بازار آریا

آخرين مطالب

بازگشت رشد سپرده‌گيري در نظام بانکي مقالات بورس و بانک

بازگشت رشد سپرده‌گيري در نظام بانکي

  بزرگنمايي:

آريا بازار - آخرين آمارهاي بانک مرکزي حاکي از رشد سالانه مانده سپرده‌ها، کاهش رشد سالانه مانده تسهيلات و بهبود وضعيت منابع و مصارف بانک‌ها خبر مي‌دهد.

مطابق اين آمارها رشد مانده سپرده‌ها در خردادماه به سطح 4/ 21درصد رسيده که اين رقم نسبت به ماه‌هاي قبل روند صعودي داشته است، در مقابل رشد مانده تسهيلات با طي کردن يک روند نزولي به 9/ 22 درصد رسيده است. با کاهش رشد تسهيلات و بهبود رشد سپرده‌ها نسبت تسهيلات به سپرده پس از کسر قانوني در خرداد در سطح 83 درصد قرار دارد، نسبتي که نشان‌دهنده وضعيت مناسب تعادلي بانک‌ها است.

بازگشت رشد سپرده‌گيري
بانک مرکزي آخرين آمارهاي بانکي در سه ماه نخست سال‌‌جاري را منتشر کرد. براساس آمارهاي منتشر شده ميزان مانده سپرده‌هاي بانکي به رقم 1337 هزار ميليارد تومان در خردادماه سال‌‌جاري رسيده است. اين رقم در انتهاي اسفند سال قبل معادل 1272 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود. به گزارش دنياي اقتصاد، در نتيجه رشد 3 ماهه مانده سپرده‌هاي بانکي معادل 5 درصد بوده است. رشد ماهانه سپرده‌ها در خردادماه نيز معادل 2 درصد بوده است. اين رشد در ارديبهشت به سطح 2/ 2 درصد گزارش شده بود؛ بنابراين از سطح رشد ماهانه در خرداد نسبت به ماه قبل کاسته شده است. آمارهاي بانک مرکزي حاکي از آن است که رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌هاي بانکي در خردادماه به سطح 4/ 21 درصد رسيده است. اين رشد نشان دهنده اين موضوع نسبت به خردادماه سال قبل، سطح سپرده به چه ميزان افزايش يافته است. رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها در سه ماه نخست سال‌‌جاري روند صعودي داشته است. رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌هاي بانکي در اسفندماه به سطح 9/ 19درصد رسيده بود. اين موضوع نشان مي‌دهد که در حال حاضر هنوز روند سپرده‌گيري بانک‌ها در مسير صعودي ادامه دارد و بسياري از سرمايه‌گذاران خرد و کلان ترجيح مي‌دهند، بازار پول را به‌عنوان مقصد اصلي سرمايه‌گذاري انتخاب کنند. در حال حاضر بخش قابل توجهي از منابع در قالب سپرده‌ها در بانک‌ها قرار مي‌گيرد که از اين رقم بيش از 80 درصد از منابع به‌عنوان سپرده‌هاي مدت‌دار و بقيه به‌عنوان سپرده‌هاي جاري در بانک‌ها ذخيره مي‌شود. در سال‌هاي گذشته مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و عدم‌نقدشوندگي دارايي‌ها باعث شده است که نرخ سود سپرده‌ها بالا باشد، و نرخ بالا بر افزايش حجم منابع سپرده‌ها اثر گذاشته است.در حال حاضر اکثر بانک‌ها براي سود سپرده‌ها، نيز حساب جداگانه‌اي براي مشتريان ايجاد مي‌کنند تا با اين سياست مانع خروج سپرده‌هاي کلان از بانک‌ها باشند. از سوي ديگر سهم بالاي سپرده‌هاي مدت‌دار نسبت به سپرده‌هاي جاري باعث شده که هزينه بانک‌ها افزايش يابد. آمارهاي بانک مرکزي از سپرده‌ها، تنها بخشي است که در بانک‌ها و موسسات اعتباري مجاز احصا مي‌شود و به‌نظر مي‌رسد که رقم مانده سپرده‌هاي بانکي بيش از رقم 1337 هزار ميليارد تومان است. مطابق برخي از گزارش‌ها حدود 10 درصد از منابع بانکي در قسمت موسسات غيرمجاز قرار دارند.

