بر رشد صادرات

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

آیا یورو به کمک ایران می‌آید؟

بررسی مسکن اجتماعی در ایران

3 نشانه تضعیف اقتصاد ایران

چرا برخی‌ به میز مدیریت چسبندگی دارند؟

کارنامه رفاهی دلا‌ر 4200 تومانی

در اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد

12 اقدام فوری مقابله با تحریم‌های اقتصادی

6 پیش‌شرط مداخله در بازار ارز

چرا به جمعیت زنان بیکار افزوده شده است؟

چرایی تفاوت در نرخ ارز واقعی و عدم کارایی آن