بازار آریا

آخرين مطالب

بازگشت رشد سپرده‌گيري در نظام بانکي مقالات بورس و بانک

بازگشت رشد سپرده‌گيري در نظام بانکي

  بزرگنمايي:

آريا بازار - آخرين آمارهاي بانک مرکزي حاکي از رشد سالانه مانده سپرده‌ها، کاهش رشد سالانه مانده تسهيلات و بهبود وضعيت منابع و مصارف بانک‌ها خبر مي‌دهد.

مطابق اين آمارها رشد مانده سپرده‌ها در خردادماه به سطح 4/ 21درصد رسيده که اين رقم نسبت به ماه‌هاي قبل روند صعودي داشته است، در مقابل رشد مانده تسهيلات با طي کردن يک روند نزولي به 9/ 22 درصد رسيده است. با کاهش رشد تسهيلات و بهبود رشد سپرده‌ها نسبت تسهيلات به سپرده پس از کسر قانوني در خرداد در سطح 83 درصد قرار دارد، نسبتي که نشان‌دهنده وضعيت مناسب تعادلي بانک‌ها است.

بازگشت رشد سپرده‌گيري
بانک مرکزي آخرين آمارهاي بانکي در سه ماه نخست سال‌‌جاري را منتشر کرد. براساس آمارهاي منتشر شده ميزان مانده سپرده‌هاي بانکي به رقم 1337 هزار ميليارد تومان در خردادماه سال‌‌جاري رسيده است. اين رقم در انتهاي اسفند سال قبل معادل 1272 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود. به گزارش دنياي اقتصاد، در نتيجه رشد 3 ماهه مانده سپرده‌هاي بانکي معادل 5 درصد بوده است. رشد ماهانه سپرده‌ها در خردادماه نيز معادل 2 درصد بوده است. اين رشد در ارديبهشت به سطح 2/ 2 درصد گزارش شده بود؛ بنابراين از سطح رشد ماهانه در خرداد نسبت به ماه قبل کاسته شده است. آمارهاي بانک مرکزي حاکي از آن است که رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌هاي بانکي در خردادماه به سطح 4/ 21 درصد رسيده است. اين رشد نشان دهنده اين موضوع نسبت به خردادماه سال قبل، سطح سپرده به چه ميزان افزايش يافته است. رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها در سه ماه نخست سال‌‌جاري روند صعودي داشته است. رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌هاي بانکي در اسفندماه به سطح 9/ 19درصد رسيده بود. اين موضوع نشان مي‌دهد که در حال حاضر هنوز روند سپرده‌گيري بانک‌ها در مسير صعودي ادامه دارد و بسياري از سرمايه‌گذاران خرد و کلان ترجيح مي‌دهند، بازار پول را به‌عنوان مقصد اصلي سرمايه‌گذاري انتخاب کنند. در حال حاضر بخش قابل توجهي از منابع در قالب سپرده‌ها در بانک‌ها قرار مي‌گيرد که از اين رقم بيش از 80 درصد از منابع به‌عنوان سپرده‌هاي مدت‌دار و بقيه به‌عنوان سپرده‌هاي جاري در بانک‌ها ذخيره مي‌شود. در سال‌هاي گذشته مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و عدم‌نقدشوندگي دارايي‌ها باعث شده است که نرخ سود سپرده‌ها بالا باشد، و نرخ بالا بر افزايش حجم منابع سپرده‌ها اثر گذاشته است.در حال حاضر اکثر بانک‌ها براي سود سپرده‌ها، نيز حساب جداگانه‌اي براي مشتريان ايجاد مي‌کنند تا با اين سياست مانع خروج سپرده‌هاي کلان از بانک‌ها باشند. از سوي ديگر سهم بالاي سپرده‌هاي مدت‌دار نسبت به سپرده‌هاي جاري باعث شده که هزينه بانک‌ها افزايش يابد. آمارهاي بانک مرکزي از سپرده‌ها، تنها بخشي است که در بانک‌ها و موسسات اعتباري مجاز احصا مي‌شود و به‌نظر مي‌رسد که رقم مانده سپرده‌هاي بانکي بيش از رقم 1337 هزار ميليارد تومان است. مطابق برخي از گزارش‌ها حدود 10 درصد از منابع بانکي در قسمت موسسات غيرمجاز قرار دارند.