کاهش نسبت سپرده قانوني
بانک مرکزي در کنار آمار سپرده‌ها، ميزان اين متغير را پس از کسر سپرده قانوني نيز منتشر مي‌کند. سپرده قانوني، درصدي از سپرده‌ها است که بايد به طور قانوني در بانک مرکزي ذخيره شود تا از اين طريق، عمليات بانک‌ها در کنترل سياست‌گذار پولي قرار گيرد، البته نقش ديگر سپرده قانوني اين است که پوششي براي فعاليت‌هاي بانک‌ها از سوي بانک مرکزي ايجاد کند. در خردادماه ميزان مانده سپرده‌ها با کسري قانوني به 1197 هزار ميليارد تومان رسيده است. به بيان ديگر، حجم سپرده‌هاي قانوني معادل 140 هزار ميليارد تومان است. براساس اين آمار، مي‌توان نسبت کسري قانوني به کل سپرده‌ها را محاسبه کرد. بنابر گزارش بانک مرکزي، درصد کسري قانوني به کل سپرده‌ها در خرداد به 5/ 10 درصد رسيده است. البته براساس اين آمارها متوسط اين نرخ در ماه‌هاي پاياني سال قبل نيز به زير 10 درصد رسيده بود. اين در حالي است که در سال 1394، عمدتا اين نرخ بالاي 11 درصد قرار داشت. اين موضوع نشان مي‌دهد که بانک مرکزي در يک سال اخير، سياست‌هاي انبساطي را به ميزاني که قانون تعيين کرده، در مرحله اجرا قرار داده است.

گذر تسهيلات از هزار هزار ميليارد
سومين متغيري که در بين آمارهاي بانکي، داراي اهميت است، ميزان مانده تسهيلات بانکي است. براساس آمارهاي بانک مرکزي ميزان مانده تسهيلات بانکي در خردادماه به سطح 1004 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين موضوع نشان مي‌دهد که رشد مانده تسهيلات در اين ماه معادل با 7/ 0 درصد بوده است. در ارديبهشت‌ماه ميزان مانده تسهيلات بانکي معادل 997 هزار ميليارد تومان بوده است. در نتيجه در خرداد سال 1396 ميزان مانده تسهيلات از رقم هزار هزار ميليارد تومان نيز گذر کرده است. مقايسه رشد ماهانه مانده تسهيلات نسبت به مانده سپرده‌ها نشان مي‌دهد که ميزان رشد ماهانه سپرده‌هاي بانکي نسبت به تسهيلات بانکي رقم بيشتري بوده، البته اين رويه در رشد نقطه‌به‌نقطه برعکس است.مطابق آمارهاي بانک مرکزي، رشد نقطه‌به‌نقطه ميزان تسهيلات بانکي در خردادماه به سطح 9/ 22 درصد رسيده است. البته اين نرخ رشد نسبت به ماه‌هاي قبل نزولي بوده است. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه تسهيلات در انتهاي اسفندماه سال قبل معادل با 6/ 24 درصد بوده است. در نتيجه نشان مي‌دهد طي سه ماه اخير از سطح اين رشد کاسته شده است. به‌رغم کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه مانده تسهيلات در خردادماه، اما هنوز اين رقم نسبت به رشد مانده سپرده‌ها رقم بالاتري است.

نسبت تسهيلات به سپرده در سطح استاندارد
در همه کشورهاي جهان، بانک‌ها و موسسات پولي و اعتباري که نقش واسطه‌گري در بازار پول را با دريافت سپرده و پرداخت تسهيلات انجام مي‌دهند، موظفند که درصدي از سپرده‌هاي خود را به‌صورت «سپرده قانوني» يا «ذخيره قانوني»، نزد بانک مرکزي قرار دهند. به همين دليل، ميزان منابعي که بانک‌ها واقعا مي‌توانند در فعاليت‌هاي خود از آن استفاده کنند، نه کل سپرده‌هاي جذب شده که «مقدار سپرده‌ها با کسري قانوني» است. کارشناسان معتقدند براي اينکه فعاليت بانک‌ها داراي ريسک پاييني باشد، لازم است که بين ميزان تسهيلات و ميزان سپرده‌ها رابطه‌اي متناسب وجود داشته باشد. به همين منظور، گفته مي‌شود که نسبت «تسهيلات به سپرده‌ها با کسري قانوني» در بانک‌ها نبايد بيش از 85درصد باشد. اين رقم در سال‌هاي 1391 و 1392 در سطح بالاي 110 درصد قرار گرفته بود، اما آمارهاي جديد بانک مرکزي حاکي از آن است که در خردادماه اين رقم به 9/ 83درصد رسيده است. البته در خردادماه سال 1395 اين رقم با ثبت نرخ 1/ 82 درصد به کمترين ميزان طي 5 سال گذشته رسيده بود. رشد بالاي سپرده‌گيري در کنار کاهش رشد تسهيلات‌دهي باعث شده که نسبت تسهيلات به سپرده در سطح استاندارد قرار گيرد. اگرچه اين آمار نشان مي‌دهد که وضعيت منابع و مصارف در شرايط مناسبي است، اما تنها با اکتفا به اين نسبت نمي‌توان عنوان کرد که وضعيت ترازنامه بانک‌ها در شرايط نرمال قرار دارد؛ بلکه بايد کيفيت منابع و مصارف بانک‌ها نيز مورد ارزيابي قرار گيرد.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

