بازار آریا

آخرين مطالب

پيامدهاي فعاليت‌ بي‌برنامه در بازار سهام شناسايي شدند

تعهد‌سازي با تقويم بورسي مقالات بورس و بانک

تعهد‌سازي با تقويم بورسي

  بزرگنمايي:

آريا بازار -
دنياي اقتصاد-‌ زهرا رحيمي: با نزديک شدن به روزهاي پاياني تير ماه حجم وسيعي از آگهي دعوت به مجامع شرکت‌هاي سهامي روي سامانه کدال قرار گرفت. ترافيک شديد برگزاري مجامع ناشران بورسي در آخرين مهلت قانوني، بيانگر بي‌نظمي و احساس تعهد اندک شرکت‌ها به ارائه به موقع اطلاعات است. اين امر علاوه بر تبعات منفي براي بازار سهام، بر خلاف حقوق سهامداري به شمار مي‌رود. موضوع ديگري که بازار سهام در روزهاي اخير به وضوح مشاهده مي‌شود، مواجهه با نمادهايي است که بدون ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده‌، به منظور برگزاري مجامع متوقف مي‌شوند. اين در حالي است که مطابق قانون تا زماني که صورت مالي حسابرسي شده منتشر نشود، اين شرکت نمي‌تواند به مجمع برود. به نظر مي‌رسد عدم تعهد ناشر در ارائه اطلاعات به موقع از دلايل چنين رخدادهايي در بورس تهران به شمار مي‌رود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد مي‌توان با ايجاد يک زمان‌بندي مشخص و ارائه يک تقويم بورسي به نظم ارائه اطلاعات و ايجاد تعهد بيشتر ناشران کمک کرد.


 
توقف‌هاي بي‌دليل
همان‌طور که اشاره شد، بيشتر ناشران بورسي برگزاري مجامع خود را به روزهاي پاياني تير ماه موکول مي‌کنند. شرکت‌ها براي حضور در مجامع ملزم به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده هستند. مطابق قوانين بازار سهام يک ناشر 10 روز پيش از برگزاري مجمع بايد صورت مالي حسابرسي خود را روي سامانه کدال قرار دهد تا آماده برگزاري گردهمايي سالانه خود شود. پس از آن بر اساس قوانين، شرکت بايد دو روز قبل از برگزاري مجمع، اگهي دعوت سهامداران به نشست سالانه خود را به اطلاع عموم برساند. پس از آن مقام ناظر اقدام به توقف نماد معاملاتي مزبور مي‌کند.
در حالي که همه ناشران بايد تمامي مراحل پيش از برگزاري مجامع اجرا کنند، فعالان تالار شيشه‌اي بعضا شاهد انتشار آگهي مجمع برخي شرکت‌هاي سهامي هستند که پيش از آن صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده سال قبل را منتشر نکرده‌اند. در اقدامي قابل تامل، متاسفانه مقام ناظر بازار صرفا به دليل انتشار آگهي دعوت به مجمع ناشري که پيش از آن صورت مالي حسابرسي‌شده سالانه خود را منتشر نکرده است، اقدام به توقف نماد مي‌کند. در نهايت معامله‌گران شاهد توقف نمادهايي هستند که مطابق قانون اجازه برگزاري مجمع را ندارد و در نهايت نيز مجامع آنها لغو خواهد شد. به عبارتي به دليل برگزاري مجامع توقف‌هايي صورت مي‌گيرد که نسبت به عدم امکان برگزاري آنها علم وجود دارد. اين امر خلاف نقدشوندگي در بازار سهام کشور است. بخشي از اين موضوع به دليل تسهيل برخورد مقام ناظر با ناشران صورت مي‌گيرد. در بخش ديگري از آن نيز رد پاي تبعات فقدان زمان‌بندي ارائه انتشار اطلاعات به وضوح مشاهده مي‌شود. همان‌طور که اشاره شد، يکي از مهم‌ترين‌ پيامدهاي مثبت وجود زمان‌بندي مشخص تعهد بيشتر ناشر به اجراي وظايف خود است. عدم تعهد يا احساس تعهد کمتر ناشران به ارائه اطلاعات به موقع سبب مي‌شود که يک شرکت در زمان برگزاري مجمع خود، گزارش حسابرسي شده خود را منتشر نکند. تعهدي که اگر بيشتر احساس مي‌شد، توقف‌هاي بي‌دليل در بازار سهام که تهديدي بر سر راه نقد‌شوندگي است، را به دنبال نداشت.
 