کاهش نسبت سپرده قانوني
بانک مرکزي در کنار آمار سپرده‌ها، ميزان اين متغير را پس از کسر سپرده قانوني نيز منتشر مي‌کند. سپرده قانوني، درصدي از سپرده‌ها است که بايد به طور قانوني در بانک مرکزي ذخيره شود تا از اين طريق، عمليات بانک‌ها در کنترل سياست‌گذار پولي قرار گيرد، البته نقش ديگر سپرده قانوني اين است که پوششي براي فعاليت‌هاي بانک‌ها از سوي بانک مرکزي ايجاد کند. در خردادماه ميزان مانده سپرده‌ها با کسري قانوني به 1197 هزار ميليارد تومان رسيده است. به بيان ديگر، حجم سپرده‌هاي قانوني معادل 140 هزار ميليارد تومان است. براساس اين آمار، مي‌توان نسبت کسري قانوني به کل سپرده‌ها را محاسبه کرد. بنابر گزارش بانک مرکزي، درصد کسري قانوني به کل سپرده‌ها در خرداد به 5/ 10 درصد رسيده است. البته براساس اين آمارها متوسط اين نرخ در ماه‌هاي پاياني سال قبل نيز به زير 10 درصد رسيده بود. اين در حالي است که در سال 1394، عمدتا اين نرخ بالاي 11 درصد قرار داشت. اين موضوع نشان مي‌دهد که بانک مرکزي در يک سال اخير، سياست‌هاي انبساطي را به ميزاني که قانون تعيين کرده، در مرحله اجرا قرار داده است.

گذر تسهيلات از هزار هزار ميليارد
سومين متغيري که در بين آمارهاي بانکي، داراي اهميت است، ميزان مانده تسهيلات بانکي است. براساس آمارهاي بانک مرکزي ميزان مانده تسهيلات بانکي در خردادماه به سطح 1004 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين موضوع نشان مي‌دهد که رشد مانده تسهيلات در اين ماه معادل با 7/ 0 درصد بوده است. در ارديبهشت‌ماه ميزان مانده تسهيلات بانکي معادل 997 هزار ميليارد تومان بوده است. در نتيجه در خرداد سال 1396 ميزان مانده تسهيلات از رقم هزار هزار ميليارد تومان نيز گذر کرده است. مقايسه رشد ماهانه مانده تسهيلات نسبت به مانده سپرده‌ها نشان مي‌دهد که ميزان رشد ماهانه سپرده‌هاي بانکي نسبت به تسهيلات بانکي رقم بيشتري بوده، البته اين رويه در رشد نقطه‌به‌نقطه برعکس است.مطابق آمارهاي بانک مرکزي، رشد نقطه‌به‌نقطه ميزان تسهيلات بانکي در خردادماه به سطح 9/ 22 درصد رسيده است. البته اين نرخ رشد نسبت به ماه‌هاي قبل نزولي بوده است. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه تسهيلات در انتهاي اسفندماه سال قبل معادل با 6/ 24 درصد بوده است. در نتيجه نشان مي‌دهد طي سه ماه اخير از سطح اين رشد کاسته شده است. به‌رغم کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه مانده تسهيلات در خردادماه، اما هنوز اين رقم نسبت به رشد مانده سپرده‌ها رقم بالاتري است.

نسبت تسهيلات به سپرده در سطح استاندارد
در همه کشورهاي جهان، بانک‌ها و موسسات پولي و اعتباري که نقش واسطه‌گري در بازار پول را با دريافت سپرده و پرداخت تسهيلات انجام مي‌دهند، موظفند که درصدي از سپرده‌هاي خود را به‌صورت «سپرده قانوني» يا «ذخيره قانوني»، نزد بانک مرکزي قرار دهند. به همين دليل، ميزان منابعي که بانک‌ها واقعا مي‌توانند در فعاليت‌هاي خود از آن استفاده کنند، نه کل سپرده‌هاي جذب شده که «مقدار سپرده‌ها با کسري قانوني» است. کارشناسان معتقدند براي اينکه فعاليت بانک‌ها داراي ريسک پاييني باشد، لازم است که بين ميزان تسهيلات و ميزان سپرده‌ها رابطه‌اي متناسب وجود داشته باشد. به همين منظور، گفته مي‌شود که نسبت «تسهيلات به سپرده‌ها با کسري قانوني» در بانک‌ها نبايد بيش از 85درصد باشد. اين رقم در سال‌هاي 1391 و 1392 در سطح بالاي 110 درصد قرار گرفته بود، اما آمارهاي جديد بانک مرکزي حاکي از آن است که در خردادماه اين رقم به 9/ 83درصد رسيده است. البته در خردادماه سال 1395 اين رقم با ثبت نرخ 1/ 82 درصد به کمترين ميزان طي 5 سال گذشته رسيده بود. رشد بالاي سپرده‌گيري در کنار کاهش رشد تسهيلات‌دهي باعث شده که نسبت تسهيلات به سپرده در سطح استاندارد قرار گيرد. اگرچه اين آمار نشان مي‌دهد که وضعيت منابع و مصارف در شرايط مناسبي است، اما تنها با اکتفا به اين نسبت نمي‌توان عنوان کرد که وضعيت ترازنامه بانک‌ها در شرايط نرمال قرار دارد؛ بلکه بايد کيفيت منابع و مصارف بانک‌ها نيز مورد ارزيابي قرار گيرد.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سبزپوشی بازارهای بورس آسیا با خوش‌بینی به نتیجه مذاکره جنگ تجاری