کاهش 1972 واحدی شاخص کل بورس تهران

سکه در کانال 5 میلیون تومان!

گزارش 17 فروردین 98 بورس – افزایش در شاخص کل

صعود دلار جهانی به کمک وضعیت بازار کار آمریکا

بورس اوراق بهادار آمریکا از فولکس واگن شکایت کرد

آخرین عرضه نفت خام سال97 در بورس انرژی

صعود بورس‌های جهان

دستگاە قضا با گران فروشان قاطعانه برخورد کند

نظارت بیشتر و جدی‌تری بر بازار صورت گیرد

خوش حسابی مشترکان تلفن ثابت نویدی برای ارتقا خدمات مخابراتی است

ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی کردستان به 2.18 اسب بخار رسید

مددجویان کردستانی 1300 متر فرش بافتند

30 میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای کردستان کشف شد

1800 تعاونی در کردستان مشغول به فعالیت هستند

درخشش بورس در هفته‌ای که گذشت

قیمت جهانی نفت امروز 1397/12/21 | کاهش تولید اوپک نفت را گران کرد

بازار نفت دچار کسری عرضه می‌شود

آیا قیمت جهانی طلا در روزهای آینده روند صعودی را ادامه می دهد؟

گزارش 15 اسفند 97 بورس – گروه فولاد و معدن در کانون توجه

خروج قیر از بورس کالا نشانه شکست بورس است/قیر سمبل بورس کالاست

ثبات بازار ارز چگونه ممکن می شود؟

گزارش 8 اسفند 97 بورس – افزایش شاخص ها

تحت تاثیر اظهارت پاول طلا تثبیت شد و دلار عقب نشست / پالادیوم همچنان نزدیک 1550 دلار در گردش است

یکه‌تازی بورس در بازارها در بازار دیروز

صاعقه‌های ارزی در جهان

افزایش طلا به بالای 1345 دلار

نگرانی از طوفان های نهفته در بازارهای جهانی

بهانه‌های بورس برای سبزپوشی

آیا طلا برای شکستن سطح مقاومتی 1350 دلاری آماده است؟

ابزارهای مالی بورس، اهرم اصلی تامین مالی کشور

اولویت های فدراسیون جهانی بورس ها اعلام شد

غول های اقتصادی اروپا در سراشیبی سقوط

اولین ارز دیجیتالی معتبر آمریکایی رونمایی شد

بورس در برابر پول کوتاه آمد

دلایل ثبات فعلی بازار ارز از نگاه یک اقتصاددان / پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال آتی

دلار در سال جدید چه روندی خواهد داشت؟

روسیه قصد برداشتن مالیات بر ارزش افزوده طلا را دارد

واکنش طلا به احتمال بسته شدن مجدد دولت امریکا

نقدینگی 21.1درصد رشد کرد

اختصاصی/ میانگین قیمت سال اینده طلا 1292 دلار است

بانک های مرکزی در 2018 بیشترین میزان خرید از 1967 را ثبت کردند/2019 مجموع مصرف هند و چین بین 1850 تا 1650 تن خواهد بود

سهامداران ریسک‌ گریزتر شدند!

موج جدید تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری از ارزهای رمزنگار به طلا

کاهش رشد اقتصادی کشورهای اروپایی

طلا صعود کرد در حالیکه بسته ماندن دولت نگرانی های رشد را افزایش داد

جی پی مورگان چشم انداز رشد اقتصادی امریکا را کاهش داد

صعود طلا با اهرم تردید و ترس

دورنمای قیمت جهانی فلزات گرانبها به خصوص طلا در هفته جاری

تحلیل موسسه تی دی اس درباره روند قیمت طلا و سایر کالاها در سال 2019

اختلاف دیدگاه تحلیلگران و سرمایه گذاران درباره قیمت طلا در روزهای آینده