چرا زمان‌بندي مهم است؟
نبود تقويم اقتصادي در ايران انتقادهاي زيادي به همراه داشته است. تقويم اقتصادي به اين معنا که زمان ارائه اطلاعات و آمار مهم در اقتصاد مشخص شود. اهميت اين موضوع به دليل ايجاد تعهد و شفافيت بيشتر در فضاي اقتصاد کلان است. نگاهي به اقتصادهاي مهم دنيا نشان مي‌دهد که اين کشور‌ها با تنظيم يک تقويم اقتصادي در مسير رسيدن به يک فضاي شفاف‌تر حرکت کرده‌اند. در اقتصاد‌هاي معتبر دنيا زمان انتشار آمارهاي مهم کاملا از قبل مشخص و ثابت است و تمهيد‌ات ويژه‌اي نيز براي انتشار عمومي و همزمان آمارها صورت مي‌گيرد‌ تا از توزيع رانت تحت تاثير د‌سترسي همزمان عموم به اطلاعات جلوگيري شود. اخيرا بانک مرکزي در يک اقدام درست، تقويم اطلاعات انتشار سه متغير نرخ تورم، حساب‌هاي ملي و شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سال 1396 را مشخص
کرده است.
وجود اين تقويم براي بازار سهام کشور نيز اهميت ويژه‌اي دارد. در بورس تهران تاکنون تلاشي در مورد تدوين يک زمان‌بندي مشخص و ارائه آن به فعالان تالار شيشه‌اي صورت نگرفته است. اين موضوع تبعات زيادي در پي دارد. سهامداران اطلاع دقيقي از زمان انتشار اطلاعات شرکت‌ها ندارند و در يک بازه زماني طولاني‌مدت در انتظار اخذ آمار و داده‌ها ‌مي‌مانند. امري که يک فضاي مبهم در معاملات سهام به وجود مي‌آورد. اين موضوع در پايان مهلت قانوني شرکت‌ها براي انتشار گزارش‌هاي فصلي، سالانه و برگزاري مجامع بيش از پيش خودنمايي مي‌کند. چرا‌که نبود زمان‌بندي مشخص و عدم ملزم کردن ناشران به ارائه اطلاعات خاص سبب مي‌شود، بسياري از شرکت‌ها تا زماني که مي‌توانند ارائه اطلاعات از عملکرد خود را به تعويق بيندازند. به‌طور مثال زمان برگزاري مجامع شرکت‌ها براي سال مالي قبل در چهار ماه نخست سال است. شرکت‌ها مطابق با قانون بايد در اين چهار ماه ضمن انتشار صورت مالي حسابرسي شده منتهي به پايان سال مالي قبل، به برگزاري يک گردهمايي با سهامداران خود براي ارائه عملکرد شرکت و انتشار اطلاعات بپردازند. با اين حال عدم تعيين يک زمان مشخص سبب شده است اغلب شرکت‌ها زمان برگزاري مجامع خود را تا آخرين روزهاي تير‌ماه به تعويق بيندازند.
نگاهي به آگهي‌هاي دعوت سهامداران به مجامع شرکت‌ها نشان مي‌دهد که تعداد بسيار زيادي از شرکت‌ها زمان برگزاري مجامع خود را در تير‌ماه و به خصوص در روزهاي پاياني اين ماه برگزار مي‌کنند. بر همين اساس معامله‌گران در يک روز با برگزاري انبوهي از نشست‌هاي سالانه شرکت‌ها مواجه مي‌شوند. با توجه به اينکه بسياري از سهامداران چند سهم متفاوت را در پرتفوي خود دارند، قطعا قادر نخواهند بود، در تمامي اين مجامع حاضر شوند. اين در حالي است که براي يک سهامدار شرکت در گردهمايي سالانه شرکتي که سهام آن در پرتفوي فرد وجود دارد؛ از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، چرا که با حضور در اين نشست مي‌تواند ضمن ابراز نظرات خود در مورد عملکرد شرکت يا تقسيم سود نقدي (فارغ از درستي يا نادرستي موضوع) از طرح‌هاي توسعه‌اي آن نيز از زبان مديران شرکت آگاه ‌شود. با اين حال اين سهامدار به ناچار مي‌تواند تنها در مجمع يک يا دو شرکت حضور به هم برساند. اين موضوع البته تنها به برگزاري مجامع محدود نمي‌شود، انتشار گزارش‌هاي برآورد در‌آمد، عملکرد‌هاي ماهانه و فصلي و... شرکت‌ها نيز نيازمند وجود يک زمان‌بندي مشخص است.
در اين باره ارائه مثالي به فهم بهتر موضوع کمک مي‌کند. دقيقا اتفاقي که در زمان برگزاري مجامع مي‌افتد، هنگام انتشار گزارش‌هاي ماهانه، فصلي و سالانه نيز رخ مي‌دهد. سهامداران در زمان انتشار اين گزارش‌ها بايد همواره سايت کدال را رصد کنند تا از انتشار اطلاعات شرکت‌ها آگاه شوند. غالب شرکت‌ها نيز زمان انتشار گزارش‌هاي خود را به تعويق مي‌اندازند. به‌طور مثال در شرايطي که چهارمين ماه از سال جاري سپري شده است، اما تنها تعداد کمي از شرکت‌ها گزارش‌هاي عملکرد سه ماه نخست سال خود را منتشر کرده‌اند. نداشتن آگاهي از زمان انتشار گزارش‌ها در نهايت سردرگمي معامله‌گران و عدم توان تصميم‌گيري به موقع در مورد سهام زير‌مجموعه پرتفوي آنها را به دنبال خواهد داشت. نکته مهم‌تر اينکه ايجاد يک تقويم بورسي، به احياي بيشتر حقوق سهامداري در بورس تهران بيش از پيش تاکيد مي‌کند. تمامي موارد ذکر شده در بالا در نهايت ضمن اينکه موجب مي‌شود فرصت تصميم‌گيري به موقع از سهامدار سلب شود، مانعي بر سر راه ايجاد شفافيت نيز هست. خاصه اينکه مقام ناظر کنوني بازار سهام تلاش‌هاي زيادي در راستاي ايجاد شفافيت در بازار دارد. چگونه مي‌توان تعهد ناشران را براي ارائه اطلاعات به موقع افزايش داد؟ چگونه مي‌توان ترافيک‌هاي برگزاري چند رويداد در يک روز را به حداقل ممکن رساند؟ راهکار چيست؟
 