کسب بازده 5.83درصدی بورس تهران تنها در یک هفته/ ارزش معاملات گروه شیمیایی به هزار و 265 میلیارد توامن رسید

پایان هفته طلایی برای بورس

ریزش سنگین بورس های آسیایی برای دومین روز متوالی

ادامه رکورد شکنی اونس طلا در بازارهای جهانی

واکنش منفی بورس های آسیایی به اقدامات روز گذشته ترامپ

گزارش 3 تیر 98 بورس – شکستن رکورد بازدهی سهام تازه عرضه شده

موج گرما به بورس رسید

آمار روزانه بازار سهام - 1398/04/03

تغییرات دیروز شاخص کل فرابورس ایران - 1398/04/03

نبض بازار سهام - 1398/04/03

عبور بورس از ریسک غیراقتصادی؟

آمار روزانه بازار سهام - 1398/04/02

اولین‌های بورس - 1398/04/02

سه توجیه بورسی در مسیر کاهشی

گزارش 29 خرداد 98 بورس – شروع سیر نزولی

مسیر سیمان در بورس پس از جهش 200درصدی

رشد بورس در هفته پایانی بهار

گزارش 28 خرداد 98 بورس – کاهش 1012 واحدی شاخص کل

صعود کم‌نظیر بورس‌های جهان

تغییرات دیروز شاخص کل فرابورس ایران - 1398/03/29

نبض بازار سهام - 1398/03/29

استراحت سهام پس از رالی 33 درصدی

رشد اندک سهام آسیایی در انتظار اجلاس فدرال‌رزرو

آمار هفتگی بازار سهام - 1398/03/25

اولین‌های بورس - 1398/03/25

نبض بازار سهام - 1398/03/25

کسب بازده 2.72 درصد بورس تهران در سومین هفته خرداد ماه/ ارزش معاملات خودرویی‌ها به هزار و 660 میلیارد تومان رسید

بورس همچنان در اوج

ریزش وال‌استریت پس از پنج صعود متوالی

تغییرات دیروز شاخص کل بورس تهران - 1398/03/21

نبض بازار سهام - 1398/03/21

غوغای «پایه‌ای» در بازار سرمایه

آمار روزانه بازار سهام - 1398/03/20

اولین‌های بورس - 1398/03/20

تغییرات دیروز شاخص کل فرابورس ایران - 1398/03/20

نبض بازار سهام - 1398/03/20

جهش شاخص سهام به قله جدید

نبض بازار سهام - 1398/03/19

تغییرات دیروز شاخص کل فرابورس ایران - 1398/03/19

تغییرات دیروز شاخص کل بورس تهران - 1398/03/19

جابه‌جایی‌ کم‌عمق شاخص سهام

بازار فولاد - 1398/03/19

اهمیت کشف قیمت کالاها در تقابل عرضه و تقاضا

گزارش 13 خرداد 98 بورس – همچنان افزایش شاخص کل

سایه نرخ ارز و نرخ های جهانی بر سر بورس

چگونه کوچولوها را بورس بازکنیم؟

یک توفان فوق العاده طلا را به 1400 دلار خواهد رساند

بورس‌های اروپایی بر مدار صعودی

سهام جهان افت کرد/ نگرانی سرمایه گذاران از رکود اقتصادی