ضرورت تد‌وين يک تقويم در بورس
در بورس‌هاي معتبر دنيا زمان انتشار آمارهاي مهم کاملا از قبل مشخص و ثابت است و تمهيد‌ات ويژه‌اي نيز براي انتشار عمومي و همزمان آمارها صورت مي‌گيرد‌. اين امر موجب مي‌شود همه سهامداران همزمان از اطلاعات شرکت با‌خبر شوند. موضوعي که از ايجاد رانت اطلاعاتي جلوگيري مي‌کند. ايجاد‌ جد‌ول زمان‌بند‌ي د‌قيق براي آمارها، از يکسو به تقويت «شفافيت اطلاعاتي» کمک مي‌کند‌ و از سوي د‌يگر، موجب ايجاد‌ «تعهد‌» براي نهاد‌ منتشرکنند‌ه آمارها مي‌‌شود‌. به عبارت ديگر اگر در جدول زمان‌بندي، زمان انتشار اطلاعات شرکت‌ها مشخص باشد، ناشران تعهد بيشتري نسبت به ارائه به موقع اطلاعات خود دارند. در اين زمينه مي‌توان شرکت‌هاي زير‌مجموعه يک صنعت را ملزم به ارائه اطلاعات در يک روز به خصوص کرد. تعهد ناشران و تقويت شفافيت اطلاعاتي در بورس تهران از جمله مواردي هستند که در صورت اجرايي شدن مي‌توانند بازار سهام را به استانداردهاي بورس‌هاي معتبر دنيا نزديک کنند.
بر همين اساس پيشنهاد مي‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار، تدوين جدول زمان‌بندي و ايجاد يک تقويم بورسي را به‌صورت جد‌ي د‌ر د‌ستورکار قرار دهد. اين موضوع به سازمان بورس براي رسيدن به شفافيت بيشتر در معاملات سهام کمک شاياني خواهد کرد. امري که با توجه به يکي از مهم‌ترين‌ دغدغه‌هاي اين سازمان يعني ايجاد شفافيت بيشتر بيش از پيش اهميت مي‌يابد. البته نبايد از اين موضوع غافل شد که برخي ناشران در هر شرايطي در ارائه به موقع اطلاعات اهمال مي‌کنند. در اين راستا سازمان بورس بايد با اقدامات انضباطي جدي‌تر و ملزم کردن ناشران به پاسخگويي در صورت عدم انتشار به موقع اطلاعات به ضمانت اجراي قوانين بورسي کمک کند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تحلیل موسسه تی دی اس درباره روند قیمت طلا و سایر کالاها در سال 2019

اختلاف دیدگاه تحلیلگران و سرمایه گذاران درباره قیمت طلا در روزهای آینده

بحران بدهی آمریکا قیمت طلا را افزایش خواهد داد

اختصاصی/ تی دی سکیوریتی: بانک های مرکزی می توانند طلا را به بالای 1400 دلار بفرستند

صعود بورس‌های آسیایی با وجود نگرانی‌ها از وضعیت اقتصاد جهانی

مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان در روزهای آتی را بدانید

تازه ترین نظرسنجی کیتکو درباره درخشش قیمت طلا

تحلیل گلدمانی از روند قیمت طلا در سال 2019

تحلیل تکنیکال کیتکو درباره سطوح حمایتی و مقاومتی قیمت طلا

اختصاصی /تاثیر توافق پلازا بر ارزش ین ژاپن و سیاست های بانک ژاپن

نظرسنجی رویترز درباره عوامل موثر بر قیمت جهانی نفت در سال 2019

رشد طلا به بالای سطح شش و نیم ماهه با افزایش ترس های جهانی

پیروی کورکورانه سهام آسیایی از داده‌های چین

بازار سهام چین یک چهارم ارزش خود را از دست داد

وام ازدواج 30 میلیون تومان می‌شود؟

کدام فلز گرانبها بهترین عملکرد قیمتی را در سال 2019 خواهد داشت؟

چشم انداز روند 2019 بازار نفت و سهام از دید تحلیلگران گلدمن‌ساکس

روایت رسمی از جهش ارزی

پیش بینی بانک کردیت سوئیس از روند قیمت طلا در سال 2019

بررسی سه سناریوی تعیین‌کننده قیمت نفت در آینده قیمت جهانی

اختصاصی/ مقاومت و تثبیت طلا در زمان تقلای دلار و فروش های سنگین سهام

پیش بینی بانک آی سی بی سی از روند قیمت طلا در سال 2019

اختصاصی / وضعیت تقاضای 2019 طلا

اختلاف نظر جالب تحلیلگران و سرمایه گذاران بین المللی درباره روند قیمت طلا

آینده ارزهای دیجیتال

آینده ارزهای دیجیتال

فکتورینگ چیست؟

چرا بانکها دست از بنگاه داری بر نمیدارند

منابع ریسک‌ شرعی سرمایه‌ گذاری در بازار جهانی

اختصاصی/ مقاومت دلار باعث افت طلا شد

سقوط اقتصاد جهانی موجب جهش چشمگیر قیمت طلا خواهد شد

تحلیل موسسه تی دی اس از عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا در کوتاه مدت

اعمال محدودیت صرافی‌ های رمز ارز برای ایرانیان

شرط لازم برای افزایش بیشتر قیمت طلا چیست؟

ارزش صنعت ارزهای دیجیتالی در سال 2024

روند صعودی قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟

الزامات حرکت به سمت بانکداری سبز

تحلیل موسسه تی دی اس از ادامه روند قیمت طلا

تقاضای طلا در سه ماه سوم امسال به 964 تن رسید

اختصاصی/ طلا رشد کرد و در حال ثبت طولانی ترین روند افزایشی از ژانویه است

افزایش قیمت جهانی طلا به 1400 دلار تا پایان 2019

تحلیل موسسه ام کی اس از روند قیمت طلا در کوتاه مدت

گزارش روزانه بورس | چهارشنبه 2 آبان 97

ریسک جهانی به سود طلا

قیمت طلا همزمان با کاهش شاخص سهام آسیا افزایش یافت

تحلیل روند هفتگی بورس | منتهی به 18 مهر

چشم انداز کوتاه مدت قیمت طلا از نگاه تحلیلگران اینوستینگ

علت ریزش بورس؟

افزایش قیمت طلا تحت تاثیر افت شاخص سهام آسیا

بورس زیر ذره‌بین قوه قضاییه